Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seyahatname 10

Seyahatname 10

Ratings:
(0)
|Views: 1,177|Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

 
SEYAHATNAlUEst
H63
bindegiiniibukal'aiFir-darnharabyebat[1]idiibazmikenanNilidiibcanibi~arkaonbirsaatdebuhayreiFeylekenanndameskolunduAndankalkuhvine§arkayedisaatgidiibNilkenanndaKal'aiMe-§evmukacldema
rarif
olunrnusdurCiimleaskeribisyarmali
ganavim-
leriHesahiliNilemeksidiibkarnilonbirsaatlikveraskersahiliNiHvehamunuFevlilebberlebetmisdiBu
tahrr
kal'ada
ii~
giinteokaildfermanolunubherkesmaliganaimleriilevataruaslilednemo.teveeciholdularBadehuhakirdahiHiisevinKanavarubHamdiHudaboylegazayiekbersizenasibolubsalirn
iri
veganiminmemlekezinizevasIlolubhasretinize
kavursasrruz
Vehamd§okorlerkim
cenabi
§erifinizsebebileboylegazadabulunubikiayedavihizmetetdik
Simden
gerubizeizinverinizkimFoncistanmelikinevarubnameleriveemanethedayalanvastlidelimdidigirnizdehavlrtesekkiiridiibbuyurdularkimVallahiilazimbizSIZlnhiisniitiilfetinizdenmusahabetzarafetinizdenhazidiibsizetaassuk
et-
dikLakinsizebirnasihatidevimKabulevlenZirasizler
kav-
miRumsuzVegaribtidd
ivarsiz
Halenbizimm.iisafirimizsiz
Miis-
liimanltkoldurkimherkeseiyilikiderizNasihatimoidurkimsimdibuiite~perestMuganvilayetlerinharabyebabidiibhisabmAllahbiliirMali
garravirn
vebukadarbehayimvebihadve
bikrvas
esiri§evayim
aldikBakrvvet
iissevfolanMuganvearesperesran
hane-
berdusolubFoncistanveBerberistantariklerine
crkub
kutauttarikoldularVesair
etrafrrnrzda
olandusmenlerimizdahiayagiizredirBizsizebumahaideicazetvermezizInsaallahutaalavilavetirnize
va-
rubandasizinleikiaysafaidiibbadehuFoncisrarunmevsimgemileriilesizigoriderelimCiimle'atlarrrnzvedevelerinizbizde
kalsrn
deyubugunevafirnasihatetdiAmmabupend(e)asIa
rrz
avermeyi.ibmugberhatrrolur§eklingosteriibtekrarrecaevledigirnizdesabridiibInsaallahi§inizasanolurderkenbirsadelibelizillieli
hrstlibasi
clgahbirzaglademgeliibseraperdealtmdapertabiderekHiiseyinKamn
orriirrde
secdeidiibYasultanrmBerberistanmelikigeliyordevinceGelsiindidilerHemenotakkapusunacubanvleotakdaniceribukadarserbiirehnekavmiBerberiHegeliibKarunvanmdamelikoturubopiisiibgori.i~diikdensonraanlaradahiedayihizmetetdikSimdcngertivilaverirnizegidelimZirabelkidiismenbizemusallatoIaBizi
hatirdan
crkarrnrvubhinim.ahaldeimdadrrmzavetisesizdevurecaidiibizintalebetdiHiiseyinKanAlerre'sdeyiibhakirehitabetdilerkimi~inAllahasanetdiIsteFoncistanmelikiviizbinaskerle
vilfivetirie
giderAnlarileBerberistanagidiibhakiriBerberistan
me-
[1]
Yildrzniishasi(yebab)
 
EVL1YA(:ELEBI
likine
gosrer
iibBunlaraizazikramiderekFoncmelikinegorideresizGayetmemnunoluruzdidikdeBerbermelikiAlerre'si.ivelayndeyiibverindenkalkubelinopmekmuradidindiMenevledimMeger
bun-
larmde'bikadimleripeknruhabbetidiibtazimideceklerimiisafirinelinoprneksartimi§HamdiLemyezelrefikrazimbuldumdevusadgiz§iikri.iHudaetdirnHemenBerberZeminmelikihakirehitabidiibalessabahvaktitaravdaazmitarikiderizdeyuHiiseyinKanileveda-lasubgitdiHakirhavmemevarubbirsaatistirahatidi.ibanigordiimKangelivorDerhalkanvecanbasrmasicravubistikbale<;IkubyedbevedolubhavmernizegeldikArdrsiraikikatardeveviikiihurmaligi[
1]
hararlaricregunagunfildisivegergerdanbovnuzlarrvesantaveabnusagaclartveonhicini.izre
virrni
adedduhteripakizeahteranlarkim.herbiriesmeriillevnmahbublaridiVeonhicinsiivarvirm
i
adedMuganpeceveatesperestcan
vakrct
kivakivabakrciesmerul-levnveahmerulvechgilmarusahibiz'anlarihsanetdiVekamilviiz,adedhicintavusuveikipilimenk.iirusverdiVefilbanve§iitiirbanvegayrihuddamandanelliadedesirzengilerveriibBunlardangavetihtiraziizreolunHavinlerdirVefirariderlerKaydbendidiibhergieeBerberekavmineverinAnlarhrfzhirasetetsinlerdevunasihatetdiVebirerdabaltuntibriveongaybovnuzuziibatvebesziibatkedisikafesileveonkafestutiiguvavebirkutumiskvebirkutuanbervebirkutupanzehirvebirhicinyiikiikakule
0)
kebirveriibbukadarihsanvein'amlardansonravafiritizarlaridiibInsallahavdet-devineyolunuzbizimkal'IveugrarOlmivailIahayrdeyiibgitdiOtajhnagitdiErtesialessabahciimleyiiklerimizHeamadeolubBer-beristanaskedniimayanoIduklanndavarub
Hiisevin
KanHevedales-rnejievardrkdaanlardahibinmikdarrj
Z]
biziaskerilebizibirsaatviregonderesizgidiib[3]andavedalasubvinete'kidenBerberemelikinebihadtenbihlerevleviibDayirendekondurdeviibopii~iibavdetetdilerHakirBerberl:melikiHeatbasiberaberBerber'ilerilebirverdegiderekyedisaatdc
Kal'aiDifna
Niliciridebircezireiazimdeseklimurabbatulabinabirkiicjikkal'adrrFiIincijiindcnvafirtoblaratdtHendejrivecarsuvbazardanhirimarcrvokdurAneakminaresizbircarn
ii
vardrrBukal'aBerbe-ristanhiikmundeolrnajiileBerberemelikineolkadarhedevageldikim
[I]
Y.ldlzniishas:
(Iifi)
[2
J»
(bizi)Iazla
[31
»
(gollderegidiib)
 
SEYAHATNAMESi865
.
tabirolunmazHedayabudiyarlardabezdirAndanazizbir
sev
vok-dur01dahiSaidiAlidenveMisrrdangelirBudivarrnkavmizaifvenahifolduklanndanziraatidicikavrndejiill
erdtr
YohsaNil
keriarta-rrnda
bembeveketenvebersemisimvesimsimfulveerzveadesekseler
alrun
nebir[
1]
ArnrnabiralaybehayimmakulesikurukadidveanldveabldkavmdirlerAndanalcssabahbukal'akavimruekarmolanip§ure
[2]
besviizaskerilebizeravinetdilerZira
01
giceikizengiate§perestkeferemizfiraretdiBirifilbanidiAndanvineNilkenarmcacanibicenubaonsaat
Emcla'hrKal'aiAt'ku(
)~;I)
Bircezireivasiicirrdetobdanmebniseklimurabbabirkal'aivasidirCanibisarkakaribdirTasirerbircezirededir
Icind
eademi
azdrr
Ceziresiserapaabnusormanlar-drrBunundahiha.kinlihedava-sjleBerberehakirninebulu§ubvinecenuba9saat
Menzilikal'aiBetni
(,jl_.)
[3]
BerberZeminhiikmiindebudahibirceziredecarkusetulabinabirkal'ai
ra'riadir
imamMalikhazretlerialetniseyyahatlerindebudi-yarageliib
halki
islam
He
miiserrefidiibmalikimezhebolduklanndansonraimamMalik!kufihatvardrrVebukal'iyeimamMalikhaz-retleriningelmesininasholdurkim
Kutbiilaktabe§§e')·hizzeddin
haz-retler
i
havatdaidiAnlar
He
miiserrefolubgamyablcihanveganeizemanferididevranoidu
Hala
§eyhizzeddinhazretlerikal'aicindemedfundurBuazizinhavfindenciimleehBkal'atasr-adasakinlerdirDerunukal'adaasIabirademizadvokdurZivaretinevaranlarkal'akapusmdanicer
i
dahiloluncapayhiirehnevarrrIarKal'adadegilbukal'abinaohrndujiuceziredebirkimesnetebevviiltegayyuz[4]etmegekadirdegillerdirTekazavrhacetigelirsedeii~giinvebesgiiriotursadakabrzdururTakiNilkenarrnavarrnavrncadef'ihacetidemezBuhakiamberpakdekoyundanveatvedevedengaydhayvanbesliyemezlerZiranecasetlerinecasetigaliz
adir
Tabumerrebeulu
sultandir
kilnbuceziredebirkimesne
fiili
~eniidemezVeharami:vezalitngiremezVekimseteselsiilidemezMesburuafakkutbualehtlakmutasarrifindenulusultandtrVehalk!mii'minvemiivahhidin
Berber]
kavmidir
Has-
[1]Yildizniishasi(biter)[2]
»~
(Epsuvei)
[3]
:t
»
(Benni)
[4]
»;;
(tegavvut)Evliya<;elebi10~55

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ali Hut liked this
Ali Hut liked this
Erol Tüfekçi liked this
dehamuhtar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->