Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Žene u islamu naspram jevrejske i hrišćanske tradicije

Žene u islamu naspram jevrejske i hrišćanske tradicije

Ratings: (0)|Views: 700 |Likes:
Published by Natasha Jevtovic
Komparativna univerzitetska studija o položaju žena u tri monoteističke vjere - judaizmu, hrišćanstvu i islamu
Komparativna univerzitetska studija o položaju žena u tri monoteističke vjere - judaizmu, hrišćanstvu i islamu

More info:

Published by: Natasha Jevtovic on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
 
1
ŽENE U ISLAMU NASPRAM JEVREJSKE IHRIŠĆANSKE TRADICIJE – MIT I REALNOST
 Autor : Sharif MuhammadPrevela s engleskog : Nataša JevtovićNaslov originala : Women in Islam Versus the Judaeo-ChristianTradition – Myth and Reality,Kingston, February 10, 1995, University of Essex Islamic Society 
اامرا
 
Prije nekoliko godina, pročitao sam u novinama “Toronto Star” koje su izašle3. jula 1990. godine, članak koji se zvao “Islam nije jedini sa patrijarhalnimdoktrinama” koji je napisala Gwynne Dyer.Članak je opisao bijesne reakcije učesnika konferencije o ženama i moći, koji jeodržan u Montrealu, na komentare poznate egipatske feministkinje, doktorke NavalSaadavi. Njene politički netačne izjave su uključivale sljedeće: “elementi koji najvišesputavaju žene mogu se naći prvo u judaizmu i Starom Zavjetu, zatim u hrišćanstvu ina kraju u Kur’anu”, “sve vjere su patrijarhalne zato što potiču iz patrijarhalnihdruštava”, te “pokrivanje žena nije isključivo islamski običaj nego drevno kulturnonaslijeđe analogno onome u njegovim sestrinskim vjerama.”Učesnici nisu mogli podnijeti da sjede tu dok su se njihove vjere izjednačavalesa islamom. Stoga je doktorka Saadavi primila bujicu kritikâ. “Komentari doktorkeSaadavi su neprihvatljivi. Njeni odgovori odaju nedostatak u razumijevanju tuđih vjera”, rekla je Bernice Dubois iz Svjetskog Pokreta Majki. “Moram uložiti protest”,rekla je učesnica tribina Alice Shalvi sa izraelske televizije, “koncept pokrivanja nepostoji u judaizmu”. Članak je ove gnijevne proteste pripisao jakoj tendenciji naZapadu da se lome kola na islamu zbog običaja koji su, uostalom, dio i zapadnogkulturnog naslijeđa. “Hrišćanske i jevrejske feministkinje nisu željele dozvoliti da se onjima diskutuje u istoj kategoriji sa tim pokvarenim muslimanima”, napisala jeGwynne Dyer.
 
 
2Nije me iznenadilo to što su učesnice konferencije imale takvo negativnogledište o islamu, posebno kada su bila u pitanju prava žena. Islam je na Zapadusmatran za simbol
 par excellence
potčinjavanja žena. Da bismo razumjeli koliko jeovo vjerovanje čvrsto, dovoljno je da spomenemo da je ministar obrazovanjaFrancuske, zemlje Voltera, nedavno naredio da se iz francuskih škola isključe svemlade muslimanke koje nose marame!Ono što me je najviše zaintrigiralo u vezi konferencije bilo je pitanje: da li suizjave doktorke Saadavi, ili njihove kritike, bile zasnovane na činjenicama? Drugimriječima, da li judaizam, hrišćanstvo i islam imaju iste koncepte o ženama? Da li su imkoncepti različiti? Da li judaizam i hrišćanstvo zaista nude ženama bolji položaj odislama? Šta je istina?Nije lako tražiti i naći odgovore na ova teška pitanja. Prva teškoća je ta da semora biti pravedan i objektivan ili, u najmanju ruku, učiniti sve da se takav bude. To je ono što islam naučava. Kur’an nam nalaže da kažemo istinu čak i ako se to ne svidinašim bližnjima:
“I kada govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika” 
(6:152),
“O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili naštetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan” 
(4:135).Sljedeća velika teškoća je i velika širina teme. Stoga sam tokom posljednjihnekoliko godina proveo mnogo časova čitajući Bibliju, Enciklopediju religije, teEnciklopediju judaizma, tražeći odgovore. Takođe sam pročitao nekoliko knjiga kojegovore o položaju žena u različitim religijama koje su napisali učenjaci, apologetičari ikritičari.Danas bih želio prezentirati neka važna otkrića ovog skromnog istraživanja. Netvrdim da sam apsolutno objektivan. To je previše za moje ograničene moći. Sve štomogu reći je da sam pokušavao kroz ovo istraživanje da se približim kur’anskomidealu da se pravedno govori.Prije nego što počnemo, želio bih naglasiti da cilj ovog mog izlaganja nije daocrnim judaizam ili hrišćanstvo. Kao muslimani, mi vjerujemo u božansko porijekloobje ove vjere. Niko ne može biti musliman ako ne vjeruje u Mojsija i Isusa kao velike Allahove poslanike. Moj jedini cilj je da odbranim islam i da iskažem čast koja je naZapadu zakasnila, posljednjoj istinskoj Božijoj poruci ljudskom rodu.
 
 
3Takođe bih želio naglasiti da sam se pozabavio samo doktrinama. To jeste,pozabavio sam se uglavnom položajem žena u ove tri vjere onako kako se naučava uoriginalnim izvorima, a ne onako kako ga praktikuju milioni ljudi u današnjemsvijetu. Zato većina dokaza koje ću navesti dolazi iz Kur’ana, Biblije, Talmuda i učenjanekih od najuticajnijih crkvenih otaca čiji su pogledi neizmjerno doprinijelidefinisanju i oblikovanju hrišćanstva. Ova zainteresovanost za izvore potiče odčinjenice da shvatanje određene religije iz stavova i ponašanja njenih nominalnihsljedbenika uvijek odvodi od istine. Mnogi ljudi miješaju kulturu i religiju, mnogi neznaju ništa o tome šta njihove vjerske knjige kažu, a mnoge za sve to nije briga.
Evina greška
Tri se religije slažu u jednoj osnovnoj činjenici: i žene i muškarce je stvorioBog, Stvoritelj cijelog svemira. Ipak, neslaganje počinje ubrzo nakon stvaranja prvogčovjeka, Adama, i prve žene, Eve. Jevrejsko-hrišćanska poimanja stvaranja Adama iEve su detaljno opisana u knjizi Postanja (2:4-3:24). Bog je njima zabranio da jedu voće sa zabranjenog drveta. Zmija je zavela Evu da jede odatle, a Eva je zauzvratzavela Adama da jede sa njom. Kada je Bog ukorio Adama za ono što je uradio, on jesvalio krivicu na Evu. “Žena koju si stavio ovdje kraj mene dala mi je malo voća sadrveta i ja sam ga pojeo.” Kao rezultat, Bog je rekao Evi, “Ja ću mnogo povećati tvoje bolove kod porođaja, u boli ćeš donositi djecu na svijet. Ti ćeš željeti tvoga muža, a onće tobom gospodariti.” Adamu je rekao, “Zato što si poslušao svoju ženu i jeo sadrveta... prokleto neka je tlo zbog tebe, teškim radom ješćeš od njega sve dane tvogaživota...”Islamsko naučavanje prvog stvaranja može se naći na nekoliko mjesta uKur’anu:
“A ti, o Ademe, i žena tvoja u džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite,samo se ovom drvetu ne približavajte, da se prema sebi ne ogriješite! – I Šejtan im poče bajati... – Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki  postali ili da ne biste besmrtni bili. – I zaklinjaše im se, – Ja sam vam, zaista,savjetnik iskreni! – A kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše.– Zar vam to drvo nisam zabranio?! – zovnu ih Gospodar njihov... Oni rekoše, –Gospodaru naš, sami smo sebi krivi i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se,sigurno ćemo biti izgubljeni” 
(Kur’an, 7:19-25).

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bozana Levarda liked this
Nermin Pirija- liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->