Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

1.2.2. Đặc điểm chung của hệ điều hành Microsoft Windows
1.3.1. Đặc điểm chung
1.3.2. Sự khác biệt với lập trình trên MS-DOS
1.3.3. Một số yêu cầu đối với ngƣời lập trình
1.3.4. Bộ công cụ giao diện lập trình ứng dụng API
1.3.5. Cơ chế thông điệp
1.4.1.1. Cửa sổ
1.4.1.2. Hộp thoại và các điều khiển
1.4.1.3. Ứng dụng điển hình trên Windows
1.4.1.4. Các kiểu tập tin để xây dựng một ứng dụng trên Windows
1.4.1.5. Các kiểu dữ liệu mới
1.4.2. Khuôn mẫu chung tạo một ứng dụng
1.4.3. Hàm WinMain
1.4.4. Hàm xử lý cửa sổ WndProc
1.4.5. Xử lý thông điệp
1.4.6. Xây dựng một ứng dụng đầu tiên
1.4.7. Một số qui ƣớc đặt tên biến
2.1. MỞ ĐẦU
2.2.1.1. Cách tạo hộp thoại đơn giản
2.2.1.2. Hộp thoại và tạo mẫu template cho hộp thoại
2.2.1.3. Thủ tục xử lý thông điệp của hộp thoại
2.2.1.4. Gọi hiển thị hộp thoại và các vấn đề liên quan
2.2.1.5. Ví dụ chƣơng trình về hộp thoại
2.2.1.6. Làm việc với các thành phần điều khiển trong hộp thoại
2.2.1.7. Vẽ trong hộp thoại
2.2.2.2. Ví dụ về hộp thoại không không trạng thái
2.3.1. Thiết lập Menu
2.3.2. Ví dụ minh họa Menu
3.1. MỞ ĐẦU
3.2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
3.4. LỚP STATIC
3.5.1. Các kiểu lớp Edit Text
3.5.2. Các thông điệp đến một lớp Edit Text
3.6.1 Các kiểu List Box
3.6.2. Đặt các chuỗi vào List Box
3.6.3. Chọn và lấy các mục trên List Box
3.6.4. Nhận các thông điệp từ List Box
3.6.5. Một ứng dụng List Box
3.7.1. Sự khác và giống nhau giữa Combo Box và List Box
3.7.2. Thêm, xóa một chuỗi trênCombo Box
3.7.3. Chọn và lấy mục trên Combo box
3.7.4. Một ứng dụng Combo box
3.8.1. Giao diện bàn phím đối với thanh cuộn
3.8.2. Tô màu các thanh cuộn và các static text
3.8.3. Tô màu nền cửa sổ
3.8.4. Một ứng dụng của thanh cuộn
4.1. MỞ ĐẦU
4.2.1. Nền tảng cơ sở về bàn phím
4.2.2. Khái niệm focus trong các ứng dụng trong môi trƣờng Windows
4.2.3. Cơ chế hàng đợi và quản lý hàng đợi
4.2.4.1. Thông điệp từ thao tác nhấn và nhả của một phím
4.2.4.2. Các thông điệp phát sinh từ bàn phím
4.2.4.3 Mã phím ảo (Virtual key code)
4.2.4.4. Các tham số wParam và lPram trong thông điệp phát sinh từ bàn phím
4.2.5. Đoạn chƣơng trình minh họa
4.3.1. Cơ bản về thiết bị chuột trong Windows
4.3.2.1. Thông điệp chuột trong vùng làm việc
4.3.2.2. Thông điệp của thiết bị chuột ngoài vùng làm việc
4.3.3 Ví dụ minh hoạ thiết bị chuột
4.4.1. Bộ định thời gian và vấn đề đồng bộ
4.4.2. Khởi tạo bộ định thời gian
4.4.3.1. Dùng thông điệp WM_TIMER
4.4.3.2. Dùng hàm xử lý
5.1. MỞ ĐẦU
5.2.1. Hiển thị văn bản
5.2.2. Định dạng văn bản
5.3.1. Khái niệm font trong Windows
5.3.2. Sử dụng font định nghĩa sẵn
5.3.3. Sử dụng font tự tạo
5.3.4. Cấu trúc LOGFONT và TEXTMETRIC
5.3.5. Sử dụng hộp thoại chọn font
5.3.6. Ví dụ về hiển thị văn bản bằng các font khác nhau
6.1. MỞ ĐẦU
6.2.1. Thao tác lấy về và giải phóng Device Context
6.2.2. Tạo lập và giải phóng memory device context
6.3.1. Nhóm hàm vẽ
6.3.3.1. Nạp ảnh
6.3.3.2. Zoom ảnh
6.4.1.1. Sử dụng file win.ini
6.4.1.2. Sử dụng hộp thoại Print
6.4.2. Các hàm điều khiển in ấn
6.4.3. Xử lý lỗi khi in
7.1. MỞ ĐẦU
7.2.1. Các hàm Global và Local
7.2.2 Các hàm Heap
7.2.3.1 Cấp phát vùng nhớ ảo
7.2.3.2 Giải phóng vùng nhớ ảo
7.2.3.3 Thao tác trên các trang vùng nhớ
7.2.3.4 Sử dụng các hàm quản lý bộ nhớ ảo
7.3.1 Tạo và mở tập tin
7.3.2 Tạo tập tin tạm
7.3.3 Sao chép và di chuyển tập tin
7.3.4 Đọc và ghi dữ liệu vào tập tin
7.3.5 Khoá và mở khoá tập tin
7.3.6 Đóng và xoá tập tin
7.3.7 Xử lý thƣ mục
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cfw

cfw

Ratings: (0)|Views: 158 |Likes:
Published by Hoang Micheal

More info:

Published by: Hoang Micheal on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 44 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 49 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 69 to 151 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 160 to 202 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->