Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Internet Marketing Can Ban Kiem Tiem Tren Mang

Internet Marketing Can Ban Kiem Tiem Tren Mang

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Hong Rosa
Huong Dan ve Affiliate Marketing
Huong Dan ve Affiliate Marketing

More info:

Published by: Hong Rosa on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
7 Days Start Internet Marketing
Day 1: Keyword Research
ây là bưc cơ bn u tiên nhưng ít ai quan tâm.Nu bn ch to website vi tên minlà tên cá nhân hoc ch  chung chung thì bưc này có th b qua.Tuy nhiên, khi bnxây dng blog nh theo mt ch  c th thì không th b qua bưc này.Mc ích ca vic tìm kim t khóa tim năng là tìm cho ưc nhng t khóa ưcnhiu ngưi tìm kim nhưng phi ít i th cnh tranh  bn d dàng ưc tìm thytrên Google hơn khi ai ó tìm kim sn phm liên quan ch  bn ang làGoogle Keyword Tool:http://marketingcanban.com/tag/go/googlekeywordrdtool Bưc u tiên là ăng nhp tài khon Google Adwords  có th tìm n 800 t khoá.Nu bn chưa có tài khon Google Adword,bn có th ăng ký min phí tiwww.adwords.google.com Sau khi ăng nhp và bm vào link trên bn s có phn hin th như dưi ây. Tôi lyví d t khóa christmasTùy t khóa bn in vào mc tìm kim, bn s có danh sách n 800 t.Hãy sort theomc “
Global Monthly Searches “ nhé
 
 Mc 1: Download t khóaMc 2: Chn dng searchMc 3: Sort theo “
Global Monthly Searches “Hình d
ư
i
đ
ây
đư
c tìm ki
m l
i và có 801 t
khóa
 
 B
n có th
làm l
i các b
ư
c trên v
i kho
ng 5 t
khóa khác liên quan v
i t
khóa chínhc
a b
n nh
ư
: christmas gift,
 
santa claus, christmas song,…và danh sách t
khóa b
nthu
đư
c có th
lên
đ
n hàng ngàn
đ
ki
m tra v
i công c
tôi gi
i thi
p ti
p theo.T
thông tin trên, trên c
ơ
s
không quan tr
ng v
t
khóa, b
n có th
ch
n b
t k
t
 khóa v
i s
l
ư
ng search hàng tháng nhi
u và
đă
ng ký tên mi
n.D
 ĩ 
nhiên là r
t khó cótên mi
n
ư
ng ý và b
n có th
thêm nh
ng t
khác phía sau nh
ư
blog,shop,site,tipsho
c phía tr
ư
c nh
ư
the,my,this,…V
n
đ
chính c
n quan tâm
 
đ
ây là làm sao bi
t
đư
c t
khóa nào ít
đ
i th
?T
khóanào d
 
đ
ng top 10
Google khi b
n không bi
t nhi
u v
SEO?...
Đ
làm
đư
c
đ
i
unày c
n ph
i qua nhi
u công
đ
o
n
Google Adwords Keyword Tools
 
Micro Nich Finder
 
Marketsamurai-Công c nghiên cu t khóa How to Use Google Adwords Keyword Tool What is most important factor by using Micro Niche Finder What Is a Backlink and How To Measure Your Back Links 
http://hungmarketing.com http://keywordstools.org Có hai công c
c
n gi
i thi
u là Micro Niche Finder vàMarket Samurai.Market Samurai 
đư
c gi
i thi
u
 
đ
ây vì b
n có th
s
 d
ng mi
n phí 11 ngày.B
n có th
download ph
n m
mnày t
ihttp://www.marketsamurai.com/c/keywordstools 
Sau khi bn ã cài t Market Samurai, hãy làm theo các bưc sau:
Bưc 1: in tên project và t khóa.Ví d christmas

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->