Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Čudesni Kur'an

Čudesni Kur'an

Ratings: (0)|Views: 314|Likes:
Published by Natasha Jevtovic
Jedan kanadski naučnik objašnjava kako ga je Kur'an fascinirao svojim naučnim istinama, koje u doba njegovog nastanka nisu bile poznate, što dokazuje njegovu božansku prirodu.
Jedan kanadski naučnik objašnjava kako ga je Kur'an fascinirao svojim naučnim istinama, koje u doba njegovog nastanka nisu bile poznate, što dokazuje njegovu božansku prirodu.

More info:

Published by: Natasha Jevtovic on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
 
1
ČČUUDDEESSNNIIUU A  A NN
 
 Autor: Gary Miller  Naslov originala: The Amazing Koran Prevela sa engleskog: Nataša Jevtović
Ne nazivaju Kur’an čudesnim samo muslimani, koji ga cijene i zadovoljnisu njime; takođe ga nazivaju čudesnim i nemuslimani. U stvari, čak i oni ljudi koji veoma mnogo mrze islam nazivaju ga čudesnim.Ono što iznenađuje nemuslimane koji ga detaljno ispituju je to da imKur’an ne izgleda kao nešto što su očekivali. Oni pretpostavljaju da je pred njima jedna stara knjiga koja je došla prije četrnaest vijekova iz arapske pustinje, iočekuju da ona to i bude – stara knjiga iz pustinje. A onda oni otkrivaju da onauopšte ne liči na ono što su očekivali. Pored toga, jedna od prvih stvari koju nekiljudi pretpostave je to da bi ona, kao jedna stara knjiga iz pustinje, trebalo i dagovori o pustinji. I zaista, Kur’an govori o pustinji – neki njegovi ajeti opisujupustinju – ali on takođe govori o moru i opisuje kako izgleda morska oluja.Prije nekoliko godina, do nas u Torontu je dospjela priča o čovjeku koji je bio na trgovačkom brodu i živio na moru. Neki musliman mu je dao prijevodKur’ana da pročita. Taj mornar nije znao ništa o istoriji islama, ali je biozainteresovan da pročita Kur’an. Kada je dovršio čitanje, vratio ga je muslimanu iupitao, “Taj Muhammed, da li je bio mornar?” Bio je impresioniran time koliko jeprecizno Kur’an opisao morsku oluju. Kada mu je rečeno da je Muhammedzapravo živio u pustinji, to mu je bilo dovoljno. Prihvatio je islam na licu mjesta.Bio je toliko impresioniran kur’anskim opisom jer je doživio morsku oluju i znao je da je, ko god je napisao taj opis, morao i sam doživjeti morsku oluju. Opis
 
 
2
“talasa, a nad njim talasa, a nad njim oblaka” 
nije bilo ono što bi neko napisaozamišljajući morsku oluju, nego je to napisao neko ko je znao kako je izgledalamorska oluja. To je jedan primjer kako Kur’an nije vezan za određeno mjesto ili vrijeme. Sigurno je da naučne ideje koje su izražene u njemu ne izgledaju kao dasu nastale u pustinji prije četrnaest vijekova.Mnogo vijekova prije početka Muhammedovog poslanstva, postojala je jedna veoma poznata teorija atomizma koju je razradio grčki filozof Demokrit. Oni njegovi sljedbenici su pretpostavljali da se materija sastoji od sitnih, neuništivihi nedjeljivih čestica koje se nazivaju atomi. Arapi su, takođe, prihvatali taj istikoncept; u stvari, arapska riječ
 zerret 
obično se koristila za najmanju česticupoznatu čovjeku. Danas je moderna nauka otkrila da se i ova najmanja česticamaterije, ili atom, koji ima ista svojstva kao i njegov element, može podijeliti nasvoje sastavne dijelove. To je nova ideja koja se razvila u prošlom vijeku; ipak, veoma je interesantno da je ova informacija bila zabilježena u Kur’anu koji kaže:
“On (tj. Allah) je svjestan težine atoma na nebesima i na zemlji, pa čak i onogašto je manje od toga...” 
Bez sumnje, prije četrnaest vijekova je ova izjava moralazvučati neobično, pa čak i jednom Arapinu. Za njega je
 zerret 
bila najmanja stvarkoja postoji. I zaista, ovo je dokaz da Kur’an nije zastario.Još jedan primjer onoga što bi neko mogao da očekuje u jednoj “starojknjizi” i što se tiče zdravlja i medicine, jesu zastarjeli lijekovi ili načini liječenja.Različiti istorijski izvori tvrde da je Poslanik davao neke savjete o zdravlju ihigijeni, ali većina tih savjeta se ne nalaze u Kur’anu. Na prvi pogled,nemuslimanu ovo može izgledati kao nemarna omaška. Oni ne mogu razumjetizašto Allah nije “uključio” u Kur’an takve korisne informacije. Neki muslimanipokušavaju da objasne ovaj nedostatak sljedećim argumentom: iako suPoslanikovi savjeti bili razumni i primjenljivi u vremenu u kojem je živio, Allah jezahvaljujući Svojoj bezgraničnoj mudrosti znao da će kasnije doći do medicinskogi naučnog napretka koji bi učinili da Poslanikovi savjeti izgledaju zastarjeli. Kadadođe do kasnijih otkrića, ljudi bi mogli reći kako se te informacije ne slažu saonim što je dao Poslanik. Stoga, budući da Allah nikada ne bi dao nikakvu prilikunemuslimanima da tvrde kako postoje kontradikcije u Kur’anu ili Poslanikovom
 
 
3
učenju, On je u Kur’an uključio samo informacije i primjere koji će izdržati ispit vremena.Ipak, kada čovjek počne da proučava stvarne istine Kur’ana kao Božijeobjave, cijela stvar se brzo dovodi do prave perspektive, a greška u u takvojargumentaciji postaje jasna i razumljiva. Moramo razumjeti da je Kur’an Božijaobjava, a kao takva, sve informacije u njoj su Božanskog porijekla. To su Allahoveriječi koje su postojale prije stvaranja svijeta i tako im ništa ne može biti dodato,podmetnuto ili izmijenjeno. U suštini, Kur’an je postojao i bio kompletan prijestvaranja Poslanika Muhammeda, tako da on ne može nikako sadržati bilo kakvePoslanikove riječi ili savjete. Dodavanje takvih informacija očigledno bi sesuprotstavilo svrsi zbog koje Kur’an postoji, kompromitovalo njegov autoritet iučinilo ga neautentičnim kao Božansku objavu.Kao rezultat toga, nema nikakvih “narodnih lijekova” u Kur’anu za koje bineko mogao tvrditi da su zastarjeli, niti ima bilo kakvih ljudskih stavova o tomešta je dobro za zdravlje, koja je hrana najbolja ili šta će izliječiti ovu ili onu bolest.U stvari, Kur’an spominje samo jednu stvar koja se tiče medicinskog liječenja ikoju ne može niko osporiti. On tvrdi da med posjeduje ljekovito dejstvo. Naravno, ja ne mislim da postoji osoba koja se sa tim neće složiti! Ako neko pretpostavi da je Kur’an proizvod ljudskog uma, onda će onočekivati da u njemu pronađe nešto od onoga što se odvijalo u umu čovjeka kojiga je “sastavio.” U stvari, određene enciklopedije i razne druge knjige tvrde da jeKur’an proizvod halucinacija koje je Muhammed proživljavao. Ako su te tvrdnjeistinite, ako je zaista Kur’an nastao iz nekih psiholoških problema uMuhammedovom umu, onda bi dokazi za to morali biti vidljivi u samom Kur’anu.Da li postoje takvi dokazi? Da bismo odredili da li postoje ili ne postoje, moramoprvo odrediti šta se događalo u njegovim mislima u to vrijeme, a onda potražiti temisli i razmišljanja u Kur’anu.Poznato je da je Muhammed imao jako težak život. Svi njegovi sinovi suumrli prije njega osim jedne kćerke, a imao je i suprugu koja mu je bila jakodraga i značajna, i koja je umrla prije njega u veoma kritičnom periodu njegovogživota. U stvari, ona je morala biti velika žena zbog toga što je Muhammed, kada je primio prvu objavu, uplašen pobjegao kući k njoj. Sigurno je da ni danas nećete

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gfreeman42 liked this
Dzemail liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->