Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh C++ - Nguyen Phu Quang V.1.3

Giao Trinh C++ - Nguyen Phu Quang V.1.3

Ratings:

4.82

(11)
|Views: 2,557 |Likes:
Published by DinhTuan
Giao trinh cua thay Nguyen Phu Quang - DHXD - Dung de huog dan va on luyen doi tuyen tin hoc
Giao trinh cua thay Nguyen Phu Quang - DHXD - Dung de huog dan va on luyen doi tuyen tin hoc

More info:

Published by: DinhTuan on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
NGUYỄN PHÚ QUẢNGBỘ MÔN TIN HỌC XÂY DỰNGKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
LẬP TRÌNH C++
Tài liệu lưu hành nội bộversion 0.0.2 
 
Lp trình C++Nguyn Phú Qung
Mục lục
I. MỞ ĐẦU.............................................................................................................................4
I.1. Môi trường phát triển..............................................................................................................................4I.2. Chương trình đầu tiên............................................................................................................................4I.3. Input & Output........................................................................................................................................5
II. NGÔN NGỮ.......................................................................................................................5
II.1. bản về ngôn ngữ.............................................................................................................................5II.2. Kiểu.......................................................................................................................................................5II.3. Chuyển đổi giữa các kiểu......................................................................................................................7II.4. Biểu thức & toán tử...............................................................................................................................7
III. LỆNH.................................................................................................................................9
III.1. Lệnh dạng biểu thức.............................................................................................................................9III.2. Khối lệnh..............................................................................................................................................9III.3. Lệnh rẽ nhánh......................................................................................................................................9III.4. Vòng lặp for........................................................................................................................................10III.5. Vòng lặp while....................................................................................................................................13III.6. Vòng lặp do...while.............................................................................................................................13III.7. Nhảy không điều kiện.........................................................................................................................13
IV. HÀM................................................................................................................................13
IV.1. Định nghĩa hàm..................................................................................................................................13IV.2. Ví dụ khai báo hàm.............................................................................................................................14IV.3. Khi nào sử dụng hàm.........................................................................................................................14IV.4. Hàm được gọi như thế nào?..............................................................................................................14IV.5. Hàm gọi đệ quy..................................................................................................................................15
V. MẢNG..............................................................................................................................17
V.1. Định nghĩa...........................................................................................................................................17V.2. Truy cập phần tử của mảng.................................................................................................................17V.3. Khởi tạo mảng.....................................................................................................................................17V.4. Mảng nhiều chiều................................................................................................................................17V.5. Sử dụng mảng làm tham số của hàm..................................................................................................17
VI. CON TRỎ.......................................................................................................................17
VI.1. Khai báo con trỏ.................................................................................................................................17VI.2. Các toán tử trên con trỏ.....................................................................................................................17VI.3. Con trỏ mảng.................................................................................................................................17VI.4. Con trỏ hàm.......................................................................................................................................17
VII. STRUCT........................................................................................................................17
VII.1. Định nghĩa Struct..............................................................................................................................17VII.2. Khai báo biến....................................................................................................................................18VII.3. Truy cập trường................................................................................................................................18
VIII. Stream..........................................................................................................................18
VIII.1. File stream.......................................................................................................................................18VIII.2. String stream....................................................................................................................................19VIII.3. Ghi định dạng..............................................................................................................................19
IX. KIỂU NGƯỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA...............................................................................21X. CẤP PHÁT BỘ NHỚ ĐỘNG...........................................................................................21
2
 
Lp trình C++Nguyn Phú Qung
XI. LỚP................................................................................................................................21XII. MẪU...............................................................................................................................21XIII. THƯ VIỆN CHUẨN......................................................................................................21
XIII.1. Các khái niệm..................................................................................................................................21XIII.2. Kiểu vector.......................................................................................................................................22XIII.3. Kiểu string........................................................................................................................................26XIII.4. Kiểu list (danh sách).........................................................................................................................29XIII.5. Kiểu set (tập hợp)............................................................................................................................32XIII.6. Kiểu map (ánh xạ)............................................................................................................................32XIII.7. Kiểu hash_map (ánh xạ dùng mảng băm).......................................................................................34XIII.8. Kiểu hash_set (tập hợp)...................................................................................................................35XIII.9. Thuật toán (Algorithm)......................................................................................................................35
XIV. GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN BẰNG STL.........................................................................43
XIV.1. Quản lý sinh viên..............................................................................................................................43XIV.2. Rào đất............................................................................................................................................45XIV.3. Robot...............................................................................................................................................46XIV.4. Dijsktra.............................................................................................................................................47XIV.5. Hợp diện tích hình chữ nhật.............................................................................................................47
XV. INPUT VÀ OUTPUT......................................................................................................49
3

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vu Huy Quang liked this
biboyit liked this
Mai Quang Huy liked this
Mai Quang Huy liked this
tmhien35 liked this
Quốc Việt liked this
qn_9x liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->