Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
54Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CCA TRANSMISII-Tabacu

CCA TRANSMISII-Tabacu

Ratings: (0)|Views: 3,946|Likes:
Published by Storm Rider
fara parola, se poate da copy paste
fara parola, se poate da copy paste

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Storm Rider on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

original

 
Ion TABACU
TRANSMISII MECANICE PENTRUAUTOTURISME
Editura Tehnic
 Bucure
ş
ti - 1999ISBN 973-31-1340-9
 
 
PREFA

 
Utilizarea automobilului se face pe diverse drumuri, în limite foarte largide varia
  
ie a vitezei de deplasare
 ş
i a greut 
 
ii înc
 
rc
 
turii transportate. In acestecondi
  
ii autopropulsarea automobilului, datorat 
 
energiei mecanice primite dero
  
ile motoare de la motorul automobilului, este posibil 
 
când se realizeaz 
 
 concordan
  
între necesarul de momente
 ş
i puteri, necesar care este în func
  
ie decondi
  
iile în care este utilizat automobilul 
 ş
i oferta de momente
 ş
i puteri, ofert 
 
  f 
 
cut 
 
de motor. Interfa
  
a dintre sursa de energie (motor)
 ş
i utilizatorul energiei(roata motoare) este constituit 
 
de transmisie. Fa
  
a de simpla autopropulsare, progresul tehnic
 ş
i tehnologic dinconstruc
  
ia de automobile ofer 
 
în ultimii ani o nou
 
viziune asupraautomobilului: automobilul economic
 ş
i ecologic. In aceste circumstan
  
etransmisia, ca interfa
  
între motorul termic al automobilului
 ş
i ro
  
ile motoare,trebuie s
 
“ajute” motorul cu ardere intern
 
pentru a se încadra în limitele impuse pentru consumul de combustibil, pentru emisia de substan
  
e nocive din gazele deevacuare, pentru zgomot etc. Din punct de vedere al pie
  
ei de desfacere a automobilelor se remarc
 
 orientarea clar 
 
spre o pia
  
condus
 
de cump
 
 
tor, în care competi
  
ia a devenit acerb
 
prin intrarea în joc a unor firme extrem de agresive
 ş
i de puternice financiar. A rezultat în mod direct cre
 ş
terea importan
  
ei sectorului tehnic
 ş
i deconcep
  
ie al firmelor auto, care trebuie s
 
genereze modele cât mai performantedin punct de vedere timp de apari
  
ie pe pia
  
 , pre
  
 , calitate, fiabilitate înexploatare. Pentru corelarea tuturor cerin
  
elor enun
  
ate mai înainte studiul transmisiei unui automobil trebuie privit din dou
 
puncte de vedere: în ansamblu pentru sporirea performan
  
elor impuse de utilizarea automobilului
 ş
i pe subansamble pentru rezolvarea unor probleme tehnice specifice. Dintre tipurile de transmisii –mecanice, hidraulice sau electrice–-transmisia mecanic
 
 , caracterizat 
 
de mase
 ş
i dimensiuni reduse, costuri mici de fabrica
  
ie
 ş
i utilizare, func
  
ionare cu randamente ridicate, între
  
inere simpl 
 
 ,nepreten
  
ioas
 
 , s-a impus la marea majoritate a autoturismelor. Recenteledezvolt 
 
ri de transmisii mecanice pentru autoturisme, beneficiind de suportul unor industrii conexe –informatic
 
 , electronic
 
 , mecatronic
 
 – au atins performan
  
ele deconfort în conducere oferit de celelalte tipuri de transmisii, f 
 
 
a se influen
  
a substan
  
ial costurile, acestea fiind men
  
inute cu mult sub cele ale modelelor  similare echipate cu transmisii hidraulice sau electrice.Mediul concuren
  
ial, cerin
  
ele legislative
 ş
i de protec
  
ie a mediului, gusturile clien
  
ilor, au impus scurtarea în ultimii 20 de ani a timpului alocat  pentru dezvoltarea unui nou model de automobil de la circa 70 de luni la circa 30
 
 
Prefa

 
6
luni. Pentru a se atinge asemenea performan
  
e, pe lâng 
 
suportul oferit de dotareacu echipamente
 ş
i aplica
  
ii software, este evident 
 
 
 ş
i o repozi
  
ionare a personaluluiangajat în conceperea unui nou model,
  
inând cont de mijloacele avute ladispozi
  
ie. Dac
 
în trecut o mare parte a timpului era alocat 
 
construirii fiec
 
rui proiect “de la zero”, f 
 
 
a exista posibilitatea utiliz 
 
rii rapide a variantelor existente, acum este posibil 
 
dezvoltarea unui nou model pornind de la varianteledeja existente. Facilit 
 
ile oferite de produsele informatice permit tocmai definireaunui num
 
r mare de variante constructive, pentru a se putea alege în final variantaoptim
 
. În acest context trebuie sublinat faptul c
 
utilizatorul trebuie s
 
posede, înafara cuno
 ş
tintelor specifice utiliz 
 
rii produselor hardare
 ş
i software, cuno
 ş
tin
  
edin domeniul construc
  
iei
 ş
i calculului de automobile. Inscriindu-se în acest context, lucrarea
Transmisii mecanice pentruautoturisme
 , bazat 
 
pe o documentare în actualitatea din domeniul construc
  
iei deautomobile, cuprinde
 ş
apte capitole în care sunt tratate unitar aspecte legate derolul 
 ş
i func
  
iile transmisiei
 ş
i a subansamblelor componente, prezentarea de solu
  
ii constructive
 ş
i elemente de calcul 
 ş
i proiectare. Dup
 
primele dou
 
capitolede no
  
iuni introductive
 ş
i func
  
ionarea global 
 
a grupului motopropulsor, sunt  prezentate subansamblele transmisiei: ambreiajul, cutia de vitez 
 
 , transmisialongitudinal 
 
 
 ş
i puntea motoare. Ultimul capitol, destinat trac
  
iunii integrale,cuprinde: definirea segmentului din industria de autoturisme pentru care solu
  
iatrac
  
iunii integrale reprezint 
 
o oportunitate pentru cre
 ş
terea performan
  
elor, solu
  
ii constructive
 ş
i elemente specifice acestor autoturisme.O pondere însemnat 
 
este acordat 
 
–în cuprinsul c
 
  
ii– cunoa
 ş
terii, pornindu-se la la func
  
iile componentelor transmisiei, construc
  
iei
 ş
i func
  
ion
 
riidiverselor solu
  
ii impuse de industria de autoturisme indicând-se criterii deapreciere a solu
  
iilor tehnice existente.Modelele de studiu
 ş
i rela
  
iile matematice stabilite stau la baza calculelor de proiectare a automobilelor, a metodologiilor de încercare ale acestora, precum
 ş
i a organiz 
 
rii ra
  
ionale a utiliz 
 
rii acestora. Rela
  
iile de calcul sunt prezentatealgoritmic, ceea ce u
 ş
ureaz 
 
transcrierea lor direct în programe pentrucalculatoare electronice. Lucrarea este destinat 
 
 , în primul rând, speciali
 ş
tilor forma
  
i carelucreaz 
 
în domeniul construc
  
iei
 ş
i utiliz 
 
rii automobilelor 
 ş
i studen
  
ilor de la specializ 
 
rile de autovehicule rutiere. În acela
 ş
i timp, prin con
  
inutul informativ al majorit 
 
ii capitolelor, cartea este util 
 
personalului din sta
  
iile de între
  
inere
 ş
i service pentru autoturisme precum
 ş
i publicului larg, dornic de informa
  
ii legatede autoturismul dorit. Pite
 ş
ti, 17 aprilie 1999
 Autorul 
 

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
iulius liked this
Condac Alexandru liked this
Iusty Ĩusty liked this
IndianaJones2000 liked this
Napau Adelin liked this
Udrea Alex liked this
Fleancu Cristian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->