Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P. Duló Attila, P. Kende: Örökkévaló pillantás & József három köntöse

P. Duló Attila, P. Kende: Örökkévaló pillantás & József három köntöse

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Gyuri Khauth
1Móz 37:3 Izráel (Jákob) pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában nemzette vala őt; és cifra ruhát csináltat vala néki.

Miről szól ez? Jákob jobban szerette ezt a fiát, mint az összes többit. Azt szerette volna, ha József lenne a legfontosabb minden fia között. József nem lehetett az elsőszülött – mert nem elsőnek született –, de Jákob szerethette őt különlegesen, adhatta neki a legtöbbet, törődhetett vele a legtöbbet. El tudod képzelni, hogy a testvérei hogy utálták azt a színes köntöst? Milyen volt az nekik, valahányszor meglátták a színes kabátot jönni, csak ránéztek és mondták: tudtam. Ez volt a nyilvánvaló bizonyítéka annak, amit már úgyis gyanítottak, hogy „ezt a kölköt” az apjuk jobban szerette, mint őket.
1Móz 37:3 Izráel (Jákob) pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában nemzette vala őt; és cifra ruhát csináltat vala néki.

Miről szól ez? Jákob jobban szerette ezt a fiát, mint az összes többit. Azt szerette volna, ha József lenne a legfontosabb minden fia között. József nem lehetett az elsőszülött – mert nem elsőnek született –, de Jákob szerethette őt különlegesen, adhatta neki a legtöbbet, törődhetett vele a legtöbbet. El tudod képzelni, hogy a testvérei hogy utálták azt a színes köntöst? Milyen volt az nekik, valahányszor meglátták a színes kabátot jönni, csak ránéztek és mondták: tudtam. Ez volt a nyilvánvaló bizonyítéka annak, amit már úgyis gyanítottak, hogy „ezt a kölköt” az apjuk jobban szerette, mint őket.

More info:

Published by: Gyuri Khauth on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2012

pdf

text

original

 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
P. Duló Attila1Kor 3:12-15
(MBT)
12
Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát,szalmát;
13
az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája
nyilvánvalóvá lesz; és hogy
kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.
14
Ha valakinek a munkája,amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni;
15
de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő magamegmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.
 
Pál apostol a bémaszékrő
l ír. Lesz egy pont az életünkben,
amikor ott állunk majd Krisztus ítélőszékeelőtt, 2K
or 5:10. Ott majd meg leszünk ítélve. Egészen pontosan az egy jutalomosztó hely lesz, de annak
megfelelően fogunk kapni illetve veszíteni jutalmak
at, amilyen módon éltünk itt a Földön. Egy ámulatosdolog lesz ott.P. Stevens-nek van egy booklet-je: Öröm vagy bánat vár a bémaszéknél? Bátorítalak, hogy olvasd el,
mert ámulatos könyv. Amikor először elolvastam
, utána egy hónapig depressziós voltam, mertkijózanított. P. Stevens azt írja: lesz ott egyfajta megszégyenülés, amikor elveszítjük a jutalmainkat.Aztán majd
Ő maga
megvigasztal minket.Mi határozza meg azt, hogy jutalmat kapok a mennyben vagy elveszítem a jutalmamat? Nyilvánvalóan az,ahogy most élek. Ez az, amit keresztényeknek nekünk meg kell tanulni, hogy az örökkévalóságban éljek,hogy olyan életünk legyen, aminek örökkévaló értéke van, amit tudunk magunkkal vinni azörökkévalóságba.Préd 3:11 az Úr beírta az ember elméjébe az örökkévalóságot. Az örökkévalóság nem eretnek gondolataz ember számára. Az ember tudja, hogy van örökkévalóság, de a hibát ott követjük el, hogy nem azörökkévalóságban gondolkodunk, hanem csak a földi életünkben, és ez szokta okozni a problémáinktöbbségét.Amikor csak ebben a 70-80 évben gondolkozunk, akkor ebbe mindennek bele kell férnie. Bele kell férnieaz anyagi életemnek, a párkapcsolatnak, a munkának, a pihenésnek, a szórakozásnak. Mózes azonbanazt mondja 90. Zsoltárban, hogy életünk ideje 70,
legfeljebb 80 esztendő és enne
k legnagyobb részehiábavaló fáradság.Ebbe a 70-80 évbe nem fér bele minden. Bölcsnek kell lennünk és megválogatnunk mi fér bele. Úgy kellélnünk, hogy bennünk van az örökkévalóság. A
nnak megfelelően
kell élnünk. Tudnom kell, hogy a földiéletem arra van, hogy Isten fel tudjon készíteni az örökkévalóságra. Minden, ami itt történik velem,annak van egy célja. Az, hogy felkészítsen az örökkévalóságra.Ha ezt nem látom, akkor minden rossz dolgot, ami a Földön történik velem, támadásként élem meg. Hanem látom, hogy ennek örökkévaló célja van
, akkor ezt támadásként élem meg. „
Isten, nem szeret, mostbüntet engem." Ha viszont
látom magam előtt az örökkéval
óságot, akkor tudok válogatni, akkor tudom,hogy vannak dolgok, amik beleférnek a földi életembe, és vannak, amik nem. Nyilvánvalóan úgyszelektálok, hogy az férjen bele az életembe, aminek örökkévaló értéke van.
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.huP. Stevens azt írja a könyvecskéjében, hogy az Ige alapján leszünk megítélve
 –
hogyan fogadtam el éshogyan alkalmaztam az Igét
 –
, a kegyelem alapján leszünk megítélve
 –
hogyan fogadtam el és hogyanadtam kegyelmet
 –
, hogyan tudtam hasznosítani mindazt az életemben, amit Isten adott nekem. 1Kor 3-
ban Pál azt írja: ezt a tűz fogja megpróbálni.
Képzeld el, h
ogy ott állsz Krisztus ítélőszéke előtt. V
an egy hátizsák rajtad és abban van az egész életed.Jézus azt mondja: borítsd ki, amit hoztál. Fogom, kiborítom az életemet, Jézus elkezdi nézni.
Előv
eszi azöngyújtóját, és huss. Az egyik verzió, hogy
nagy füstfelhő lesz.
Az életemmel fog füstjelzéseket adni akeresztény indiánoknak. :-) A másik verzió az, hogy kiborítom Neki,
Ő
belenéz, és azt mondja: jól van, Én
hű szolgám, hű
voltál a kicsin, gyere be az Urad nyugodalmába.Az, hogy mi fog ott történni, azt most döntöm el ebben a földi életemben. Mit engedek bele az életembe?Minek adok teret az életemben? Örökkévaló dolgoknak vagy hiábavaló dolgoknak?
Füstfelhőt
akarok,vagy aranyat, ezüstöt, drágakövet? Ezt most eldönthetem. Élhetek egy tudatos életet, amibeneldöntöttem azt, hogy én jutalmat akarok a mennyben. Ahogy Pál apostol élte az életét, 2Tim 4:7 harcotmegharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.Gondolj bele, hogy micsoda fantasztikus vége ez egy keresztény életnek, amikor így búcsúzhatok a földi
életemtől. E
z annyira csodálatos cél lehet az életünkben! Most eldönthetem azt, hogy így szeretnék élni,e
zekkel a szavakkal akarok távozni a földi életemből és ezeket a szavakat hallani Jézustól: jól van, Én hű
szolgám, a kevésen
hű voltál
, sokat bízok rád, gyere be az Urad nyugodalmába.
P. Kende
 1Móz 37-
ben Józsefről olvasunk. Jákobnak volt egy szán
déka a fiával. Jákob Józsefet, a legkisebb fiátlátta a legna
gyszerűbbnek.
 
1Móz 37:3
Izráel (Jákob) pedig minden fiánál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában
nemzette vala őt; és cifra ruhát csináltat vala néki.
 
Miről szól ez? Jákob jobban szerette ezt a fiát, mint az összes többit. Azt szerette volna, ha József lenne a
legfontosabb minden fia között. Józse
f nem lehetett az első
szülött
 –
mer
t nem elsőnek született
 
 –
, de
Jákob szerethette őt különlege
sen, adhatta neki a legtöbbet, t
örődhetett vele a legtöbbet. El tudod
képzelni, hogy a testvérei hogy utálták azt a színes köntöst? Milyen volt az nekik, valahányszor megláttáka színes kabátot jönni, csak ránéztek és mondták: tudtam. Ez volt a nyilvánvaló bizonyítéka annak, amitmár úgyis gyanítottak, hogy
ezt a kölköt
” az apjuk jobban szerett
e
, mint őket
.Ebben a történetben látjuk,
hogy fordul a színes kabát, valami szörnyűvé. Jáko
b hibája igazából az volt,hogy
ő előnyben részesítette
az egyik fiát, megkülönböztette ahelyett, hogy nagyon nyilvánvalóanszerette volna az összes fiait. Ahelyett, hogy nyilvánvalóvá tette volna, hogy mind drág
ák előtte. Ez nem
Isten szíve, amit Jákob csinált. 1Tim 5:21 Timóteusnak mondja Pál: személyválogatás nélkül csináld afenyítést,
az áldást, a gondoskodást, az intést, ne függjön embertől.
 
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.huJákob fiai bajba kerültek, úgyhogy Jákob mindet megfedte, mindegyikükkel keményen beszélt, utánaodaért Józsefhez és annyit mondott: minden rendben van. A többiek azt mondták: ez nem ér. Istenneknem ez a szíve, nem a részrehajlás, nem a megkülönböztetés, nem a személyválogatás.Pál,
sőt a Szent Szellem
mondja Timóteusnak: ne legyél személyválogató. Ez nem csak lelkipásztoroknak,
hanem szülőknek
is szól. A részrehajlás, a megkülönböztetés féltékenységet fog szülni. Péld 6:34, Én 8:6a féltékenység, az irigység gyilkos dolog, nem lehet eloltani, nem lehet megoldani.Ha házasságon töröd a fejed: ne házasodj egy féltékeny emberrel! Meg fogod bánni, ne csináld.
Először bánjon el ezzel a dologgal a szívében.
Mi történ ezután?
1Móz 37:23
 
És lőn, amint oda ére József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra
 ruhát, mely rajta vala.
Ez volt az első: nem elfogadható!
Utána:
1Móz 37:32
És elküldék a cifra ruhát, és elvivék atyjokhoz és mondának: Ezt találtuk, ismerd meg, fiadruhája-é vagy nem?Kis vérrel volt megszórva. Ez Jákob életének egy nagy tragédiája, ami megnyomorította az élete
hátralévő részére. V
edd észre azonban, hogy a részrehajlásának a jelképe az, amit arra használtak, hogyfájdalmat okozzanak neki. Az irigy testvérek az orra alá dörgölték
: „
Emlékszel erre? Megismered ezt?Tudod, mi ez? Na, most nézd meg! Itt van az egyediségnek a kabátja." Ez annyira érdekes.Tudod-e, mi történik a kereszténységben, amikor elbukik valaki, aki szolgált, akit Isten hatalmasanhasznált? Láttuk ezt Amerikában is, láttuk másutt is. Ott van valami irigy bolond és azt mondja: na, ugye,
ő is olyan
, mint én! Micsoda bolondság, micsoda rövidlátás, gonoszság!Viszont ez érdekes volt, mert azt a színes köntöst Jákob nem azért adta, mert felismerte volna József életében Isten munkáját. 1Móz 37:10 amikor József látott egy álmot és elmondja a szüleinek és atestvéreinek,
akkor az apja megfeddi: hogy érted, leborulnánk előtted?
Az apja azért adta a köntöst neki,ho
gy ő legy
en a legnagyobb a fiai között, de nem értette Isten tervét az életével.
Két fejezettel később Józsefet eladják rabszolgának és
aztán eladják Egyiptomba.
1Móz 39:3-4
 
3
Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindentszerencséssé tesz az ő kezében:
 
4
Kedvessé lőn azért József az ő ura előtt,
és szolgál vala néki; és házafelvigyázójává tevé, és mindenét, amije vala, kezére bízá.
Ez érdekes. Józsefet előléptették, megint kapott egy kabátot. Ő lett Pó
tifár házának a sáfára, felvigyázója,
ő lett a
 
vezető rabszolga. Megint kap
ott egy kabátot. Milyen érdekes! Ez is egy kis mellékvágány. Acsaládja nem ismerte fel az ajándékát, de egy idegen felismerte.A családod talán a legrosszabb abban, hogy megmondja, ki vagy, mert megszokottak veled.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->