Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test de Evaluare Initala Istorie Vi

Test de Evaluare Initala Istorie Vi

Ratings:
(0)
|Views: 4,528|Likes:
Published by Emil Dragotă

More info:

Published by: Emil Dragotă on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2015

pdf

text

original

 
TEST DE EVALUARE INIŢALĂAnul şcolar 2011-2012Disciplina IstorieClasa a VI-aNumele şi prenumele elevului:...............................................................................................Data susţinerii testului:..........................................................................................................
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
PARTEA I (40 de puncte)A. Citiţi, cu atenţie, următoarele trei surse istorice:
I
. ,,
Alexandru cel Mare
a murit… la vârsta de 32 de ani şi opt luni. A domnit între 334-324 î. Hr.Era un bărbat cu o statură foarte frumoasă, foarte viguros, foarte ager şi îndrăzneţ ca nimeni altul;căuta cu patimă orice prilej de slavă şi se avânta nebuneşte în mijlocul primejdiei. Singurul lucru careîi făcea imensă plăcere era lauda… Se pricepea de minune să înduiască oastea, să o înzestreze cu armeşi cu echipament. Şi mai avea darul de a şti cum să-şi îmbarbăteze oamenii, umplându-le cugetele dedejde şi spulbend frica din ei, în momente grele, prin exemplul propriei îndrăzneli.(Arianus,
Expediţia lui Alexandru Macedon în Asia)
II
. ,,
Alexandru
a cucerit Imperiul Persan. El voia să elibereze cetăţile greceşti din Asia Micădar mai ales să realizeze fapte eroice, comparabile cu cele ale lui Ahile şi să pună stăpânire pe bogăţiile regelui persan. Antrenând pe greci şi macedoneni în expediţii războinice lungi şigrele în Asia şi Africa, voia să reînvie vremurile legendare, homerice, de mult apuse. Dupăcucerire, arhitectura, arta şi gândirea greacă au pătruns în cele mai îndepărtate provincii aleOrientului.”
 
coord. M. Rangu
 , Caiet de aplicaţii practice la istorie, clasa a V-a,
Suceava,
2008
 )
III. „
Pe timpul scurtei sale domnii,
Alexandru Macedon
a construit minunate oraşe, cel mai vestitfiind Alexandria din Egipt, a înfiinţat biblioteci, muzee, a fost primul care a construit o grădinăzoologică, la îndemnul profesorului său, Aristotel. Cel mai important a fost răspândirea culturii şicivilizaţiei greceşti printre popoarele persane” ( V. Bălăţoiu, C. Vlad
 , Ghidul profesorului deistorie pentru clasa a V-a,
Ed. ALL EDUCAŢIONAL
 ,
1999
 )
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse
:
1.
Cel mai vestit oraş construit de Alexandru Macedon era Alexandria din:a. Egipt b. Africa c. Grecia
4 puncte2.
Evenimentele prezentate în sursele
II
şi
III
 prezintă răspândirea culturii greceşti în:a. Occident b. Orient c. Mesopotamia
4 puncte3.
Câţi ani a domnit Alexandru cel Mare:a. 32 b. 20 c. 10
4 puncte4.
Cel mai celebru profesor a lui Alexandru Macedon a fost:a. Ahile b. Aristotel c. Filip al II-lea
4 puncte5.
Portretul fizic şi moral a lui Alexandru cel Mare este ilustrat în sursa:a. I b. II c. III
4 puncte
 
B. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane care prezintă vechile popoare aleOrientului Antic şi zonele lor de apariţie: 20 puncte
1. Asirienia. Fluviul Galben2. Chinezib. Valea Nilului3. Egiptenic. Valea Indusului4. Indienid. Valea Tigrului şi Eufrat5. Evreie. Pod. Iranului6. Perşif. Valea Iordanului7. Hitiţig. Pod. Anatoliei8. Fenicieni h. Estul M. Mediterane
1......; 2.....; 3......; 4......; 5.....; 6....; 7......; 8...... .
PARTEA a II-a (50 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:A.
 
O faptă mai deosebită a lui Solon este suprimarea datoriilor, prin care a întărit mai ales libertateacetăţenilor. Într-adevăr nu-i de nici un folos libertatea pentru săraci, dacă datoriile le-o smulge şitocmai acolo unde se pare că cetăţenii se bucură de libertate, fiind puşi să judece şi să conducă şi săvorbească, ei sunt sclavii celor bogaţi, de la care primesc porunci şi cărora le slujesc. Dar mai multdecât asta, deşi după orice ştergere de datorii urmează o răscoală, Solon – ca şi când s-ar fi servit deun leac îndrăzneţ, dar şi puternic – a destrămat la timp şi răscoala, înfrângând urâta faimă şiînvinuirile aduse măsurii prin virtutea şi bunul său renume. Din întregul curs al activităţii sale politice, la început Solon a fost mai strălucit, căci el a condus şi n-a urmat pe nimeni, şi după propriilesale socotinţe, nu împreună cu alţii, a săvârşit cele mai multe şi mai mari fapte obşteşti, dar la sfârşitPoplicola a fost norocos şi de invidiat. Solon, de îndată ce a dat legile sale, lăsându-le pe table delemn şi în scrierile sale fără ajutor, a plecat, îndepărtându-se de Atena, pe când Poplicola rămânând şiconducând şi chivernisind cetatea a aşezat legile sale şi le-a pus pe o temelie trainică, ferită dezbucium.”( Plutarh,
Vieţi paralele
)
1.
Scrieţi, din sursa
A
, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate.
8 puncte
cauza:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................urmarea/ consecinţa:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.
Prezentaţi faptele lui Solon utilizând două informaţii din sursa
A
.
14 puncte..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B.
„Avem o constituţie care nu ia nimic din legile altora, ba mai degrabă – în loc să-i imităm pe alţii – noile suntem pildă. Se numeşte
democraţie
, pentru că orânduirea aceasta nu este în interesul celor puţini, ciîn al celor mulţi. În neînţelegerile dintre particulari, legea este egală pentru toţi. Cât priveşte dregătoriile, pe fiecare noi îl preţuim pentru îndeletnicirile obşteşti, potrivit meritului care i-a făcut faima, şi nu potrivitcategoriei sociale căreia îi aparţine, ci doar virtuţii lui. Omul nevoiaş nu este împiedicat, prin aceea că nuare un nume vestit, de a înfăptui vreun bine cetăţii[…]. La noi, aceeaşi oameni pot să se îngrijească şi deinteresele lor, şi de treburile obşteşti. Ba chiar, unii dintre cei, a căror îndeletnicire de căpetenie este
 
munca, se pricep, totuşi, destul de bine să cârmuiască cetatea. Numai noi îl socotim pe bărbatul fărăactivitate obştească nu un om paşnic, ci chiar un om nefolositor.” ( Tucidide,
 Războiul Peloponesiac
)
3.
Scrieţi, din sursa
B
, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate.
8 puncte
cauza:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................urmarea/ consecinţa:..........................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Regimul politic atenian a fost superior altor regimuri politice din acea perioadă. Susţineţiacest punct de vedere cu două informaţii din sursa
A
şi cu două informaţii din sursa
B
. 
20 puncteSursa A
a. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sursa B
a................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gheorghe liked this
Serban Alina liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Carina Albert liked this
Caraman Maria liked this
georgie2015 liked this
Mihaela Benedek liked this
Marinela Tofan liked this
Isac Madalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->