Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
36Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Truong Dien Tu Va Sieu Cao Tan

Ly Thuyet Truong Dien Tu Va Sieu Cao Tan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,769|Likes:
Published by api-3725904

More info:

Published by: api-3725904 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
LÝ THUY
Ế 
T TR 
ƯỜ 
NG
Đ
I
N T
Ừ 
 VÀ SIÊU CAO T
 Ầ
N
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
LÝ THUY
Ế 
T TR 
ƯỜ 
NG
Đ
I
N T
Ừ 
 VÀ SIÊU CAO T
 Ầ
N
 
Biên so
n : THS. TÔN TH
T B
O
ĐẠ
TTHS. D
ƯƠ 
NG HI
N THU
N
 
3
CH
ƯƠ 
NG 1: CÁC
ĐỊ
NH LU
T VÀ NGUYÊNLÝ C
Ơ 
B
N C
A TR 
ƯỜ 
NG
Đ
I
N T
Ừ 
 
Ở 
môn h
c tr 
ườ 
ng 
đ 
i
n
ừ 
 , chúng ta s
ẽ 
tìm hi
ể 
u phân b
ố 
c
a các
đạ
i
ượ 
ng 
đ 
i
n và t 
ừ 
 ,nguyên nhân t 
o ra chúng và xác
đị
nh các
đạ
i
ượ 
ng khi
đ 
ã bi
ế 
t m
t s
ố 
 
đạ
i lu
ợ 
ng khác.Trong ch
ươ 
ng này, chúng ta s
ẽ 
tìm hi
ể 
u v
ề 
các v
ấ 
n
đề 
c
ơ 
b
n nh
ấ 
t c
a tr 
ườ 
ng 
đ 
i
n t 
ừ 
bao g 
m các
đạ
ilu
ơ 
ng c
a
đ 
i
n và t 
ừ 
 , các
đị
nh lu
t c
ơ 
b
n nh
ấ 
t nêu lên m
ố 
i liên h
gi
ữ 
a các
đạ
i lu
ợ 
ng 
đ 
ó v
ớ 
inhau. Trong ch
ươ 
ng này s
ẽ 
có nhi
ề 
u khái ni
m m
ớ 
i mà chúng ta c
n n
ắ 
m v
ữ 
ng tr 
ướ 
c khi chuy
ể 
n sang các ch
ươ 
ng k 
ế 
ti
ế 
 p. Các h
c viên c
n chú ý
đế 
n cách d 
ẫ 
n ra các ph
ươ 
ng trình toán h
c t 
ừ 
 các phát bi
ể 
u.
 Để 
có th
ể 
 
đọ
c hi
ể 
u
đượ 
c, các h
c viên c
n trang b
ki
ế 
n th
ứ 
c toán: hàm nhi
ề 
u bi
ế 
n, gi
i tích vect 
ơ 
v
ớ 
i các toán t 
ử 
gradient, divergence, rotate
đ 
ã h
c trong ch
ươ 
ng trình toán caoc
ấ 
 p. N 
ế 
u không n
ắ 
m v
ữ 
ng các ph
n toán h
c trên s
ẽ 
ấ 
t khó hi
ể 
u
đ 
u
ợ 
c và theo k 
 p các ph
nch
ứ 
ng minh trong ch
ươ 
ng này. Cu
ố 
i ch
ươ 
ng s
ẽ 
là ph
n tóm t 
ắ 
t các h
th
ứ 
c trong ch
ươ 
ng và cácbài t 
 p.
1.1.
 
Các
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr
ư 
ng c
ơ 
b
n cho tr
ườ 
ng
đ
i
n t
ừ 
 
1.1.1.
 
Vec t
ơ 
c
ườ 
ng
độ
 
đ
i
n tr
ườ 
ng
M
t
đ
i
n tích th
q
đặ
t trong tr 
ườ 
ng
đ
i
n, ch
u tác d
ng c
a l
c
đ
i
n
e
 F 
. T
i m
i
đ
i
mc
a tr 
ườ 
ng
đ
i
n, t
s
 
e
 F 
/q là m
t
đạ
i l
ượ 
ng không
đổ
i,
đạ
i l
ượ 
ng
y
đượ 
c g
i là
c
ườ 
ng 
độ
tr 
ườ 
ng 
đ 
i
n
t
i
đ
i
m
đ
ó. Ký hi
u
 E 
 
q F  E 
e
=
(V/m) (1.1.1)V
ớ 
i q
đủ
nh
 
để
không
nh h
ưở 
ng
đế
n tr 
ườ 
ng
đ
i
n ban
đầ
u.
1.1.2.
 
Vec t
ơ 
 
đ
i
n c
m
Khi
đặ
t
đ
i
n môi vào tr 
ườ 
ng
đ
i
n,
đ
i
n môi b
phân c
c. M
c
độ
phân c
c
đ
i
n môi
đượ 
c
đặ
c tr 
ư
ng b
ở 
i
vec t 
ơ 
phân c
ự 
c
đ 
i
n
 P 
. Vec t
ơ 
phân c
c
đ
i
n
 P 
xác
đị
nh tr 
ng thái phân c
c
đ
i
nmôi t
i m
i
đ
i
m.
Vec t 
ơ 
c
m
ứ 
ng 
đ 
i
n
 D
 
đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a b
ở 
i h
th
c:
 P  E  D
+=
0
ε 
(C/m
2
) (1.1.2)V
ớ 
i
ε
0
= 1/4
π
.9.10
9
(F/m)
đượ 
c g
i là h
ng s
 
đ
i
n.
Đố
i v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng tuy
ế
n tính,
đẳ
ng h
ướ 
ng:
 E  P 
.
00
 χ ε 
=
(1.1.3)Thay (1.1.3) vào (1.1.2):
 E  D E  D
e
ε ε  χ ε 
00
)1(
=+=
 
 E  D
ε 
=
(1.1.4)V
ớ 
i
ε
= 1 +
χ
e
 
đượ 
c g
i là
độ
th
m t
 
đố
i c
a môi tr 
ườ 
ng v
ớ 
i chân không.
ε
=
ε
0
.
ε
(F/m)
Đượ 
c g
i là
độ
th
m
đ
i
n c
a môi tr 
ườ 
ng

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoangdt8 liked this
Vũ Thanh liked this
ngoc_003 liked this
vtson liked this
Ngo Anh Vinh liked this
binhdvt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->