Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test de Evaluare Initala Istorie Vii

Test de Evaluare Initala Istorie Vii

Ratings:
(0)
|Views: 1,876|Likes:
Published by Emil Dragotă

More info:

Published by: Emil Dragotă on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

 
TEST DE EVALUARE INIŢALĂAnul şcolar 2011-2012Disciplina IstorieClasa a VII-aNumele şi prenumele elevului:...............................................................................................Data susţinerii testului:..........................................................................................................
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (40 de puncte)A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:I
. ,,De ici, de colo, de pretudindeni creştea numǎrul cruciaţilor, şi… întreaga lume se afla înfierbere, era zguduitǎ sau mai degrabǎ pǎrea cǎ se transformǎ în vederea acestei expediţii.Francii apuseni au putut fi uşor convinşi sǎ-şi pǎrǎseascǎ ogoarele, cǎci timp de câţiva aniFranţa fusese greu lovitǎ, când de viscole, când de foamete. Norodul sau oamenii singuraticidin alte neamuri mǎrturiseau cǎ, la chemarea apostolicǎ, unii fuseserǎ îndemnaţi sǎ meargǎ pe,,
 pǎmântul fǎgǎduinţei”
de cǎtre prooroci iviţi printere ei sau prin semne cereşti, iar alţii deanumite necazuri facǎ asemenea legǎminte.” (
Frutolf,
Cronica universalǎ 
, cca 1130
)
II
. ,,…Prefer sǎ-mi pun viaţa în pericol pentru a elibera locurile sfinte (Ierusalimul), decât sǎcommand universului. Veniţi, fii ai lui Cristos, şi mǎ veţi vedea în fruntea voastrǎ… Cruceacare va strǎluci pe armele şi stindardele voastre… sǎ vǎ aminteascǎ fǎrǎ încetare cǎ IisusCristos a murit pentru voi şi cǎ voi trebuie sǎ muriţi pentru El.”(
 Apelul papei Urban al II-lea către cruciaţi)
III. „
Expediţie militaa creştinilor împotriva statelor musulmane (uneori împotrivaereticilor), pentru eliberarea „Locurilor Sfinte”(Palestina şi Siria). Au fost organizate 8cruciade clasice (1096-1270), cele mai importante fiind prima (1096-1099), a treia (1189-1192) şi a patra (1202-1204).” (
Ghe. Boldişor, M. Strugariu, A. Vasiliu,
 Dicţionar determeni, personalităţi, evenimente istorice: elemente de cronologie
, Iaşi, 2009
)Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse:
1.
Câte cruciade clasice au fost:a. 4 b. 8 c. 10
4 puncte2.
Evenimentele prezentate în sursele
I, II
şi
III
se desfăsoară între secolele:a. XI-XIII b. XI-XII c. XI-XIV
4 puncte3.
Ce doreau cruciaţii să elibereze:a. „Pământul făgăduinţei” b. Franţa c. „Locurile Sfinte”
4 puncte4.
La îndemnul cărui papa a fost organizată prima cruciadă:a. Urban al II-lea b. Grigore al III-lea c. Inocenţiu al III-lea
4 puncte5.
Motivaţia principală a participării masive la aceste expediţii este ilustrată în sursa:a. II b. I c. III
4 puncteB. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane: 20 puncte 
1. Cristofor Columb a. Înconjurul Pământului2. Bartolomeo Diaz b. Capul Bunei Speranţe
 
3. Fernando Magellan c. Descoperirea Americii4. Vasco da Gama d. Sudul Africii1......; 2.....; 3......; 4...... .
PARTEA a II-a (50 de puncte)
Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:
A.
Revoluţia franceză
(1789-1799) a fost un eveniment major al epocii moderne, care a dus la răsturnarea Vechiului Regim şi la instaurarea unei noi ordini politice şi sociale în Franţa.Monarhia franceză era o monarhie absolută, nu una despotică, adică nu acţiona în manieră arbitrarăşi ilegală. Regele era împiedicat de legile şi cutumele regatului său şi existau multe organismeindependente, cum era Adunarea Clerului, care aveau drepturi şi privilegii în care regele nu puteainterveni, întrucât erau garantate de lege. Regele emitea legi după consultarea consilierilor săi, deşi nuera obligat să le accepte opinia. Parlamentele provinciale şi stările locale limitau, de asemenea, puterea regală. Franţa a experimentat toate sistemele de guvernare trecând succesiv de lamonarhiaabsolută, bazată pe principiul de drept divin, lamonarhia constituţională, după model britanic, în care domină principiul „regele domneşte, dar nu guvernează”, apoi larepublică. Aceasta avea la bază, înteorie, libertatea şi egalitatea tuturor cetăţenilor. Revoluţia franceză este evenimentul care a marcattotodată în istoria Franţei, trecerea la epoca modernă. Perioada revoluţionară începe în1789, cureunirea Adunării Stărilor Generale şicăderea Bastiliei,şi se termină în1799, cu lovitura de stat din 18 Brumar a lui Napoleon Bonaparte.Ideile liberale şi naţionale propovăduite de Revoluţia franceză s-au răspândit în toată Europa, având ca efect intensificarea luptei naţiunilor asuprite împotrivadominaţiei străine.
(Wikipedia)
„ Napoleon face adevărata istorie a Revoluţiei franceze. Un om a refăcut ordinea naturală, punând parul pe haimanalele de pe uliţă. Când a fost întrebat cum îşi explică intrarea armatelor sale înŢările de Jos ca pe bulevard, în timp ce regii Franţei se opinteau la ele zadarnic, Napoleon a răspuns: N-au intrat armatele Franţei, ci ideile revoluţionare de pe drapel! Începuse o nouă filozofie a istoriei,cu Napoleon.” (
 Petre Ţuţea
) 
1.
Scrieţi, din sursa
A
, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate.
8 puncte
cauza:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................urmarea/ consecinţa:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2.
Prezentaţi sistemele de guvernare pe care le-a experimentat Franţa, utilizând două informaţii dinsursa
A
.
14 puncte..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B.
Napoleon Bonaparte
a fost un lider politic şi militar alFranţei,ale cărui acţiuni au influenţat puternic politica europeană de la începutulsecolului al XIX-lea.Născut înCorsicaşi specializat pe  profilul de ofiţer de artilerie în Franţa continentală, Bonaparte a devenit cunoscut în timpulPrimeiRepublici Francezeşi a condus campanii reuşite împotrivaPrimeişicelei de-a DouaCoaliţii, care luptau împotriva Franţei. În1799a organizat olovitură de statşi s-a proclamat Prim Consul; cinci ani mai târziu s-a încoronat ca Împărat al francezilor. În prima decadă a secolului al XIX-lea a opusarmateleImperiului Francezîmpotriva fiecări puteri majore europene şi a dominatEuropa  continentală printr-o serie de victorii militare. A menţinutsfera de influenţăa Franţei prin constituirea
 
unor alianţe extensive. (...)Invazia franceză a Rusieidin1812a marcat un punct de cotitură în destinul lui Napoleon.Marea sa Armatăa suferit pierderi covârşitoare în timpul campaniei şi nu s-arecuperat niciodată pe deplin. În1813,a Şasea Coaliţiel-a înfrânt laLeipzig; în anul următor Coaliţia a invadat Franţa, l-a forţat pe Napoleon să abdice şi l-a exilat pe insulaElba. În mai puţin de un an, ascăpat de pe Elba şi s-a întors la putere, însă a fost învins în bătălia de la Waterloodin iunie1815.   Napoleon şi-a petrecut ultimii şase ani ai vieţii sub supraveghere britanică peinsula Sfânta Elena.”(
Wikipedia
)
3.
Scrieţi, din sursa
B
, două informaţii între care există relaţie de cauzalitate.
8 puncte
cauza:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................urmarea/ consecinţa:..........................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
 Napoleon Bonaparte a fost o personalitate excepţională care a marcat istoria Franţei, dar şiistoria Europei. Susţineţi acest punct de vedere cu două informaţii din sursa
A
şi cu douăinformaţii din sursa
B
.
20 puncteSursa A
a. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. b...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sursa B
a................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
georgie2015 liked this
Alex Marinescu liked this
De En liked this
Adelin-Marius Voicu liked this
Andreea Ana Maria liked this
Gabriela Cebotar liked this
Claudia Ghitoiu liked this
Isa Lia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->