Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
20Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kodex2007

kodex2007

Ratings: (0)|Views: 9,937|Likes:
Published by janaminova

More info:

Published by: janaminova on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/26/2013

pdf

text

original

 
 
SLOVENSKÝFARMACEUTICKÝ KÓDEX2007
CODEXPHARMACEUTICUSSLOVACUS
 
MMVII
Bratislava 2007
 
 2
 
OBSAH
VŠEOBECNÁ
Č
AS
Ť
....................................................................................................
 
4Zoznam
č
lánkov 6
ŠPECIÁLNA STA
Ť
...................................................................................................... 101. Lieky ........................................................................................................................... 112. Parenterálne lieky (infúzne roztoky) ........................................................................... 1363. Lie
č
ivá a pomocné látky ............................................................................................. 1594. Rastlinné drogy ........................................................................................................... 1895.
Č
ajoviny ...................................................................................................................... 348
REAGENCIE
.................................................................................................................
 
360
TABU
Ľ
KY
..................................................................................................................... 410Tabu
ľ
ka I: Omamné látky a psychotropné látky ........................................................ 411Tabu
ľ
ka II: Závislos
ť
relatívnej hustoty od obsahu etanolu (liehová tabu
ľ
ka) ........... 413Tabu
ľ
ka III: Izotonizácia vodných roztokov lie
č
iv pripravovaných v lekár 
ň
ach ......... 437Tabu
ľ
ka IV: Názvy pomocných látok .......................................................................... 444Tabu
ľ
ka V: Objem, teplota, koncentrácia .................................................................... 454Tabu
ľ
ka VI: Sitá ............................................................................................................ 456Tabu
ľ
ka VII: Tabu
ľ
ka náhodných
č
ísel a postup pri jej používaní ............................... 459Tabu
ľ
ka VIII: Odporú
č
ané terapeutické dávky lie
č
iv pre dospelých .............................. 463Tabu
ľ
ka IX: Odporú
č
ané terapeutické dávky lie
č
iv pre deti ....................................... 560
INDEX NÁZVOV
.......................................................................................................... 596Lieky, lie
č
ivá a pomocné látky ........................................................................................ 596Rastlinné drogy,
č
ajoviny ................................................................................................ 6023

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->