Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
САКРИВЕНИ ИЗВЕШТАЈ УНЕП - а после рата 1999 год.

САКРИВЕНИ ИЗВЕШТАЈ УНЕП - а после рата 1999 год.

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

 
1
EKSKLUZIVNO - AMERI
Č
KI NOVINAR ROBERT PARSONS OBELODANIO"VESTIMA" SAKRIVENI IZVEŠTAJ UNURANIJUM ZA SRBE 4,5 MILIJARDE GODINA
 
Šokantan tekst Senegalca Bakari Kantea, šefa misije programa UN iz 1999. ostravi
č
nim posledicama bombardovanja Srbije nikada nije objavljen
 
U maju 1999. godine Ujedinjene nacije u celini su sakrile od javnosti šokantan izveštajSenegalca Bakari Kantea, šefa prve misije UNEP-a (Program Ujedinjenih nacija za
č
ovekovuokolinu) o ekološkim posledicama bombardovanja SR Jugoslavije. Ovaj tekst UN nikad nisuobjavile, ali su njegovi delovi procurili u javnost zahvaljuju
ć
i sagovorniku "Vesti",ameri
č
kom nezavisnom novinaru Robertu Parsonsu, izvešta
č
u iz me
đ
unarodnih institucija uŽenevi.On je uspeo da dobije Kanteov izveštaj od svog izvora u UNEP-u i 17. juna 1999. objavinjegove delove u ženevskom dnevniku "Kurijeu" (Le Courrier) pod naslovom
"Skrivenalarmantni izveštaj o posledicama bombardovanja Jugoslavije: Otrovi koje UN ne
ć 
e da vide".
 Robert Parsons ekskluzivno za "Vesti" svedo
č
i o tome kako su se u kancelarijamaUjedinjenih Nacija, u atmosferi unutrašnjeg razdora, cenuzirisali i "frizirali" izveštaji ozdravstvenim posledicama upotrebe oružja sa OU na Balkanu.Posle 12 dana boravka u još bombardovanoj SR Jugoslaviji, u maju 1999, gde je bio samisijama drugih agencija iz sistema UN, Bakari Kante je UNEP-u podneo izveštaj kojigovori o ekološkom užasu: atmosfera i tlo u bivšoj SR Jugoslaviji trajno su zaga
đ
eniotrovnim materijama zbog bombradovanja industrijsko-hemijskih kompleksa i zbogupotrebe oružja sa osiromašenim uranijumom. Izveštaj je kategori
č
an u oceni da
ć
e narednegeneracije koje žive na bombradovanom tlu patiti od kancerogenih oboljenja, leukemije, bi
ć
epove
ć
an broj spontanih poba
č
aja i deformiteta novoro
đ
en
č
adi.U izveštaju Bakari Kantea piše da su zbog bombardovanja prirodu u SR Jugoslavijizagadile otrovne supstance me
đ
u kojima su najopasniji polihlorobifenili (PCB),visokokancerogeni i odgovorni za imunološke bolesti. U izveštaju se naglašava da je jedanlitar polihlorobifenila dovoljan da se zagadi milijarda litara vode. PCB se nalazi uelektri
č
nim transformatorskim stanicama i u brojnim naftnim rafinerijama koje su bile metaNATO-a. Dodaje se da je bombardovanje i brojnih fabrika u kojima su upotrebljavani teškimetali izazvalo, izme
đ
u ostalog, i širenje kadmijuma i metilizovane žive (najotrovniji oblik 
 
2
žive). Re
č
je o metalima koji ostaju otrovni
č
ak i ako se raznesu na prostoru od više hiljadakilometara. Rezultat: Zatrovan je i DunavU osmom poglavlju cenzurisanog izveštaja Bakari Kantea govori se o zaga
đ
enju koje jeprouzrokovala upotreba oružja sa osiromašenim uranijumom."Prema raspoloživim podacima snage NATO-a upotrebile su municiju sa osiromašenimuranijumom ga
đ
aju
ć
i vojne i civilne ciljeve. Upotrebljena je municija kalibra 30 milimetara.Ispaljivana je uglavnom iz aviona tipa "A-10", kao i krstare
ć
ih raketa "tomahavk". Overakete mogu da probiju
č
elik debeo 57 mm. NJihovo punjenje je radioaktivno i smatra se dasadrže uranijum 238,
č
ija radijacija iznosi oko 3,4 Mbq. Uranijum pripada grupi toksi
č
nihelemenata koji ulaze u drugu grupu radionukleida veoma visoke toksi
č
nosti. Ova vrstamunicije je nuklearni otpad i njegova upotreba je veoma opasna po zdravlje. Upotreba ovemunicije ima užasne posledice po stanovništvo jer pored telesnih povreda prouzrokujeradiološku kontaminaciju. Ta kontaminacija ima toksi
č
ne i radijacijske posledice kojeuzrokuju kancer", piše u Kanteovom koji je tokom maja 1999. godine upu
ć
enomGeneralnom direktoru UNEP-a Klausu Topferu.Kante dalje navodi: "Prilikom upotrebe (eksplozije) oružja sa osiromašenim uranijumomnastaje uranijumski oksid (U308 i UO2) kao i, izme
đ
u ostalog, veoma reaktivni gasoviradijum i radon. Oksidne
č
estice su širine izme
đ
u 0,5 i 5 mikrona i vetar može da ih raznosina udaljenost od više stotina kilometara. Pošto u regionu Jugoslavije naj
č
ć
e duvajusevernozapadni vetrovi, to prakti
č
no zna
č
i da zaga
đ
enje ide od Jugoslavije ka Ma
đ
arskoj,Nema
č
koj, Hrvatskoj i Bosni ili ka Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji iGr
č
koj".Švajcarci pla
ć
ali za
ć
utanjeRobert Parsons kaže da mu je jedan neposredno upu
ć
eni diplomatski izvor preneo da je u julu 1999. jedna grupa švajcarskih nau
č
nika došla do još dramati
č
nijih zaklju
č
aka oposledicama OU na Balkanu, nego onih koje sadrži zabranjeni izveštaj Bakari Kantea,krajem maja iste godine. NJihovo istraživanje bilo je deo aktivnosti diplomatske grupeFOCUS koju su
č
inili Švajcarska, Austrija, Rusija i Gr
č
ka).- Pošto je Švajcarska bila ta koja je pokrivala sve troškove, ostali
č
lanovi grupe su moralida
ć
ute - kaže Robert Parsons.Autor zabranjenog teksta upozorava: "Radiološka i hemijska kontaminacija "ne praverazliku" izme
đ
u vojnog osoblja koje upotrebljava te rakete, izme
đ
u ciljeva, teritorija,nevinih civila, medija, grupa koje su tamo kako bi ukazale razne vrste pomo
ć
i, niti se takontaminacija zaustavlja na državnim rampama, niti je vremenski ograni
č
ena. Vremepoluraspada osiromašenog uranijuma je 4,5 milijardi godina".Borave
ć
i u Jugoslaviji u maju 1999. dok još traje bombardovanje, Kante je svedok ekološkekatastrofe. "Ozbiljna šteta nanesena je
č
ovekovoj okolini uništavanjem naftnih rafinerija,naftno-hemijskog kompleksa, hemijskim i fabrikama vešta
č
kog
đ
ubriva, farmaceutskim i
 
3
drugim industrijskim postrojenjima. Ve
ć
postoje
ć
e i potencijalne posledice sukoba teške supo
č
ovekovu okolinu i poga
đ
aju uglavnom srpski deo SR Jugoslavije. Na Balkanu bi mogli dabudu u opasnosti kako stanovništvo tako i priroda. Ako zaga
đ
enje pre
đ
e jugoslovenskugranicu ono bi moglo da pogodi i druge zemlje u regionu. To tako
đ
e može da zakomplikujetragi
č
nu situaciju izbeglica u nekim susednim zemljama", piše on u izveštaju koji nikadzvani
č
no nije objavljen."Naselja su najteže pogo
đ
ena na Kosovu", isti
č
e Bakari Kante. On zaklju
č
uje da "surazli
č
ite vrste ciljne me
đ
unarodne pomo
ć
i potrebne" kako bi se SR Jugoslavija suo
č
ila saposledicama koje je bombardovanje nanelo kako
č
ovekovoj okolini tako i stanovništvu.Ozra
č
ena hranaU cenzurisanom izveštaju Bakari Kante je tako
đ
e upozorio: "BombardovanjeNATO-a dogodilo se u vreme setve poljoprivrednih kultura od životnog zna
č
aja zastanovništvo - kukuruza, suncokreta, soje, še
ć
era, še
ć
erne repe i povr
ć
a. Ba
č
eniosiromašeni uranijum uticao je na kvalitet vazduha, tla, vode, što je imalo, kakodugoro
č
no tako i kratkoro
č
no negativne posledice po lanac ishrane".LAŽI FUNKCIONERA UJEDINJENIH NACIJAKlaus Topfer, generalni direktor UNEP-a, naredio je da se od javnosti sklone saznanja oekološkoj katastrofi u Srbiji bez presedana u evropskoj istorijiISTINA SE NE MOŽE SAKRITI: Robert Parsons
 
Nezavisni ameri
č
ki novinar Robert Parsons otkrio je "Vestima" sakriveni izveštaj UN,koji je napisao još u maju 1999. godine Senegalac Bakari Kante, tadašnji šef misije ProgramaUN za životnu sredinu (UNEP), a u kome se upozorava na stravi
č
ne posledicebombardovanja Srbije municijom punjenom osiromašenim uranijumom.Robert Parsons, sa kojim smo razgovarali u sedištu UN u Ženevi, kaže da je lako pogoditizašto je izveštaj Kantea sklonjen od javnosti po nare
đ
enju Klausa Topfera, generalnogdirektora UNEP-a.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Max3578 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->