Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulus - 1935 Kasım III

Ulus - 1935 Kasım III

Ratings: (0)|Views: 642 |Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2011

 
~~_~.'·<-···~·I·rr..__~___
r
i
;
i
I
!
I
,
!__
M
"non-_--____"_-...
....................
-
....
---
••.
-i
~'I'
a
ONeMYIL
No:
517
,
y
bekir,
II
usatacakhat
a
grciolaeaknr.
Diya,rbeki:r.22
I(A.A.)-
Husu,i
aytarl-
nuzdan:Fev-
zipa,a-Diyar-
Ibekir
hattmm
3''tI.b-,
tOlienibugi.i!n
Bil)"Ul-
d1l"hkBakam
Ali(:eLinkaya
tarahndanya-
ptlm~thr.
D~yar'bekil"l~~
trentl1l
bu
11k
giri
H@Ibuyiik
.lr.
in
iJk
saf-
h
'I
biLnli§lil".
Bu!uretle
1s-
met
1Il'Loni:i'~
nun
siiHsllmaz:
hir
irllme
i~E
YlIJrdumu:il:ude-
11I"1~r
1ILglaTh..
,or-
mel<YD~u.nda
g·u.ttiijjj
!uya-
allllngij,zetti-
gi
bulum
ilk
noktal,aravalf-
ml~
buluQuyo-
ru.
rahakika
1924)
I~·~
....
Ar:.k.::.ra
i:n.....
yonunda
itk
c,~
'VaLal~
r
SLkuj-
LJrl'an
raylarm
bi
r
Yell,par-
makJas,~Ian
YIIJ3,r
i'{:i:nde.
Kayserri-
51.
vas
uzer~ndenSam-
sllnda,<;ankn...
u:zet'indenFiLyo~hli'j'
Karadenize,
ball
daBa~~kesire,Eregli
ye
varc:ih.
Bugiin.Diyal:'bekirdedir.
$imdiburda
Diyall"bekir
k
p
Lairl
ij'!1l11nde
C;lIIllayan
lokomoti,fdiidLHc:-
le:lI'"i1\~q,bi.iJtun
vata.n~ema.hkrH1dill
,a,-
ki51eryapan'Ie
biitunlurk
m~Ue-
ti
nin
'kalb~ncll2
lathheyec:anlar
IIIJ-
)"iluildml.."lIoe:sleri
bu
ha"any)'
f.!Juj-
d,elemektedi~.
V.rd
JI
her
nokt
Demil'"yolu
.slya.'lDm'~zrn
ongoruh';
kurul'us,n.
B~~balllim
bmd
In,onu
g~bl
DiYilrbekirdear
Ik
bizim
ic;;~n
birinihadegil.
dBlha
ileriye,
)'ur-dun
len
uzalc:SiIDllrlatma
ka.,dlar
e-
ne
buyolda
gidiiirn
bill"
ITu~l-halenDktasl0lacaktir
Dun
de
boyleol-
ml!l~tliJ_
1935
inonulI1a
kadar
SE~
v3sta:n
Erzuruma
g;den
yol
43UI'II-
ci.Mah,LayadafJ
S~Va!lill
giden
yol
da415inci
ki~om'eltreye
va.rmm,
(Ii-
lac.akhr.
Birkll~
lUll
!Ionl"ll
Afyo'l'II
danAntalyay'!!'idn
halhnll2
k;lome-tr,e!i~.
letm~ye
a~.~ae
khr.
1~24
Ide
hayaJarkamdanko-~tli.!l-
gumuz:u
loy~iYflnler.
turkun
yaplellkudretindenearsrlm
'Z
e1iieqm
10-
den
~iipheedenlerward..Bugunyurc:hln
d]IOrt
buc.a~un,
.26,28
'kilo-
metl"erayyaYI1m!!';ve
tUlI'k
mill
ti
biiLUndiger
'J
d
i
I~riara
mda
ya.IIHZ
bu
i,"
~in
bugiinekada
282
milYDn
300b'1n
lira
v
e
rmi.'~b'll-
lunuy
T.
B'
i
I
iya.
b..kire
gelwre
tr'enin
WokomotifiA
latur'kiinmi
iii
renk'erimi1:le
"it!
hl.JrroadaU.
nyli:
l
b"'zenmi~
pDrlre.s,ia.~tmd;l!kilevh;l
-
..
.,II
iI
II..
I"HH
l
z~
1"1lie
Turk
DUi
I{u..
Uft1U...
fIPda
gOllHier11ip
he..nok.t
In
bUlB
dikk
tirni
:ul!.rf~derk
okudugulR
0-
nJl!Ilaer'in
7
inci
cMfe-l!iinai!i
"Tenkit"
.-d.,
lodif.
ikmal
ue
tCtt-
zih"
,ekiUerinde
Ifilkirlorulml.k-ta,o],dlugunda,n,her~eyden
eVlV'-e1
tamJa.miyie
li!id!i'IIljp
etmekteoldugu-
mu
"touzih"
elmek.1terim.Buke-
natimIDi5t~natetti,gideliUer
IUR=
III'dlt~
III.';
iz.
me
el·
i
uzerine
TEOR~ER
1.-
(He.nJ,dot)
un
iliah~
go-
re
;~k
in,uulUl'ii
.toyledi~
i
lk
liz:
me-
elesieski
Mlslrh~,
nbile
in-al
e-
dip.
)'~ni
do~mLli~ocuklill"iize-
'1
de:
onla.
l
'bill"
't
kl
tecriibelere
.;olie
lEi
birmeae'e
rIn.zbaslan
A,ligetinkaqa
ll"In,.
vorunu
ciizd
0",
lIiJ'lc
'OfIlJII
8ay.n,..-I,k
"hon,
B.,,'
Ii
C,eiilRhtJ>,
batl
mn1ner
minD
La§-I)'or.
Vagon-
JarmuzerLlildeki
clovizlerbir
ha.-
yl1l.1degil,
hak'kat,ln
~i
kend'is~:
"1.222kilomeh'eik'
giifilld~1I1
az
bit'
(Sonu
5,
I'laydarlfJ)
1l1li111111111111111
m
III
mu
1llIIIIIIUInm
1111l1li1111111
illgilt·..
e
It,i;,mya
"
II
F
t.I
I
o",.
milnli::Ll"da.n
bt!ri
muM
111de",
irrerd
ebin;ok
na
zrj)'der
y-,l.
u
lulmu~
Vel
bum
y
nda
MILaU!!-n
velbiri
1'1
i
i'I.&rmmehurLUiI'
iri
Lucrece,
bu
hlLlsuda
ilkna-
ZI.)'eyi
o'rtal'a
atarak
ilk
insavla-
rmher.:,eye
bir.
imtakmakure-
tmyleilkdili
;cal
le1m1~
oldu:klllnm
i~eri
!urmu,tur.
fakaLbue5ki
RIILI
manBZ81l'iyesi,
Ii_
!l.nl
fikrinte~ek
ki.ilunden
'i-Dk
ml.lll'ihhn
"'IE:
lun';
bil"
mlle
se:!le
I!k~mll"ide
g'osterm~
olmllk
itibariy1e,ilm~n
blilgunk'j
me'\I'2.Yah
kall'
Ismda
tara.ii
bill'ha
trrelmaktanbk,bill'
kl)'mell
haizdegiid'ir.
OOUIJ'I
;.;inbugunku
ilmi
~elilkkil~re
dahl).ykln
nSI.'l;B.·
r_yeleri
aru:ak
lisa.rn~yal
iam~n~n
kiki
le~ekki.a
d,e\1'lI'inru
le~k~l,eden
011'1
dllOl"uZlmcu
Ill.
u;la
lOtH..!
takip
e-
d~n
ydli:l.rdaarili
nnllk
me-cburlyeLI
vardu.
Su
:'IQIl
(!~e'll"lI"de
rnuhlelif
I'mJinm
VZUU11.12
itibariyl
jrt
ya
athktilir
ben'
a
h
naza,
~r
")'1-
hul,i\a
a
bilirr:
lee
"III~
a
t
,L
I
y
n
.,
III
I.
~'O"
<t1'lt"
It"rl
)
f
"
z
w
j)..
itlu
BILl
teoriye~ijre
ilk
1n
iIIn]arm
mUi!iterck
harekeLI'l!'r~nde
elk
rdrl
lan'nidaieslilksozle;
aYlia·
bil1F.
Meseta.
Noini-Je
(MaxMoller)
gibi..
limierbunaz
I'iye
yi
mudafa8
etmttlerdir;
Fak
t
hi~
hi..nk,1f
if
a.de
etmi]l'lm
bu
ihllyva
n1
sesl,ede
6i'l"~rH'kir
mahfa:zasl
demekola.1iiIins~n'Dzleri
iMUn'.I-
ciat;:ok.bi:u·i
z,
bi,r
5Imu'
vQln:hr.
0-
nuni~in
(P,qulRe
"Dud
J
'1In~
01:\-
z8f1"iyeyipLCh
k:h
o~araJ(
t;u,-iik
bulmu
hur,
r21
olunIIIIImnlllllll1mmUlnllUIII~UIIUllnll
tln"nUi-
p,,,"p
ru,r::t',Fi;"t·,
i:
Buna.zari:reyegOore
1U"
insilin,lar
ilkkelimder~
lnbia\
'Iehayva.liI
!I.eWerini~i\kli~edt!r
kuydu
rmu
!!,-
~rdlr.
~lIel--anlit~1
,zillci
~Irr
d
(deBra
.e~,JI
i
mim:lle
bh
fran-
1]Hi~ro;f,t:d'H,
oaDte,
Miot
tcn:iime.si.
C.
I.S.179
[2']
l..inglJiNtljt.if.~e
im1'0-
eurape-
enniS'....
oIJ
it
Y
a"'O'n;
I
mail
Htirni
[Jan4:mellr
IZ
butundi
Ilerin
men,ei,nl
ea
t
go
t
ren
bir
e
ernetf!!tmit
v
Olil
dokuxuneu
8..surda
bilebufikre
1
raharh'k,ed~nlei"oLmu
tur.
Fk
t
(VenJrye.J
ibi
,.em
-limier
boyll@:
iddiii!i.larr'kat".!iur
l-
eredd~hnektedilflel";
L)..,
'U
""~I.;:
m
i
rf'".,,';
IJ
,.mum
,1";'fun~"Ioj'r'f";f...·"m,::;ru·i)",,,;:
u
l
QrI)"egOll"'e
ilk
I[J!I
III
etr,~
I'mdll,
buluuan
objt:lel
e
bir
r••
Im
vermedent!vvel
burnliJ!rt
;1
,,&
ZJl-
mi,r~erlle
g'":stermi
Vi!
buur
Ie
i_tell
2;
rn~rleriilk
in
anlllll
i......
lli
bamed~gi
obiderin
hep:sinetatbik
edebiMigi
umumi
bir-
isim
rolii
oyl!lam~..hr:
bu
naza.riyenin
bi-
bi~
ge~elllasnlrl
mtiJhim
dlilcile..
io-
dell
(Paui
RegnaudJ
dur.F....
t
bu
muen;f
l1IaziilJriye
ini
n.'I'l1i
de-
Ime
denziydemaHhg-a.istinat
et-
ti,rdl-indi
n,
iddwill
aht
if'
nil'"
mahiyetindek.dml.tu·.
lJ
J
··l"..
ulI
~,,Idf'ri";n
lUI)
lUlU
,...'il,·,
,f,'ni.siilml...
"
nu"'n.-i)'v...
i:
Geenasrr
da
(Regfuw-dJ
ngq
pekehernmiyet
vermedigl
b..el-,
ki
Ileoll'i
buasrrn
baslarrndan
ili-
b
ten
lellar
clit",la.nml~
",e
bilh,,-,a(VentJ.-}'lis)gibimuhimdifcilet
tarhncla.nmudaFa-dilm1~tir:
bu
nllzariyeye
gore.iLkinnte~
e
SUIT,
sevin~,
har,e-kelt,
i~....
"i.
s.an-
larmda
~lpk~
hayvilnlBfI"ln
,aptlk-
Ian
g
ibi
b111"erses~d(armmvebysesler
l~k~l-ri.ir
t@siT~}"leSiUilq;e
muyyenbirermarsa
if
d
etmiye
balarmtrr,faat
(Vendl"JlIl'IJ
b
n",·.l
d)
eaini
iza~'l
ederk
n,
bunun
l:;pa'hIahil
olm.c_uhglnl
da
iLir.ft:tm
k
uretiyl,ekendidauu
ge-
lit'
h
n
cl~
I~
;_Hu.lmi.t~
deme'kt'lf.[3)
II,;
,,'li~'f'~
81,1Vazi),etk..
r~l~mda.
,U
ikine-
y@
ViH)'0
lim:
J
'Gun~'-
Oil"
Leor,~5'Lamil-
mi
'l
o.-ijin.
Idh:
,1
yen;
Tut'k
Lead
inden
e'll'-
11
lkl
ltruf!}
nP4'Z~'),I""yelerinin
hi~
biil"l
ill
C
lurn
h~l"
esas~
~st~nl1t
~dl!!-
I"IiIlerni~,
h~psi
Ylkd
ml~l
Dr.
(.1m
t'.~
Hill
f"U'l'i
~i
temeUt:rr
~e
Tt1:1'"K.(~I\.LEIR
2,-
ELI
i
lli~ki
net;'ce)'~
e~de
et·
Li'
len
SOrlra,
,dlDiIiW[hU'~
dO~IJ"Ulo'_
"Cune!(,-
Oil"
teoriSLl1Ii
t~tkik
et-
twmve
bUIIlWIIIl
lemeUer;
saiHam
D-
lup
ohn,adlgnu
iII,ra(hm.
Bu
Rold~
yil
tayin
i~in
Ilk;~
Dlarakeerin
ODliU1CU
,aJnfe:s~nde
Turk
Idii.ni
ilk
.koklii,
Dldugu
tesbitediJen(AJ;
,eklinin
·'G,unef~'
ve
ond
_iii
~lkD
"ffll'lzu••
.
:Ietlikldt",
·~A;et'...YI1...
e.'iA~·.•.
v.
'c.
mlt'fhlun'l.atiln'l
ihulmedip
'etmledi
~iniara~t'rdnn.Bu...
raftn·hu.1anm,dia
e\l'vel§,
"Gillle.-
Drr'
l.egrI5~IIl~n
te,bit
elt~gi
(V.
H
K.)
nilF'~fmi.iHil"lijel
aldlm.
Sir
ketO
b'!l.l
sasiSI)"t
edildikten
00-
r
12'
inc~nhifedekionsok~
te
uri'
er1ninzaru'I"@
bir
I
11ei~e
te,ldl
edecelkledlli.
iJ
undii
vc:
...SElyd~YI~...
iriniz-
[3]
Le
i811gage"
;:i.
17
 
2
ONDAK.iI<A
--"'
.....
_---
a
Adi~i\babi!j,22
(A,A..)-
D.N,B,
'nnllr
bildil·lyor.~imalccphr:sindcn,(lchmemirb~l'lcrinceti.rdil-ter.i.hiilbedcregOlfe,12ilktq.
..indoMtlk:,l]e'nin
~;H
lnda
Ucmbcrt.
mc\k'~fld~iddeUiibh"
~a'.';)~ohtll1ftur,
It
yon
~h~l~
at",ketiniJ
JikbLii~rell.-=ta
'b
etm~litealilJl...ed~ghkar
l~i.je"
k-
I
nil
I~
bul
I
an
De-cazKUla
Snb
ha",
Ikevellerisabohsaat
,retlidehUcl.Ima
It
nu~Iill'IllIl."
.Ba.:tlOl)'aft
ibLln
h'b~
R,K-
~ilImlDat:
Jbislllla
ludolll'devametmi~
r
til'.
J
tl'lll~'rJnla..
dl!!bit'a!baYtiki
idtihk;m
sl.IbaYI'lie
300
meier
OImii~,tiji:'.
2.00
ne
f,
1ar",I~Qml'!illr_
Ri.c~t~!.Iel!1~te.l)·..nrlar,
,-a1'aII111.1."1n1eraberl
r:lFi
nde
eo
t
iirmij1le
p
~rr,
Hae~lerilalY8nlardn2:00til
'~k,
aci
1T111kineli
li.ikk
U
ooe
menni
al~ml~1I'drr.
.
...
IyllZ
''/-i
;wlpm
fH:lljj,
az
kal~flI,.
trio.
.'!
'in
[It;n;Jum
rn,o;t',yu.c(J
"anl,_
Ad·."Iabnba,22(A.A.)-
Dun
$
a-
buhH..rrn..
i..b:crinde
u.lii\n
iki
it::1iyanusa-
I
eger
01.1
~e
hi
I
i.i
zerindei
ki
ulIj:
SSi!.
1.
e....lqelmi.~ol:':al,'l;I'dl,lmparete-
ruAdisbab
yll.
g.otiir~n
u.~agl
gor-
necrj
';1)1<
muhtern
Idi...
e
0
zarnan
rbl-Si.tli~j,muhimsueettede~ie-
bi
lr
i.
Busebebtenbr-ada,
imp
r-
lot'buanonl".yapacailyenil{li~lel"
ve
c:i.dip
gel~.,I,erin
tllmamen
ve
luin
.UI"
ttegiz1itlltula'CD.gl
soy-
lenmktedie,Mcgadtilcio.22(A_A._)-SomOlh
cph~sinde!joidlle\fi
yagmllrr~rll'l
devnrnet.mek
Qldil~\I
Qli:re"ilmi~lti.r.,$'dde'tl
rrtmala',
b"'
"n
0aden'deyol
Ilrl
ge~
~ilrt!
7!,'
birh
J:egetinn'~t.r.
!I..
11'"]
yankumundui
J
01
11
Adi:!u\baba~22(A.A.)-De-
cu,KasaSabahat
tarnhndan
il~lr-
IIpkzan.lanmuhrebehakkusda-
i
tebJi,gindenba:jkaobl.1l'ak
[le,-
I'edlruern
birhabe§
harb
tebIig-idi-
Jor
ki:'M3.kalleden
~imaliig.arhi
isli-
kamelindeilerJeyeuHalyankuv-vetleri
uZP.:1"ine
.;.aMddar
arasma.a
g
izlenmitbulunll.nhabesterbir-
denbire
hucumetI11i~lerdi;"Buntin
i..izerine
gogiis
go
-lisebirmuhare-beolmu4
VI!:
bunun
ndiit.e~inde
i-
laJyankumnada.molmu,
\re
Il
]s
yanaske.LeriMakalleyedogru
bozgunhalinde
Ika~mayaba!/Ia-
I'JH~lardHI',
I
colc
yiiz.ii
lie
alikadar
ene.liiki
Turk
koeri
i!;;inde
ilkonc.e
H
Ay'Jl
1
"AJl\
·'A,}'
+
am"
lie
"If
+
Ih"
~ekil1e-
inebu
(V.
+
K..)
form"Lunu
buldu
dart
tekilde
kODSOD
(:i--
k)
muamelesine
tiibi
o~
ak-
ta.dn
t
atel1flu
,ekiller
a.ra:nnd.a-
ki
mana
tahavvli1
t.ti
bu
tebaduJ~le:r(.(enmule...emttiu-.Tabiibuva-
ziyet,
TurkdilindC',..
AyJEnllJz't
\Ie
h
Tlakldfl"
meFhu.mlanm:nbir
(f.
+
K.J
fonnu{iiylf!ifade
edil-
d"
-in'
goslerir_
ynfor
lit
'Od","
Ii·
+
("J
"0-
+
an
=
te.tEt.nl'
51"
e
.-IY"
+
mak"
~ekmerinde.
0
ilk
.
P"rlakllk"
man8.51n1
muhmJ,a.za.
clmekle
bera/ber,"Su:ahhh"mef-humunu
da
ifade
etmektedir,
Bunlarlll'1
ic:il'lde
"Y
Q.h'·
lozunun
bmdab~lu.nan
u
"
konsonlJ
"ay
~=
a'"
o.-ijin.
-eklin
vokali-Din
dii~meinden
iDaretlir.
"Are,.
mefhu.mubuanakijktemiinde-
mi~tLr.
Soz.un
or~jin§ekli..
A)'sk·'-
br.
Ba~takL
vokaldiiterek
"rail'
olmu..§hn.
Fazta
o~arak
"'Ya:Rmd'"
elime5inill
"Yah'"
.sozi,
.sum@rJehc;esindea.ymma.naile
"ah'J
~ek~
lindeme\lcuttur.
[JS.]
Buvaziyetegore
"Slcallldi"
\Ie
_i
ar
al~(lk"
mefhum~a.rml
mu~Le-
rekenifadeeden
"Od"~
".Is".
"Og"
e
r
Ay
(+
ilL)
=
lJh'~
kokh:ri
arasmakonsonitilcrariy!eb~1'
(J-
s-
g-
yJ
muamele:!li
Dlmu~
de-
meklir.
Bu
iki
oTnek
grupuna
go-
re
(V,
-:I-
K,)
formiilunun
Tiirk
d'linde"ydtnllR.'Jve
"Su::cdddt."
mefhum
arm
aflllZ
mandaifacleettifuhakkaktllr,Geneuanaform"l,
"Gii"e~"-
inen
ba.rl'Z.
va:nflarmdall
olan
"Yiisekldi'
mefhurnunud.a'''As
+
mah'
u,.,
A
+
ma.k".!,.Ai
+
nilah\
"U!i
moh"'."
Ar
+
mg/l\
"08-
_,,"""Uze'"ve·Uygurcada.
eltmek"mana~51nilgeten-Ali:
-t
rmokPJlj!ekiUer'yle
i
ade
eme
It:
vebunlarda
dOlkon.son
itt
rirIe
f-
§-~-~-
g)
muarne-
I
sig··rume'kledit.
Yu
ek)ik"mefhuDlulluLfa.de
ede.buson
~t':kmerJe
If
Aydmilk"
ye
"S,cahl.k
H
mefhumlanm
j
Fadedenbundan
eve
ki
or
leklerin
he~
Y
I
bi,-
iplidai
kokten
"Ik-
Oad
k
anda
t;U
der
eruze-
etcb
l
edilebiir:
lI
Ya.:wwa::;JmdabuSilmer
sOzfinrin
h;yeroglif
~ekJide
yazl-
''''~lr.
Btlhi_vprogJifi
gazcleye
ba-..,7fl:u7,k.
Tiirk~eniJ'll,.
Uc"ve
"Alil-
r.ti-
ell'
~el.
neTi
hep
aym
birI
okun
muhteHF
tah
vvu.lleridir.Bu
Jar.
dan
"uc"
~eIi
I
Ac(-'
yani
babel
ve
"Aft---
ell"
§ekli
de
f'Ek§i'"
\Ie
HAgTlt~SL
atJarsnivucuda
g
tir-mi~tir;
bunlar
biratraftan.
mun-
le~a"
ve
"cn
iierinokta."
mdum-
lariyl~..
·ik.,drlik"
fikrine
ve
hi
r
l!traftanda
"Acd,rllj~
f
E:~i.lilt'·
ve-
l'Air."
efhumla.riyle"
Y
ClIne'lk
u
aniama
emetmektedi.
litebtlarIh
vaziye
b'ze
u.
Llin
bgordugu
u.
~ekill
ri
do-
gurupbij
un
bumuhtelifmeFhum-
I3.TI
aymza.ma
da.
ifadl!'!edebile·
cek
iplidai
Qe
teh
bi.,.
hohun
mut-
laka
mevcutolmu~
bulunma-Slnlilmibirl!3.ruret~eklindli:goster-mektedir:
buanakok,
hernalcle
"Ayrll.nll..,
Su:uIt;o,
·'YiiRseJ.:.
Ii'.....
,s,
gibi
evsafa
kaynak
ola-
bilec.ek
birmevcudun
i
ki:smi
01-
n
a.kL"
Imgelirve
bumevc.'I1dun
da
btilun
biatta
"Gone,.
ten
boalea.bir!}ey
DimaSI
kabil
degil.
dir.Buraya.
kadargo:zdenge~irdi
gi-
m
i~
or
e
1
r,
boyle
bi-r
alla
kijkiinherhIde
(V..
+
K.)
formii'linela,
hioldugu
da
hi~
biT
§i.ipheblrak-
tnamakta.'.t.Yalmz
ba§taki"ok
J
ha.ngi
vok1
\Ie
:lDndaki
konsQn
hangi
So
s.tir?
Hant;E:1"eninfjziyolo-jik
viJiziyeti
gibi,lenguistikilminlnen
esk;d
lIer
i.iezrinde
te~bltetti-
gi
vaziyet
de:
en
iptidaivoJ.cali
(A)
~eld'nde
gosterir:
bu
hale
gore,
ara
Ig.m1z
ana
kOokitiha
iy-
1e
(V.
1-=
K.)
formulUndek'
(V.)-
ninhi:rA}
anbaika
bir
~ey]-
mlyacag[
muha'kk.a.kl:U'.
Aytuor-
muldeki(K.)
age!i:ncc,
bU.flUD
da
,.}'-g-
11."
gibimuhtelifornek'er
uzerinde
l~sbit
edflmi!l
se5lere
ta-
havilii,leebilet:ekve
il.Z
ndaes-
kibir
vDkali
em~iJedec
YiJ,ZI-
yette
b'T
es
0
mali'
lazlmmr
iirk
forlf!':...
ndebur;ifteroJ'-
oynaml-faenmila.it
foncm,
"j~
one
i-
dir.
o
eiitiinbu
I!l.ebeplet!e
de'l-lerdendolaY'."Gtinq-
Dil
leo:ri.·
8i~'
nintemeliu]
t~~kil
eden
(Ag)
kokt"yle
bunu
temsiladen
(V.
K.J
ormuue:riyazi
h'l'
YV
l
ve
k
t·yet
uJUl-rorum.
f
'·\'.1(,1
Imail
HilmiDANI$l'rfENT
l:._;~;.
T~oI'injnrndo-
oropli;f.m
dilJerink6kferinc
de
latbikini
giM-
ter~n.,on'
klslm
ya.nnki
S.':iI!Ylnnz-
Jadrr.
u
US
..
I
UZ
ngiter
I
S)I
ac
'e,
er
;-cdetlihir
savastan
soa
Jib..
-lal),«:I[1131"
ii.,;
yiizfilii,·a
'1
h
ve
"dil
r
Diger
dev
etler
yere(.
i"-
'3
S
nnceva
11(
italyaya
petrolvermezlerse
·'JIgil
eredeverIn
crenlll]{i
i
)idir
Londn,22
(A.A,)-
ZCliri
Ledb-..
ter
hakkmdakiltal}n
p
otestosunaverllen
ingilil.clilvab.bu
un
bgl~den
~gnt'a
Si..
Sam.1JelHoaeelal;"afmdiln
t
taJ}":l"Iorun
1.011-
dra
bi..iyi.il<
cl'iii'ii
8.Gr;;andi'YI!;'·ei1m~-
til',
N
otarnnmetn]
yann
nCfrolunnc..
k.
til',
Ogrenildigilllll
COl',
"Slhz
nOUII!1
Ce-
Ilt;;vi"e(l\:.ki
irlillall
kom.lUI
e
b~JdiriLm
Ut'_
Zecrw
li!ubu
et
t
lb,k
edendeIl:lte
t·....
kcadi(!~villolllir
&
hn:uz
'\Ill!
.ingi.i_
I:l:vab],.C-1iJe
hBmaheJJ.k,)
<JlJlnruarml
~e.
ruin
ill...
k.iiu]:~
,trall1~I.iI:
no,t"!HdOl
ictlbid
kormtesino
bil;;lj,iJ'!liT_
MiLletkrC~nuyetJ.i:'iler~
btlli.dn
B.Eden,29tc§r-'nisanide
tgplam'IC::~01
n
lI'
Ietk...
mile.
n-
i~tim"
dab.lll.lnl'l.lJlk
u~eremuhtemdohll'akgc1ecIknafta.Ct:nevweye
gi
er
kti,-_
18IeI'
kumitesinde
Il2ll)layapC':roii.hrautmmrnenimaae-
Je:si
go~y~
U11;1::£
II
lit.
DeyJ:i
Telgr~,buhaberi
kaydlederkcndiyor10:.•lfigilter
'run
huhU,UJstaki
vtl~iYIl'
ti.
g;Jy~!
sa
ihli.·,
Egerdigertlecvletlr
Il:alya').'a,petrol
ihril~cd:ilmesine
tnUsa·
d"
elP
Ielewik,);IieUl:!rJ~ne
Ingi
~e're-
-alya
A
aze(~r]t.e
do",et.-"lmr-')callrueedect;.kt.ir,ZeCrl
I
db~rler;'pc-troate,miledilmeain~n
prahk
ndice]el'"verecc-iilngiltCT(i'de
malum
b:.dullmakta.h...
Fnk
Itboyle
bir
tedb:irinilnl~:jomazhk'larlJ
\/:uoilcac,
dainkrnlunrnnm
lktadJr.
Ingte..ebtlih-
limIi
p.ozanundeb!.lll.lndurlfJ'flBl'ktadrr.
n-
danB.Crandiye
lJerilmi!ltir.
Bno...
l
nlntarnroe
i
yaTinkiga:z:e1e1erde
';1
kae
n.
k.I1T.
Mevztmbahs
ingiliz110l..::t51proje5~
C
n
vredeki
lanz'm
kornitcs]
o.:za!!l]ta.
I
nfmdo.o
"i;;l"u
1I1~
ve
l8.,s
v
ib
edibni~.
tiro
F1I"an5Ul
nolasl
pTojnLde
in
~lli2.
p
ojesinll!b~nzemcktcd.l'.Anckda-
h.
I'IlJltcdH
t~dbir·
er
le
y
z
1mlII
B'II
da
lI:anzim
l·ornitf!:!;az.o.smrna:wibini
~aza.nml~hr.
,
..
1~
n
r.a
I~m
.3,
Lnndea,22'~A.A
-
Zl!'ui
tedbir
rlr
halyanmvenni,
oldu&u
p
0
eno
I'I,Ola~ane.
cevapte,kileden
in....
li'Z
netasr
Sir
Sa.muel
HOT
tat-alln-
londr3,
22
(A.A.)
n;lkt~nbiidiri!J:ginl.1'
J!;(Ire,
dunK
hire'·
dQblr!Jolc
hll.di~,.~er--
nlmu~,tll!l'_
Ka.rgafaLk,a,I
It:
vermeden
dCIIam
drni~tlrGi)~lcricilet,biro;:okdefalarpoislei:ddefe'f!~U'pl"ml~lardfl'.B_mlM
1id.
dctlibir
teflkile
mu',(z
kalmaktalH
k...r-
tulmk
i'lOin,
onlelr'nde-;Wr.kafilelet'i
irler
(3l'§
Ioymah:
ned·yo
giinruyor~ard]_
PoLI!-,bu
M;Oc:uI-c:
al"I
zorlakamyanlara
bindinnck
zorunm.k<1krll~~
m-.
ltoa,
22(A.A.)_.B.
Muto-
lini,
sebzemeyvve~h;ekiiret-
menlerininilk
lopnus
Ina
Q§-
ka.n.lk
e'tmj~l;r.
uto
al1t~
zee-
ri
tedbirrerin~atbfkinj.n
!ileb
e,
meyva
ve
~i~ek
ti
ren
ii"l:ennde-
ki
te~irlerivenet;celer-iletlke-
dihn.i~Lir.A
rnzam.
ndl,kaul"
azlm
gelen
mukabil
ledb'rf.erde
inceknm'~;r,
e
riikset22(.,)-Dun
aka
am.ilIetercemiyetiej'ardlmb'digl
tarahnda
f
Iya-habe§
an
I
~m-
Ilgl
etrfrnda.
terfb
edi-lenbiyI-onf~rnsb
ZI
dis
]erCl-
ebeb
oliXiltl~tur.
Sa:yan
taraftarl
~aleb"miHederc
iyetiile
Belc;'-
h.
ikiimetia.leyhinde
v.e
halya
I
J
inclegosterilere
1
mu~la-
tilT.
PolismtihJeye
ecbuT
kal-
mu;tlr.
Bi.itun
ma:a~lar
k!ll'3.11
id•.
Ge:C4.:,
hemen
hcrnrn
b'-tun
cadd"t:.t.r
1§,ks;l'Z:
itli.(:t.inl-ii
f!.r.l
ar
Jol'
T~b.
Dnr
'1Imi§
aJan
bir'!;;Clk
B.l"abal...
'b3ri
a.d
n:zife
i
gQI'"i.iy(m:h.,
A
'a..
Klralmu
YII
0-
numiinii
kutla
All
-aT,
22
(A.A.)-Bel~ikakna
J
53.3..e
le
Leo
0]
un
Ylidoni.i:rnii
(II)
<lYlsiy
C
r
il{'-
_-nr
'I
I
ill
"alar
'tel...
la!'
Ce
'hni.
it:
Samei~steO~iinciiLeo
lold"
Belfi
a
kITWI,
ojesleleTinin
YfldOniimi.i
m.-nasebetiIekendileri.ne
en
sami
i
lebri
lerimilie
.ahsi.saadetlerieBelfiko:mnre-Ialn
irin
alan
temen-
n'
erimi
arezderim_Son
Ekesla..ns.
Atntiirk
f
Turkiye
Rei:sicumuru,
Ekselansl.arlnln
nazih
i.htimam~
laTtndan
do
aYI
pekmiitehcu'
0--
laro
kendileJ-
-ne
c
imi
ureUe
I.f!_
ur
eJ.erim.
Leopold
§takanovis
I
.r
lSI"
(ara
er
IZ
SI)rasfII
:"iir;.i~mclt'resebeh(Jldu
Londl"a.22
r
A.A..)-Yalunda
In-
gilt!!
'eAtm:;.n!;':lfub
l.
ck'b1eri
IUT-
IImdyaplla~krna"e5n"'rnda
her
hlm-
gi
U.
hitldl,;,er!in
C;I
"ma''''a
I
et
f
d
1
n:llln
buyi.ikeI[is'
In
'tere-d
i
i§..
ri
bkantiloari.i~mu~tur,
Moskova,22.A.)-
Sta-
kanDvistlel'genet
onferafl!51da
biiyuk
bit
soy
lev
el-enB,
Sl
lill,
Stakanovhreketinio
S01lyel
Rus-
yade.
.so5ya'izmin
J..-urullJl~u
ta..l'lhi-
ne
en
parla.kbir
5aYlfa
gibigire-
cek
kadm
veerkek
"l'
:;.-c;.i
h.
reke·ti
oldug-UDU
soyled'k
en
Dora
bu
hareket',
osya
n'zm
'dn
gayrelte
-ekdhetineniirs
f
B.~
olar{,
~avs;felm.
tiro
Paris,22
(A,A.,)-
Gazete
cr,
Hitlerlefr'
nSlZ
el~i5iarasmda.ki
goru~menin
ehemmiyetindenbah-
:setmekteveancakhissedilebilirderecedebirduzeLmee~~rikay-deLmekJe
beta
er
mu
beL
vesarlb
neticeleru
mao.1lII
§imdiH
g.i~
oldugudii;iinc.sinde
bulunmak-
~adlrla(~
Pot'
Parizyen
diyor
ki:Bu
gorii~.
e}d~p
omatlarm
flii·
ki..i:metreislerineva1dt
vakit
yap-ma[an
adet
alan
2~yarete·
:J..slaben
zerniyor,UzunbirsululHansonra
yaplJanbuHkgoru~mebilhassavem'Uh~kka.
t
rette
kar~dddl
bir
fj
yi'
e~meden'baretoJmu~ur.LeJurnal,
ransZl
.sa.yllar
meclisinde
fran:!Hz-
sovyetpakh~
na
aidahu'ak
yaplla.ca.k
goru§me·
ler
a.:rjfe::3tmde
aImanlarmbirmil-
Dena
ya.pmaktaolduk1.annn'l
a'
.1-kirbulu'ndugudi.i~ijnce.sindedir.
F
Irtrna
devamedioyr
Sinop.22
(A.A.)-
Birgiin.
o
ce
b~byanh
h
<II
biitiin
~idde-
I
}'leclev:a.roetmektedir.Denizde
uoak..l5.t
d.uTmtl~luf'.
Karadeniz.Oskiidar,Atilt,YIlmoz".~Sarni
lIapurlan
HOlan
lnil~'Z.a
ugll1m[~lar-
Ir,Ka:radf'niz
v
puruSamsuna
Ikrmad,glYQlc.u'arl
I
bugiiD
15
.nhlllan
gel
e
i
e]eJlIlenapuaaktarmaede-
a
I
I\.
e
Ovrgazt:.te.si
diY'OT
k':
,oBerlinhtilriimetiho~
gurun-mekarzusundadu,
Birel
uzallld1-
gl
s.oyfenmt!'kt.e
fakat
bu
er,
hila
~ok
kiJm
bitI&is
t
·DakilS]
i,:inde
btlmaktadlr.
i
er
giiri.i~mege
e~gin
·r..Fa
a.
bu
meyil
:li~
bireIi
biT
mese··eri.-.de
eki~in
gas
erilmemi~till".,.
·s
,
iikG.n
te<;;'!sine
)rardl
ece
h'T
lema:!vUcudagelm
Dl
aSl
an
I
sok
etnnunoldu
dar-1m
bil
dir-
mektedir.
fa
s
1
Ingilter
e
Londra,22A..)-B.Hit-
ler'in
fr-nnsl_
biiiikel~l$jdeyap
hgl
mulikataburaa
tiyii-
ehem-iyet
vet'lektedir,
IIl)adu'
rr?
Rama.
22(A,A.)-lB.Hitlerile
ranS1Z
bfiyiikel~i
i
r8smd
k'
kou~maburada
buy-uk
birdikkat
uyand
Irrm~tJr,
Salih
iyetlarSI}'a-
::laJ
mehafi1,
Fr!ln5a
ileAJmanya
arasmda
AVnJpa
hava
nliJa
bir
bjnd
ki
ostl.:riJl'r
ali
~e
r
II
ebeler
Aze$t
crazete;si
id
n
&C
t~ebbu!5
el:m.i~ltTdir.
~I
koymsm.rai:"menm.'.
t1IL,,,....
oau.
n~lfirmi~lerdir,PohskL
!r
kullaomak
aD
rund
lmlt
vebir
kllSh'ebe
y
ab.n~
mllll",
TOIih:be
gaute
id1'!"'
ril'dcn
y..-
hudil-enkal11da.h~
nz
dlta.hlr-eke.t
i-
tf:mi,lerdil'.
 
1933
CUARTESI
ULU'
a
Etimolojikve
Morfolojik
VI
InCI
Anet
"-.,,(lrJ.".
II,
·'iu
2-
.~fRlul.
un,.d
:1-
trl.H'fJ.
hnh
I~
t~'L"mtp.snl"
J)
Yukardkikelimeler~1'Iilkve
.dkiiklerl
Relerd.lI'?
It)Bukelime:lerna.:ul
te~ekkuletmi.,lcrdir
'!
II
n
Bukelimelell'i
h!!kil
elmek
i~in
k&k~Wi
veoluna.n
ekle
I:'
o.!I!~e'["di1·ve
eklerinher
biri-
_Rio.
mana.
""1:
f·a:rlrla.rI
b8k.l-
mmda.ntDner.ne
olmy,~ur?
IV)
BlI
llra,tJ.rmanetic!!
lin
d!!,:
A-'Ttirkdili
ktikleriwe,
~Turkdiliekleri.ve,
e-
Turksi2lcrioin
tetekldi-
Iii
hakkmd.
biT
((,.tde
~I-
fmilkmi.imkiinmu.dijr?
'y
a'a.rdahi
ol'lnc:~
dr.'
dnAetimri-
z:reoAutF/Qnmu!utvel"ece'deriee-
oabl'arJ'g'dZetemi.z)'o.zt
'fIeri
di-
rekl6r1iiiiiinegondermelerinirict!l
~Jeriz.
~imrliye
kll.Jal'
aldr.jfflllZ:
("euab'arl
.rafl),le
'0)'
g
~gI'llU:Z
gibi
'nudan
&ol'le
de
'o)'tClcaiu:.
MemleketimizdekiYu-goslavya
yurdda§:larl
.
.
-~m
YU!1:
oslvy'darurk...
,t
nda
lnnlJ
)lapd
'1'11
.aClUi.
miij'~aheretdu),uiiy'hu~
ikumctimiz£:e
de
Turkiyc
51mrl
rl
ipnde
'hIuLynllif!
Yugo!ila\i')"BI
l481tand
larn>J
...d.Liimuzahc:rettebul
ufilllm.al
I~
i~le..
i
bilunlt-
I
tarafmdiU'll
Tun
a[l
II
Ii
Ina
'bitdirilml,tir.Tii.u:b
kall~lgl
bl.lm-"he.-
t
a.r
r-
II"lndl'ftbir'Er
ceneJI~
ill!
ilg-ilidayrelerihabeT,dar
II!tmil!lt1r.
Tuzetayinl_
ri
Semiha
\1
I~
nCl:a
mu
IazunJ
f
J
l,llIb
I
u
ml.rl~rzrm
Ig
..lc:i~'"
'I
iii
Feyzi
Cerni
Or
LJ
h
kiL
H
an
\."fi
CllLbLlt
I
:\lllJdeiumu
i.liginr:
e-
kl~~(•.rIu
h~k
LIII.'~Il
K'lh
hukll'k
hil.
kHnh~ino,:,
U..
kinlu
n1uddeiumLlmiml.!
avin~I!I'il~du,
I:(Stif
htanDut
mu,dd
iu_.PlulIITli
mu.n
in\igine,
1
s.'tanhlu
I
~iJlh
hakinl'
lel'inrlle:n
b~.H
ri\"'JTl~n
'If"
l!T1i~ehir
hu
a
kuk
Iw
kimli"'ine,'Edirne
mudd
iumumt
"'U
viniRifrttSalihlihllkukIh.k'mrg-~
j.c·
Erg'
nt
O"m~lI'Iiyehi'lkimi
Huseyin
C'~'~eliiu'
muthlcldmumil1grune,~
tallLbl.L~
iH.I!
1IIIHl"l
iHi\IIIL
htan'bul
M,rlh
hi'lknm'lti-
';:ine
tayil1erl"
Imi~I~I'd~lr_
..
iSTANBUl.TELf.FONLARI:
Istanbulda
bugday
veun
durumu
hlanDl.lh2:2.-B!ilI~Ufl.
An",c;I(IIIIII'dant}'::lihn,;"
on
y~ditonb.li:da.y
gl:!Mi.
Horse,·
d.",
1iI'
5,
t~1i1
Y
I.LnHI.,iI
Ii:
'1,30-
S,Ja"
Sl'l
,..10'(,20
k~I!"\,I~<u-::umdars~
tlhh.
Un
fialun
IMl.llhafo!uiJ
elm.ekl:cdir.
Y;.II'mki
gll-
zdelciide\!alin.i.n
Siloik
k
kkmdil
iblllgiln,
lH!.I,'to.
dB
'i!kanb
y,!ilnOJ.brrra
ce...ab
ela-
t'ilk
n'luli:ay,e&e'lli
ne'llriYi!.t
Y;:iJli'diL
BIJIi
1Ie:~"
lilyA~II
SOl'~:l>om.b:
~"~1I1
i
11
~k~ru::i,I'llllhl}.~n..
da.hrtanbul
lta,cili'le'l"~I1;in
cl~l'Ide~G02,
degilfmenei.crtindind~deL!nrnenunhot-
line
',et.rrilm~
13.0211
Ionbllli,dll),""
IFdir
Ziriil
t
Ba.li'lk
.uun
btll;nbllill·dallc:j,
doku
7074tondur.Bo
n
muhilin.de:
bu-dOli-
ylR
Ibllliinikii
l81b,l"rm'iIf'&R:;
ekmek
(llu"hu~m
&0
pUI'3.
dah...inlllli;i"II~eei~
'kB,n
a~1
v.:Irdlr.
Halic
sirketinibelediye
aidl
IstJ'l.nbua.22-
Hali~
irkelti.
r~
Iket
i"lel'ini
:iulhandir'l.'!lrr
VI!:
Ii!
I"me
mahkemeye
mUl"<tCa.;!'ldf[1~~
\Ie
mah-
kerrrii"d~n
a.ldlgl
~aT'~'-
i..i:zerinedUm
~~'J:aim~llrketln"Iiapur,
bi~el
g~hiIUyemetlj
eVr'aklnl,,'e
i5ktrlelet"~ni
.ulny
bt:ledie,"'kay"edeniztic....et
mu·
di.irlug"'nii
teml!iIedenb~lrer
he-yet
til
!FllIifUlldan
teslim
ilLlmaya
b
~Ial!'mll'l~lrr.
SeyrisefelJ'hll!:ll!cliye
namll1",Aka)'
m.erkez:
b;naslna....
e
diigel"
i~!Ii!'1"il!l.e.
mfthlkei"illl!
karII'lna
'k~di!Jl-
k<llli"l~llmm
)raekhr.
$imlilHikAk
If
MlidiJ.FU8.
Cemil'ip
....iJliginde
ml.H.lak
{at!bit'~dv,
I-ieyclt
il~
iizerinelin"belediyt:'clki
lirket
miidurul'lu"
·~~n,illll
!:rCl
md
k.rlilma!«u13
mIllY;>if,'IkCtehni.
tir
EdirneninkurtulbayramI
hiI1.bd.22-
J:::.dil'nc'lI1in
ku
!.'
dY~
b3Y~'[l
In
i.ini\·e,-:;ilericl1
bi.ll"
t;]J~ebt:he-
)'~lii~linlk
edeceklil'.
,1stnb
t
22-
Kgmcn'ahniUln
b~
vTi
m
z~nl~rln.
JI.umdiplomal,ltlvc-l'ileceklir.
B.Vaaner'in
konIe'ransn
hot"
nbul,22-
~eki...
cilikmUIha~51~1
H,
Vail!nei"
)lau~
ieo;trel.
Od-
::;.rnda~hir
IfI'HUma
dayan...
ri
l
.knik
Voi!
elfliltnomik
Fal!l~Y'l:UeI"
mevzUiU
elrl'l-
FIn,d~
bil"
Ikon
fe'l"allllf>
verecektill'.
11"(1(liS)]
f..
"UIllllri,'
Il)a
J"~lm~
~~
AtHe!,~'Ir(l''''g
Kolumbio
iinr.ul:r.sil~.:Jin,Je
I;III.rU}'1lI11
ge'rlft;r,rimiz,
CClltf'iI,u",iye1iQ
101'1
j~inc:i
Ylt.:lol1l,umunu.iinlillJ
I'"sllIrrnLn54
pr-,@lesoriinu.r:I
bulundlu,iu
"'if'
~.:r.
h-"rru.·,rikQtI
J)o,Yl"uhl,,";yle
dOnOf'ilniU
&,ir'
.'Iul,ol!ildo
i\"h!'1'tI
bior
furlla
i!;inJe
lim,uo-
1'n1~IQf'dlr.
Urlilitl~"'5iloi!:l'Irn
~ur.h
pI"Of;r-Uliu
yaru:n
::rna~
SUII"Il!,n
,r,~.-
1l'Dn'ufma
Jl'1it-
poralir.
full"iIz
d'rr~r-,imini~n
,&u)'u'~
r.!lrr,r,r~rinr
Qnlu~m~~
iJt!
tlUI"It'f1r,.
Ya~(iIi
A
l'a~u.r"'H
tli:yr
lfl.ai~l'nll~h",
U'lrVI!~',dlf!'nin
Jiiel"
b~'.·
pr6't'c
iiirulurk
IJIl/;ulubmUlion~hQr"Q!J'~m
gnl'Glfar-ak,:
"Demol.c'-Dsil"llin
rngl'lg
rME
hf!!l'
milll!!'llen
iyi
:k'lIlirJn.)liIrq~
dun
yanlneon
;j';
1!.If'
ireri
i)';r
'f"l!!'jimrni
~,uranW,.Jder;
,4
hl'tii,.I.!
!!I1I"i
hi.-
If:l!!
malrh
oJnalG!'["dtQq
Jotg,"
ItuUol'un.
Bn
gec:rJ,i
,",jjrk
grn~~erinin
'I!!'
lirJalim#r
U~
DR-
Icrr'Jobell'oobl!:,r
Cot:ffnliiimJen
duIGb/'r;-oh
me.sudum.",
.rle,rni,fjf",
Onilleniled'"
g~I'I!c:.r~rirnli~
bilte:
b~.1h",&~
i
1Ie:'''~''''l!'n
A!'I1Nilrado
KDfRali
f
Turhiy~yc
hiJr'l
01011'1Il!!rtlp,9'[inin
fIe''Ulll'FoI.mllrn:~
'feni,'iiin~
litur-d
co'mellrifOdi\d.rr,
Tiirkiye~
Danirnarkauzlasma
kornisyonu
Turkiyoc-
Do!i'ljolll'D"lJ'k
uZ.8i~ma
kOmi:'!"
)1"0
n
U
IIiI
a
lII:1!a~
II.!IIfJ!II
Ie
.E.......
J
I"IIlm
:I;.,
I'
11~\llj
is.
F
Utu:iI
Sii"m~n
tayinrtlilmi~tir,
iii
I!
vetuun....
ya..
.
,
.
II
1)lyaugo~I'
TiiarkM[l~li'if
Cem~Yl:!la
her
,II
Didu-
gu
g~blbill
)'11
(I
bir
e'tya
p!!,all~+iI'l'nll
h'
;or:lrhllfll.ll1ve
biletleFjl1~
lIaih=Ea\"llial"llIIIl,ln-.
MUte.'V3.r:~'!illlr~m
I
vi),l!):kiilHital:Jnmlii.
da,~ok
dre:cl"li
\,tarhld
rOlt~li"el1l...e
kli.-
,ellizzeki
iii'
h,kan
t
.leblef;
'Qkllitan
Ti..iI'I~
Multiii
Ciljmli,)',~ltl
huydki
e
y~
p:iYllne:o,lIoun.dan
e1di!:ede..:eii
gelirle
hililii..imetmel'kezi.miz
Anlkar-~ya.
)"o!!Ikliillli:llik
:iii'
kbl·
~ej
bi.nUI
h~diyc'
d.mek
du,unce,JoIJlII.de.
dil;',Iil.lndn
dol...".
herycrrden
ziYi'iide
Anklilrahlilrll1lbu
h.")'lr'l~
i..
,!ili',dlm
i!:t"
rnl!!Jtt:ri
bi..
!,o~"
un.
Piyanl[o6.
ilkkilflUD
1935
!It;
A.nk",.•
r'iIIld""
"tf!:k,jl!i!:c~ktir.
Ikll',atn1iye:tulal'l
15400
liraotlJP91killcilk
iknmiyelenn
cliinii
Ihi·
I,dulhtibin1r;
illteiil!lll
bu;:
ktlml,b!l',
B,u
I!ItkiLde
b.ill"
piYOlingo
lertip
ebrnek-
hi
Tp'kMli>l'llrifCemi~dlhiD-
reD.m,
giisll:er;mi~
li
.
Ogreml~gi.mizc
"ore
Cl!'mi.y~t~n
lima·
zrrlOldrgr
bu
pi~'Q.nl'D
halknm::un
bilh
11-
n~gbebl1lik7all'lmakt
<lilr.
Bilel
erTijl,k
MFIi~jl"ifCof;!miy~till!illgnelmerke-
ziylel:oo'iilllbul
eC;LilnC!'iindc
Ve'
ban
1m,
gi.
~e~eriy~~l]:le'ki~
V~
Y~ini~
:lcentalaruu:i'Ol
'Siltdmilikl""dlf"
Olill.lyucuhr;lbybileller.
dEll
biii"'c
l,'1n'"
r;.i,m"latlnl
lal':s.~:!,i!'
€deri.l._
Bi..I
!lYl'etle
helll
l
m
rinid!il'nemi.~
1I,IOi-
c~kh'I'n.enll
db~lgi
kaYl'iakl.'lrrmboll"".
lurma.kve
bilgw
)fol1annd",yur~)'cn
gem,-
'erl'MiZi'n
r:>l!nlay.
c..klarr
gu-.;Ii.iklerm
1c.i1I,
r:'liI'n1llk
m;1ci)'e
ikurullLn
"'furk
Mllar!l
CR:I'IIliycli.,ne!!'ilrdlmctmi~
Ql
l
l'1ci'I"hudll""
B.PolGrummer~inkonserleriitalyanbanknotlarrhakkrndakarar
J
haly~;iI,hukumetinin
16,ikill"u:::i-
'le,r~n
klll,arn:
mC"lIi
u;ler1pl!fip.,".
bakanll@:1
biner
VIC
beler
yluz
li-
re:t1ik
aaIY'8!1II
b.(Ii,llliknotiannul
lor:
a
ahhutlii
mektupi'irindealm.1.:'''''-
tilehalYIlY,1II
ionderilme..
ine
IInlli~
la
deetmi,ve
k,eyfiyel
po
Ia
V8
lelgt~fIr.nel
dl~rektil'lii
ijne
bil-diI"iIR'li,tir.Poata;d
r.
i
bu
hUIu,-
,g
butt,n
))0:111.
merkeJ:lerin~~e\w
gnflatamimelm;,br.
En(lii
triel
hl'"
f"
01
Dun
laat
14deYeni..inem01.
bir
ingiliz
endultri
kurumu.nunha"
zn'~,ilidlgl
bi:rfilm
g6Iter"lmi,tili.
8ufilmin
1'0.
'terilme.inden
l1liJ:k1III
d,kurmak
uzere
bYilyndu-
Y11IUTilll.ll:il.
demir
vesunibenz;n
l.ema-)1'11ile~~gilifirmaiatm
ve
by..,ra-
dnb~r
un
gl~~z
II
irmuuun
ke-ndi
I
abll"ikal~rmdiJJ.
b,u
I
eri
na::ulba.-
;oarmakt(l.
olUlIIIjUI1U
go'
termek
WI\-
Lemi,o.lma~ldlll:-.
IIIl!1:mz
diemlr
"'Ie.
~Iik
'PI
dudri~,i-
lI1inson
yJ
l1ardaki
buyuk
tenkki-
sil1i
goslererru
ow
rUmil
bBlt~Jf,kan
hmel
IIlO'l'lU,
Ekonomi,
!::iij..
>e
I'!;
ba'kanlanmu:.
Ceilal
Ba.jr'M.
Ka.:l.JM
Oz
~IP
\'e
=i.ikIU
Kayill!
b~rcok
sayhnrJar.
IEkonomi
b
klllnhSI
m~i!
digerbak~I1hkla.
In
YDlletgcrlcri
VI!
buyuk
m~mur~atme}'rel!lilii,1er-
diT.
B.PoOl
Grum,TI'er
A~manyamn
ii
111
ii
\l'iyo~on.se-
Ih,tlerinclen
B.Pol
Grummer
dun
abahehrim;;zegelm'~vea.k,amdaalmanel~i1iiindeb~r
kODSIn
verml,tlr.
Dun
I
u
sa.Ylmlzd
daya.:zd,glmu;
Kib~
bu.
linlli
Silna
rbuilkam
1I0000,llt
21de
halkeviwu;I'e
Yliun'll
da
ogleden
lonr,",
mi.izik
og-
relmen
okuluhdil
orkelitlramn
n
e-
IFal!catindeL,i
kOflilel....
l'e[:ek~~r,
Y,enii~ti'maiyatkitabr
8u
YIIli."lrdie
okululnH'rk
tiz:ue
hu.
:5Ui
!!tir
oltdiloyon
t
r
flnd.n
hUlII"l
II
willktaoldllgunlJl
y
z:dlglmlz~lifm
i),
t
kit",btnlJli
ilkfa.ikulu
b·tmi,tir.
BliJIIkIIHHIi
li~tim_
iYllllta.
g-i['~t
Ikoo~nuc!Jl".
II.!!f[l.l!ikli.ilijn
aOIlli
birince:~e[nnedem.
g~lj:~.
ildilkten!lon-