Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RubÍ Fa Fi. 2. m.o. Doc

RubÍ Fa Fi. 2. m.o. Doc

Ratings:

4.2

(5)
|Views: 469|Likes:
Published by api-3732214

More info:

Published by: api-3732214 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

RUB\u00cd FA FI
Direcci\u00f3 General d\u2019Ensenyaments Professionals, Art\u00edstics i Especialitzats
CFA Pau Casals de Rub\u00ed, 2003-2004
\u00c0MBIT DE LES CI\u00c8NCIES SOCIALS \u2013 GEOGRAFIA I HIST\u00d2RIA
M\u00d2DUL OBERT \u2013 NIVELL 2
Geografia i Hist\u00f2ria de la ciutat, anys 986-2001
Gravat de Lola Anglada. Arribada de colles a l\u2019ermita de Sant Mu\u00e7
Josep-Manel Alarc\u00f3n
Qu\u00e8 \u00e9s Rub\u00ed
Rub\u00ed fa fi
1
Unitat Did\u00e0ctica 1
Avaluaci\u00f3 inicial
1. Qu\u00e8 s\u2019ent\u00e9n avui per una ciutat?
2. Quina difer\u00e8ncia hi ha entre nucli urb\u00e0 i terme municipal?
3. Assenyala tres caracter\u00edstiques que consideris definitives alhora de diferenciar Rub\u00ed
de les ciutats i pobles de la seva contrada.
4.Fes una redacci\u00f3 d\u2019unes 150 paraules (15 l\u00ednies) sobre el grau que consideris que tens
d\u2019arrelament a la ciutat (familiar, de treball, cultural).
Rub\u00ed fa fi
2
1. Con\u00e8ixer \u00e9s estimar la meva ciutat
Rub\u00ed \u00e9s una ciutat i no un poble

La majoria de la poblaci\u00f3 del m\u00f3n, llevat encara de l\u2019africana, viu en ciutats o nuclis de poblaci\u00f3 que es poden considerar urbans. Per contrast amb la dispersi\u00f3 de les \u00e0rees rurals, normalment es defineix la ciutat com aglomeraci\u00f3 de poblaci\u00f3. Hi ha diversos criteris a l\u2019hora d\u2019establir el nombre d\u2019habitants que ha de tenir una poblaci\u00f3 per ser considerada com a ciutat. A Espanya es qualifiquen de ciutats els nuclis de m\u00e9s de 10.000 persones. De tota manera, Rub\u00ed seria considerada tamb\u00e9 ciutat als dos extrems: als pa\u00efsos n\u00f2rdics d\u2019Europa on 250 habitants ja formen una ciutat, o al Jap\u00f3 on han de ser m\u00e9s de 30.000. Aquesta diversitat de criteris fa que sigui convenient afegir altres factors com la densitat de poblaci\u00f3 o el tipus d\u2019activitats que es realitzen en una localitat concreta.

Des de quan \u00e9s Rub\u00ed una ciutat?

Fins a mitjans segle XX, la ciutat era una conseq\u00fc\u00e8ncia de la Revoluci\u00f3 Industrial i de l\u2019augment de poblaci\u00f3 que es va produir paral\u00b7lelament a aquest fenomen. Actualment, per\u00f2, la ciutat es caracteritza per un predomini de les activitats terci\u00e0ries o de serveis. No obstant, el cas de Rub\u00ed no \u00e9s del tot ni una cosa ni l\u2019altra. No ser\u00e0 fins la d\u00e8cada dels seixanta d\u2019aquest segle que la ciutat deixar\u00e0 de ser un poble per constituir-se en ciutat; arribant hores d\u2019ara a ser ja una de les m\u00e9s poblades de Catalunya i el que es m\u00e9s significatiu: davant la migradesa del creixement demogr\u00e0fic del conjunt del pa\u00eds, Rub\u00ed creix i creix molt. I els dos motius fonamentals que han determinat la seva condici\u00f3 de ciutat han estat la seva pertinen\u00e7a a la connurbaci\u00f3 de Barcelona i al predomini del sector industrial, que encara mant\u00e9 un pes essencial en l\u2019economia i ra\u00f3 de ser de Rub\u00ed, a difer\u00e8ncia de moltes altres ciutats catalanes. A les quals, el turisme o la terciaritzaci\u00f3 dels serveis, han despla\u00e7at llur inicial vocaci\u00f3 manufacturera.

Rub\u00ed ciutat sense passat

Aquest creixement de Rub\u00ed \u00e9s potser el fet m\u00e9s rellevant de la seva contemporane\u00eftat i el que obliga als seus habitants a un exercici constant de ciutadania; \u00e9s a dir, d\u2019un vetllar per la seva qualitat, per l\u2019harmonitzaci\u00f3 dels seus elements, per reivindicar la seva posici\u00f3 davant del conjunt de poblacions de la seva comarca i del pa\u00eds sencer.

Una de les primeres sensacions que t\u00e9 el viatger quan s\u2019entret\u00e9 intentant copsar la din\u00e0mica de la ciutat, \u00e9s la poca rellev\u00e0ncia que t\u00e9 espacialment el casc antic de la ciutat respecte el conjunt. En efecte, la zona de l\u2019esgl\u00e9sia de Sant Pere i la urbanitzaci\u00f3 del voltant \u00e9s gaireb\u00e9 insubstancial respecte l\u2019espai que ocupen els barris i pol\u00edgons de relativa recent construcci\u00f3. Rub\u00ed \u00e9s una ciutat, en aquest sentit, sense passat. Cosa que, ben mirat, fa m\u00e9s atractiu el repte de les seves ciutadanes i ciutadans actuals. A aquests m\u00e9s que a qualsevol altres, molt m\u00e9s hereus d\u2019un passat, se\u2019ls atribuir\u00e0 tota la grandesa del futur de la ciutat. Per\u00f2, tamb\u00e9 totes les mis\u00e8ries. Cal veure sin\u00f3 com \u00e9s de vigent la denuncia de tots les

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->