Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Jad Construction Safety Manual ( Tagalog Version )

Jad Construction Safety Manual ( Tagalog Version )

Ratings: (0)|Views: 1,222|Likes:
Published by Fen Ruby

More info:

Published by: Fen Ruby on Oct 01, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

 
I'SJEFXY @JGVJM
Jga
-----------------------------------
jy gjis irjjmj` sj mjnjx ga `jgajajqj gixk gj `jy jmixvgxvgigaRjgaljmiaxjsjg sj Sjefxy- Nfjmxn jx Fguitkg`fgx Rtkatj`j gj `jaiaiga ajdjy rjtj `jiqjsjg jgajgv`jga rjgajgid sj rkkl rjaajqj'@jmjliga djajy jga ajaj`rjgjg ga djqjx isj sj jxig sj rjasvmkga ga miaxjs gj rjaajqj sj jxiga jtjqjtjq gj ajqjig'Jga rjgajgid sj djqjx rtkyflxk gjxig jy rjmjaiga gjtktkkg ljyj digvk jga rjgaljmiaxjsjg `jgvjm gjixk rjtj gj tig `jaiga ajdjy gjxig sj rjaxjxtjdjnk'
II' Sjefxy Ktifgxjxikg sj mjnjx ga @jgajajqj djak `jg k imimirjx sj idjga rtkyflxk'
j'Jga Sjefxy Ktifgxjxikg sj `aj `jgajajqj jy ljimjgajga sj `aj djak jx imimirjx gj rtkyflxk rjtj `jidjnjai jx `jirjvgjqj jga Jmixvgxvgig jx Rtkatj`jga Rjgaljmiaxjsjg ga jxigalk`rjgyj'Sj rj`j`jaixjg gixk `jiiqjsjg jga nighi rjaljljvgjqjjg sj rjarjrjxvrjh gaJmixvgxvgig jx xvmvyjga `jqjmj jga sjlvgj k jlsihfgxf sj jxiga rkkl rjaajqj'
III' Rjgavgjniga Mjyvgig ga Jmixvgxvgiga Rjgaljmiaxjsjg'
j'_ftk Jccihfgx d'@jiqjsjg jga `aj sjlvgj jx jlsihfgxf'
Ljxvgalvmjg jx Ljtjrjxjg ga @jgajajqj'
Svghig jga Jmixvgxvgiga Rjgaljmiaxjsjg sj rkkl rjaajqj'@jasvkx jx igajxjg jga aj`ix rjgaljmiaxjsjg . RRF )'Siavtjhvnig gj jga rkkl rjaajqj jy `jjyks jx miaxjs'Rjmixjg jga hfrflxidkga aj`ix'Irjjmj` jga nighi `jjyks gj rjxjxtjdjnk jx `aj jlsihfgxf `jmiix `jg k `jmjli'@jlirjaxvmvgajg sj ididiajy gj `fhicjm f~j`'@jadiajy ga krigykg rjtj `js ajgjr gj `jaiga frflxidk jga JmixvgxvgigaRjgaljmiaxjsjg'
Irjadiajy jmj` sj `js gjljxjxjjs gj krisyjm ga lk`rjgyj lvga jga Svrftdiskt k `ajIgnigyftk ga rtkyflxk jy nighi gjadidiajy ga jlsykg sj rtkdmf`j ga JmixvgxvgigaRjgaljmiaxjsjg'
Ljxvgalvmjg jx Ljtjrjxjg ga Rigjrjsvljga Lk`rjgyj
Siavtjhvnig gj jga rkkl rjaajqj jy miaxjs sj `aj rksidmfga jlsihfgxf gj `jjjtiga`jgayjti'Irjjmj` sj `aj f`rmfyjhk lvga rjjgk imiaxjs jga ljgimjga sjtimi sj rksidmfgajlsihfgxf gj nighi `jlkgxtkm'@jadiajy ljjmj`jg sj `aj f`rmfyjhk ga rjajjtjm lvga rjjgk `jmjmj`jg jga `aj rksidmfga jlsihfgxf sj rkkl rjaajqj'
@jadiajy ljjmj`jg sj `aj `jgaajajqj sj xj`jga rjaaj`ix ga mjhhfts- rkqft jcxvjxfh xkkms- rkqft fzvir`fgx jx idj'
IU' Rjasvsvkx ga `aj Aj`ix Rjgaljmiaxjsjg . RRF )
j'Jga mjnjx ga `aj `jgaajajqj ga Lk`rjgyj jy ljimjgajga gjljsvkx ga vgirkt`f gj `jy mkakI'H' njdjga gjsj mkkd ga rkkl rjaajqj'
Lvmjy jx Vti ga Vgirkt`f hfrfghf sj rksisykg sj Lk`rjgyj'
Fgaigfft jx Sxjee – Mvgfs – Diyftgfs? Rvxiga Rkmk X snitx gj `jy mkakEktf`jg jx Ot' Ektf`jg –Rvxi Gj Rkmk Snitx gj `jy mkak'
 
Qktlfts –Jsvm gj `jy `jnjdjga `jgaajs gj X Snitx' Ljimjgajg gj gjlj Xjcl – Ig' d'Njth Njx – Ljimjgajg gj `jytkkga njth njx gj `jy Cnig Sxtjr jga djqjx `jgaajajqj jxmjaiga svkx sj mjnjx ga rjaljljxjkg'c'Sjefxy Snkfs – Ljimjgajg gj jga djqjx `jgaajajqj jy `jytkkga Sjefxy Snkfs gj sxffm xkf'h'Sjefxy Amkufs k Qfmhiga @jsl – Lvga ligjljimjgajg sj ajqjig hjrjx gj gjljsvkx ga sjefxyamkufs k qfmhiga `jsl jga xtjdjnjhkt rjtj `jrjgajmjajjg jga ljgimjga `jxj k rjljrjsk'
f'
Sjefxy Amjssfs k Ejcf Snifmh – Lvga jga isjga `jgajajqj jy gjjxjsjg gj `jasigsim k `jadjmkxga ekj` igsvmjxikg ligjljimjgajg `jasvkx gixk rjtj `jiqjsjg jga rksidmfga rjaljrvqiga kitixjsykg sj `jxj'e'Sjefxy Dfmx k Njtgfss – Jga Sjefxy dfmx k Njtgfss jy ljimjgajga isvkx lvga gjsj `jxjjs gj rvqfsxk gj mjarjs ga 4 `fxtk rjtj `jljiqjs sj rjaljnvmka'
U' Rja – Iigajx ga Njth Njx'
Vajmiiga igsrflsiyvgig jga igykga njth njx lvga ixk jy `jy `jy djsja gj'Rjmixjg jga igykga njth njx lvga ixk jy gjdjasjljg k himi ljyj jy gjjrflxvnjg gj gafmfcxticjm snkcl'
Nvqja sjhyjig gj dvxjsjg jga igykga njth njx rjtj mjayjg mj`jga ga rjmj`vxi'Nvqja ixjak jga njth njx hitflxj sj sigja ga jtjq hjnimjg ixk ga hjamijga rjamvxkgaga rmjsxil gixk'Nvqja rigxvtjnjg jga igykga njth njx hjnim `jnitjr gj `jrjgsig lvga ixk jy `jy djsja jx ninigj ixk sj rjamjdjg sj fmfcxtic snkcl'
UI' Jga Xj`jga ljsvkxjg sj Rjaxjxtjdjnk'
Jga rjasvsvkx ga xj`jga hj`ix jykg sj vti ga xtjdjnk jy `jljljrjamiaxjs sj rksidmfga rjgajgid'Jga rjasvsvkx ga snktx k sjghk jy nighi hjrjx vajmiig ga `aj `jgajajqj'Iqjsjg jga rjasvsvkx ga `jmvqjga gj hj`ix' Ixk jy `jjtiga rja`vmjg ga jlsihfgxfmjmk gj lvga av`jajqj sj `jligj'Nighi hjrjx gj `jasvkx ga jgv`jga jmjnjs sj ktjs ga xtjdjnk mjmk gj lvga gjakkrftjxf ga xkkms k `jligj hjnim jga `aj jmjnjs jy hjmvyjg ga lvtyfgxf'Rjgjximiniga `jmigis jga hj`ix 'Jga hj`ix gj rjmjaijga `jy atjsj k `jtv`i jy `jhjmiga `jrvgix'
UII' Qjsxkga Rjaaj`ix ga Mjhhft'
Lvga av`jaj`ix ga Mjhhft hjrjx gj xjghjjg jga `aj sv`vsvgkh'Lvga av`jaj`ix ga mjhhft sj `js `jxjtil gj jgavmk hjrjx mj`jga gj xjmijg ixk sj`jxjjs gj djnjai rjtj `jiqjsg jga rksidmfga rjaljqjmj ga djmjgsf krjaljhvmjs gixk'Nvqja dv`jdj k v`jlyjx sj mjhhft gj gjljxjmilkh'Nvqja vajmiiga `jy njqjl jga `aj lj`jy njdjga v`jjlyjx sj mjhhft'Nighi hjrjx gj aj`ixig ga `jaljsjdjy gj xjk jga mjhhft'Nvqja ga aj`ixig jga mjhhft gj `jy hfrflxk gj'Mjhhft SxjghjthJga djixjga ga mjhhft gj ajqj sj `fxjm jy nighi hjrjx gj `jhvmjs'Jga sxfrmjhhft jy ljimjgajga `jy mkcl lvga ixk jy gjljdvljs rjtj `jrjgiximi jga djmjgsf gixk'
UIII' Scjeekmhigas'
Tkmmiga Scjekmhs
 
Jga tkmmiga scjeekmhs jy ljimjgajga `jytkkga mkcl rjtj nighi av`jmjq jx`jrtkxflxjnjg jga xjk gj gjsj ixjjs gixk'Jga xjjs ga scjeekmhs jy nighi hjrjx gj `js `jxjjs ga jrjx gj dfsfs gj qjmjga svrktxjsj imjmi` gixk'Jga avmkga ga scjeekmhs jy ljimjgajga gjsj etj`f jx gjlj sctfq rjtj sj `js sxjdmf gj rjaljljxjyk gixk'Jga avmkga jy hjrjx gj rjmjaijga gjlj mkcl `jmidjg gj mj`jga lvga ixk jy imimirjx gaidjga mvajt'
I^' Nkisxiga @jxftijms'
 
Aj`ix jga Cnjig Qitf tkrf k tkrf'Lvga jga aj`ix jy tkrf'
Rtkxflxjnjg jga tkrf sj `aj hv`i jx sj rksidmfga rjaljrvxkm gixk' Nvqja iljmjx lvgasjjg jga tkrf'Ixjak jga tkrf sj mvajt gj `jjyks jx `jhjmiga `jlixj'Nvqja aj`ixig jga tkrf lvga ixk jy `jmjrix ga `jrvxkm k jga sxtjgh gixk jy djqjsgj'
Sj Rjaaj`ix ga Qitf Tkrf'
 @jasvkx ga amkufs lvga av`jaj`ix ga qitf tkrf' Lvga jga qitf tkrf jy `jytkkgsitjga sxtjgh ixk jy `jljljsvajx sj lj`jy'Iqjsjg jga qitf tkrf njdjga `jy ixigjxjjs gj `jxftyjmfs mjmk gj lvga ixk jy dv`vdvnjx ga `jdiajx gj `jxftyjmfs' @jy ljljyjnjg jga qitf tkrf gj `janjxi galjxjqjg ga isjga xjk lvga ixk jy `jrjxih'Igajxjg jga qitf tkrf sj rjljrvxkm ga sxtjgh gixk'
Nkisxiga Sjefxy
@jaxjmjaj ga emja`jg lvga gjaxjxjjs ga jgv`jga `jxftyjmfs'Nvqja xv`jyk `jmjrix sj ixigjxjjs gj `jxftyjmfs gjghkkg jga rksidimihjh gj`jhjajgjg lvga `jrjxih jga jgv`jga vti gj aj`ix sj rjaxjxjjs'Jga igjjgajx gj djajy jy nighi hjrjx `jmjrix sj nian ukmxjaf qitfs'@jasvkx ga aj`ix rjgaljmiaxjsjg . RRF )
Nvqja svdvljga ixvmjl jga igjjgajx gj `jxftyjmfs gj isjga xjk mj`jga' @janjgjr galjxvmkga'
^' Fmfcxticjm Sjefxy
Nvqja av`j`ix ga hfrflxidkga fzvir`fgx'Vajmiiga rjmjaijga igsrflsiyvgig jga aigjaj`ix gj f~xfgsikg cnkth'nvqja njyjjg gj`jdjmjxjg jga qitf hjnim gjghkkg gj jga rjgajgid gj `jlvtyfgxf'Av`j`ix ga tkyjm cnkth gj f~xfgsikg qitf'
^I' Snkr SjefxySjefxy Tvmfs
Qjxcn Ykvt Sxfr* Jga jxiga snkr jy `jtj`iga djajy gj `jjjtiga `jxjrjljg'Rvmvxig jga `aj `jxftyjmfs gj nighi gj ljimjgajg jx imjajy sj xj`jga mvajt'@jasvkx ga aj`ix rjgaljmiaxjsjg . RRF )'@ja – igajx sj `aj djajy gj av`vavmkga'Nvqja `jadvnjx ga skdtjga djajy gj `jjtiga `jahvmkx ga rigsjmj sj ljxjqjg'Nvqja vajmiiga sjmvnig jga `aj djajy gj gjnvnvmka' @jjjtiga rja`vmjg ixk galjrjnj`jljg mjmk gj lvga ixk jy `jxvmis gj djajy'Nvqja `jamjtk k `jlirjanjtvxjg lvga gja rjrjjghjt ga `jligj'Nvqja av`j`ix ga hj`ix gj `jmvqjga 'Ixk jy `jjtiga `jljig ga `jligj'

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
alkalk15 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
erickyfm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->