Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

Tit Livije
Nikola iz Damaska i Pompej Trog
Grčki povjesničari Augustovog doba
Rimska historiografija u prvom stoljeću Carstva
Velej Paterkul i Valerije Maksim
Prozna djela I. st
Kornelije Tacit
Svetonije Trankvil
Historijske kompilacije i prozna djela II. st
Grčka historiografija I. – II. st. p. K., Josip Flavije
Plutarh
Apijan
Dion Kasije
Početak kršćanske historiografije. Euzebije
Rimska historiografija IV. st
Amijan Marcelin
Historiografija V. i VI. st
Glavne crte antičke historiografije
Dokumenti kao izvori. Podaci arheologije
Natpisi
Papirusi
Novac
Proučavanje rimske povijesti do početka XVIII. stoljeća
Historiografija XVIII. st
Niebuhr i kritički pravac
Početak proučavanje rimske povijesti u Rusiji
Theodor Mommsen
Francuska historiografija u duba Drugog carstva
Zapadna historiografija kraja XIX. stoljeća
Ruska historiografija kraja XIX. i početka XX. st
Zapadna historiografija XX. stoljeća
Paleolit i neolit
Prijelaz na broncu. Kultura teramara
Villanova kultura
Porijeklo Etruščana
Socijalni poredak Etruščana
Kultura Etruščana
Politička povijest Etruščana
Društveni odnosi u razdoblja kraljevstva
Rod i porodica
Kurije i tribusi
Komicije
Kraljeva vlast
Senat
Patriciji i plebejci
Gospodarstvo
Ostaci totemizma
Rodovski kultovi u porodična religija
Animizam
Rimski panteon
Rimski kult
Postanak svećeničkih organizacija
Prva secesija i osnivanje tribunata
Zakonik dvanaest ploča
Kapulejevi zakoni
Borbe s Etruščanima
Rim i latinski gradovi
Borba s Ekvima i Volscima
Najezda Gala
Pripajanje Kampanije
Latinski rat
Samnitski ratovi
Rim i Tarent
Rat s Pirom
Zakoni Licinija i Sekstija
Petelijev zakon
Cenzura Apija Klaudija
Hortenzijev zakon
Magistrature
Redovne magistrature
Diktator
Svećeničke dužnosti
Nobilitet
Rimski građani i Latini
Italija nakon rimskog osvajanja
Rimska vojska na početku III. stoljeća
Rani ugovori između Rima i Kartage
Mamertini
Početak ratnih operacija
Zauzimanje Agrigenta
Bitka kod Mila
Regulova ekspedicija
Posljednje razdoblje rata
Ustanak u Kartagi
Organizacija prvih provincija
Reforma komicija
Hamilkar Barkas i njegovi nasljednici u Španjolskoj
Povod ratu
Hanibal u Italiji
Bitke kod Ticina i kod Trebije
Bitka kod Trazimenskog jezera
Fabije Maksim i njegova taktika
Bitka kod Kane
Prvi makedonski rat
Rimsko osvajanje Sicilije
Borba u Španjolskoj
Hanibal ante portas
Bitka kod Zame
Sklapanje mira
Egipatska kraljevina
Makedonska kraljevina i Grčka
Savez Filipa V. sa Antiohom III
Rimska diplomacija na početku III. st
Antimakedonska koalicija
Bitka kod Kinoskefala
Rimska politika u Grčkoj
Diplomatski sukobi Antioha III. sa Rimljanima
Bitka kod Magnezije i mir sa Antiohom
Posljedice Sirijskog rata
Perzej i njegovi saveznici
Diplomatska priprema rata protiv Perzeja
Bitka kod Pidne i zavođenje rimskog protektorata nad Makedonijom
Rimska diplomacija nakon Trećeg makedonskog rata
Konačno osvajanje sjeverne Italije i otoka Sardinije i Korzike
Ratovi u Španjolskoj
Uzroci Trećeg punskog rata
Opsada Kartage
Pad Kartage
Pokoravanje Makedonije i Grčke
Katonova rasprava "O poljoprivredi "
Trgovačka središta na Istoku
Razvoj zelenaštva
Izvori ropstva
Pravni položaj roba
Propadanje seljaštva
Promjena načina života
Utjecaj helenizma na rimsku religiju
Postanak rimske poezije i drame
Rani oblici rimske proze
Prvi rimski pjesnici
Terencije
Lucilijeve satire
Cirkus i amfiteatar
Arhitektura i likovne umjetnosti
Gušenje Grakhovog pokreta i smrt Gaja Grakha
Rezultati zakonodavne djelatnosti braće Grakho
Agrarno zakonodavstvo poslije smrti Gaja Grakha. Zakon iz 111. godine
Rat na sjeveru Italije
Stanje u Numidiji
Rimski Senat i numidske prilike
Rat sa Jugurtom
Kvint Cecilije Metel
Završetak rata i Marijev trijumf
Povod ustanku
Vođe ustanka
Ugušenje ustanka
Saturnin i Glaucija
Saturninovi zakoni
Ustanak Saturnina i Glaucije. Njihova pogibija
Zakonski projekti Livija Druza
Savezničko pitanje
Početak rata
Državna organizacija saveznika
Prva godina rata
Julijev zakon i zakon Plaucija-Papirija
Mitridat VI. Eupator
Mitridat u Aziji i Grčkoj
Zaoštravanje socijalne borbe u Rimu
Zakoni Sulpicija Rufa
Sulino zakonodavstvo
Cinina akcija
Sula u Grčkoj. Zauzimanje Atene
Mitridatov poraz i Dardanski mir
Rat u Italiji
Proskripcije
Sulina diktatura
Sulin ustav
Seljaštvo
Oslobođenici
Uloga robova u političkoj borbi
Lepidov ustanak
Kvint Sertorije
Borba Pompeja protiv Sertorija
Urota u kapuanskoj gladijatorskoj školi
Spartak i druge vođe ustanka
Prvi Spartakovi uspjesi
Nesuglasice među vođama ustanka
Porazi rimskih vojski
Imenovanje Krasa
Spartak na jugu Italije
Spartakova pogibija
Historijsko značenje Spartakovog ustanka
Kras i Pompej
Zakoni iz 70.godine
Verov proces
Porast gusarstva
Gabinijevi zakoni
Pompejeva borba protiv gusara
Mitridat VI. i Tigran Veliki
Drugi Mitridatov rat
Početak Trećeg Mitridatovog rata
Lukul na istoku
Manilijev zakon
Mitridatov poraz
Pompej u Zakavkazju
Stvaranje novih provincija
Mitridatova smrt
Novi stadij rimske provincijske politike
Izbori magistratâ
Uloga gradskog plebsa
Gaj Julije Cezar
Prva Katilinina urota
Projekt agrarnog zakona Servilija Rula
Procesi iz 64. i 63. g
Dužničko pitanje
Katilinin program
Ciceronova taktika
Katilinin odlazak iz Rima
Uhićenje urotnika u Rimu
Pogubljenje Katilininih pristaša
Bitka kod Pistorije i Katilinina smrt
Stranka optimata poslije Katilinine urote
Pompejev položaj poslije njegovog povratka u Italiju
Cezarov povratak iz Španjolske
Tajni sporazum između Pompeja, Cezara i Krasa
Stranka optimata i trijumviri
Cezarov konzulat
Klodijev tribunat
Ciceronovo progonstvo
Keltska plemena
Gospodarski život
Socijalni odnosi
Odnosi među keltskim plemenima
Pokoravanje sjevernih galskih plemena
Stanje u Rimu
Sastanak u Luki
Rim i Parti u prvoj polovici I. st
Krasova ekspedicija
Cezarov pohod u Britaniju
Antirimski pokret u Galiji
Vercingetoriksov ustanak
Galija pod rimskom vlašću
Ubojstvo Klodija
Pompejeve izvanredne ovlasti
Krajnji optimati protiv Cezara
Cezarov prijelaz preko Rubikona
Bitka kod Ilerde
Bitka kod Farsala i njezino značenje
Akcija Celija Rufa
Pokret Dolabele
Cezarove socijalne reforme
Bitka kod Tansa
Bitka kod Munde
Cezar i rimski demokratski krugovi
Cezar i nobilitet
Cezarovo zakonodavstvo
Cezarova vlast
Martovske ide
Antonije i Lepid
Pomirba cezarovaca i urotnika
Lažni Marije
Cezarov nasljednik
Antonijevo zakonodavstvo
Senat i Oktavijan protiv Antonija
Bitka kod Mutine
Senat i Oktavijan nakon Mutinske bitke
Tresviri reipublicae constituendae
Poraz republikanaca. Smrt Kasija i Bruta
Podjela italskog zemljišta
Nemiri u Italiji
Antonije na Istoku
Sporazum u Brindiziju
Sporazum u Puteoli
Politika Seksta Pompeja
Sporazum u Tarentu
Oktavijanova pobjeda nad Sekstom Pompejem
Borba između Oktavijana i Antonija
Antonijeva istočna politika
Bitka kod Akcija
Osvajanje Egipta
Posljedice građanskih ratova
Porodica
Rimska religija pred kraj Republike
Rimsko obrazovanje
Apije Klaudije i Gaj Grakho
Karakter rimskog govorništva pred kraj Republike
Azijanizam i aticizam
Marko Tulije Ciceron
Gaj Salustije Krisp
Marko Terencije Varon
Tit Lukrecije Kar
Gaj Valerije Katul
Arhitektura II. – I. st. pr. K
Kiparstvo
Slikarstvo
Ius gentium
Pretorsko pravo
Reforma sudskog postupka
Vlasništvo i posjed
Bonitarno vlasništvo
Izmjene u obveznom pravu
Promjene u području obiteljskog prava
Karakter rimske kulture pred kraj Republike
Augustova vlast
Narodne skupštine
Začetak carskog birokratskog aparata
Zakon o obitelji i braku
Zakonske mjere koje se tiču robova
August i senatorski stalež
Viteški stalež u Augustovo doba
Rimski plebs
Augustova politika prema provincijama
Alpske i podunavske oblasti
Ratovi s Germanima
Panonski ustanak
Bitka u Teutoburškoj šumi
Augustova istočna politika
Augustova obitelj
Augustovi prijatelji i suputnici
Augustova smrt
Književni život u Augustovo doba. Opadanje govorništva
Horacijevo stvaralaštvo
Tibul i Propercije
Ovidije
Augustova vjerska politika
Tiberijeva politika prema Senatu
Pobuna panonskih i rajnskih legija
Pobune u provincijama
Financijske teškoće
Tiberijeva politika u provincijama
Posljednje godine Tiberijeve vladavine
Politika prema senatorskom staležu i plebsu
Porast birokracije
Politika prema provincijama
Politika prema germanskim plemenima
Osvajanje Britanije
Osvajanje Mauretanije i priljučenje Trakije
Rim i Parti
Senat i princeps u prvim godinama vladavine
Politika prema aristokraciji nakon 62. g
Neron i široki slojevi rimskog građanstva
Financijsko stanje Carstva
Početak Judejskog rata
Neronova istočna politika
Neronov pad
Galbina vladavina
Borba između Otona i Vitelija
Proglašenje Vespazijana i njegova pobjeda nad Vitelijem
Socijalna borba u Judeji
Početak ustanka
Tijek ratnih operacija
Opsada Jeruzalema
Pobjeda Rimljana
Vespazijanov položaj nakon dolaska na vlast
Lex de imperio Vespasiani
Obnova sastava Senata
Titova vladavina
Trajanova istočna politika. Pohod protiv Parta
Teorijsko osnivanje monarhijske vlasti
Trajanova provincijska politika
Skrb o Italiji
Predstave i distribucije
Trajan i senatorski stalež
Vanjska politika
Stav prema senatorskom staležu
Jačanje carske vlasti
Hadrijanova putovanja. Politika prema provincijama
Hadrijanova značajka
Ustnak Bar-Kohbe
Hadrijanova smrt
Marko Aurelije kao filozof
Unutarnja politika
Rat s Partima
Ustanci u provincijama
Vernae
Italija u doba Antoninâ
Razvitak kolonatskih odnosa
Porijeklo gradova
Gradske ustanove
Gradske financije
Uređenje gradova
Funkcije gradskih kuratora
Provincijski skupovi
Socijalna struktura zapadnih gradova
Kolegiji
Istočna područja Carstva. Mala Azija i Sirija
Egipat
Istočni gradovi Rimskog Carstva
Sjevernoafričke provincije
Britanija i galska područja
Podunavska područja
Sjeverna obla Crnog mora
Proizvodnja i razmjena u I. i II. st
Socijalni i gospodarski položaj oslobođenika
Sastav senatorskog staleža
Političko i socijalno značenje senatorskog staleža
Opće značajke književnosti
Lukanova "Farsalija"
"Satirikon"
Marcijal
Juvenal
Apulej
Seneka
Rimska arhitektura pod Flavijevcima i Antoninima
Kiparstvo i slikarstvo
Egipatski kultovi
Kult Mitre
Judejski mesijanizam
Filon Aleksandrijski
Postanak kršćanstva
Porijeklo Novozavjetnog kanona
Ranokršćanske općine
Postanak hijerarhije
Postanak kršćanskog kulta
Porijeklo episkopata
Kršćanstvo i Rimsko Carstvo. Progoni kršćana
Protivnici kršćanstva
Kršćanski apologeti
Počeci kršćanske umjetnosti
Odnos prema vojsci i vojna reforma Septimija Severa
Honestiores i humiliores
Gospodarski položaj Carstva
Vanjska politika Septimija Severa
Constitutio Antoniniana
Karakalina vanjska politika
Makrin i Elagabal
Vladavina Aleksandra Severa
Pravni izvori u doba Carstva
Najistaknutiji pravnici ranog Carstva
Sistematizacija pojmova
Ius civile i ius gentium
Učenja pravnika o pravnoj sposobnosti pojedinih osoba
Vladavina Maksimina
Ustanak Gordijanâ
Gordijan III. i Filip Arap
Dinastija Sasanidâ u Perziji
Rimsko Carstvo pod Galijenom
Početak obnove Carstva
Klaudije i Aurelijan
Marko Aurelije Prob i Marko Aurelije Kar
Uloga vojske
Produbljivanje socijalno-gospodarske krize
Decentralizacija trgovine i obrta
Kvarenje i devalvacija novca
Uloga krupnog zemljišnog vlasništva. Širenje kolonata
Socijalni pokreti III. st
Položaj gradova
Dominat kao politički sustav
"Tetrarhija" ( vladavina četvorice careva )
Uloga Senata
Ugušenje pokreta bagaudâ
Nova administrativna podjela Carstva
Vojna reforma
Porezna reforma
Financijska reforma
Edikt o cijenama
Stav prema tradicionalno rimskoj religiji
Progoni kršćana
Borba Konstantina i Maksencija
Bitka kod Mulvijskog mosta
Milanski edikt
Konstantin i Licinije
Postanak donatizma
Arijanstvo i Nicejski sabor
Odvajanje civilne vlasti od vojne
Kurijali
Osnivanje nove prijestolnice
Julijan Otpadnik i njegova vjerska politika
Jovijan
Valentinijan i Valens
Socijalni poredak
Uloga naturalnog gospodarstva
Porast velikog zemljišnog vlasništva
Patronat ili patrocinij
Položaj kolonâ
Kasnorimski grad: kurijali i obrtnici
Robovi
Posljednja borba kršćanstva protiv poganstva
Uloga biskupâ
Borba u samoj Crkvi i monaštvo
Poezija i književnost
Grčka književnost ( kasna sofistika )
Kršćanska književnost
Vizigoti na istoku Carstva
Bitka kod Hadrijanopola
Borba za vlast i pobjeda Teodozija
Podjela Carstva na Istočno i Zapadno
Navala na Zapadno Carstvo
Alarihovo zauzimanje Rima
Provala Huna
Pad Zapadnog Rimskog Carstva
Vanjskopolitičko stanje
"Corpus iuris civilis"
Socijalna osnova kasnog Carstva
Porast feudalnih elemenata
Pokret bagaudâ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maskin - Povijest Starog Rima

Maskin - Povijest Starog Rima

Ratings: (0)|Views: 559|Likes:
Published by фурија

More info:

Published by: фурија on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 124 to 136 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 151 to 172 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 181 to 432 are not shown in this preview.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Valentina Volf liked this
Phoenix7eternity liked this
KuroiTheDevilman liked this
Ana Miklić liked this
Nikola Stankovic liked this
sulejmanalfa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->