Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Marciniak-Porodica-svjetlosti

Marciniak-Porodica-svjetlosti

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Mea Sweetly Culpa

More info:

Published by: Mea Sweetly Culpa on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
Barbara Marciniak 
PORODICA SVJETLOSTI
Knjiga "Family of Light" (Porodica Svjetlosti)od Barbare Marciniak, nastavak je knjigeOBJAVE SA PLEJADA ("Bringers of theDawn" - Donosioci Svitanja). Jedan svesni i živikolektiv energija iz sazvežđa Plejade, putemautora obraća nam se i upozorava:- Vi imate imena, adrese i u svakom slučajubrojeve koji vas idetifikuju. Možda ćete zakratko vreme biti opremljeni kompjuterskimčipovima i programima, možda ćete bitiholografisani, automatizovani iprefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava uovom pravcu. Znate li ko ste vi?
 
PORODICA SVJETLOSTI - GLAVA I
Realnost kao ogledalo Iz našeg ugla posmatranja mi smo pripovjedači priče i veoma se radujemo prilici da stupimo u vašurealnost; bilo da je to da čujete naše glasove, čitate naše riječi, ili ste već tako fino podešeni damožete u vjetru slušati tišinu ljetnog popodneva i naše šaptanje , naš eho i naše glasove. Svejedno jekako nas srećete. Mi smo radosni da za trenutak pridobijemo vašu pažnju.Mi smo Plejadanci; u najmanju ruku sami sebe tako označavamo. Iz vašeg ugla posmatranja padavam sigurno isto tako teško da nama date ime, kao što nama pada to isto u odnosu na vas. Izgleda da je moguće da vi sebe poznajete; vi imate imena, adrese i u svakom slučaju brojeve, koji vasidentifikuju. Možda ćete za kratko vrijeme biti opremljeni kompjuterskim čipovima i programima,možda ćete biti holografisani, automatizovani i prefunkcionisani u robote. Vas se usmjerava u ovom pravcu. Znate li ko ste vi?Mi smo jedan kolektiv energija, svjesni i živi. Ono što mi označavamo kao naš zavičaj je jedna malagomila zvijezda na nebu, vama poznata pod imenom Plejade.Ova gomila zvijezda je u svimkulturama svijeta zauzimala posebno i važno mjesto, a neki od vas su tamo putovali ili bi to radoučinili , ili su se u svojim snovima sjećali ovog mjesta. Mnogi stanovnici zemlje su ukazivali nasrodstvo sa Plejadama, isto tako kao i sa drugim zvjezdanim sistemima, jer mi sigurno nismo jediniigrači u ovoj priči. Mi smo Plejadanci, a neki nam ponavljaju da smo po svojoj pojavi slični vama.Ostali tvrde opet da smo srodni sa reptilima, da smo plave boje ili da smo oni, koji mogu damijenjaju svoj oblik. "Kako glasi odgovor?" mogli biste se pitati. Sada sa sigurnošću mi imamo našdom izvan vašeg svijeta, a ipak mi smo dio vašeg svijeta.Vi ste sa nama srodni po biću i stoga bismo htjeli da sa vama dijelimo gledišta. Onako kako mi posmatramo vaš svijet, mi smo u položaju da smo svjesni vremena kao da je ono jedan neprekidandnevnik; mi možemo iz njega izdvojiti po želji neku tačku i slijediti je. Šta zapravo uopšte nije lako,razumijete li? Jer tamo su oni koji jure za ovakvim tačkama u vremenu, čija je jedina ambicija daodređene tačke lokalizuju i da se nađu tamo unutar njih. Oni su "skakači u vremenu", ili po pozivu,ili na osnovu svojih ciljeva i namjera. To je koncept koji vaš svijet na kraju 20. i početkom 21.vijeka tek počinje da uči i da razumije.Jedan poseban oblik energije struji u ovom času prema vašem svijetu sa enormnom snagom i to uoblicima, koji su u sadašnjem trenutku za vas potpuno nevidljivi, pošto vaše čulo vida za to još nijedovoljno razvijeno. Vaše ostale percepcije vam međutim govore da upravo sada živite u jednom odnajapsurdnijih vremena. Sve je postavljeno na glavu. Nalazite se tačno na tački raspada vašecivilizacije, a to je razlog zbog kojeg mi kao vaši srodnici - multidimenzionalna bića, koja su savama u vezi - smo upravo ovdje. Posebno hoćemo da sa vama podijelimo naše gledište o tome što sedešava u vašem svijetu. Mi sami sebe smatramo kako za učitelje , tako i za učenike, za drugare i prijatelje - a sa sigurnošću kao buntovnike i otpadnike. Mi volimo da sebe same označavamo kao"minere sistema " i da pronalazimo u porodici svjetlosti one koji su isto tako mineri sistema. Mi svismo dio porodice svjetlosti i svi oni među vama koji se osjećaju, privučeni našim riječima ienergijama znaju o porodici svjetlosti. Vi ste jedna ili jedan od nas i možda ste već čuli naše priče ičudili se vašem porijeklu. Mi ćemo vam ponešto pripovijedati o ovim pričama i o tome šta se savama dešava.Za vrijeme dok vi tako živite iz dana u dan, vjerovatno se pitate, šta se u stvari dešava. Zašto se sve
 
stalno mijenja? Zašto tako mnogo ljudi ispada iz ravnoteže? Šta treba to sve da znači? Zašto su udnevnom životu prevare i laži na dnevnom redu i dio su igre? Gdje je moralni integritet? Gdje jeodgovornost? Gdje je suosjećanje? Gdje je prijateljstvo? Gdje je ljubav?Gdje je vjenčanje, gdje partnerstvo? Konačno, gdje su oni? U nekoj kulturi, koja zapada u samusebe, u nekoj kulturi koja sama sebe postavlja na glavu, ovi kvaliteti više ne postoje. Vi živite u jednom vremenu, vremenu u kojem se razvijate kao pioniri novog terena, u kojem se održavatemeljni preobražaj opažanja - i u kojem vam pripada sveukupna dobrobit jedne vremenske epohe.Ako sakupite tu dobrobit, otkrit ćete da je ono što tu skupljate vaša sposobnost za preobražaj vašegopažanja.To je razlog zbog kojeg smo mi ovdje.U našoj težnji da to pitamo i otkrijemo, ko smo mi i zašto je naš svijet takav kakav jeste, našli smo put da dospijemo u vaš svijet, svijet koji vi označavate kao "zemlja". Svijet u kojem vi živite jemjesto gdje je koncetrisan jedan dio vaše pažnje; ima međutim još tako mnogo o vama što do sada još niste istražili i upoznali. Naša namjera u ovom vremenu, najapsurdnijem od svih, je da vasupozorimo da te apsurdnosti imaju sasvim određen razlog: Vi počinjete naime da se preobražavateod jednog vrlo krutog, linearnog, ograničenog načina života i izražavanja ka otvaranju percepcije jednake lepezi, ka većim oblicima izraza i funkcije. Naša namjera pri time je da razdrmamo vašusvijest.Vi ste mnogo više od onoga što vam je nekada rečeno. Čak i oni među vama koji su se već bavilimnogim stvarima koji se označavaju kao predstavnici misticizma, spiritualnosti, šamanizma iokultizma, kažemo uprkos svemu : Sačuvajte vašu nevinost, vaš respekt i vaše stremljenje ka tomeda u životu stvarate stalno nove prostore. Bez ovog stava ćete, u pogledu na sve ono što sada morateda znate, biti zaslijepljeni vašim vlastitim svjetlom i odrezani od vašeg izvora. A to je tačno provjerakoju apsurdnost ovih vremena navodi čovječanstvu: da li ćete biti u stanju da vaše opažanje nanovousmjeravate? Pogledajte različite oblasti života u kojima postaje prepoznatljivo da su vaše slobodeipak jako redukovane. Vama se ne dozvoljava da slobodno izrazite svoje mišljenje i nameće vam seda činite, poslušno kao ovce, ono što vam se kaže. Novac kao takav uopšte više ništa ne znači; autakoštaju hiljade i hiljade evra; cijene za skoro sve su nečuveno visoke, od obrazovanja pa dokomunikacije vaša kuća je takođe u opasnosti. Možete li sebi još da priuštite svoj dom? Odakledobavljate vaša prehrambena sredstva? U današnje vrijeme košta nevjerovatno mnogo novca da bise imalo makar malo zabave. Ni djeca se više ne igraju štapovima i kamenjem jer imaju strah odzemlje.Vama se priča da svuda vrebaju bolesti, tako da ste razvili strah od vlastitig tijela koje se zbog toga pojavljuje kao ukočeno, oklopljeno i zatvoreno.Odnosi prema prijateljima, prema porodici i onimakoje volite se raspadaju. Vaše razumijevanje seksualnosti nikad nije ležalo u takvoj tami kao sada.Zloupotreba seksualne energije koja dolazi do izražaja kroz perverziju i pogrešno vođenje okultnihsnaga nije još nikada imala tako otvoreno izražene razmjere kao sada. Da biste ovo razumjeli morateznati da je zloupotreba energije alat u ruci sveštenika, papa i predsjednika.Možda se ovom nabrajanju mogu još dodati faraoni, patrijarsi i čitav niz ostalih" Ps". Vaše religije,vaši sistemi obrazovanja i vaše vodeće ličnosti su izgubile svoj smisao i svoje značenje - i nedostajeim potpuno suosjećanja i moć unošenja u nešto. Njihova vizija za čovječanstvo je obilježenahladnoćom; to nije vizija topolote. Novi svjetski poredak nije ni u kom slučaju vizija koja grije srce.Snažni talasi energije koji sada obuhvataju vaš sistem iznose kod svakog od vas promjene natjelesnom nivou. Takođe i kao jedna planetarna cjelina vi sada prolazite kroz mnoge promjene. Zatodolazimo mi, vaši Plejadanski srodnici, kod vas. Kad smo se dali na to, da saznamo više o nama

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->