Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kompendium

kompendium

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 1,871|Likes:
Published by api-3711691

More info:

Published by: api-3711691 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1. Ruch sta\u0142y prostoliniowy.
1.1Pr\u0119dko\u015b\u0107:r
r
VS
T
=
[ ]
ms
Oznaczenia:
V - pr\u0119dko\u015b\u0107, V=const; S - przemieszczenie; T - czas
2. Ruch zmienny.
2.1Przyspieszenie:r
r
r
aF
m
dV
dT
= =
[ ]
m
s2
2.2Przemieszczenie :rr
r
S VTa T
= \u22c5\u00b1\u22c5
0
2
2
[ ]
m
2.3Pr\u0119dko\u015b\u0107 ko\u0144cowa :r
r
r
V
V
a T
k= \u00b1\u22c5
0
[ ]
ms
Oznaczenia:

a - przyspieszenie; V0 - pr\u0119dko\u015b\u0107 pocz\u0105tkowa; S -
przemieszczenie; T - czas
V - pr\u0119dko\u015b\u0107;VK - pr\u0119dko\u015b\u0107 ko\u0144cowa

3. Ruch po okr\u0119gu.
3.1 Ruch z pr\u0119dko\u015bci\u0105 sta\u0142\u0105.
3.1.1Pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u0105towa:\u03c9
\u03d5
\u03bd
=
=\u220f = \u220f\u22c5
ddT
T
2
2
3.1.2 Warunek ruchu po okr\u0119gu - si\u0142a do\u015brodkowa:
F
m r mVr
d=
=
\u03c9
2
2
3.2 Ruch z pr\u0119dko\u015bci\u0105 zmienn\u0105.
3.2.1 Przyspieszenie k\u0105towe:\u03b5
\u03c9
=ddT
3.2.2 Przyspieszenie liniowe:a r
= \u22c5\u03b5
3.2.3 Pr\u0119dko\u015b\u0107 liniowa chwilowa :r
r
V r
= \u22c5\u03c9
3.2.4 Przemieszczenie :S r
= \u22c5
\u03d5
3.2.5 Pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u0105towa ko\u0144cowa:
\u03c9
\u03c9
\u03b5
K
T
= \u00b1\u22c5
0
3.2.6 K\u0105t zakre\u015blony:\u03d5
\u03c9
\u03b5
= \u22c5\u00b1\u22c5
0
2
2
T
T
3.2.7Cz\u0119stotliwo\u015b\u0107:\u03bd=1
T[
]
1sHz
=
Oznaczenia:
\u03c9- pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u0105towa; \u03c9K - pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u0105towa ko\u0144cowa;\u03c90 - pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u0105towa

pocz\u0105tkowa;\u03d5 - k\u0105t; T - czas; r - promie\u0144 okr\u0119gu;\u03b5 - przyspieszenie k\u0105towe; a - przyspieszenie liniowe; S - przemieszczenie; V - Pr\u0119dko\u015b\u0107 liniowa chwilowa;\u03bd - cz\u0119stotliwo\u015b\u0107; m - masa;

3.2.8 Moment si\u0142y:r
rr
rr
M r F rF
r F
=\u00d7 =\u22c5\u22c5sin( , )
Oznaczenia:
M - moment si\u0142y; r - ramie si\u0142y (wektor poprowadzony od osi obrotu do si\u0142y,\u22a5
do kierunku); F - si\u0142a
4. Zasady dynamiki Newtona
4.1 Pierwsza zasada dynamiki:

Istnieje taki uk\u0142ad, zwany uk\u0142adem inercjalnym, w kt\u00f3rym cia\u0142o, na kt\u00f3re nie
dzia\u0142a\u017cadna si\u0142a lub dzia\u0142aj\u0105ce si\u0142y r\u00f3wnowarz\u0105 si\u0119, pozostaje w spoczynku lub
porusza si\u0119 ruchem sta\u0142ym prostoliniowym.

4.2 Druga zasada dynamiki:
Je\u017celi na cia\u0142o dzia\u0142a si\u0142a niezr\u00f3wnowa\u017cona zewn\u0119trzna (pochodz\u0105ca od innego
cia\u0142a) to cia\u0142o to porusza si\u0119 ruchem zmiennym. Warto\u015b\u0107 przyspieszenia w tym
ruchu wyra\u017ca wz\u00f3r:r
r
aF
m
=.
4.3 Trzecia zasada dynamiki:

Je\u017celi cia\u0142o A dzia\u0142a na cia\u0142o B si\u0142\u0105 F, to cia\u0142o B dzia\u0142a na cia\u0142o A si\u0142\u0105 F\u2019.
Warto\u015b\u0107 i kierunek si\u0142y F\u2019 jest r\u00f3wny warto\u015bci i kierunkowi si\u0142y F, a jej zwrot
jest przeciwny do zwrotu si\u0142y F.

Oznaczenia:
a - przyspieszenie; F - si\u0142a; m - masa
5. Zasada wzgl\u0119dno\u015bci Galileusza.
5.1 Zasada wzgl\u0119dno\u015bci Galileusza:

Prawa mechaniki s\u0105 jednakowe we wszystkich uk\u0142adach inercjalnych, tj.
obserwatorzy z r\u00f3\u017cnych uk\u0142ad\u00f3w inercjalnych stwierdz\u0105 taki sam ruch badanego
obiektu. Ruch jednostajny prostoliniowy jest nierozr\u00f3\u017cnialny od spoczynku -
obserwuj\u0105c zjawiska mechaniczne nie jeste\u015bmy w stanie go
rozr\u00f3\u017cni\u0107.

6. Si\u0142a bezw\u0142adno\u015bci.
6.1 Si\u0142a bezw\u0142adno\u015bci.
Jest to si\u0142a nie pochodz\u0105ca od\u017cadnego z cia\u0142. Pojawia si\u0119, gdy uk\u0142ad staje si\u0119
nieinercjalny.
Oznaczenia:
a - przyspieszenie windy; F - si\u0142a ci\u0105gn\u0105ca wind\u0119; m - masa ci\u0119\u017carka; M - masa
uk\u0142adu (winda + ci\u0119\u017carek); Fb - si\u0142a bezw\u0142adno\u015bci.
7. Rzut poziomy.
7.1 Rzut poziomy:
Jest to z\u0142o\u017cenie ruchu jednostajnie przyspieszonego (p\u0142aszczyzna pionowa) z
ruchem jednostajnym (p\u0142aszczyzna pozioma).
7.2 Pr\u0119dko\u015b\u0107 w rzucie poziomym:
V
V
V
X
Y
=
+
2
2
t
,V
cons
X=
.,V
g
Y
T
= \u22c5
7.3 Wysoko\u015b\u0107 i droga w rzucie poziomym:
hgT
=
2
2
,l V T
X
= \u22c5
Oznaczenia:

V - pr\u0119dko\u015b\u0107 ca\u0142kowita chwilowa; VX - pozioma sk\u0142adowa V, VX=const; VY -
pionowa sk\u0142adowa V; g - przyspieszenie ziemskie; T - czas;
h - wysoko\u015b\u0107 (d\u0142ugo\u015b\u0107 lotu w pionie); l - zasi\u0119g rzutu

8. P\u0119d i zasada zachowania p\u0119du.
8.1 P\u0119d.
Jest to wielko\u015b\u0107 fizyczna wyra\u017caj\u0105ca si\u0119 wzorem:
r
r
p mV
= \u22c5
8.2 Zasada zachowania p\u0119du:
Je\u017celi na cia\u0142o lub uk\u0142ad cia\u0142 nie dzia\u0142a\u017cadna si\u0142a zewn\u0119trzna (pochodz\u0105ca od
innego cia\u0142a), to ca\u0142kowity p\u0119d uk\u0142ady jest sta\u0142y.
r
p const
=
.
8.3 Moment p\u0119du:
r
Moment p\u0119du:
r r
r r
b r p rp
r p
= \u00d7 = \u22c5 \u22c5sin( , )
8.4 Zasada zachowania momentu p\u0119du:
Je\u017celi na cia\u0142o lub uk\u0142ad cia\u0142 wypadkowy uk\u0142ad dzia\u0142aj\u0105cych si\u0142 jest r\u00f3wny 0, to :
r
b const
=
.
8.5 Moment p\u0119du bry\u0142y sztywnej:
b
I
= \u22c5
\u03c9
Oznaczenia:
V - pr\u0119dko\u015b\u0107 ca\u0142kowita chwilowa; p - p\u0119d; m - masa cia\u0142a; b - moment p\u0119du; r -
ramie si\u0142y;\u03c9 - pr\u0119dko\u015b\u0107 k\u0105towa; I - moment bezw\u0142adno\u015bci;
9. Energia i zasada zachowania energii.
9.1 Energia kinetyczna:
Jest to energia zwi\u0105zana z ruchem - posiada j\u0105 cia\u0142o poruszaj\u0105ce si\u0119. Jej warto\u015b\u0107
wyra\u017ca si\u0119 wzorem:
E
mV
K=
2
2
[ ]
J
9.2 Energia potencjalna ci\u0119\u017cko\u015bci:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tomd14 liked this
krzysiek2304 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->