Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regiunile Europei

Regiunile Europei

Ratings: (0)|Views: 399 |Likes:
Published by fasolăi

More info:

Published by: fasolăi on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
Regiunile Europei
Dr. Radu Săgeată
C U P R I N S
Cuvânt înainte.....................................................................................................Capitolul 1 – Evoluţia procesului de integrare europeană. Uniunea Europeanădin actor economic în putere emergentă......................................................1.1. Europa, continent cu geometrie variabilă..............................................1.2. Ideea unei Europe unite........................................................................1.3. Formarea Comunităţii Economice a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) şia Comunităţii Economice Europene (CEE)..................................................1.4. Primele extinderi. Tratatul de la Maastricht şi formarea UniuniiEuropene (UE)..............................................................................................1.5. Extinderea spre est a Uniunii Europene................................................1.6. România şi Uniunea Europeană...........................................................1.7. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice alelumii contemporane......................................................................................Capitolul 2 – Europa, între integrare şiregionare...............................................2.1. Cadru conceptual..................................................................................2.2. Modele teoretice de regionare politico-administrativă...........................2.3. Standardizarea regională în Europa. Nomenclatorul unităţilor teritorialstatistice (NUTS)..........................................................................................Capitolul 3 – Modele de regionare politico-administrativă în UniuneaEuropeană....................................................................................................3.1. Regionare politico-administrativă: Franţa..............................................3.2. Regionare istorică şi politico-militară: Germania...................................3.3. Regionare istorică şi etnico-minoritară: Italia, Spania...........................3.4. Regionare lingvistică: Belgia.................................................................3.5. Regionare economico-statistică: Danemarca, Grecia...........................3.6. Regionare prin cooperare voluntară: Regatul Unit al Marii Britanii şiIrlandei de Nord............................................................................................Capitolul 4 – Alte modele de regionare politico-administrativă în ţări cusisteme democratice avansate.....................................................................4.1. Regionare confederativă: Elveţia..........................................................4.2. Regionare de tip colonial: SUA, Canada, Australia...............................Capitolul 5 – Modele de regionare politico-administrativă în spaţiul central şiest-european................................................................................................5.1. Sistemele politice comuniste şi reformele administrativ-teritoriale.Unitate prin diversitate..................................................................................5.2. Regionare politică şi etnico-minoritară. Modelul sovietic.......................5.3. Urbanizarea coordonată politic. Structurile urbane de tip socialist........5.4. Reformele administrativ-teritoriale post-comuniste. Studii de caz:Ungaria – 1990, Slovacia – 1996, Polonia – 1999.......................................
 
Capitolul 6 – Tensiuni separatiste induse de exacerbarea identităţii regionale.Studii de caz............................................................6.1. Ţara Bascilor.........................................................................................6.2. Catalonia...............................................................................................6.3. Trentino-Adige, Valea Aosta, Friuli-Venezia Giulia...............................6.4. Irlanda de Nord (Ulster) ........................................................................6.5. Caucaz..................................................................................................Capitolul 7 – Inserţia modelelor de regionare politico-administrativă europene în spaţiul românesc......................................................................................7.1. Inserţia modelului departamental francez: judeţele interbelice.............7.2. Inserţia modelului sovietic: regiunile şi raioanele (1950-1968)..............7.3. Inserţia modelului regional britanic: regiunile de dezvoltare..................Capitolul 9 – Structurile administrativ-teritoriale ale României, ca parte asistemului regional european. Disfuncţionalităţi şi perspective....................9.1. Principalele disfunţionalităţi în organizarea administrativ-teritorială aRomâniei şi reflectarea acestora la nivelul sistemului de aşezări umane....9.2. Analiza SWOT a principalelor elemente ce caracterizeză decupajuladministrativ-teritorial actual.........................................................................9.3. Optimizarea organizării administrativ-teritoriale a României, întretradiţie şi actualitate. Un punct de vedere geografic.....................................Capitolul 10 – Globalizarea şi sistemul regional european. Structurile decooperare transfrontalieră............................................................................10.1. Zonele transfrontaliere. Tipuri de zone transfrontaliere.......................10.2. Zonele transfrontaliere şi rolul acestora în formarea euroregiunilor.Tipuri de euroregiuni de cooperare transfrontalieră.....................................10.3. Aşezările dublete şi rolul acestora în structurarea vectorilor decooperare transfrontalieră. Studii de caz......................................................10.4. Euroregiunile asimetrice. Studiu de caz: sistemul de euroregiuni dela frontiera estică a Germaniei......................................................................10.5. Zonele transfrontaliere aferente României şi euroregiunile decooperare transfrontalieră cu participare românească.................................Regiunile administrative de bază ale statelor din UniuneaEuropeană...............Bibliografie..........................................................................................................
 
CUVÂNT ÎNAINTE
Integrarea României în Uniunea Europeană a deschis perspectivele unui nou mod deabordare a problemelor fundamentale şi specifice ale geografiei României în cadrulgeografiei Europei şi cu precădere a Uniunii Europene. In acest context, lucrarea de faţă îşipropune să analizeze câteva dintre particularităţile sistemului regional european, evidenţiindpe de o parte originea şi amploarea disparităţilor regionale la nivel european, iar pe de altăparte locul decupajelor regionale româneşti în noua arhitectueuropeană. Cum s-auindividualizat regiunile Europei ? Ce le aseamănă şi ce le deosebeşte; care este amprentanaţionalului asupra regionalului şi în ce măsură fluxurile globalizante influenţează evoluţiacomunităţilor locale ? Sunt doar câteva dintre întrebările la care încearcă să găseascărăspuns această lucrare.In acest sens, s-a pornit cu o analiză evolutivă a procesului de integrare europeană,componentă intrinsecă a globalizării, evidenţiindu-se modul cu a evoluat ideea europeană dela utopie la realitate, iar ansamblul economic de 6 state din 1957, la o mare putereemergentă de 27 de state, coerentă din punct de vedere politic şi economic, cu un teritoriude peste 4 milioane de km
2
(a cincea în lume) şi cu o populaţie de aproape 0,5 miliarde delocuitori (locul III în lume). Marii diversităţi etnice, culturale şi confesionale i se opune oconvergenţă economico-socială, politică şi militară din ce în ce mai mare. Rolul regiunilor, caspaţii mentale şi trăite, ca elemente de raportare a identităţii colective este în această ecuaţiecomplexă, covârşitor. De aceea, s-a considerat nu numai utilă, dar şi necesară o analiză afactorilor ce au determinat coagularea sistemului regional european, stabilindu-se câtevatipologii de regionare. Pe de altă parte, după modelul analizei SWOT, analiza mediului interna fost completată de o analiză a mediului extern, analizându-se succint câteva modele deregionare exterioare spaţiului UE, pentru a cuantifica elementele ce particularizează sistemulregional european în ansamblul său.Cel de-al doilea demers de bază ce se doreşte a se concretiza prin apariţia acesteilucrări este de a oferi studenţilor geografi şi nu numai, o metodologie de analiză adisparităţilor regionale din România, pornindu-se de la modelele europene. S-a avut învedere în acest sens, evidenţierea principalelor elemente ce trebuie avute în vedere înanaliza geografică a unei regiuni de dezvoltare, ca ansamblu teritorial-statistic format prinagregarea unor judeţe. De aceea a apărut ca absolut necesară translatarea analizei cătrebaza sistemului administrativ românesc evidenţiindu-se disfuncţionalităţile şi propunându-sesoluţii de corectare a acestora.Ultimul capitol al lucrării este consacrat regiunilor de cooperare transfrontalieră, careleu de integrare funcţională a regiunilor din centrul şi estul continentului la sistemul regionalvest-european.
 Autorul 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mirceaa21 liked this
Gabriela Pricopi liked this
SElena Syl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->