Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Szexbeszéd - Testbeszéd Párkapcsolatokban - David Cohen

Szexbeszéd - Testbeszéd Párkapcsolatokban - David Cohen

Ratings: (0)|Views: 1,426 |Likes:
Szexbeszéd - Testbeszéd Párkapcsolatokban - David Cohen
Szexbeszéd - Testbeszéd Párkapcsolatokban - David Cohen

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
Szexbeszed
Szexbeszed
DAVIDGOHEN
Haaz~bernem
11le'gI'figzOtt
remete
vagyszulerertcletm.l1~z,na
p
mmrnapf6heta
feje
arniatt,hogyanhozhama
os~~
eg
r
,randevmshogyantudna
v:fiasztottFit
meghodnani,
megl.;.ipni
esmegtartaru.
Ki
De
erezne
avaIaszfalatmagaespartn-kt')Wtl!Mit
nem
adn:1nkerte,hatudhatrublk,
mit
gondol,erez;akaroaz
elsa
taJalkoz:is
vagyazels6szeretkezesutin?
DOl
ldCohen
kooyvearratann,hogyezekaz
~rOk
titkok
nemtclJc~et1
mcgfejthetetlenek_Barkikibetllzhetiarnasik
feltagjalruk
cgyszcru1Jb-.osszetenebbjelzesejt.
Az
arcizmok-
es
82iemrebbenesek,
azujjakesa
terdek
hang
nelk-i.n
isbie..,,:;.;eltu~k.,
anJlkodnik,
fecsegneklASzexbeszfJdrcndhagy6
nyel:vkOnyv
aparkapcsolat,aszerelern
es
aszexualltastestbesze
J.tu~k
t:lsajjtiti.'i:ihuz..Helyzetgyakorlatal"6..~nyelvtansza~~ly:ai.egyolyan
nyelvel
vesnekbelenk,amelybenegy
ki.csit
mindnyajan
analfabet:ikvagyunk.
~r;--:.-
..-f"
A
SOIOzat
eddigmegjelenlkotetel:Afeltekcny~g-Amagany-Baratkozni
j6!-
Testb·zed.-
tegy
j6
6nmagadhozJ-F6a
nyugalom!-
MiW!
j!$
a
Mzat.sag?-
{gy
szen..--s.c;,og}'szeressenekl-Sz6-~sz~;.q-
Mclyponton-
Mar
azOvodabanmcgtanultamminden!,
armt
rudniCrde.mes-
Segitse:g!
SetdiiI6k!-A8zul6
is
cmbe,-
E'i)1
afcjjel!-Csak
semrni
panik!-Hasznalatiutasimst16'ho%-
szexbcszed-
SzaJlj
Ier6Jam!-
Bocsass
meges
feleiL~.
-:--l:1jli!
egyedlll-A
harag:
meregvagy
orvos.....ag?
E16k~etben:
BinmagadOOn!
~h(M:ival)
 
Fordirorta:Szilagyi
Tibor
Illusztralta.PeterCox
It
fordii:1l:-s
illapj~ijlLll
s,zol~lt~
ki;l.das;
David().ihe.o:Bod),I.angua,geIril
Re!a'llr.lmhips,
Shelden
Press,
Iondon,
1992
]SSN0865-{H©5
SWJike:mette=
Kmily
lmIzsa
MJlJ;szaki
5iirerkesOO1:
S~bad05Er'l:S~lld
F~~graflka:BarkaFerenc
\
B..
'
evezetes
IIa
tudjuk,mittclcotarestheszed,eselyunk
V~:U1
d,
hogymeg-
ertsuk,miterezamaslk,megakkoris,hanem
akarla
elarulninekunk,
Akonyvben
talalhato
UJlykcpek
legnagyobb
resze
A.&J!()rtj!w
etie
dmiifllrnforgatasakozoenkeszult,arnelyet
'en
rendczrern.
.'\filme.g}'
megzavarodon
modern
ferflrol
szol,akinck
negy
na-
gyon
kU16nb6z6
DOvel
vall
viszonya.A.f~nykt'1..x'](ct
Chrts
&11\+.~J1tz
keszftertea
forgatasokszunereiben
esa
probak
soran,
Bar
nem
azvolta
celom
,hogy
atestbeszed
ro[KOil"g~:sak
tilmet,
aprobak
esafOl"gatJssoran
ennekszamoskireiem
pf'ldii¥it
]atbmmk
mc_gnyi[va:l1ul.ni"
aszereplok
k6z(,j(t.
Ket
'frellYk:ep
egy
masLk
mrnb61
valo,amelyet
Lindsay
KI1
ight
baratomkes..itertakozepkoruak
vih1igaiJ[u1.
H;1[,lS;.lll"k6S71).....
nom,hOb,ry
felhasznalasukbozhozzajiruh.
JJavi'dCober:
]~,.~!LJ8',1!$ZI
us
5
 
1.
;
Erted,miterzekr
SallyCSM~rkelOsz·or
randevuznak.
Egy
borozoban
tilnck,
es
sanyn.ek
n.~yontctszikMark,denernakarjaknnuraml.Marknak:
is
tctszikSail),',denagyonidegesiti,ha
egy
no
llyen
hthusen
viselkedik,
S<lHynek
fo]
semniruk,hogy
In~rmyire
~deg,eslti
~;1aikot
Mark
a
jobb
kezevelaborospoharaval
ja['Szi1~,
balkezevel
it
terdetveregedHClJamosolyogSallyre,gyakranmcgt6fl~nik,
hog]
a
·m.u':ioJ
f
hi
r~elen
JeherV'ctd
az
aljkar6t
Mark.nagyonszcretne
abbahagym
a.
matatast,es
megfognl
~aUy
11:e7.eL
iE~.jon
apillanar,
amikorlassan
k67.Q;le~1b('()lia
kezet
a
]~nykt!zehE'2,Xltan
·1.:iSS7.J.hu7.za,
m,;,ljdmegint
kozelebb
vi51:]
hozz~S1-tlH_~;'ezet!)vabbrais
egy
kicsir
rnesszevan
ahhoz,
hogy
csakugr
konnyeden
megertnthesse.
Ji{Undakeuen
erzlk,hogy
,,·.alaJrn~
inc'S
rendben,
de
nem
rod-
J'
ak
mi
az
.
~.
J
1::1l
S::~l
'y
lenezneaz
asztalali;
tovahbi
feleit
is
Ja[i1atn.a
Markidegessegenek.
Mark
fOicmelr·ea
padI6r61
es
kercsztberakra
a
labfejct
.t~a
S~~Uy
ertclrneznl
tudnaarestbeszedet,haromdbl:,goltudhatna-
[,i.gaztUl
tetszikMarknak"de;
2',
Markideges:.mennemtudja,
110,h,"O
m]t
crez,
e.s:
3.
nines
cleg
'lHlh,j~alma;heleeseua
k{)Zlek-'"(.ies"'-e"lh(lZ()djs
csapdAjaha.6
'I.,
kcp:
I.HaTk
es
Sally
a
hoYaz6b(.t'n
l_~~
Sokanlb1)7.U1lilllk
nernertik
atest
bcszeder.
Sohasenki
nem
tanitonmeg
ni
rninket,
hOg)'::l!n
erthcm~-I1k
megjo'b'han;
amu
tudunk,azt
ugy
szedtukfel,rnenetkozbcn.Ezszlnteohatatlanul
az~[elenti,h.ogya
kcllctcnelkevesebhet
er1liink
meg:
abbol,amtr
koriilOttunk:
azemberekcrcznek,esam
it
rmmagunkerziink,
Rejlte
tt
~rzclm.e~
A.restbcszed"
klfeiezes
az
elmuh
husz
e,\7
soran
S7.i'vargoU
1J.e
nvelvunkbc,
es
azt
tiik~.-o7.·U,
'110£1'
megnott
azerdekledes.~-mka
pSl1cho~6giai
gundolkodis
iranr.Meg
llk::lrjukerteni
{)nmagu]'l~
kaiesat6bbiembert,esennez
pontesmodszereketkej'esflnk
-.,.
i

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
boogeymanjoe liked this
Andrea Papp liked this
Miklos Banffy liked this
Ricsi Sedlák liked this
cattaroalf liked this
Ákos Varga liked this
ireadallthetime liked this
tibi19940821 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->