Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
254Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vat Ly Dai Cuong A1 - Bai Tap

Vat Ly Dai Cuong A1 - Bai Tap

Ratings:

4.64

(1)
|Views: 36,215|Likes:
Published by api-3700036

More info:

Published by: api-3700036 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2015

pdf

text

original

 
H
C VI
 N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
 N THÔNG
=====
=====
SÁCH H
ƯỚ
 NG D
 N H
C T
P
V
T LÝ
ĐẠ
I C
ƯƠ 
NG (A1)
(Dùng cho sinh viên h
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư
u hành n
i b
 N
I - 2005
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
2
GI
I THI
U MÔN H
C
1. GI
Ớ 
I THI
U CHUNG:
Môn V
t lý h
c là môn khoa h
c t
nhiên nghiên c
u các d
ng v
n
độ
ngt
ng quát nh
t c
a th
ế
gi
ớ 
i v
t ch
t
để
n
m
đượ 
c các qui lu
t,
đị
nh lu
t và b
nch
t c
a các s
v
n
độ
ng v
t ch
t trong th
ế
gi
ớ 
i t
nhiên. Con ng
ườ 
i hi
u bi
ế
tnh
ng
đ
i
u này
để
tìm cách chinh ph
c th
ế
gi
ớ 
i t
nhiên và b
t nó ph
c v
 con ng
ườ 
i.V
t lý h
c nghiên c
u các d
ng v
n
độ
ng sau:
 
n
độ
ng c
ơ 
:
s
chuy
n
độ
ng và t
ươ 
ng tác c
a các v
t v
 ĩ 
mô trongkhông gian và th
ờ 
i gian.
 
n
độ
ng nhi
t:
s
chuy
n
độ
ng và t
ươ 
ng tác gi
a các phân t
 nguyên t
.
 
n
độ
ng 
đ 
i
n
ừ 
:
s
chuy
n
độ
ng và t
ươ 
ng tác c
a các h
t mang
đ
i
n và photon.
 
n
độ
ng nguyên t 
ử 
:
s
t
ươ 
ng tác x
y ra trong nguyên t
, gi
a h
tnhân v
ớ 
i các electron và gi
a các electron v
ớ 
i nhau.
 
n
độ
ng h
t nhân:
s
t
ươ 
ng tác gi
a các h
t bên trong h
t nhân,gi
a các nuclêon v
ớ 
i nhau.Trong ph
n V
t lý
đạ
i c
ươ 
ng A1 c
a ch
ươ 
ng trình này s
xét các d
ng v
n
độ
ng c
ơ 
, nhi
t và
đ
i
n t
.Do m
c
đ
ích nghiên c
u các tính ch
t t
ng quát nh
t c
a th
ế
gi
ớ 
i v
t ch
t,nh
ng quy lu
t t
ng quát v
c
u t
o và v
n
độ
ng c
a v
t ch
t,
đứ
ng v
m
t khíac
nh nào
đ
ó có th
coi V
t lý là c
ơ 
s
ở 
c
a nhi
u môn khoa h
c t
nhiên khácnh
ư
hoá h
c, sinh h
c, c
ơ 
h
c lý thuy
ế
t, s
c b
n v
t li
u,
đ
i
n k 
thu
t, k 
thu
t
đ
i
n t
-vi
n thông, k 
thu
t nhi
t…..V
t lý h
c c
ũ
ng có quan h
m
t thi
ế
t v
ớ 
i tri
ế
t h
c. Th
c t
ế
 
đ
ã
đ
angch
ng t
ng nh
ng phát minh m
ớ 
i, khái ni
m, gi
thuy
ế
t và
đị
nh lu
t m
ớ 
i c
av
t lý làm phong phú và chính xác thêm các quan
đ
i
m c
a tri
ế
t h
c
đồ
ng th
ờ 
i
 
Gi
ớ 
i thi
u môn h
c
3
làm phong phú h
ơ 
n và chính xác h
ơ 
n tri th
c c
a con ng
ườ 
i
đố
i v
ớ 
i th
ế
gi
ớ 
i t
 nhiên vô cùng vô t
n.V
t lý h
c có tác d
ng h
ế
t s
c to l
ớ 
n trong cu
c cách m
ng khoa h
c
 thu
t hi
n nay. Nh
ờ 
nh
ng thành t
u c
a V
t lý h
c, khoa h
c k 
thu
t
đ
ã ti
ế
nnh
ng b
ướ 
c dài trong trong nhi
u l
 ĩ 
nh v
c nh
ư
:
 
 Khai thác và s
ử 
ng các ngu
n n
ă 
ng l 
ượ 
ng m
ớ 
i:
n
ă
ng l
ượ 
ng h
t nhân,n
ă
ng l
ượ 
ng m
t tr 
ờ 
i, n
ă
ng l
ượ 
ng gió, n
ă
ng l
ượ 
ng n
ướ 
c…
 
 Nghiên c
ứ 
u và ch
ế 
o các lo
i v
t li
u m
ớ 
i:
v
t li
u siêu d
n nhi
t
độ
 cao, v
t li
u
đị
nh hình, v
t li
u nanô, các ch
t bán d
n m
ớ 
i và cácm
ch t
h
ợ 
 p siêu nh
siêu t
c
độ
….
 
o c
ơ 
s
ở 
cho cu
c cách m
ng v
ề 
công ngh
thông tin và s
ự 
thâm nh
 pc
a nó vào các ngành khoa h
c k 
 ỹ 
thu
t
đờ 
i s
ố 
ng 
….
2. M
C
Đ
ÍCH MÔN H
C:
 
Cung c
 p cho sinh viên nh
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
V
t lý
ở 
trình
độ
 
đạ
ih
c,
 
T
o c
ơ 
s
ở 
 
để
h
c t
t và nghiên c
u các ngành k 
thu
t c
ơ 
s
ở 
và chuyênngành,
 
Góp ph
n rèn luy
n ph
ươ 
ng pháp suy lu
n khoa h
c, t
ư
duy logich, ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u th
c nghi
m,
 
Góp ph
n xây d
ng th
ế
gi
ớ 
i quan khoa h
c và tác phong khoa h
c c
nthi
ế
t cho ng
ườ 
i k 
s
ư
t
ươ 
ng lai.
3. PH
ƯƠ 
NG PHÁP NGHIÊN C
Ứ 
U MÔN H
C:
Để
h
c t
t môn h
c này, sinh viên c
n l
ư
u ý nh
ng v
n
đề
sau :
1- Thu th
p
đầ
y
đủ
các tài li
u :
 
 Bài gi
ng
t lý
đạ
i c
ươ 
ng 
. Võ
Đ
inh Châu, V
ũ
V
ă
n Nh
ơ 
n, Bùi Xuân H
i,H
c vi
n Công ngh
BCVT, 2005.
 
 Bài t 
 p V 
t lý
đạ
i c
ươ 
ng 
. Võ
Đ
inh Châu, V
ũ
V
ă
n Nh
ơ 
n, Bùi Xuân H
i,H
c vi
n Công ngh
BCVT, 2005.
 N 
ế 
u có
đ 
i
ề 
u ki
n, sinh viên nên tham kh
o thêm:

Activity (254)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jean Paul liked this
GaraCode liked this
Ngườiđiên Sángtạo Thếgiới added this note
lò xo
Hoàng Đại Bàng liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Thần Chết Biết Cười liked this
boyquan107 liked this
trichimen liked this
Vy Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->