Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Faktor Revolusi China & Siam

Faktor Revolusi China & Siam

Ratings: (0)|Views: 418 |Likes:
Published by hazryle

More info:

Published by: hazryle on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi Chinapada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932.
 
A. PENGENALAN ( 3 Markah )
 1. Revolusi China yang berlaku pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun1932 bukan untuk menghalau keluar penjajah Barat tetapi lebih menjuruskepada rasa tidak puas hati rakyat terhadap pemerintah yang sedia ada.2. Revolusi China bertujuan menentang dan menjatuhkan Dinasti Manchu danmembolehkan rakyat China mentadbir negara mereka sendiri. Revolusi Chinadipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, Kang Yu Wei dan Liang Chi-Chao.3. Revolusi Siam juga bertujuan menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan mewujudkan kerajaan berperlembagaan. Antara pemimpin yangmenggerakkan Revolusi Siam ialah Pridi Panomyong, Pya Bahol dan PyaManopakorn.
B. ISI-ISI ( 20 Markah )
 
Faktor-faktor meletusnya Revolusi China 1911 ( 10 Markah )
 
1. Kelemahan Pemerintahan Manchu
 a. Revolusi ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Manchu di China danberakhir dengan penubuhan Kerajaan Republik China di bawah pemerintahan Yuan ShihKai pada tahun 1921.b. Pegawai kerajaan Manchu dikatakan mengamalkan rasuah dan menyeleweng. Merekagagal memperbaiki taraf hidup rakyat.c. Mereka melantik kerabat mereka menjadi pegawai dalam kerajaan dan pegawaikerajaan yang dipilih itu menyalahgunakan wang yang sepatutnya diberikan kepadamangsa bencana alam.d. Perasaan tidak puas hati rakyat ditunjukkan dalam bebrapa siri penentangan secaraterbuka antaranya ialah Pemberontakan Taiping ( 1850
 – 
1864 ), Pemberontakan Panthay(1885 ), Pemberontakan Nien ( 1853
 – 
1868 ) dan gerakan sulit seperti
White LotusSociety
dan
Heaven and Earth Society
”.
 
 
 
e. Maruah China juga jatuh selepas kalah dalam Perang Candu Pertama dan PerangCandu Kedua dan dibebani pula dengan hutang. Keadaan ini menyebabkan timbulnyamasalah kewangan.f. Bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi mengurangkan hasil pertaniansehingga masyarakat China menganggap kerajaan Manchu hilang mandat dari syurga.g. Selepas kemangkatan Maharaja Kuang-Hsu pada tahun 1908 Putera Chun yang dilantik sebagai pemangku raja merupakan seorang yang tidak cekap dan tidak berwibawa.Maharaja Hsuan Tung pula yang menggantikan beliau baru berumur 3 tahun.h. Orang China menganggap kerajaan Manchu yang berasal dari Manchuria bukanlahChina asli. Orang China tidak mahu tunduk kepada pemerintah Manchu yang dianggapsebagai
orang asing
dan mereka menggunakan slogan
Hapuskan Manchu, KembalikanDinasti Ming
”.
 
2. Kesengsaraan Rakyat
 a. Penduduk China yang bertambah menjadi lebih kurang 400 juta orang menjelang awalabad ke-20 telah menyebabkan masalah kekurangan makanan dan pengangguran.b. Mulai tahun 1900 kerajaan telah menaikan cukai kepala antara 3 hingga 5 kali gandadan ini membebankan rakyat. Rakyat terpaksa menanggung beban cukai untuk membiayai pembinaan jalan kereta api, membeli senjata dan membayar ganti rugi perang.c. Kesengsaraan rakyat bertambah lagi apabila berlakunya bencana alam seperti banjirdan kemarau. Keadahaan ini telah menyebabkan berlakunya pengangguran di wilayahAnhui, Kiangsu, Shangtung, Chekiang dan Hupei.d. Keadaan ini menimbulkan kemarahan rakyat dan mereka mencari pemimpin untuk membela mereka. Sebab itulah kawasan bencana alam menjadi kawasan tumpuanpemberontakan.
3. Kemasukan Kuasa Barat
 a. Kemasukan orang Barat telah memberi kesan kepada perdagangan dan keagamaan.b. Ada di kalangan masyarakat China mula menganggap untuk menjadi maju merekaperlu menerima idea-idea dari Barat dan disesuaikan dengan negara China. c. Malangnya idea ini tidak disenangi oleh pemerintah Manchu lalu mereka menjalankandasar tutup pintu.
 
 
d. Pada masa yang sama Jepun telah membenarkan Dr. Sun Yat Sen untuk menubuhkanTung Meng Hui semasa di Jepun dan memberikan penerangan serta mendorong orangChina seberang laut untuk menyokong pemberontakan ini.
4. Penguasaan Ekonomi Oleh Orang Asing
 a. Orang Barat telah menguasai ekonomi China melalui beberapa siri perjanjian sepertiPerjanjian Nanking 1842 yang telah memberi ruang kepada Barat menguasai ekonomiChina.b. Kesannya kuasa Barat seperti British, Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat telahmenguasai pelabuhan utama di sekitar Peking dan bandar-bandar lain.c. Perjanjian dengan kuasa-kuasa Barat juga membebankan China kerana terpaksamembayar pampasan kepada kuasa Barat. Melalui Perjanjian Shimonoseki selepaspeperangan China- Jepun menyebabkan China terpaksa membayar 200 juta tael kepadaJepun.d. Keaadaan-keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat.
5. Peranan Golongan Terpelajar
 a. Golongan terpelajar merupakan penggerak kepada revolusi ini terdiri daripada Dr. SunYat Sen, Kang Yu Wei, Liang Chi-Chao dan lain-lain lagi. Ramai daripada mereka telahmelanjutkan pelajaran ke Jepun.b. Sementara pelajar-pelajar yang menuntut di Eropah dan Amerika pula terpengaruhdengan idea demokrasi, kerajaan berperlembagaan, hak asasi manusia, kemajuanteknologi, kebebasan dan pemerintahan tentera.c. Mereka turut terpengaruh dengan Revolusi Perancis, Revolusi Rusia, PenyatuanJerman dan Itali serta permodengan Jepun di bawah Meharaja Meiji.d. Dr. Sun Yat Sen sebagai penggerak revolusi sebagai penggerak revolusi berpendapatpemerintahan beraja perlu dihapuskan dan diganti dengan republik kerana pemerintahanberaja menyebabkan rakyat menderita.e. Dr. Sun Yat Sen menubuhkan Tung Meng Hui pada tahun 1908 untuk menggulingkankerajaan Manchu dan menubuhkan republik.f. Beliau menerbitkan akhbar Min Pao di Tokyo dan memperkenalkan ideologiberasaskan
Tiga Prinsip Rakyat
”i
aitu demokrasi, nasionalisme dan kebajikan sosial.g. Beliau digelar Bapa Revolusi China.
6. Kemajuan Sistem Perhubungan
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tatulrich Tatul liked this
Yahya Hawa liked this
Dineskumar Dk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->