Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turkiyede_Kapitalizm

Turkiyede_Kapitalizm

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:

More info:

Published by: sosyalizmkutuphanesi on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

 
 
TÜRKİYE'DE KAPİTALİZMİN GELİŞİMİ
Cilt:1
"İnne'şşerre'ddevâbi ind'Allahi'ssum·mül-bûkmülleziyne lâ ya'kılûn!"
(Hiç şüphe yok ki ayaklariyle yürüyenlerin Allah indinde en kötüsü aklınıkullanmayıp sağır ve dilsiz kalan iki ayaklı hayvanlardır.)(Enfâl Sûresi, 22 nci Âyet)
KUR'AN'ı Kerim
 
İÇİNDEKİLER 
 
 
ÖNSÖZ
Meselelerimizi en basit yurttaşın anlıyabileceği kadar açık,
duru
ve belirlikoymazsak,
Demokrasi
ye inancımız yapma olur. Anlaşılır konmanın ilk şartı:olayların diline uymaktır. DOKTRİNSİZ akımlar: millet dertlerini
üfürükçü gibi :
 "Mernûş - Debernûş Kefeştetayyuş" duâları okumakla iyileştireceklerini sanıyorlar.Ama, DOKTRİN taslıyan akımlar da; yabancı kitap sayfalarından kesilmiş reçeteleriezberlemekle millet hastalığını teşhis, hele tedavi etmiye kalkıştıkça daha az"
Mütetabbip
" şmüyorlar. Dertlerimize geekten deva aranacaksa, ilkintoplumumuzun
muayenesi:
kendi ekonomik ve politik yapısı içinde, bütünüyle veolduğu gibi yapılmalı; oradan varılacak sonuçlarla ortaya çıkacak hastalığın adı neolursa olsun
teşhis
, ikirciliksiz ortaya atılmalıdır.Kendimizi veya başkalarını aldatmıya en elverişli özelliğimiz:
Sosyal Sınıflar
dışında ulusal veya uluslar arası bir
politika
nın yeryüzünde bulunabileceği yalanınaçok alışkan olmamızdır. İsmet Paşanın : "
Sınıf esasına müstenit partiler kurmakserbesttir
" buyrultusundan 20 yıl sonra, "
Sosyal Devlet
" prensibini Anayasayageçiren 27 Mastan 5 l sonra, kalkıp ta rkiyenin Tarih maddesi doğruincelenmeksizin, şundan bundan kapma basma kalıp "
Sosyal Sınıflar
"dan, "
SosyalAdalet
"ten "
Devletçiliğimiz
"den ve ilh.. dem vurmayı bir marifet, hele kahramanlıksaymak apaçık bir kuşbeyinlilik ise, Türkiyede sosyal sınıf ilişkilerinin duruluğunubulandırarak, yahut "
Sınıfları inkâr
" sözüm ona "
TAKTİKA
"sı ile sosyalizmkaçakçılığı yapılabileceğine inanmak ta, başını kuma sokarak avcıdan korunacağınıuman devekuşu mantığına develeri güldürmektir.1 - Batı ile karşılaştırma yapılarak Türkiyede "
Sosyal sınıflar yok
" demekherşeyden önce yalandır. Batıda sınıflar en çok bin yıldanberi varsa, Türkiyede
(Tarihsel Devrimler geçtikçe)
en az beş altı bin yıldanberi vardır.Tarih öylesinekalplaştırılamaz. Bizde sınıf yok değil, sınıf bilinci yoktur. Onun için her meselemizrdüğüm, politikamız mide bulandıran bir karga, şüncemiz çıkmazr.2 - "
Türkiyede Sermayecilik yok
" demek te gene olanı olmamışa çevirmekurnazlığı gibi öne sürülüyor,
Sermaye
: kapitalizmden önce de vardır. O, kadimToplumlabaran, kapitalizmin ddı "
PREKAPİTALİST
" sermayedir. merKervanlaErciyve Ergani'ye uzandığı gündenberi Türkiyede SERMAYE vardır.rkiyede kadim KATAL gibi modern KATAZM de yok değiller, yokolmaaşamasındaki biçimleriyle varolduklaiçin yok gibi görünürler. Türkiyede, KadimToplumun
Tefeci - Bezirgân
soysuzlaşması ile, Modern Toplumun Tekelci
Finans -Kapital
dejeneresansından KARMA bir düzen, ezberlenmformülleri şaşırtır.3 -
Batı Kapitalizmi:
daha yüksek Teknik ve Metotlarla silâhlanarak, kendiAnayurdu içinde küçük üretmetlerin
mülklerini ellerinden aldığı
gibi, geri kalandışarıdaki bütün cihan Toplumlarının
varlıklarıda çapul
ederek SERMAYE'sini"sözde" biriktirmiştir. Demek, Sermaye, cibilliyeti iktızası, küçük özel mülkiyetdüşmanıdır. Sosyalizme boşuna iftira edilir. Sermaye ikide bir söylendiği gibi:"
Dişten tırnaktan arttırılarak
" birikmemiş, gerek kendi milletinin, gerekse başkamilletlerin çalışanlarınca biriktirilmküçük ve dağınık mülkceğizleri sahiplerindenekonomik veya politik zorla ırarak gaspetmiştir.Yalnız bu gaspedBatıda:Anayurdunu hızlı bir ilerlemeyle
Büyük Sanayileşme
ve
Bayındırlık
yaratışınayüceltmiş, ve kendi milleti içinde hayat standartını nispide olsa yükseltmiş olmak gibiTarihsel bir görev başarma haklılığı ile muazzeretlenebilmiştir.4 - rkiye
Özel sermaye
sinin: dışarıda yabancı toplumları talan edipAnayurda başkalarının varlığını aktarıp yığma şansı, kökten yok olmak şöyle dursun,Batı etkisi altına düştüğü ölçüde, kendi varlarını ve zenginliklerini kendisinden çok

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->