Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fadgyas András, P. Kende: Kegyelmi élet & Hiszel a Szent Szellemben?

Fadgyas András, P. Kende: Kegyelmi élet & Hiszel a Szent Szellemben?

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Gyuri Khauth
Ezék 36:26-27 26És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27 És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
Ez arról beszél, hogy egy új szívet kap az ember, és egy új szellemet. A szellemnek van egy edénye, tartója. Kellett egy új szív ahhoz, hogy kaphassunk egy új szellemet. Mit értek ezen? Járj a bibliaiskolába, bibliai pszichológia órára, és megtudod.
Ezék 36:26-27 26És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27 És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
Ez arról beszél, hogy egy új szívet kap az ember, és egy új szellemet. A szellemnek van egy edénye, tartója. Kellett egy új szív ahhoz, hogy kaphassunk egy új szellemet. Mit értek ezen? Járj a bibliaiskolába, bibliai pszichológia órára, és megtudod.

More info:

Published by: Gyuri Khauth on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
Fadgyas András
Gondolunk Isten munkájára. A brit közszolgálati adó írt egy cikkben arról, hogy egy vasárnap reggel
Kínában több hívő gyűlik össze, mint egész Európában. Isten munkája mennyivel hatalmasabb, mint
amit mi bármikor el tudnánk képzelni!
Ján 1:14
És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atyaegyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
 
Ján 1:16-17
16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17
Mert a törvényMózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
Az Ő teljességéből vettünk kegyelmet mindnyájan. Ezt mi elfogadtuk. Vettük az Ő kegyelmét az Őteljességéből. Amikor elfogadtuk Krisztust –
ha egy szóban össze kellene foglalni
 –, akkor az Ő
kegyelmét fogadtuk el. Elfogadtuk a kegyelmet kegyelemért, vettük a kegyelmet, hogy még többkegyelmet kaphassunk. Tehát a kegyelem személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Ám nem csak ez,hanem tovább,
az Ő hatalmának erejében való járá
s is.
Kegyelemből van üdvösségetek hit által, de Istennek
a kegyelem gondoskodás nem csak azüdvösségre, hanem hogy olyanok is legyünk,
mint Ő, h
ogy mi elfogadjuk a kegyelmet, és aztán
átformálódjunk az Ő képére.
 
Ez nagyon tetszik, hogy az Ő teljességéből.
Ez olyan, mint ahogy a forrás túlcsordul, túlbuzog, és
aztán eljut hozzánk is, és az Ő teljességéből
vettük mi a kegyelmet. Megragadtuk, és elfogadtuk ezt akegyelmet.Itt ez az ismétlés csak újra: kegyelmet kegyelemért. Ez egy kép arról, hogy jön a kegyelemre egy
másik kegyelem. Isten jó voltára jön egy Isten jó volta megint. Olyan, mint a bőrünk. Egyik réteg
mögött ott a másik. A kegyele
m mögött ott van még egy kegyelem. Jézus Krisztus kegyelméből csak
adott és adott és adott. Szellemi áldás után szellemi áldást adott nekünk, és ajándék után kegyelmet.Aztán a kegyelem után itt a jóindulata. Aztán megint kegyelem. Mint egy tenger, ahogy hullámzik,csak jönnek a hullámok. Ezt nagyon szeretem.
a törvény Mózes által adatott” 
 
A törvény dicsőséges volt. Bár
amikor a hegyet látták és a sötétséget,Izrael népe nem akart túl közel menni hozzá. Aztán ott is volt a kegyelemnek egy fajtája. Aztán aztmondja, hogy
a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
Ő teljes vala kegyelemmel és igazsággal 
.
Ő hozta el a kegyelmet és az igazságot 
. A törvény nemadhatott életet,
csak az eljövendő javaknak az árnyéka volt. Aztán az újszövetségbe
n a teljesség a
tartalom. Ők látták a kegyelemnek a képét, valamit sejthettek belőle, mi pedig elfogadtuk a kegyelem
személyét, Jézus Krisztust.
Róma 5 ahol a bűn sokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább sokasodik. Én nem tudom, hogy van ez,mert a bűn tényleg bővölködik, de jó tudni, hogy a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
 Ézs 30:18 vár arra, hogy könyörületes lehessen
hozzánk. Ő vár arra, hogy kegyelmet adhassonnekünk. Ez nem azt jelenti, hogy egy ideig visszatartja tőlünk, aztán pedig odaadja, hanem arra vár,hogy az Ő kegyelme hatalmasan megmutatkozhasso
n a mi életünkben.
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.hu
Aztán Isten kegyelméből vagyunk, akik vagyunk. Az Ő kegyelme nem lett hozzánk hiábavaló, mertvettük az Ő kegyelmét, és aztán megint vesszük az Ő kegyelmét
. Amikor szükségünk van rá, vesszük.Formálódunk. A kegyelme tanít minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget. Aztán kegyelem általmegtanulunk
uralkodni ebben a hívő életben. Ez a sokszínű kegyelem. Jézus Krisztus teljes volt
kegyelemben és igazságban. Ott van az igazság része is, az igazságot is elfogadtuk.Az igazságot is elfogadtuk és az igazságban járunk. Ámen.
P. KendeApcsel 19:2
Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Szellem
et, minekutána hivőkké lettetek? Azokpedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon
-é Szent Szellem.Ezek az emberek
tanítványok voltak, de nem Jézus tanítványai, hanem valószínűleg Keresztelő János
tan
ítványai, és nem hallottak a Szent Szellemről még. Micsoda n
yavalyás kereszténység lenne az,micsoda rettenetes kereszténység lenne, amiben nincs ott a Szent Szellem! Micsoda kemény munka!
Micsoda zárkózottság, magány, erőfeszítés, bujkálás, hazugság
, felszínesség, ha nem lenne SzentSzellem, ha ezt kéne mondani.A kérdésem: hiszel-e a Sz.Sz-ben? Bízom abban, hogy igen. Bízom benne, mert ha nem, akkor
valószínűleg nem vagy keresztény.
Azért, m
ert ez az egyik alapvető tan a kereszténységben
, a Sz.Sz.személye. Mégis ez a kérdésem: hiszel-e a Sz.Sz-ben?Volt egy ígéret:
Ezék 36:26-27
 
26
És adok néktek új szívet, és új szellem
et adok belétek, és elveszem a kőszívettestetekből, és adok néktek hússzívet.
27
És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy
az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
 Ez arról beszél, hogy egy új szívet kap az ember, és egy új szellemet. A szellemnek van egy edénye,tartója. Kellett egy új szív ahhoz, hogy kaphassunk egy új szellemet. Mit értek ezen? Járj abibliaiskolába, bibliai pszichológia órára, és megtudod.
Csak nagyon egyszerűen mondjuk így: adni akarok neked 30 kg aranyat –
tegyük fel, hogy van :-)
 –
,kéred? Akarnád? Persze, hogy akarnád! Tartsd a kezed! Egy apróságot nem mondtam:
2856°-os
,vagyis forr, úgyhogy tartsd a kezed, vagy a zsebedbe is adhatom. Akarnád-e még mindig? Szerintem
sem. Erről beszélek. Ugyanígy
, a Szent Szellemet nem veheted, ha nincs valami, amibe elfogadhatod.Pont ilyen.
Ő túl nagy, Ő
 
túl erőteljes, Ő
túl tüzes.
Őt nem lehet csak úgy
befogadni. A régi szívünk nem vehettevolna be,
a régi ember nem tudta volna befogadni Őt. Újjá kellett születnünk. Annyi filozófus kereste
az évezredek során, hogy mi a válasz az ember mély kérdéseire:
Hol a boldogság? Hol amegelégedettség? Hol a szabadság?
”, és
ez olyan közel van hozzánk.2Pét 1:4 isteni természet részese lehetsz. Új szív nélkül azonban ez lehetetlen. Te nem tudod eztmegcsinálni. Azt kívánom, bárcsak tele lenne ez a helyiség új látogatókkal, emberekkel, akik nemhisznek. Imádkozzunk ezért, híjunk meg embereket az istentiszteletre, embereknek hallaniuk kell ezt!Isten azért adja ezeket a szavakat.
 
Biblia Szól Egyház
 –
www.bibliaszol.huEzék 36:26-27 Istennek kell elvégeznie. Nem azt mondja, hogy te csinálsz magadnak új szívet, nem aztmondja,
hogy te jobbá teszed a szellemedet, nem azt mondja, hogy te megpuhítod a kőszívedet,hanem azt mondja, hogy Ő fog adni neked. Ez nagyszerű. Istennek kell el
végeznie. Másként nemtörténhet.Egy kicsit korábban, Ezék 18:31-ben azt is mondja: dobd el a régit és szerezz egy újat. Ez azt jelenti,hogy Isten munkálja, de benne van a mi döntésünk. Az ember döntése benne van. Ezért nem lehet
kényszerből senki keresztény. Ezért nem lehet senki hagyományból keresztény, mert a
z embernek
saját döntése van benne. Felnőttnek és gyereknek, öregnek
és fiatalnak saját döntése van benne.Neked kell döntened.Ez nem úgy van, hogy azt mondod: nekem nincs hitem. Mindenkinek van elég hite, hogy megkapja aSz.Sz-et Jézus Krisztuson keresztül. Ez nem úgy van, hogy én nem értem. Ez egy döntés, nem pedigész kérdése. Nem úgy van, hogy majd én összerakom ezt, mert ezt nem tudod jobban megcsinálni,
mint egy nyílt szívműtétet saját magadon. Szükséged
van valaki másra, hogy ezt megcsinálja. Kell azegyetértésed,
de Isten kell, hogy megcsinálja. Ján 3:5 ha nem születsz víztől és Szellemtől, akkor nem
mehetsz be az Isten országába.Ki kapja meg a Sz.Sz-et? Mindenki, aki hisz. Eféz 1:13 megpecsételtettetek a Sz.Sz-mel. Hittetek,megpecsételtettetek.
Eféz 4:30 ti hívők az üdvösség napjára el vagytok pecsételve a Sz.Sz
-
mel, Ő atiétek addig. 2Kor 1:22 megkaptad a Szellemnek az előlegét, a kóstolóját, az első zsengéjét. Jóel 2:28
az volt az ígéret, hogy kitöltöm a Szellemet minden testre.
Minden hívő meg
kapja a Sz.Sz-et, ez az Újszövetség bizonysága. Nem kell érte külön dolgozni, nemkell külö
n erőlködni, nem kell tüzes karikákon átugrálni hozzá. Megkapod a Szent
Szellemet, de hogy jársz-e benne, az a te döntésed. Ezért kérdezem megint: hiszel-e a Sz. Sz-ben? Tudom, hogy hiszünkteológiailag, de hiszel-e B
enne hétfőn délelőtt 10 órakor is? Ez nehéz kérdés
, tudom. Hiszel-e Benne alegnagyobb kísértésben is? Hiszel-e Benne?Zak 4:6
Zorobábelhez beszél, aki a politikai vezetője a népnek ebben az időben:
Zak 4:6
 
És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem
erővel, sem hatalommal, hanem az é
n szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
 „
Nem er 
ővel, nem hatalommal, hanem az Én S
zellememmel 
!” 
Ez arról szól, hogy a Sz.Sz. munkája
csodálatos. Nem erőről szól, nem hatalomról, hanem valami másról. Ez a mi nagy bátorításunk. Csak
képzeld el azt a rengeteg Igét, az Igének a gazdagságát ezeknek az embereknek a szívében. Képzeld el
a szervezőkészséget, vagy a vezetői adottságokat. Az
egész semmit jelent, ha nem a Sz.Sz.munkálkodik.
Ugyanez igaz mindannyinkra. Van gyengeséged, vannak bukásaid, van erőtlenséged, vannak
csütörtökök és keddek, és szerdák az életünkben; k
eserűségek
, unalom, nyavalyák, félelem, szégyen,
rejtőzködés. Viszont
 
ott van a Sz.Sz is. Isten munkája nem erőről, nem hatalomról szól, nem azemberi szervezőkészségről, nem az emberi vezetésről, nem az új ötletekről, hanem az Ő munkájáról.
 
Zsid 11:34 azt mondja, hogy gyengeségből erőssé tétettek. Hogyan? Isten Szelleme ál
tal, ez így
működik. Ezért van ez az irracionális dolog a hitünkben. Nem tudjuk jól megmagyarázni, de 2Kor
12:10 amikor gyenge vagyok, akkor is van egy várakozásom, akkor is azt mondom:
Istenem, kérlek,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->