Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jakó Attila, P. Kende: Ne tekintgess hátra!

Jakó Attila, P. Kende: Ne tekintgess hátra!

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Gyuri Khauth
Luk 9:62 És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

Ahogy szántottak, az volt fontos, hogy a sorok egyenesen menjenek, a szántás egyenes legyen. Nyilván nem volt érdemes kihagyni nagyobb területeket. Nem volt érdemes többet dolgozni, mint amennyit muszáj volt. Ha viszont ráteszed a kezed az ekére és hátrafelé nézegetsz, hogy merről jössz, kétségtelenül el fogsz csúszni valamerre. Kétségtelenül el fogod rontani a dolgot. Jézus erről beszél ennek az embernek.
Luk 9:62 És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

Ahogy szántottak, az volt fontos, hogy a sorok egyenesen menjenek, a szántás egyenes legyen. Nyilván nem volt érdemes kihagyni nagyobb területeket. Nem volt érdemes többet dolgozni, mint amennyit muszáj volt. Ha viszont ráteszed a kezed az ekére és hátrafelé nézegetsz, hogy merről jössz, kétségtelenül el fogsz csúszni valamerre. Kétségtelenül el fogod rontani a dolgot. Jézus erről beszél ennek az embernek.

More info:

Published by: Gyuri Khauth on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2012

pdf

text

original

 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
Jakó AttilaJán 15:3
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.Ez a t
iszta azt jelenti, hogy átlátszó, áttetsző, tiszta a lelkiismerete, tiszta a szíve; és ami nekem a
legjobban tetszik, hogy nincs benne idegen anyag. Ez mondja nekünk Jézus, hogy ti már tisztákvagytok.Mégis lehetséges az, hogy elrontom a dolgaimat? Lehetséges, hogy összezavarok mindent?Lehetséges, hogy nincs öröm az életemben? Nem találom a helyemet? Még az Istennel való
kapcsolatomat is megkérdőjelezem néha.
Nem tudok megbocsájtani, nem tudok szeretni, nemakarok elfogadni. Elégedetlenkedem. Hogyan lehetséges ez?A kérdés az, hogy az ismereteimet, a tudásomat honnan szerzem. Ha a tapasztalatomra, haérzésekre, érzelmekre alapozom az életemet, ha feltételezgetek, ha látás által élek, ha így kellmeghoznom a döntéseimet, ha így ítélek meg másokat, ha így ítélem meg magamat, ha így ítélemIstent, akkor az nagyon szomorú, nagyon bizonytalan lesz. Így a döntéseimnek a kimenetele nagyonkérdéses. Egyedül maradok, meg
szokott leszek, büszke lehetek, és csak a keserűség gyökere
növekszik fel a szívemben.Azt mondja Mát 22:29 tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat. Ez megtörténik velem gyakran.Többször, mint kellene. Ha te is voltál már így, akkor van egy jó tanácsom. Az ismeretet, a tudást, a
gondolataimat Isten Igéjére alapozom, ha az igazságra támaszkodom, ha az Ő kijelentése az, amitelfogadok. Az Ő gondolatai nem az én gondolataim, az én gondolataim nem az Ő gondolat
ai, és ezmegváltoztathat mindent.Zsolt 1:2 a
z Úr törvényében van gyönyörűségem
, éjjel és nappal arról gondolkodom. Éjjel és nappal.Ez ma legalább annyira fontos, mint amikor Jézus mondta. Akkor még nem volt TV, akkor még nemvolt internet, nem volt ennyi hír, és nem volt ennyi negatív információ. Mit fogok hallani, mi fogjaelérni a szívemet? Ha Isten Igéjéhez megyek, akkor biztonságban leszek, akkor nyugalmat találok,akkor békességem lesz amiatt, Aki mondja, és amit mond. A mindenható Isten szól hozzánk. Beszélhozzánk. A Bibliában van leírva.
„Kihez mehetnénk?” –
kérdezi Péter; Ján 6:68.
Biztos lesz, ami kimarad a következő felsorolásból. Mi
történhet, ha olvasom az Igét? Mi történik, ha hallgatom az Igét? Vígasztal, reményt ad, bátorít,megelevenít, világosságot ad, megvidámít, bölccsé tesz, kikutat, kijavít, megítéli a gondolataimat és a
szívem indulatait; vezet, táplál, nem hagy el soha, soha nem távozik el tőlem, hálás szívet
ad,identitást ad, célt ad; szeret és képessé tehet, hogy szeressem Istent, hogy szeressem magamat, hogyszeressem a felebarátomat. 1Ján 4:7-21 huszonkilencszer mondja, hogy agapé. Képessé tehet aszeretetre. 1Pét 1:23 újonnan szül minket romolhatatlan magból, az Igéje által, amely örök.Megszabadít, 1Ján 8:32 az igazság szabadokká tesz, hogy kötelékek nélkül élhetünk. Nem vagyunktöbbé rabszolgák. Hitet ad, Róm 10:17 a hit ezért hallásból van és a hallás Isten Igéje által.Ha nem hallom, akkor mi történik a szívemben? Azt az ellenség majd megpróbálja betölteni. A
stratégiája az, hogy elvágja a kommunikációt. Így megszűnik
 
a kapcsolat, és majd ő akar valamit
mondani. Használta is az Igét Sátán. Jézus Krisztushoz is odament,
az Igével próbálta Őt el
kapni, denem pontosan idézte, mert n
eki nem annyira fontos az Ige. Jézus Krisztus használta, de Ő az Istentől
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.huszármazó minden egyes Igét komolyan vett, és annak a teljességét figyelembe vette. Máté 5:18 egyióta sem, egy pontocska sem... Jézus azt mondta:
Ján 5:30
Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletemigazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, azAtyáét.
Sokszor mondjuk egymásnak, és halljuk a pulpitusról: nagyszerű vagy. Lehet, nem hisszük el. „Biztos,csak mondja. Ha tudná…!” Mégis mindig visszajövün
k, mert újra akarjuk hallani. Ezt akarjuk hallani,hogy Isten szeret minket. Várni Istenre, az nem egy passzivitás, hanem vágy, hogy betöltekezzem az
Ő Igéjével. Zsolt 143:8 korán reggel várom. Ezért vagyunk itt most is, hogy halljunk Tőle. Biztos, hogy
mondani akar nekünk valamit, aminek örök értéke van.
P.Kende
Egy történet. Kisfiú kérdezi az apukájától:-
 
Apu
! Nagyon más felnőttnek lenni, mint gyereknek?
 -
 
Nem. Nem, fiam. Majdnem ugyan
olyan, csak a felnőttek sokkal jobban ragaszkodnak a
 játékszereikhez.Ez a mai témánk. Nem egészen ez, de valami ilyesmi. :-)
Zsolt 45:11
Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.A helyzet az, hogy a király vett magának feleséget
 –
 
valószínű
leg másik országból
 –
, és most ez afelhívása a lány felé: feledd el néped és atyád házát. A
feledd el
azt jelenti, mint amikor elhányszvalamit a házban, vagy hanyagolsz valamit, tudod, hogy ott van, de nem veszed figyelembe, átsiklik
rajta a tekinteted, nem állapodik meg rajta, hanem továbbmész. Erről beszél: feledd el néped
et ésatyád házát. Nem túl nagy kérés ez?Jó gondolat, de nem az üzenethez tartozik. 1Móz 2:24 amikor házasodsz, akkorházasságodban csak házastársad é
s te vagy. A házasságban nincsenek ott a szülők
. Csak tevagy és a házastársad, apuci és anyuci nincs benne. Csak te és a házastársad. Ez egy jó kép.
Feledd el népedet és az atyád házát.
Ez arról szól, hogy ürítsd ki, add oda magad teljesen.
Te most akirályhoz tartozol, az ö
vé vagy, az ő felesége, minden
,
ami előtte volt, minden
, ami más volt, az nem
része ennek a képnek.”
 Miért olyan fontos ez a vers? Azért, mert az újszövetség egyik legrövidebb üzenete így hangzik:
Luk 17:32
Emlékezzetek Lót feleségére!
 
Ennyi az üzenet. Mi történt? 1Móz 19:26 mennek ki Sodomából, ő
, a férje és a két lányuk. El kellhagyniuk Sodomát
, mert Isten eltörli a Föld színéről.
Ist
en viszi ki őket. Az asszony visszanéz.Nagyszerű példa valakire
, akit ki lehet vinni onnan, de Sodomát nem lehet kivenni a
z ő
 
szívéből. Őt ki
lehet venni a világból, ha úgy teszik, de a vilá
got nem lehet kivenni belőle.
 Ez az asszony szerette Sodomát az egész mocskos kultúrájával, az
erőszakkal, mindennel
. Biztosvalahogy megmagyarázta: igen,
vannak problémák, de sehol nem lehet olyan jó cipőket kapni
, mint
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
ott a főutcán. Szerette Sodomát. Nem lehetett kimenteni őt onnan, mert vágyakozott rá a szívében.
Ott akart lenni.Mint amikor a zsidók kimentek Egyiptomból és ment velük a gyülevész nép. Mindenféle népek velüktartottak, akik látták Isten hatalmát, csodáit, de nem tartoztak hozzájuk, mégis velük mentek. 4Móz11:4 ezek az emberek éheztek Egyiptomra.
„A pacal á la Egypt.”
:-) Kijöttek Egyiptomból, de hoztákmagukkal Egyiptomot. Ahogy mentek a zsidók a pusztában, Egyiptom ott volt velük mindenkívánságával, minden éhségével, minden ambíciójával, mert ezek az emberek ott voltak, és aszívükben vitték magukkal Egyiptomot. Ezért mondja Jézus: emlékezzetek Lót feleségére.
Luk 9:62
És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Istenországára.Ahogy szántottak, az volt fontos, hogy a sorok egyenesen menjenek, a szántás egyenes legyen.Nyilván nem volt érdemes kihagyni nagyobb területeket. Nem volt érdemes többet dolgozni, mintamennyit muszáj volt. Ha viszont
ráteszed a kezed az ekére és hátrafelé nézegetsz, hogy merről jössz,
kétségtelenül el fogsz csúszni valamerre. Kétségtelenül el fogod rontani a dolgot. J
ézus erről beszél
ennek az embernek.Ez az ember azt mondta Jézusnak, amikor hívta
őt: kövess E
ngem. Ez az egyik érdekes példánk az
Írásban. „Kövess Engem!” –
, és az ember nem megy. Hanem van valami fontos, amit csinálnia kell.Hátranéz
eget. Jézus azt mondja: kövess Engem; ő pedig hátranéze
get. Jézu
s azt mondja neki: „E
z így
nem megy. Ha részt akarsz venni, akkor nézz előre
! Csak úgy tudsz egyenesen menni.
Különbenolyan utakon fogsz járni, amin nem kellene. Átmész a szomszéd földjére, kiszántod a már elvetettkrumplit. El fogod rontani a dolgot.Nem lehet csinálni megosztott szívvel, amelyik akarja is, meg nem is, és folyton megy a kötélhúzás.
„Menjek
, vagy ne menjek? É
rdemes?”
Az
ember még csak nem is a visszatérésről beszél,
hanem csakaz, hogy nem volt hajlandó szakí 
tani vele. Erről van
szó most: elengedni, továbbmenni. Mernibátornak lenni, mert Krisztus hív minket. Ez nagyon nehéz nekünk: ránézni arra, ami a miénk éselengedni az Úrért.2Móz 4 az Úr hívja Mózest: gyere Velem, tervem van az életeddel. Látunk egy történetet:
2Móz 4:2-3
 
2
Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző
(pásztorbot, amivel a juhokat egyengette).
3
Vesd azt - úgymond -
a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózeselfutamodék előle.
 
Miről szól ez? Az
a bot az én
életemről
szól. Az én foglalatosságomról, az én munkámról, arról azirányról, amit én szabok az életemnek. Mózes választotta ezt magának, ez az
ő
útja volt. Azt mondta:ez lesz az én irányom, így fogok élni. Isten mutatni akar valami fontosat neki: van egy méreg ebben,amit még nem láttál, ami tönkreteszi az életed, ami megölhet, ami elveheti az egész életed. Aztánmivel Mózes Isten embere, 2Móz 4:4 Isten megmutatja neki, hogy hatalmat adott neki efölött.Isten azt mondja Mózesnek: amikor az Én akaratomban nyúlsz hozzá, akkor hatalmad van felette.Tételezd fel azonban, hogy amerre mennél a saját akaratodból, a te irányod, a te életed olyasmi,amit4 uralhatsz, ami felett hatalmad van. a hajlandóságaid, a foglalkozásod, hogy meg tudod szabni ahatárod és azt mondod: én irányítom az életem. Sok ember mondja: én rakom össze az életem, ez az

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->