Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Magyar Nepszokasok Az Alfoldon - Baksay Sandor

Magyar Nepszokasok Az Alfoldon - Baksay Sandor

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 29 |Likes:
Published by Ko Pi

More info:

Published by: Ko Pi on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
© Könyv-e.hu 2007
Eme elektronikus könyv forrása:„Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben” VII. kötetben (Budapest, 1891)„Az Alföld” című fejezetének „Magyar népszokások. Baksay Sándortól” című írásának teljes közlése.Az eredeti műben is szereplő illusztrációk készítői:Roskovics IgnáczVágó PálPataky LászlóFeszty ÁrpádGreguss JánosEbner LajosAggházy Gyula
Könyv-e.hu elektronikus könyvtár:www.konyv-e.hu
 
A nép-élet íratlan törvényei. Nemzedékről nemzedékre örökűl szálló szertartások,érintkezési formaságok. Szerelmünk, siralmunk, izgalmaink, vigalmaink, –  játékaink, ünnepeink, zunk, ágyunk, asztalunk, munkánk, kenyerünk, – könyeink, verítékünk, – pólyánk, szemfödelünk: egész sírvavigadásunk ékítményei,szirmai, harmatcseppjei e czikk keretébe összeszedegetve, kivánják visszatükrözni amagyar nép-élet külső nyilvánúlásait úgy, a mint az a duna-tisza rónákon s az ezeketszegélyehalmosabb vikeken jelentkezik. Kezdk a tavaszon, az életvirágzásán.
Házasság.
A fiatal szívek a mi rónáinkon is, mint mindenütt az egész világon, előre feltalálják egymást, gyöngéd és illedelmes viszony szövődik a
 szeretők 
között. Játszóhely, pázsit, fonóház, szőlőpásztorkodás, aratás, kukoriczafosztás szolgáltatják az alkalmatezen ismerkedésre s ennek állandósítására, mely nyilt titok ellen a szüléknek sincskifogásuk.Mondani is szükségtelen, hogy az ilyen viszony hűséggel teljes, a legény nyugodtanmegy katonai szolgálatára, honnét szüléihez küldözött leveleiből soha sem marad ki„sok egészséggel tiszta szívbőlvaszöntese a leánynak, a ki szinnhűséggel várja jegyese hazatértét.A napszámos osztály ifjai, kiknek szintén van szívük, de a melynek szigorúbb parancsot osztogat az élet, könnyelműségnek tartanák a korai eljegyzést. Ő nekik elébb egy pár csige-bugát, egy kis lakodalmi költséget, egy ünneplő és viselő subát(gúnt) kell összetakarítani, azután mernek csak „st értenisorsukhoz ilszemélylyel; s ha jó szót kapnak, a leány a legény mellé áll kettőzőnek, együttaratnak. Az arató részt szokott arány szerint megosztják ugyan, de azért együttkerestek, s tudni való, hogy házasság lesz a vége.Az ekként már nyilvánossá lett viszonyt, bármelyik esetben is, ritkán bontja föl akár gazdag, akár szegény. A jegyesek ritkán hagyják el egymást.Ritkább esetek tartozik az is, s rendesen bossálsból, vagy szüleikevélységből történik, – hogy a legény más helységből hozzon feleséget; de annak,kivált ha „híres” a lány, meg is kell adni az árát egy vagy másképen; valamint a híreslány is vigyázzon magára, hogy kiállhassa a birálatot új hazájában. Ha arcza, termete,magatartása, kelengyéje nem tetszik, könnyen meghallja: „ezért kár volt annyi lovat befogni”, vagy „nem kellett itthon a szappan, elmentek lúgért”. Ritkaság az is, hogyaz ifjabb, kivált leány testvér, az idősebbet megelőzze a házasságban. Ez így van azegész világon Jákob patriarkhától fogva, s a magyar ember ezt képlettel így fejezi ki:
 Nem szegünk addig a puhából 
(kenyér)
 , míg a keményben tart.
A magyar p a felnőtt nyt országszerte
eladó
nak nevezi ép úgy, mint aházasúlandó legényt
vőlegény
nek (vevő-legény). E szó magyarázatát abban találjuk,hogy eredetileg nem ingyen adták alányt, sőt még ma is vannak egész vidékek, kiváltBaranyában az Ormánságban, hol a leánynak folyvást nagy az ára. (Az ormánságiviseletről az I-ső kötetben közölt kép is egy ily
eladott 
at mutat.) Közönségesen 40–60forint; de ha szemrevaló, egészséges, ép, egyenes, megtermett,
mint a kötött kéve
; hafekete hajú, bogárszemű, énekes, dolgos hírű, tisztes családból való: felcsapják az

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->