Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antropologie

Antropologie

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 2,821|Likes:
Published by api-3729398

More info:

Published by: api-3729398 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
antropologie culturala
anul iv studii europene si relatii internationale
 oferit de:
eniko magyari-vincze, serban vaetisi, petruta mindrut
 cursul (2 ore/saptamina) si seminarul (1 ora/ saptamina) urmareste cirscumscrierea antropologieiculturale ca disciplina pe de o parte prin prezentarea scolilor antropologice moderne si postmoderne,iar pe de alta parte prin abordarea unor probleme metodologice. studentii vor cunoastecaracteristicile diverselor orientari in mod comparativ, urmarind conceptele si abordarile lor prinopera unor reprezentanti de seama. cursurile se desfasoara sub forma de prelegere, iar seminariile
 ale caror programa si bibliografie le primesc de la doctoranzii serban vaetisi si petruta mindrut se
  bazeaza pe interventiile studentilor. de-a lungul semestrului fiecare student va experimenta ceinseamna implicarea intr-o cercetare empirica asupra unui segment relativ cunoscut din contextul lor social: va realiza doua interviuri si/sau va exersa observatia participativa impreuna cu realizareanotelor de teren. nota acordata se compune din urmatoarele elemente: participarea activa laseminarii (30 %: 15% vaetisi si 15% mindrut), realizarea muncii de teren experimentale (30 %) silucrarea-examen (
take come exam)
 predata la sfirsitul sesiunii (40%). prima parte a lucrarii
vaconsta din discutarea temelor definite de enikő magyari-vincze inainte deintrarea in sesiune, selectate din lista temelor de mai jos. iar a doua parte vaprezenta experientele muncii de teren: care a fost tema/ problema investigata,cum si de ce s-a lu
at decizia referitoare la locul cercetarii si care a fost acesta, cum s-a facutintrarea pe teren/ cum s-au stabilit relatiile intre cercetator si cei investigati, ce metode s-au folosit(interviu si/sau observatie participativa si note de teren), ce fel de conceptii, comportamente si relatiisociale s-au identificat.
curs
prof. eniko magyari-vincze
1.
introducere in studiul antropologic
 clarificari terminologice: arheologie, antropologie fizica, antropologie biologica, antropologielingvistica, antropologie sociala si antropologie culturala. etnografia ca munca de teren si scriitura.etnologia, etnografia si studiile de folclor. definitii ale antropologiei: calatorie in vremuri si locuriexotice, si inapoi (david kessing); observarea alteritatii in vecinatatatea noastra imediata (sherryortner); situarea in perspectiva nativilor scopul ei este sa ne elibereze din obisnuinta (clifford
 geertz); este cea mai stiintifica disciplina in contextul studiilor umanistice si cea mai umanista intrestiinte (eric wolf).2.
principiile gandirii antropologice socio-culturale
 radacinile antropologiei socio-culturale moderne. gandirea despre alteritate, si despre
 diversitatea si similitudinile vietii socio-umane privita in diferite contexte social-istorice.universalism si particularism. critica etnocentrismului, eurocentrismului si rasismului. relativismulcultural moral si relativismul cultural metodologic. holismul. munca de teren: observatia participativa. punctul de vedere al nativului. abordarea comparativa.3.
antropologia culturala in contextul stiintelor socio-umane
 constituirea, profesionalizarea si specializarea stiintelor sociale in secolul al 19-lea (e. wolf si m.foucault). colonialismul contextul politic al formarii antropologiei sociale si culturale.
 antropologia si sociologia. antropologia, economia politica si stiintele politice. antropologia si psihologia. antropologia si studiile de folclor. constituirea antropologiei moderne ca stiinta socialaempirica in secolul al 20-lea: antecedente (herodot, strabo, david hume, immanuel kant,evolutionismul secolului al 19-lea).4.
evolutionismul
 
 
evolutionismul in secolul al 19-lea: evolutionismul biologic
charles darvin
; evolutionismul social
herbert spencer 
si
karl marx
; evolutionismul actul de nastere al antropologiei moderne
 (
lewis morgan
- sua,
edward tylor 
marea britanie si discipolul sau,
 james frazer 
): creionareatemelor antropologice clasice: magie, religie, mit, relatii de rudenie. evolutionismul in secolul al 20-lea sau ecologia culturala americana sau materialismul cultural: critica teoriei evolutiei unilineare sievolutionismul specific:
 gordon childe
,
leslie white
,
 julian steward 
,
marshall sahlins
,
elman service,marvin harris.
 
5.particularismul istoric
 franz boas
: originar din germania, emigreaza in sua, devenind parintele antropologiei americane.
 domeniile antropologiei. imperativul intelegerii fiecarei culturi in proprii sai termeni principiul
 relativismului cultural. metoda istorica: race, language and culture (1940). caracterizarea
  particularismul istoric in raport cu evolutionismul. imperativul muncii de teren fata de
armchair anthropology
. rolul social al antropologiei ideea etnografului nativ si ajutorarea oamenilor 
  periclitati. problematica omului primitiv: critica abordarii diferentelor culturale facuta in termenii
 gindirii primitive considerarea caracterului universal al organizarii gindirii umane, precum si
a particularitatilor continutului gindirii ca raspunsuri la si reflectii asupra mediului socio-
geografic in care oamenii traiesc (the mind of primitive man, 1911). cultura si personalitate
 discipolii lui boas:
ruth benedict 
(patterns of culture, 1934) si
margaret mead 
(coming of age insamoa, 1928, growing up in new guinea, 1930, sexes in a changing world, 1968), alfred
 kroeber.
6.functionalismul
functionalismul ca scoala antropologica (antropologia sociala britanica), metodologie etnografica, sica teorie sociala. functionalismul impunerea antropologiei ca stiinta. influenta lui
emile durkheim
:definirea faptului social.
bronislaw malinowski
(originar din polonia, emigreaza in marea britanie):metoda observatiei participative; functionalismul biologic (nevoile biologice innascute impunconstituirea institutiilor sociale; problema traducerii; antropologia drept cunoastere practica (aplicatain reforme sociale) (argonauts of the western pacific, 1922, sex and repression in savage
 society, 1927, corsal gardens and their magic, 1935, a scientific theory of culture, 1944, a
 diary in the strict sense of the term, 1967). structural-functionalismul lui
alfred radcliff-brown
:antropologia ca sociologie comparata si ca stiinta societatii. structura sociala (relatii, institutii,norme) si functia sa in perpetuarea ordinii sociale (structure and function in primitive society,
 1952, a natural science of society, 1957). metodologia functionalista: abordarea sincronica,
  prezentul etnografic, analiza functiei religiei, relatiilor de inrudire, ritualurilor, miturilor in raport cumentinerea ordinii sociale, punctul de vedere al nativilor, metoda comparativa transculturala(modalitatile in care instutiile si credintele analizate se manifesta in diverse societati). altireprezentanti ai antropologiei britanice moderne:
e. evans-pritchard, abner cohen, mary douglas,raymond firth, meyer fortes, edmund leach, ernest 
 
 gellner 
. impactul functionalismului asupradezvoltarii ulterioare a antropologiei: directia structuralista si poststructuralista (analiza faptelor sociale ireductibile la indivizi) si directia simbolica si postmoderna (analiza motivatiilor, precum
 si a sensurilor si experientelor traite).7.
structuralismul si relatia sa cu lingvistica
 rolul structuralismului in constituirea antropologiei moderne ca stiinta a culturii: modelul stiintelor naturale si identificarea unor legi universale. linvistica model pentru antropologia structuralista.
 evolutia relatiei dintre antropologie si lingvistica. context american: rolul studierii limbii la boas siipoteza
 sapir-whorf 
. context britanic: problema traducerii la malinowski si teoria lingvisticafunctionalista:
 j.r. firth
si
edwin ardener. ferdinand de saussure
distinctia dintre
 parole
si
 
langue
, si constituirea sensului prin diferenta. anii 1950: desprinderea lingvisticii formale de
 antropologia lingvistica. etnografia comunicarii si sociolingvistica: comunitate de vorbire, studiuletnografic al vorbirii in context social, limbajul ca si comportament social. analiza de discurs inantropologie
 john gumperz 
: studiul comportamentului lingvistic, al evenimentelor lingvistice, al
 
rolurilor comunicative, al interactiunilor verbale, al capacitatii comunicative umane in toateipostazele sale.
claude lévi-strass
(originar din franta, emigreaza in sua in 1940, iar in 1948 seintoarce in franta) antropologia ca stiinta culturii si instrument in combaterea rasismului.
 metodologia structuralista: legile limbajului functioneaza ca fenomene obiective dincolo decontrolul subiectilor care vorbesc; la baza diversitatii credintelor si institutiilor stau legi umaneuniversale, care ghideaza gindirea umana; antropologia trebuie sa identifice aceste modele alegindirii care, la rindul ei, constituie si reproduc ordinea culturala, la rindul ei observabila in diverseritualuri, mituri si relatii de inrudire. (les structures élémentaires de la parenté, 1952, le
 tomisme, 1962, pensée sauvage, 1962, mythologiques, 1964-1971). studiu de caz: analiza
  prohibitiei incestului prin metoda structuralista. critici la adresa metodologiei structuraliste.8.
antropologia simbolica si interpretativa
 antropologia simbolica in raport cu evolutionismul, functionalismul si structuralismul comparatie
 in termenii temelor investigate si a modului de abordare: abordarea holistica a formelor culturale/simbolice. antropologia simbolica in contextul anilor 1960: in raport cu ecologia culturala(materialism
versus
idealism), si in raport cu structuralismul (dimensiunea cognitiva a culturii/legileuniversale
versus
dimensiunea emotionala a culturii/actor-centrism). antropologia simbolica britanica in raport cu radcliffe-brown (reproblematizarea ordinii sociale):
max gluckman
si
manchester school 
(
mary douglas
purity and danger, 1966, natural symbols, 1970;
victor turner 
,
abner cohen
,
 f.
 
 g. bailey
): rolul conflictului si a proceselor in restabilirea ordinii sociale,schimbarea culturala. victor turner (schism and continuity, 1957, the forest of symbols, 1967)
 drama sociala, rolul social al formelor culturale, ex. al ritualurilor 
 
de trecere (dupa arnold vangennep), in redresarea ordinii sociale. antropologia simbolica americana:
clifford geertz 
(theinterpretation of cultures, 1973, works and lives. anthropologist as author, 1988) influenta
 filosofiei hermeneutice (paul ricoeur) si a criticii literare (keneth burke): realitatea ca text/discurssocial si analiza ei semiotica; interpretarea interpretarilor; actiunea sociala ca actiune simbolica;descifrarea sensurilor simbolurilor care denota conceptii despre lume; concepte
experience-near 
si
experience-far;
emic si etic; punctul de vedere al nativului; parte si intreg; religia si ideologia casistem cultural;
thick description
; genuri sterse reevaluarea granitei dintre scriitura stiintifica si
 cea eseista; autoritatea autorului.9.
antropologia post-moderna
 
 j. f. lyotard 
si introducerea termenului de postmodern in teoria sociala: conditia contemporana a
 civilizatiei occidentale meta-narativele (grand theories) generate sub impactul iluminismului isi
  pierd credibilitatea, discursurile sociale devin plurale (criza generata de fascism, precum si aparitianoilor miscari sociale in anii 1960 pun sub semnul intrebarii increderea in progresul unilinear siratiunea universala).
michel foucaul
si post-structuralismul: relatia dintrereprezentare/discurs/cunoastere si putere. analiza practicilor discursive si sociale ale puterii(arheologia cunoasterii, ordinea discursului; si istoria sexualitatii, a supraveghea si a pedepsi). reactiiin antropologia social-culturala la criza reprezentarii:
 james clifford george marcus
 
(eds.): writingculture: the poetics and politics of ethnography, 1986;
 george marcus m.m fische
 
: anthropologyas cultural critique. an experimental moment in the social sciences, 1986). critica antropologieimoderne ca produs al colonialismului. critica antropologiei moderne si a modelului antropologia castiinta generala a culturii antropologia postmoderna ca antropologie auto-reflexiva: practica de
 cercetare antropologica si producerea textului etnografic. scriitura experimentala: text dialogic, polifonic, autobiografic si autoreflexiv. repatrierea antropologiei ca si critica culturala: asumarearolului de critica sociala in istoria antropologiei (critica rasimului, critica modului de viata capitalist,critica sistemului capitalist global); reprezentarea criticismelor sociale existente intr-o societate,formulate fata de normele dominante, adica critica culturala ca lectura a criticilor si dezbaterilor sociale;10.
conceptul de cultura in antropologie (1)
 evolutia conceptului de cultura (dupa r. bocock): cultivarea pamintului; minte cultivata, cultura

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Oncescu liked this
cag22k2 liked this
Iulia Georgiana liked this
cag22k2 liked this
Madalina Ignat liked this
Sanches Robert liked this
Silvia Culea liked this
ich_mit_mir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->