Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dragonul inaripat

Dragonul inaripat

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by lilah30

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: lilah30 on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
FORŢA SEXUALĂ
sau
DRAGONUL ÎNNARIPAT
 
FORŢA SEXUALĂ sau DRAGONUL ÎNNARIPAT
Cap. I Dragonul înnaripat
În toate tradiţiile populare, în poveşti, mi-tologii, găsim imaginea şarpelui sau a balaurului(dragonului), a cărui simbolistică este aproapeidentică de la o cultură la alta. Nenumărate po-veşti vorbesc de un balaur care a prins o prinţesăfrumoasă, inocentă şi pură, pe care o ţine prizo-nieră într-un castel. Săraca prinţesă, plânge, zaceîn suferinţă şi roagă Cerul să-i trimită un salva-tor. Dar, unii după alţii, cavalerii care se prezintă pentru a o elibera sunt devoraţi de balaur, care pune mâna pe bogăţiile lor şi le îngrămădeşte însubteranele castelului. În fine, într-o zi, soseşteun cavaler, un prinţ mai nobil, mai frumos şi mai pur decât alţii, căruia un magician i-a revelatsecretul pentru a-l învinge pe balaur: care e slă- biciunea sa, în ce moment şi de ce manieră poatefi legat fedeleş sau poate fi rănit... Şi iată că acest prinţ privilegiat, bine înnarmat şi instruit obţinevictoria: reuşeşte să elibereze prinţesa, şi ce desărutări îşi dau! Toate comorile care sunt acolo,îngrămădite de secole în castel vor fi ale cavale-rului, ale acestui frumos prinţ care a ieşit victo-rios din luptă graţie cunoştinţelor şi purităţii sale.Apoi, amândoi, urcaţi pe balaur, condus de prinţ,îşi iau zborul în spaţiu şi străbat lumea.Aceste poveşti pe care le credem, în gene-ral, destinate copiilor sunt în realitate poveştiiniţiatice, dar pentru a le putea interpreta trebuiecunoscută ştiinţa simbolurilor. Balaurul nu estealtceva decât forţa sexuală. Castelul este corpulomenesc. În castel suspină prinţesa, adică sufle-tul, pe care forţa sexuală, rău stăpânită, îl ţine prizonier. Cavalerul e Eul, spiritul omului. Ar-mele de care se serveşte pentru a-l învinge pe balaur reprezintă mijloacele de care dispune spi-ritul: voinţa, ştiinţa de a stăpâni această forţă şide a o utiliza. Deci, odată stăpânit, balaurul de-vine servitorul omului, îi serveşte ca mijloc pen-tru a lători în spaţiu. Pentru că balaurul arearipi. Deşi e reprezentat cu o coadă de şarpe— simbolul forţelor subterane—el posedă de ase-menea şi aripi. Ei da, e clar, e simplu, e limbajuletern al simbolurilor.Găsim o variantă a acestei poveşti în istorialui Tezeu care, graţie firului pe care i l-a datAriadna, a putut să se orienteze traversând labi-rintul, omorândul pe Minotaur şi găsind ieşirea.Minotaurul este o altă reprezentare a forţei sexu-ale, taurul puternic şi prolific, deci natura infe-rioară pe care trebuie să o înhămăm pentru alucra pământul ca un bou. Labirintul are aceeaşisemnificaţie ca şi castelul: este corpul fizic, şiAriadna reprezintă sufletul superior care conduceomul spre victorie.În tradiţiile evreieşti şi creştine balaurul easimilat Diavolului, şi Diavolul, cum se spune,miroase a sulf. Toate aceste produse inflamabileca: benzina, petrolul, praful de puş, acesteamestecuri de gaze care produc flăcări şi explo-zii, toate acestea reprezintă, în natură, Balaurulcare scuipă în foc. Acest balaur, care există deasemenea şi în om, e comparabil cu un combus-tibil. Dacă omul se ştie servi de acesta, el va fi propulsat spre înălţimi, dar dacă nu ştie, pentrucă e ignorant, neglijent sau slab, va fi ars, făcutcenuşă sau căzut în abis.2
 
CAP. II. DRAGOSTE ŞI SEXUALITATE
Întrebare: „Maestre, vreţi să ne spuneţi careeste diferenţa dintre dragoste şi sexualitate şicum putem utiliza sexualitatea în viaţa spiri-tuală?”Iată o problefoarte interesantă, careatinge ceea ce e mai important în viaţă şi priveşte pe toată lumea. Da, pe tineri şi pe bătrâni...Eu nu susţin că sunt calificat să răspund latoate aceste întrebări pe care le ridică această problemă. Ceea ce îmi e particular, este că îmi place să văd lucrurile dintr-un anumit punct devedere şi mi-am consacrat întreaga viaţă formăriiacestui punct de vedere. Vă voi spune de la înce- put două vorbe înainte de a începe să mă criticaţispunând: „Oh, la, la! Eu am citit cărţi despredragoste şi sexualitate unde se spuneau foartemulte lucruri. Ce ignorant e acest instructor!” Eida, sunt ignorant, de ce nu? Dar cei care au scrisaceste cărţi nu aveau punctul meu de vedere şi nuau înţeles această problemă cum o înţeleg eu.Dacă vreţi, puteţi să vă informaţi citind tot ceeace psihanaliştii şi medicii au scris despre sexua-litate, dar eu vreau să vă aduc spre un alt punctde vedere necunoscut până acum.Care e acest punct de vedere? Mă amuzcâteodată ilustrându-l prin imaginea următoare.Un profesor ce a urmat trei sau patru universităţilucră în laboratorul său unde face tot felul decercetări şi experienţe... Dar iată că fiul său dedoisprezece ani care se joacă în grădină e cocoţatîntr-un pom şi de sus strigă: „Tată, îi văd pe un-chiul şi mătuşa venind... ” Tatăl, care nu vedenimic, îl întreabă: „La ce distanţă sunt? Ceaduc?” Şi copilul îi dă toate informaţiile. În ciudaîntregii sale ştiinţe, tatăl nu vede nimic, în timpce copilul, mic şi ignorant, e capabil de a vedeadeparte, numai pentru că punctul său de vedere ediferit: e urcat foarte sus, în timp ce tatăl său arămas jos.Evident, aceasta nu e decât o imagine, dar ea vă va face să înţelegeţi că deşi e util să aveţifacultăţi intelectuale şi cunoştinţe, punctul devedere este şi mai important. Dacă observămUniversul din punctul de vedere al Pământuluisau al Soarelui obţinem rezultate diferite. Toatălumea spune: „Soarele se ridi, soarele co- boară...Da, e adevărat, dar e fals. E adevăratdin punctul de vedere al Pământului; din punctde vedere geocentric avi dreptate. Dar din punctul de vedere heliocentric, solar, e fals. Toţi privesc viaţa din punctul de vedere al pământu-lui, şi evident, din acest punct de vedere, audreptate. Ei spun: „Trebuie să mâncăm, să câşti-m bani, profităm de plăceri...” Dar din punctul de vedere solar, adică din punctul devedere divin, spiritual, ei ar vedea altfel lucrurile.Şi acesta este punctul meu de vedere, care îmi permite să vă prezint natura dragostei şi sexuali-tăţii într-o altă manieră.La prima vedere, pare dificil de separatsexualitatea de dragoste. Totul vine de la Dum-nezeu şi tot ceea ce se manifestă prin intermediulomului ca energie este, la origine, o energie di-vină: dar această energie produce efecte diferitedupă conductorul prin intermediul căruia se ma-nifestă. Putem să o comparăm cu electricitatea.Electricitatea e o energie a cărei natură o igno-răm, dar de îndată ce trece printr-o lampă devinelumină, cu toate că ea nu este lumină. Trecând printr-un reşou, ea devine ldură; trecând printr-un electromagnet, ea devine magnetism;trecând printr-un ventilator, ea devine mişcare. Înacelaşi fel, există o forţă cosmică originală careia acel sau acel aspect urmând organul omului prin intermediul căruia se manifestă. Prin inter-mediul creierului, ea devine inteligenţă, raţiona-ment, prin intermediul plexului solar saucentrului Hara, ea devine senzaţie şi sentiment;nd trece prin sistemul muscular, ea devinemişcare; şi când trece, în fine, prin organele ge-nitale, ea devine atracţie pentru celălalt sex. Dar e tot timpul aceeaşi energie.Energia sexuală vine, deci, de foarte sus,dar trecând prin organele genitale, ea provoacăsenzaţii, o excitaţie, o dorinţă de apropiere, şi se poate ca în aceste manifestări să nu existe de locdragoste. Aşa este la animale. În anumite pe-rioade ale anului se acuplează, dar o fac din dra-goste? Adesea, ele se sfâşie între ele şi la uneleinsecte cum este călugăriţa sau la anumiţi păian- jeni, femela mănâncă masculul. Este aceasta dra-goste? Nu, este sexualitate pu. Dragosteaîncepe nd aceasenergie atinge în acelaşitimp şi alţi centri în om: inima, creierul, sufletulşi spiritul. În acel moment, această atraie,această dorinţă de a se apropia de cineva esteluminată de gânduri, sentimente, un gust estetic;3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->