Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

Apie autorių I
Kas yra socialinė psichologija?
Svarbiausios socialinės psichologijos tezės
Mes kuriame savo socialinę tikrovę
SVARBIAUSIOS SOCIALINĖS PSICHOLOGIJOS TEZĖS
Mūsų socialinė intuicija dažnai būna stipri, tačiau kartais pavojinga
Socialinė aplinka formuoja mūsų elgseną
Asmeninės nuostatos ir polinkiai (dispozicijos) taip pat formuoja elgseną
Socialinė elgsena - tai ir biologinė elgsena
Socialinės psichologijos principus galima taikyti kasdieniame gyvenime
Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės
Akivaizdūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai
Subtilūs vertybių skverbimosi į psichologiją keliai
Subjektyvūs mokslo aspektai
Psichologinėse sąvokose slypi vertybės
APIBENDRINIMAS Socialinė psichologija ir žmogiškosios vertybės
Tyrimo metodai: kaip tiria socialinė psichologija
Hipotezių formulavimas ir tikrinimas
Koreliaciniai tyrimai: natūralių ryšių atradimas
Koreliacija ir priežastingumas
Apklausos
Eksperimentiniai tyrimai: priežasties ir pasekmės paieška
Kontrolė: manipuliavimas kintamaisiais
Atsitiktinis tiriamųjų paskirstymas: didysis korektorius
Eksperimento etika
Laboratorinių tyrimų apibendrinimas ir pritaikymas gyvenime
Dėmesio centras ir iliuzijos
Savojo Aš samprata: kas aš esu?
Mūsų pasaulio centras: kaip mes suvokiame save
Nuoroda į save
Galimi Aš
Socialinio Aš raida
Mūsų atliekami vaidmenys
Socialinis tapatumas
Socialiniai palyginimai
Sėkmė ir nesėkmė
Aplinkinių nuomonė
„Aš" ir kultūra
Savęs pažinimas
Elgesio paaiškinimas
Elgesio prognozavimas
Jausmų prognozavimas
Savianalizės išmintis ir iliuzijos
Savęs vertinimas
Savęs vertinimo motyvacija
Tamsioji savęs vertinimo pusė
Suvokiama savikontrolė
saviveiksmingumas
Saviveiksmingumas
Kontrolės pobūdis
Išmoktas bejėgiškumas versus apsisprendimas
Per plataus pasirinkimo kaštai
Šališkas palankumas sau
Teigiamų ir neigiamų įvykių aiškinimas
Ar mes visi galime būti geresni už vidutiniokus?
Nepagrįstas optimizmas
Tariamas vienodumas ir išskirtinumas
Kas yra šališkas palankumas sau
Mintys apie savęs vertinimą ir šališką palankumą sau
Padedantis prisitaikyti šališkas palankumas sau
Trukdantis prisitaikyti šališkas palankumas sau
Prisistatymas
Tariamas kuklumas
Savęs menkinimas
savęs menkinimas
Įspūdžio valdymas
Kaip suvokiame savo socialinę aplinką?
Sužadinimas
Įvykių suvokimas ir interpretavimas
Įsitikinimų tvarumas
Prisiminimų apie save ir savo pasaulį konstravimas
Savo nuostatų praeityje atkūrimas
Ankstesnio elgesio atkūrimas
Kaip sprendžiame apie socialinę aplinką?
Intuityvūs vertinimai
Nuotaika ir vertinimai
Kaip traktuojame socialinę aplinką?
Priežastingumo priskyrimas: žmogui ar situacijai
Numanomos savybės
Racionalios atribucijos
Pagrindinė atribucijos klaida
pagrindinė atribucijos klaida
Kodėl mes darome atribucijos klaidą?
Perspektyvinis ir situacinis supratimas
Kodėl tyrinėjame atribucijos klaidas
Socialinės aplinkos lūkesčiai
Mokytojų lūkesčiai ir moksleivių mokymosi rezultatai
Kaip iš kitų sulaukti to, ko tikimės
Išvados
Kaip nuostatos lemia elgesį?
Kada nuostatos prognozuoja elgesį
Kada socialinė įtaka tam, ką sakome, yra mažiausia
Kada kiti veiksniai mažiausiai veikia elgseną
Kada nagrinėjamos konkrečiam elgesiui būdingos nuostatos
Kada nuostatos būna tvirtos
Kada elgesys lemia nuostatas?
Vaidmenys
Kada žodis tampa įsitikinimu
„kojos tarpduryje" reiškinys
„Kojos tarpduryje" reiškinys
Piktybiški ir moralūs veiksmai
Tarprasinis bendravimas ir rasinės nuostatos
Socialiniai judėjimai
Kodėl elgesys veikia nuostatas?
Prisistatymas: įspūdžio valdymas
Savęs pateisinimas: pažintinis disonansas
Nepakankamas pateisinimas
Disonansas priėmus sprendimus
Savęs suvokimas
Raiškos būdai ir nuostatos
Per didelis pateisinimas ir vidinė motyvacija
Teorijų palyginimas
Disonansas kaip sužadinimas
Savęs suvokimas, kai sau neprieštaraujama
Genai, evoliucija ir elgsena
Kultūra ir elgsena
Normos: laukiamas elgesys
Kultūriniai panašumai
Kaip paaiškinti lyčių panašumus ir skirtumus?
Savarankiškumas versus poreikis būti susijusiam
Socialinis dominavimas
agresija
Agresija
Seksualumas
Evoliucija ir lytis: koks elgesys yra natūralus?
Lytis ir poros pasirinkimo prioritetai
Mintys apie evoliucinę psichologiją
Lytis ir hormonai
APIBENDRINIMAS Evoliucija ir lytis: koks elgesys yra natūralus?
Kultūra ir lytis: kultūros diktatas?
Skirtingi lyčių vaidmenys skirtingose kultūrose
Lyčių vaidmenų pokyčiai bėgant laikui
Bendraamžių perduodama kultūra
Kokią išvadą galime padaryti apie genus, kultūrą ir lytį?
Biologija ir kultūra
Situacijos galia ir žmogus
Kas yra konformizmas?
Klasikiniai konformizmo tyrimai
Sherifo normų kūrimo tyrimai
Ascho studija apie grupės daromą spaudimą
Milgramo paklusnumo eksperimentai
Milgramo eksperimentų etika
Kokios paklusnumo priežastys?
Atstumas iki aukos
Valdžios artumas ir teisėtumas
Institucinė valdžia
Išlaisvinantis grupės poveikis
Mintys apie klasikinius tyrimus
Elgsena ir nuostatos
Situacijos galia
Kaip nuspėti galimą konformistiškumą?
Grupės dydis
Grupės dydis 80
Vieningumas
Sutelktumas
Padėtis
Viešoji reakcija
Ankstesnių įsipareigojimų nebuvimas
Kodėl elgiamasi konformistiškai?
Kas elgiasi konformistiškai?
Asmuo
Kultūra
Socialiniai vaidmenys
Vaidmenų sukeitimas
Ar norime būti kitokie?
Reaktyvusis pasipriešinimas
reaktyvusis pasipriešinimas
Unikalumo įrodymas
Kokie yra įtikinėjimo būdai?
Pagrindinis būdas
Šalutinis būdas
Skirtingi būdai skirtingiems tikslams pasiekti
Kokie yra įtikinėjimo elementai?
Kas sako? Pranešėjas
Patikimumas
patikimumas
Patrauklumas ir simpatijos
Ką sako? Pranešimo turinys
Logika versus emocijos
Prieštaringumas
Vienpusiai versus dvipusiai argumentai
Pirmumas versus naujumas
Kaip sakoma? Komunikavimo kanalas
Aktyvi patirtis ar pasyvus priėmimas?
Asmeninė versus žiniasklaidos įtaka
Kam sakoma? Auditorija
Kokio jie amžiaus?
Apie ką jie mąsto?
Ekstremalus įtikinėjimas: kaip įdiegiami kultai?
Nuostatas kuria elgsena
Klusnumas gimdo pritarimą
Įtikinimo elementai
Pranešėjas
Pranešimas
Auditorija
Grupės poveikis
APIBENDRINIMAS Ekstremalus įtikinėjimas: kaip įdiegiami kultai?
Kaip galima atsispirti įtikinėjimui?
Asmeninio įsipareigojimo sustiprinimas
Įsitikinimų išbandymas
Kontrargumentai
Pritaikomumas: inokuliacijos (nuostatų stiprinimo) programos
Vaikų apsauga nuo bendraamžių spaudimo rūkyti
Vaikų apsauga nuo reklamos įtakos
Išvados apie nuostatų stiprinimą
IM kaip būti atviram, tačiau ne naiviam
Kas yra grupė?
Socialinis palengvinimas: kaip mus veikia kiti žmonės?
Kitų žmonių buvimas
Minia: didelė kitų žmonių sankaupa
Kodėl mus sužadina kitų žmonių buvimas?
Nuogąstavimas dėl įvertinimo
nuogąstavimas dėl įvertinimo
Dėmesio išblaškymas
APIBENDRINIMAS Socialinis palengvinimas: kaip mus veikia kiti žmonės?
Daug rankų mažai dirba
Socialinis dykinėjimas kasdieniame gyvenime
Kai kartu darome tai, ko nedarytume vieni
Fizinis anonimiškumas
Sužadinanti ir dėmesį blaškanti veikla
Savimonės susilpnėjimas
grupės poliarizacija
„Polinkio į riziką" atvejis
Ar grupės sustiprina nuomones?
Grupės poliarizacijos eksperimentai
Grupės poliarizacija kasdieniame gyvenime
Poliarizacijos aiškinimas
Informacinė įtaka
Normatyvinė įtaka
Grupinio mąstymo požymiai
Grupinio mąstymo teorijos kritika
Kaip išvengti grupinio mąstymo
Grupinis problemų sprendimas
Mažumos įtaka: kaip paskiri žmonės veikia grupę?
Nuoseklumas
Pasitikėjimas savimi
Pasitraukimas iš daugumos
Ar lyderystė yra mažumos įtaka?
Kokia prietarų prigimtis ir kaip jie mus veikia?
Prietarai: subtilūs ir atviri
Rasiniai prietarai
Ar rasiniai prietarai nyksta?
Prietarų subtilybės
Nesąmoningi prietarai
Prietarai lyčių atžvilgiu
Lyčių stereotipai
Seksizmas: palankus ir priešiškas
Diskriminacija pagal lytį
APIBENDRINIMAS Kokia prietarų prigimtis ir kaip jie mus veikia?
Kokie yra socialiniai prietarų šaltiniai?
Socialinė nelygybė: nevienoda socialinė padėtis ir prietarai
Socializacija
Autoritarinė asmenybė
autoritarinė asmenybė
Religija ir prietarai
Institucinė parama
Kokie yra motyvaciniai prietarų šaltiniai?
Frustracija ir agresija: atpirkimo ožio teorija
Socialinio tapatumo teorija: kai jaučiamės pranašesni už kitus
Šališkumas vidinei grupei
Socialinės padėties, savigarbos ir priklausymo poreikis
Suinteresuotumas vengti prietarų
Kokie yra pažintiniai prietarų šaltiniai?
Kategorizavimas: žmonių skirstymas į grupes
stereotipo grėsmė
Ar stereotipai paverčia žmonių sprendimus tendencingais?
Stiprūs stereotipai yra svarbūs
Stereotipai aiškinimą ir prisiminimus paverčia šališkais
Kokios yra agresijos teorijos?
Agresija kaip biologinis reiškinys
Instinktų teorija ir evoliucinė psichologija
Nervinių procesų įtaka
Genų įtaka
Biocheminė įtaka
Agresija kaip atsakas į frustraciją
Žiniasklaidos įtaka: televizija
Televizijos poveikis elgsenai
Televizijos poveikis mąstymui
Žiniasklaidos įtaka: kompiuteriniai žaidimai
Kokius žaidimus žaidžia vaikai
Kompiuterinių žaidimų poveikis vaikams
Katarsis?
Kaip mažinti agresiją?
Socialinio išmokimo požiūris
Kas lemia draugystę ir patrauklumą?
Art(im)umas
Tarpusavio sąveika
Tarpusavio sąveikos laukimas
Paprasčiausia ekspozicija
paprasčiausia ekspozicija
Fizinis patrauklumas
Patrauklumas ir pasimatymai
Suderinamumas
suderinamumas
fizinio patrauklumo stereotipas
Fizinio patrauklumo stereotipas
Ką reiškia - patrauklus?
Panašumas versus kito papildymas
Ar panašūs žmonės buriasi draugėn?
Ar priešybės traukia?
Mums patinka tie, kuriems patinkame mes
Atribucija (priskyrimas)
Savivertė ir patrauklumas
Kaip pasiekti, kad kiti jus vertintų
Tarpasmeninių santykių nauda
Kas yra meilė?
Aistringoji meilė
aistringoji meilė
Aistringosios meilės teorija
Meilės variacijos: kultura ir lytis
draugiškoji meilė
Draugiškoji meilė
Kas sudaro sąlygas artimiems santykiams?
Prieraišumas
Prieraišumo stiliai
teisingumas
Teisingumas
Ilgalaikis teisingumas
Suvoktas teisingumas ir pasitenkinimas
atsiskleidimas
Atsiskleidimas
Kaip nutraukiami santykiai?
Skyrybos
Išsiskyrimo procesas
Kodėl padedame?
Socialiniai mainai ir socialinės normos
Atpildas
Vidinis atpildas
Socialinės normos
Evoliucinė psichologija
Giminaičių globa
Abipusiškumas
Pagalbos teorijų palyginimas ir įvertinimas
Tikrasis altruizmas
Liudininkų skaičius
Pastebėjimas
Interpretavimas
Atsakomybės prisiėmimas
Dar kartą apie tyrimų etiką
Pagalba, kai kas nors jau padeda
Laiko trūkumas
Panašumas
Kas skatina padėti?
Asmenybės bruožai
Religiniai įsitikinimai
Kaip sustiprinti paslaugumą?
Mažiau neapibrėžtumo, daugiau atsakomybės
Kaltės jausmas ir rūpinimasis savo įvaizdžiu
Altruizmo socializavimas
Moralinio įsitraukimo ugdymas
Altruizmo modeliavimas
Praktinis mokymasis
Paslaugumo priskyrimas altruistiniams motyvams
Žinių apie altruizmą {gijimas
Post scriptum: socialinės psichologijos žinių taikymas gyvenime
Kas sukelia konfliktą?
Socialinės dilemos
Kalinio dilema
Bendrų išteklių tragedija
bendrų išteklių tragedija
Socialinių dilemų sprendimas
Konkurencija
Suvoktas neteisingumas
Klaidingas suvokimas
Klaidingas suvokimas
Veidrodinis įvaizdžio suvokimas
Pernelyg supaprastintas mąstymas
Suvokimo poslinkis
Kaip pasiekti taiką?
Kontaktas
Ar desegregacija gerina požiūrį į kitą rasę?
Kada desegregacija pagerina požiūrį į kitą rasę?
Bendradarbiavimas
Bendra išorinė grėsmė sutelkia
Aukštesni tikslai skatina bendradarbiauti
Kolektyvinis mokymasis pagerina nuostatas rasių atžvilgiu
Grupė ir aukštesnio lygmens tapatumai
derybos
Bendravimas
Derybos
Tarpininkavimas
Arbitražas
Sutaikinimas
Laipsniškas ir abipusis įtampos mažinimas (LAĮM)
Taikymai realiose situacijose
Post scriptum: asmens ir bendruomenės teisių konfliktas
Kas iškreipia klinikinių sprendimų tikslumą?
Iliuzinė koreliacija
Pavėluota nuomonė ir perdėta savikliova
Pasitvirtinančios diagnozės
Klinikinių ir statistinių prognozių palyginimas
Išvados geresniam gydymui
Kokie pažintiniai procesai lydi elgsenos problemas?
Depresija
Iškraipymas ar realizmas?
Vienišumas
Kai jaučiamės vieniši ir atstumti
Kai neigiamai galvojame apie kitus
Nerimas ir drovumas
Kai abejojame savo gebėjimais socialinėse situacijose
Perdėtas situacijos suasmeninimas
Sveikata, liga ir mirtis
Reakcija į ligą
Emocijos ir sveikata
Optimizmas ir sveikata
Santuoka ir laimė
Ar liudytojų parodymai patikimi?
Įtikinamų liudytojų įtaka
Kai akys apgauna
Klaidingos informacijos efektas
Perpasakojimas
Kaip sumažinti klaidų kiekį
Mokyti policijos tardytojus
Kaip sumažinti klaidų skaičių per akistatą
Mokyti prisiekusiuosius
Teisiamojo savybės
Panašumas į prisiekusiuosius
Teisėjo nurodymai
Papildomi veiksniai
Kas daro įtaką prisiekusiajam?
Prisiekusiųjų supratingumas
Nurodymų supratimas
Statistinės informacijos supratimas
Kaip pasiekti didesnio prisiekusiųjų supratingumo
Prisiekusiųjų atranka
„Mirties bausmės" prisiekusieji
Kokią įtaką prisiekusiesiems daro grupė?
Mažumos įtaka
Grupės poliarizacija
Atlaidumas
Ar dvylika galvų geriau nei viena?
Ar šešios galvos taip pat gerai kaip dvylika?
ocialinė psichologija ir aprūpinta ateitis
Aplinkos kvietimas imtis veiksmų
Kaip užtikrinti aprūpintą gyvenimą
Naujosios technologijos
Vartojimo mažinimas
Socialinė psichologija apie materializmą ir turtus
Stiprėjantis materializmas
Turtai ir gerovė
Materializmas nuvilia
Žmogaus gebėjimas prisitaikyti
Polinkis lyginti save su kitais
Aprūpintos ateities ir išlikimo link
APIBENDRINIMAS Socialinė psichologija apie materializmą ir turtus
Sąvokų žodynėlis
Bibliografija |
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Myers. .Socialine.psichologija.2008.LT

Myers. .Socialine.psichologija.2008.LT

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 10,506|Likes:
Published by Eimantas Morkūnas

More info:

Published by: Eimantas Morkūnas on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 17 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 132 to 377 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 394 to 408 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 425 to 608 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 625 to 812 are not shown in this preview.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramunė liked this
Evelina Lipskaja liked this
Panda liked this
Rasa Savickiene liked this
Rasa Savickiene liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->