Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wessanen Jaarverslag 2005 Nl

Wessanen Jaarverslag 2005 Nl

Ratings: (0)|Views: 195|Likes:
Published by api-3712417

More info:

Published by: api-3712417 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Het ongebaande
pad
Jaarverslag 2005
Hoogwaardig, authentiek,
natuurlijk, biologisch
Koninklijke Wessanen nv/Jaarverslag 2005
Wessanen in het kort
Ons bedrijfsprofiel

Koninklijke Wessanen nv is een in
Nederland gevestigd multinationaal
voedingsmiddelen\u00acconcern dat opereert
op de Europese en Noord-Amerikaanse
markt. Wij zijn gespecialiseerd in het
traceren, ontwikkelen en distribueren van
authentieke kwaliteitsvoeding die trouw
is aan haar oorsprong. Health-producten,
in het bijzonder natuurlijke en biologische
voeding, en Premium Taste-producten,
waaronder specialiteiten uit de
hele wereld.

Wij streven ernaar de waarde voor onze
aandeelhouders voortdurend te vergroten
door maximaal gebruik te maken van
onze onderscheidende kwaliteiten op
het gebied van category management,
sterke merken, distributieservices met
toegevoegde waarde en transatlantische
afstemming.

Onze missie

Wessanen wordt het toonaangevende
transatlantische bedrijf voor authentieke
merkproducten op het gebied van Health-
en Premium Taste-voeding.

Authenticiteit en het nieuwe Wessanen

Wessanen is een gevestigd bedrijf
met een lange staat van dienst in de
voedingsmiddelensector. In de afgelopen
jaren hebben we het concern
geherstructureerd en vanaf de basis
opnieuw opgebouwd teneinde onze
producten langs de meest effici\u00ebnte en
kosteneffectieve weg, met gebruikmaking
van de modernste logistieke en
marketingtechnieken, naar onze markten
te brengen.

Onze focus verschuift nu naar de
producten zelf. In Europa en Noord-
Amerika beschikken wij over kant-en-
klare markten voor onze authentieke
Health- en Premium Taste-producten.
Volgens de voorspellingen zullen deze
markten belangrijke groei kennen in de
toekomst, want de goed ge\u00efnformeerde
consument staat op zuiverheid en
authenticiteit van de voedingsproducten
die hij consumeert. Wij hebben onszelf ten
doel gesteld op zoek te gaan naar nieuwe
ingredi\u00ebnten en smaken, die de keus nog
groter maken \u2013 zonder concessies te doen
aan de authenticiteit die onze producten
onderscheidt.

Bedrijfsdoelstellingen voor 2006
\u2022 Groei van onze merk- en distributie-
activiteiten

\u2022 Reductie van het werkkapitaal bij verdere verbetering van de serviceniveaus in het gehele concern

\u2022 Verdergaande procesverbetering door
ISO 9002- en ISO 14001-certificering van
alle activiteiten

Wessanen
in het kort
Inhoud
Kerncijfers
01
Strategisch verslag
02
Verslag van de Concerndirectie
24
Operationeel en
financieel overzicht 2005
26
Noord-Amerikaanse activiteiten
28
North America Branded
30
North America Distribution
31
Europese activiteiten
32
Europe Branded
34
Europe Distribution
35
Europe Private Label
36
Financiering
36
Risicomanagement en
interne beheersing
38
Duurzaamheid
41
Medewerkers
42
Corporate Governance
44
Verslag van de Raad
van Commissarissen
46
Verslag van de Stichting
Administratiekantoor
48
Jaarrekening
49
Overige gegevens
92
Accountantsverklaring
93
Dividenduitkering 2005
94
Informatie voor aandeelhouders
95
Financieel overzicht 1996\u20132005
96
Adressen
98
Verklarende woordenlijst
99

Deze publicatie omvat het verslag
van de Concerndirectie, de jaar-
rekening en overige gegevens
van Koninklijke Wessanen nv over
het boekjaar 2005, opgesteld in
overeenstemming met wettelijke
bepalingen in Nederland.

De Nederlandse versie is alleen
bedoeld voor informatieve
doeleinden. In geval van verschil
van interpretatie is de originele
Engelse versie leidend.

1
Koninklijke Wessanen nv/Jaarverslag 2005
Kerncijfers
in miljoenen euro, tenzij anders vermeld
2005
2004
Opbrengsten en winstgevendheid
Opbrengsten
1.876,8
2.069,1
Opbrengsten v\u00f3\u00f3r bijzondere posten
1.870,8
2.068,0
Bedrijfsresultaat v\u00f3\u00f3r bijzondere posten (EBITAE)
71,9
57,5
als % van de opbrengsten
3,8%
2,8%
Bijzondere posten (v\u00f3\u00f3r belastingen)
\u201329,9
\u201347,2
Bedrijfsresultaat (EBIT)
42,0
10,3
als % van de opbrengsten
2,2%
0,5%
Winst over het boekjaar, toe te rekenen
aan aandeelhouders van de moedermaatschappij
25,0
10,5
als % van de opbrengsten
1,3%
0,5%
Financiering en investeringen

Totaal eigen vermogen ter beschikking aan
aandeelhouders van de moedermaatschappij
als % van de totale balans

49,3%
48,6%
EBITDAE/netto interest ratio
12,2
7,5
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
52,8
91,7
Investeringen in materi\u00eble vaste activa
\u201321,3

\u201328,1
Netto kasuit-/instroom uit aan- en verkoop van deelnemingen
na aftrek van de verworven/afgestoten geldmiddelen

\u20131,2
0,3
Medewerkers
Aantal medewerkers per 31 december
7.349
8.445
Waarvan buiten Nederland
6.644
7.689
Financi\u00eble informatie per aandeel (in euro)
Eigen vermogen ter beschikking aan aandeelhouders
van de moedermaatschappij
6,87

6,91
Winst over het boekjaar ter beschikking aan aandeelhouders
van de moedermaatschappij, v\u00f3\u00f3r bijzondere posten

0,59

0,48
Winst over het boekjaar, ter beschikking
aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

0,36
0,15
Verwaterde winst
0,35
0,14
Dividend voor het boekjaar
0,65
0,58
Hoogste aandelenkoers
14,38
12,49
Laagste aandelenkoers
9,59
8,80
Aandelenkoers per 31 december
12,81
9,45
Aantal uitstaande aandelen per ultimo boekjaar
72.588.50172.588.501
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
(exclusief eigen aandelen)
70.516.23269.321.279
Eigen aandelen
1.782.5352.533.745
Zie pagina 99 voor een toelichting bij de gebruikte terminologie.
Kerncijfers
1
2
Opbrengsten per geografische locatie 2005
1 Noord-Amerika 58,6%
2 Europa 41,4%
1
2
EBITAE per geografische locatie 2005*
1 Noord-Amerika 20,7%
2 Europa 79,3%
1
2
4
5
3
Opbrengsten per groep 2005

1 North America Branded 7,1%
2 North America Distribution 51,5%
3 Europe Branded 23,5%
4 Europe Distribution 7,0%
5 Europe Private Label 10,9%

1
2
4
5
3
EBITAE per groep 2005*

1 North America Branded 15,9%
2 North America Distribution 4,8%
3 Europe Branded 51,9%
4 Europe Distribution 7.4%
5 Europe Private Label 20,0%

Noot: De geconsolideerde jaarrekening
2005 van Wessanen is opgesteld in
overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards en de
interpretatie daarvan zoals vastgesteld
door de International Accounting
Standards Board, en in overeenstemming
met de in de Europese Unie aanvaardde
grondslagen voor financi\u00eble verslaggeving
(\u2018EU-bekrachtigde IFRS\u2019). Dit is Wessanen\u2019s
eerste jaarverslag dat volgens IFRS-
richtlijnen is opgesteld. Alle cijfers met
betrekking tot 2004 zijn herberekend
volgens IFRS-richtlijnen. Voor meer
informatie over Wessanen\u2019s grondslagen
voor waardering, resultaatbepaling en
consolidatie zie pagina 50 tot 55.

* Exclusief corporate kosten

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->