Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laozi Lao Tzu 2 Source field and the horizontal and the vertical path of knowledge and action

Laozi Lao Tzu 2 Source field and the horizontal and the vertical path of knowledge and action

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,329|Likes:
Published by MIRAHORIAN
Câmpul sursă şi calea orizontală şi verticală de cunoaştere şi de acţiune
Source field and the horizontal and the vertical path of knowledge and action
Calea către izvorul vieţii/The Way to the Source of Life /Le chemin vers la source de la vie
ilustrată prin traducerea capitolului 2 din Lao Tzu
de Dan Mirahorian
autorul metodei de relaxare pilotata pt trezire
author of the method of guided relaxation for awakening
auteur de la méthode de relaxation guidée pour l'éveil
About/Despre Mirahorian http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html

Rezumat/Abstract/Summary / Résumé/ Astratto/Resumen
Acest articol reprezintă o altă abordare a Câmpului Sursă"( "Source Field") despre care vorbeşte şi David Wilcock in ultima sa carte şi in filmul "Cercetări asupra Câmpului Sursă"( "Source Field Investigations" "http://www.youtube.com/watch?v=nR-klTa1y54) unde se consideră că fraza ["Dacă ochiul tău este Unu, tot trupul tău va fi plin de lumină" (Matei 6:22)/"If therefore thy eye be single, thy whole body will be full of light. (Mathew 6:22)] se referă la al treilea ochi(glanda pineală). Aceasta este o abordare superficială şi materialistă, care caută să localizeze in plan material şi să ascundă un alt regim de funcţionare informaţională accesibil fiinţelor umane.
Toţi maeştrii spirituali pe care i-a avut omenirea s-au referit la trecerea la acest regim de funcţionare sub diferite denumiri. Iisus s-a referit la unificarea ochilor(şi a celor două emisfere cerebrale), prin "intoarcere"( in lb. aramaică: teshuvah) şi prin "prezenţă conştientă" (in lb. greacă: μετανοέω), dar mesajul sau a incăput pe mâna celor care l-au deformat şi cenzurat. Cuvântul grecesc hamartia (ἁμαρτία), tradus in Noul Testament prin "păcat"( pt a face posibilă manipularea prin culpabilizare şi comerţul cu iertări, indulgenţe), inseamnă in limba greacă clasică: lipsa prezenţei, lipsa conştienţei; absenţa; "a lipsi"(atenţia), "a rata ţinta(obiectivul)", "a pierde marca(nivelul cerut; starea de martor)".
Iisus a utilizat, in expresia "Intoarceţi-vă(in loc de: "Pocăiţi-vă"), căci Impărăţia cerurilor este aproape(acum şi aici)" [Matei 3:1-2; 4:17], termenul aramaic teshuvah (lit. "reîntoarcere; a se intoarce inapoi"), care are aceeaşi semificaţie (literally means 'to return') in lb. ebraică (teshuvah הבושת) şi in lb.arabă (tawbah). Acest termen a fost tradus eronat drept "pocăinţă"(din lb. greacă: μετανοέω metanoeó), deşi rădăcina cuvântului grecesc pentru "pocăinţă" înseamnă "a merge dincolo"(μετα meta) de minte (νοέω noeó) sau de realitatea secundă, in care am căzut prizonieri"; observaţi conexiunea cu filmul Matrix unde eroul principal poartă acesr nume (noeó) inainte de eliberare. (vedeţi continuarea in ultimul capitol despre Non-actiune (wu wei).
Lao Tzu in capitolul 2, a cărui traducere este redată mai jos, s-a referit la transcederea dualităţii, la eliberarea din cercul vicios al contrariilor, atunci când a scris despre Non-actiune (wu wei), despre trăirea in acum, adică fără dorinţe, aşteptări, expectaţii. Lao Tzu in cap. 4 şi 56 se referă la ceea ce ne preocupă in acest articol (unificarea ochilor), atunci când spune "unifică luminile tale"(和其光, hé qí guāng). Heraclit vorbeşte despre accesul la lumina permanentă a obscurului prin a vedea identitatea in tot ce există. "Intunecând întunericul" (Nichita Stănescu) este calea către Lumina necreată.
In aceeasi direcţie vine şi mesajul lui Heraclit, un Buddha al Occidentului (de la termenul sanskrit "boddhi": trezit), care a vorbit despre identitatea dintre contrarii şi despre transcederea dualităţii, iar nu numai despre permanenta schimbare[Πάντα ῥεῖ (panta rhei) "Totul trece/curge/ se transformă) ca urmare a luptei dintre contrarii], cum se crede azi, fiindcă mesajul său a fost deformat şi ascuns (nu cunoaştem azi decât 139 fragmente in care alţii citează din lucrarea lui Heraclit, care se găsesc la adresele din Bibliografie) .

Content /Cuprins/ Contenu/ Inhalt/ Contenido /Contenuto

Trad
Câmpul sursă şi calea orizontală şi verticală de cunoaştere şi de acţiune
Source field and the horizontal and the vertical path of knowledge and action
Calea către izvorul vieţii/The Way to the Source of Life /Le chemin vers la source de la vie
ilustrată prin traducerea capitolului 2 din Lao Tzu
de Dan Mirahorian
autorul metodei de relaxare pilotata pt trezire
author of the method of guided relaxation for awakening
auteur de la méthode de relaxation guidée pour l'éveil
About/Despre Mirahorian http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html

Rezumat/Abstract/Summary / Résumé/ Astratto/Resumen
Acest articol reprezintă o altă abordare a Câmpului Sursă"( "Source Field") despre care vorbeşte şi David Wilcock in ultima sa carte şi in filmul "Cercetări asupra Câmpului Sursă"( "Source Field Investigations" "http://www.youtube.com/watch?v=nR-klTa1y54) unde se consideră că fraza ["Dacă ochiul tău este Unu, tot trupul tău va fi plin de lumină" (Matei 6:22)/"If therefore thy eye be single, thy whole body will be full of light. (Mathew 6:22)] se referă la al treilea ochi(glanda pineală). Aceasta este o abordare superficială şi materialistă, care caută să localizeze in plan material şi să ascundă un alt regim de funcţionare informaţională accesibil fiinţelor umane.
Toţi maeştrii spirituali pe care i-a avut omenirea s-au referit la trecerea la acest regim de funcţionare sub diferite denumiri. Iisus s-a referit la unificarea ochilor(şi a celor două emisfere cerebrale), prin "intoarcere"( in lb. aramaică: teshuvah) şi prin "prezenţă conştientă" (in lb. greacă: μετανοέω), dar mesajul sau a incăput pe mâna celor care l-au deformat şi cenzurat. Cuvântul grecesc hamartia (ἁμαρτία), tradus in Noul Testament prin "păcat"( pt a face posibilă manipularea prin culpabilizare şi comerţul cu iertări, indulgenţe), inseamnă in limba greacă clasică: lipsa prezenţei, lipsa conştienţei; absenţa; "a lipsi"(atenţia), "a rata ţinta(obiectivul)", "a pierde marca(nivelul cerut; starea de martor)".
Iisus a utilizat, in expresia "Intoarceţi-vă(in loc de: "Pocăiţi-vă"), căci Impărăţia cerurilor este aproape(acum şi aici)" [Matei 3:1-2; 4:17], termenul aramaic teshuvah (lit. "reîntoarcere; a se intoarce inapoi"), care are aceeaşi semificaţie (literally means 'to return') in lb. ebraică (teshuvah הבושת) şi in lb.arabă (tawbah). Acest termen a fost tradus eronat drept "pocăinţă"(din lb. greacă: μετανοέω metanoeó), deşi rădăcina cuvântului grecesc pentru "pocăinţă" înseamnă "a merge dincolo"(μετα meta) de minte (νοέω noeó) sau de realitatea secundă, in care am căzut prizonieri"; observaţi conexiunea cu filmul Matrix unde eroul principal poartă acesr nume (noeó) inainte de eliberare. (vedeţi continuarea in ultimul capitol despre Non-actiune (wu wei).
Lao Tzu in capitolul 2, a cărui traducere este redată mai jos, s-a referit la transcederea dualităţii, la eliberarea din cercul vicios al contrariilor, atunci când a scris despre Non-actiune (wu wei), despre trăirea in acum, adică fără dorinţe, aşteptări, expectaţii. Lao Tzu in cap. 4 şi 56 se referă la ceea ce ne preocupă in acest articol (unificarea ochilor), atunci când spune "unifică luminile tale"(和其光, hé qí guāng). Heraclit vorbeşte despre accesul la lumina permanentă a obscurului prin a vedea identitatea in tot ce există. "Intunecând întunericul" (Nichita Stănescu) este calea către Lumina necreată.
In aceeasi direcţie vine şi mesajul lui Heraclit, un Buddha al Occidentului (de la termenul sanskrit "boddhi": trezit), care a vorbit despre identitatea dintre contrarii şi despre transcederea dualităţii, iar nu numai despre permanenta schimbare[Πάντα ῥεῖ (panta rhei) "Totul trece/curge/ se transformă) ca urmare a luptei dintre contrarii], cum se crede azi, fiindcă mesajul său a fost deformat şi ascuns (nu cunoaştem azi decât 139 fragmente in care alţii citează din lucrarea lui Heraclit, care se găsesc la adresele din Bibliografie) .

Content /Cuprins/ Contenu/ Inhalt/ Contenido /Contenuto

Trad

More info:

Published by: MIRAHORIAN on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

 
Traducerea si comentariul capitolului 2 din Lao Zi /Translationand commentary of Chapter 2 of Lao Tzu/Traduction etcommentaire du chapitre 2 de Lao Tseu
Dincolo de dualitate: Stiinta eliberarii/ Beyond Duality: The Science of TranscendenceCâmpul sursă şi calea orizontală şi verticală de cunoaştere şi de acţiuneSource field and the horizontal and the vertical path of knowledge andactionCalea către izvorul vieţii/The Way to the Source of Life /Le chemin vers la source de la vie
de Dan Mirahorian
autorul metodei de relaxare pilotata pt trezire/author of the method of guidedrelaxation for awakeningauteur de la méthode de relaxation guidée pour l'éveil:http://www.danmirahorian.ro/relaxare.htmlAbout/Despre Mirahorian:http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html
Content /Cuprins /Contenu/ Inhalt/Contenido /Contenuto
 
Câmpul su rsă şi calea orizontală şi verticală de cunoaştere şi deacţiune/Source field and the horizontal and the vertical path of knowledgeand action/Calea către izvorul vieţii/The Way to the Source of Life /Le chemin vers la source de la vieTraducerea capitolui 2/Translation of Chapter 2/Traduction du chapitre 2 vedeţi semnificaţia fiecărui caracter in dicţionarul situat după noteNote şi comentariiEliberarea din programarea conceptuală(conştientizarea definiţiilor,credinţelor care se substituie realităţii şi generează separarea deadevarata dvs identitate)/Ce inseamnă expresia "concepţia comandă percepţia, gândirea şiacţiunea" ?Transcend your limitations means deconditioning using awareness of definitions preconceptions and belief system that generate asubstitute reality, a second reality that separate you from your trueidentityCele trei căi cunoscute de civilizaţiile avansate de ieşire din timp şispaţiu/Three ways to transcend time and space that are known to allhighly advanced civilisationsUnificarea ochilor şi Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu/Unifying eyes andAll-seeing eye of God/Unifier les yeux et L'Œil de la Providence ou l'« œilomniscient »"De va fi ochiul tău este Unu, tot trupul tău va fi luminat"(Matei 6:22)"If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light".(Mathew 6:22)"Si ton oeil est Un (unique, entier, simple; ne regardant pas de deuxcôtés à la fois), tout ton corps sera pleine de lumiere." (Matthieu 6.22)Cuplurile de contrarii/The pairs of opposites/Les Couples d'opposés Cuplul Yin[
[
[
]"Un Yin, un Yang, acesta este Tao"/ "One Yin and one Yang this is the Tao"/"Un Yin, un Yang, voilà le Tao".Clasificarea p e categorii a lucrurilor în conformitate cu yin şi yang/La catégorisation des choses selon le yin et le yang/Diagrama Yin-Yang(simbolul Taijitu)/Le symbole Yin - Yang(Taijitu)Dualismul Yin şi Yang - o altă viziune asupra lumii/The dualism of Yinand Yang - a different world view/Le Dualisme du Yin et du Yang - uneautre vision du mondeRelaţiile dintre Yin şi Yang/Relations between Yin and Yang/Relations entre le yin et le yangCare sunt principiile dualismului Yin Yangcare conferă acestuiacapacitatea de a da naştere ansamblului realităţii fenomenale ?/Quelssont les principes du dualisme chinois du Yin et du Yang qui lui donnela capacité de engendrer l’ensemble de notre réalité phénoménale?/WhIch are the principles of the Chinese dualism of Yin and Yang whichgives it the ability to produce all of our phenomenal reality?Interacţiuni intreyin si yang /Interaction between yin and yang/Les interactions entre le yin et le yangNonacţiunea Nefăptuirea
wéi wú wéi)/What you should never know ?Misinformation about Non-Action/Qu'est-ce que vous ne devriez jamais savoir? La désinformation au sujet de la non-actionIn ce mod a fost redata non-actiunea (
 
Câmpul sursă şi calea orizontală şi verticală de cunoaştere şi deacţiune/Source field and the horizontal and the vertical path of knowledgeand action/Calea către izvorul vieţii/The Way to the Source of Life /Le chemin vers la source de la vieIntr-un univers holografic modelul realităţii verticale(al controluluinemijlocit) şi orizontale (al controlului mijlocit) este omniprezent; il regăsimla nivel galactic(vedeţi structura toroidala a stelelor, galaxiilor şi emisiile jet), atmosferic(vedeţi structura toroidala in straturi a cicloanelor, auraganelor, trombelor, furtunilor şi emisiile blue jet), la nivel atomic, alcorpurilor(invelişurilor; koshas; observati corpul energetic) şi al stărilor deconştiinţă.
Realitatea proiecţiilor/Periferia/Suprafaţa/Zona conflictuală(War Zone)
Heraclit: "Tot ceea ce vedem după ce ne trezim este mort ( proiecţii; umbre); ceea cevedem in timp ce suntem adormiţi este un vis(iluzia unei realităţi; oglindiri;reflecţii);/"When you are awake you see death all around. What we see in sleep is adream"/"Mort est ce que nous voyons éveillés, rêve ce que nous voyons en dormant"DK B21 BY 64
Realitatea orizontală spaţio-temporală, in timp(in succesiune permanentă,diacronică); Ciclul Karmic; Roata vieţii; The Wheel of Life; Samsara

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
marius_ilie liked this
marianghinea2006 liked this
pasin liked this
Pantiru Viorel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->