Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STPM_Tamil_P2_2011

STPM_Tamil_P2_2011

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
download stpm trial papers here
http://studysmart.page.tl/STPM-Trial-2011.htm
download stpm trial papers here
http://studysmart.page.tl/STPM-Trial-2011.htm

More info:

Published by: Acyl Chloride Hariprem on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2011

pdf

text

original

 
SULJT*
JABA
~-
'·~~·
''
~'
VNEGERISEMBILAN
JA8
ATA
hi
DC:::
I A
IADAhii\IC:::f"OC:::O/QC:::AABfLAN
JABA
91212
VNEGERISEMBILANJAE
STPM
2011
BILAN
JABA VNEGERISEMBILAN
JA£
'BILANJABA
1
nJvrcLnvnrv·uVNEGER/SEMB/LAN JAb,-,
1
-,,vrcLnv"""'VIvcucr.J'-'>CIVI'B/LAN
JABA TANPELAJARANNEGERISEMBILAN JABA
TANPELAJARANNEGERISEMBILAN
JABATANPELAJARANNEGERISEMBILAN JABA TANPELAJARANNEGERISEMBILANJABA TANPELAJARANNEGERISEMBILAN JABA TANPELAJARANNEGERISEMBILANJABA TANPELAJARANNEGER/SEMB/LAN JABA
TANPELAJARANNEGERISEMBILAN
JABA TANPELA.
INEGERISEMBILAN
JABATANPELA.
BAHASA
TAMIL
INEGERISEMBILAN
JABA TANPELAvn•
\rll
"'"'-'--''-'
"'-''-'"''-'''-'"
~
uru
..
'11
1
'"
'
'--'-rwru
'"'
JNEGER/SEMBJLANJABA
TANPELAJARAN"r:::ror:::o!ccr:::AAo/1
lll\l
1"0
ll Tllhlor:::I_AJARANNEGERISEMBILANJABATANPELAJARAN
KERTAS 2
_AJARANNEGERISEMBILANJABA TANPELAJARAN
.AJARANNEGERISEMBILAN
JABA TANPELAJARANJVt:l.Jt:K/0t:IV/t:5/LAJV
Jf-\/:jf-1.
I AIVJ-'t:LAJARANNEGERISEMBILAN
JABATANPELAJARANNEGEm--·
·-
....... -.
-ANPELAJARANNEGERISEMBILAN
JABATANPELAJARANNEGER/.
(Tiga
jam)
-ANPELAJARANNEGERISEMBILANJABATANPELAJARANNEGER/.
__
__
..
_
.·ANPELAJARANNEGERISEMBILANJABATANPELAJARANNEGERISEMBILAN JABA TANPELAJARANNEGERISEMBILAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2011
AN
JURANJABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN
/DuSJW,
~I)"GliurLITQJ~
/1)ITQr
( 3
LD
6iiWfJ
)
C:fbrj'Qj
(01"(!;9~061JITrj
di61J6UT~~JD@i
:
~.$Qa;Eiir6ill~
fblT!iiD6lT
~$11LD~
fb(I9Lb61.l6IDIJ
~JDitdiiTC:fb.
(Ol"QJQ)
rr
a;
(]a;mE>illa;@!i
a;
®Lh
~uSIWJoil
GillmL
(OJ"@~
a;.
OJ"
oil
Slrru
Uliflal
a;@!ia;
®Lh
GillmL.
(Ol"@~a;
(A,B,C,D&E).@Gi.JQQ.lrr®
C:a;mGill.!F.a;rrQll
GLOrr~~u
ymQ{Ia;lifr
(]a;mGUJa;Q{IiiOT
f@w~lilloil
~mL.uLJ&®JDllilloil~JJuut.:..~mmQll.
Kertas soalan ini terdiri
daripada
4 halaman bercetak.
©
Jabatan
Pelajaran Negeri Sembilan
PERCUBAAN STPM 912/2
*
Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas
ini
tamat.
[Lihat sebelah
SULIT*
 
SULIT*
912/2
A
Ulrf16l.J
(~)
"
@)Lq-UU!)DU
uiPJffi®til
6>ll@UUri.J
GIIEIT.U@Itil
Ultq-~1""'
IEGU6>l!U
Glu(!9tily<m-
6>51(]\'"-til
)!i
IT
601>T
~
IE
<m
QT
~
til
lD
IT
Gi601>T
IPJru
lfl<m
iO
ffi@)
til
."
(
~)
)li
flGirr
)D <m
lD
lLl
IT
6l.j
6tliE
til
~
U
T
6tl
~
10
til
t.616irr
jD
<m
lD
lLl
IT
)!i
)i;
)!i
Ll
)i;
10
(!9
<OTf1
"
(@)
"
~IE(f)@.U
6>ll@
..
Gi8'GU6l.Jtil
IEGU6>51
~('96lJJP@)
lD
IT
(f)
~
GU
6tl
lD
JP
<m
)D
lLl
<m6lJ"
(~)
"'JJP)DITW
~"t-ffi~IE
@rJ6l.jtil
UIEglitil
Ul
rflw
rr
191
6lJ
6Wr
ri.J
@)
6lJ
6irr
'"
u Gu
IT@
191
til"
[20][20]
(~)
"10ffi1E191
~Girr!J)J
Gr6irr6llf
~rriTm;
i"IT!J:l)i;l""".rr
@®uu,
I"IT!,PIT
C!P
SIE601>T
IT
6irr
~
""""
Ll
~JP
)D
Gil
C!P
~6lJ
WJ
tb
'
C!P
®
$)
6lJ
)i;
I"
IT
Girr"
(@
)
"10
IT~
fJ
DI
t.b
'"lll1
9
y
6irr
&.
Q-"'
IE
.,.
@lll"
6tl
IT
Q-
~®
C!P
6irr
y
~UIT~fJJD<m)D
6>516tlri.JIE~(!9ffi
yrfl)i;I0(!9<0Tf1U
yruuu(f)~IOITQ-"
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.[Lihat sebelahSULIT*
 
SULIT* 3
c
UlrflG>j
(
~)
.@
..,
D"
,;;~""
UJ
u u
)iJ
)61
J!i
rrLD
4 ,..;,
a;G>ll
Jj
""-!))I
ru
6llT
ru
)iJ
..,
D
t~;
Qi'rr@i~§l
'"@§!'"
(~)
106fu
(g!"..,QJ!D..,<ITU
UfTQ"~UJrrJj
UQ"rrlf4~u5JLt.b
aru
.,;,-
0
QJ
6llT
QJ
)iJ
""JD
ti;
Q
"
rr
@i
ti;
§I
'"
@§I
,.
(.@) a;G>ll(§
Jj
ru
rr
.uJ
LD
1J
ri.J
a;.., m
~)61Q,P
a;
u u 0
t1;
§I
.b
u
rrri.J
41""
6llT
6lllm4@i"·(
~)
"UJ
rrJj
4
@it.b
~
"1-..,
LD
UJ
.U
6\l 6fu
-
a;G>ll
(§6fu
.
.
"
UJ
rr
Glj
LD
~
ru
JD
'""I-..,
LD
(~)
"urrL-0~
~JD~I"rra6\l
-
.@Gi.l..,ruUJ~""I'u
urr.uJti;tJL aru@llt.b"
(.@)
"auQIJ~Jjuurr.U
,_.,;,-..,LD
1""6fu.@6fu6IDlllUJrraLDrr?
UIJD&<§Il>lfil
Q")l;l'u51""19
~~uu
~.,;,-aLIT?"
[
20
J
[20]
8 .
I"
""
6\)
QJ
6fu
I"
6llT,.
@it!;
~
.., -
UJ
rr
a;t~;
Ql"
rf]Gij
Q"
i.J
lLj
t.b
~
(!9
QJ
(!9
,.
@i
§)
(!9
,. .
aru
60'or
lq-
UJ
I"
@i
tJ,.
rr
UJ
rr""
ru
?
912/2
*Kertas
so
alan ini SULJT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.[Lihat sebelahSULIT*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->