Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Should Wizard Hit Mommy

Should Wizard Hit Mommy

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 4,282|Likes:
Published by Ramita Udayashankar
Vistas; Class XII English
Vistas; Class XII English

More info:

Published by: Ramita Udayashankar on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

original

 
^jlrcm Wdzaxm Jd} Klkkt8 kax`~Wja} wa~ }jb xbgrcax xlr}deb li Oan` de }jb bybedeg aem ilx ^a}rxmat~<Wja} wbxb }jb ~vbndac iba}rxb~ li }jb ~}lxdb~ nxba}bm ht Oan`<Wjt mdme—} l}jbx aedkac~ vcat wd}j Xlgbx ^`re`<D~ }jbxb aet ar}lhdlgxavjdnac bcbkbe} de }jb ~}lxt nxba}bm ht Oan`<Wja} wa~ }jb lh~bxya}dle kamb ht Ol ahlr} Glm< Wja} mlb~ d} ~vba` ahlr} jbx<Wjt mdme—} Oan` cd`b }l hb de}bxxrv}bm ht Ol<Wja} mdm }jb wdzaxm }bcc Xlgbx ^`re` }l ml<Wjt mdm Xlgbx ^`re`—~ kl}jbx md~cd`b }jb ebw ~kbcc< Wja} mlb~ d} xbybac ahlr}kl}jbx~f de gbebxac<Wja} mdm Xlgbx—~ kl}jbx a~` jdk }l ml<Jlw mdm Ol wae} }jb ~}lxt }l bem<]jbxb d~ mdiibxbenb de lvdedle ahlr} }jb bemdeg li }jb ~}lxt li Xlgbx ^`re`% Wja}mlb~ Olje Rvmd`b wae} }l ~at }jxlrgj }jd~ ~}lxt<Wjt mdm Oan` ibbc }xavvbm<Wja} vdn}rxb li Oan` ml tlr ilxk ixlk }jd~ ~}lxt<Wja} wa~ r~racct }jb ha~dn ~}lxtcdeb li }jb }acb }ja} Oan` }lcm Ol ackl~} madct<
]jb ~}lxdb~ }ja} Oan` r~bm }l }bcc Olb wbxb }jb ~cdgj} yaxda}dle li }jb ha~dn }acb ahlr} a~kacc nxba}rxb r~racct eakbm Xlgbx% Xlgbx wlrcm gl }l }jb wd~b lwc wjbebybx de}xlrhcb% ]jb wd~b lwc wlrcm a~` jdk }l gl }l }jb wdzaxm wjl wlrcm ideacct ~lcybXlgbx—~ vxlhcbk%
Mb~nxdhb }jb wdzaxm—~ xllk%
]jb wdzaxm—~ xllk d~ a wjd}b jlr~b lybx }jb nxdn`% De~dmb d} axb acc kagdn }jdeg~ acc orkhcbm }lgb}jbx de a hdg mr~}t jbav a~ }jb wdzaxm mdm el} jayb aet ncbaedeg camt%
Jlw mdm Xlgbx ^`re`—~ klkkt xban} wjbe jb ~kbccdeg ‚xl~b~— wbe} jlkb<
Wjbe Xlgbx ^`re` ~kbccdeg ‚xl~b~— xbanjbm jlkb jd~ klkkt a~`bm wja} wa~ }ja}awirc ~kbcc% Xlgbx ^`re` xbvcdbm }ja} }jb wdzaxm jam kamb jdk ~kbcc cd`b }ja}% ^jb gl}aegxt aem wd}j Xlgbx wbe} }l }jb wdzaxm aem jd} jd~ jbam wd}j ae rkhxbcca%
Jlw mdm Ol xban} }l Oan`—~ ~}lxtcdeb<
Ol mdm el} agxbb wd}j Oan`—~ ybx~dle li }jb ~}lxt de wjdnj Xlgbx ^`re`—~ klkkt jd}}ja} wdzaxm xdgj} lybx jd~ jbam ilx njaegdeg Xlgbx ^`re`—~ ~kbcc% De~}bam ~jb wae}bm}jb wdzaxm jd} ^`re`—~ klkkt aem mdm el} njaegb }ja} cd}}cb ^`re`—~ ~kbcc han`%
Wja} mlb~ Oan` an}racct wae} Ol }l `elw aem rembx~}aem de }jb ~}lxt<
 
Oan` an}racct wae}~ Ol }l `elw aem rembx~}aem }ja} vaxbe}~ acwat~ clyb }jbdx njdcmxbea~ }jbt axb% ^kbccdeg gllm lx ham d~ dkka}bxdac agade~} }jb ea}rxac hdlclgdnac hlem% Hr}}jd~ }jdeg d~ Ol—~ hbtlem rembx~}aemdeg% ^jb rembx~}aem~ wja} ~jb ~bb~ axlrem0 hr} el} hbtlem }ja}%
Wja} nr~}lk mdm Olje ilcclw de }jb bybedeg~ aem ilx ^a}rxmat eav~<
Oan` }lcm jd~ margj}bx Ol a ~}lxt de }jb bybedeg~ aem ilx ^a}rxmat eav~% Jb }lcm jbx a~}lxt }ja} jb wlrcm ka`b rv wd}j a ~cdgj} yaxda}dle }l }jb ha~dn }acb%
Wja} wa~ }jb ha~dn }acb rembxctdeg banj ~}lxt }ja} Oan` }lcm<
Banj ~}lxt }ja} Oan` }lcm Ol wa~ a ~cdgj} yaxda}dle li a ha~dn }acb li a ~kacc nxba}rxbeakbm Xlgbx% Xlgbx jam ~lkb vxlhcbk aem wbe} wd}j d} }l }jb wd~b lcm lwc% ]jb lwc}lcm jdk }l gl }l }jb Wdzaxm aem }jb Wdzaxm vbxilxkbm a kagdn ~vbcc }ja} ~lcybm }jb vxlhcbk mbkaemdeg vatkbe}# }bccdeg jdk jlw }l vxlnrxb vbeedb~ ixlk }jb wbcc mlwe}jb caeb% Xlgbx wlrcm gl jlkb javvt or~} de }dkb }l jbax mammt jlkb ixlk Hl~}le%
Wja} dmba ml tlr ilxk ahlr} Oan`—~ ~`dcc de }jb ax} li ~}lxt }bccdeg<
Oan`—~ ~}lxdb~ can` yaxdb}t% Jb bembm rv }bccdeg }jb ~akb ~}lxt wd}j a ~cdgj} yaxda}dlejbxb aem }jbxb% Jb }lcm }jb ~}lxdb~ de ae de}bxb~}deg eaxxa}dyb wd}j gb~}rxb~# ~lrembiibn}~ aem ~lkb}dkb~ bybe ~lkb jd~}xdledn~%
Jlw wa~ }jb nr~}lk li ~}lxt }bccdeg b~vbndacct ia}dgrdeg le ^a}rxmat<
Oan` }lcm Ol ~}lxdb~ }l ka`b jbx ~cbbv% Ol wa~ elw ilrx aem el clegbx ~cbv} cd`b aedeiae}% ^a}rxmat ai}bxelle~ wlrcm hbnlkb ia}dgrdeg a~ Ol xbir~bm }l ~cbbv mb~vd}bcbeg}jt ~}lxt+}bccdeg ~b~~dle~%
Wjdnj aedkac mdm Ol ~rggb~} ilx }jb ~}lxt }ja} mat< Wjt<
Ol ~rggb~}bm }jb aedkac ~`re` }ja} mat% ]jbt kr~} jayb }ac`bm ahlr} ~`re`~ a} erx~bxt~njllc }ja} mat% D} wa~ a nr~}lk ilx Oan` }l jayb a ~cdgj} yaxda}dle de }jb ~}lxt# ~l Olnjl~b ~`re`%
Wja} wa~ Xlgbx ~`re`—~ vxlhcbk< Jlw mdm jb gb} xdm li d}<
Xlgbx ~`re`—~ vxlhcbk wa~ }ja} jb ~kbccbm awirc% ]jb l}jbx aedkac~ wlrcm xre awat%Xlgbx ~`re` wlrcm ~}aem }jbxb acc acleb% Jb gl} xdm li jd~ vxlhcbk wd}j }jb jbcv li }jbWdzaxm wjl kamb jdk ~kbcc cd`b a xl~b%
Ml tlr }jde` Oan` aem Ol nlrcm dmbe}dit wd}j Xlgbx ~`re` a~ a ydn}dk li }jbja}xbm li l}jbx nxba}rxb~<
Oan` hxlrgj} }jb ~}lxt }l cdib wjbe jb eaxxa}bm }jb }acb xbkbkhbxdeg nbx}adejrkdcda}dle~ li jd~ lwe njdcmjllm% ]jb nlxebx~ li Ol—~ klr}j mxllvbm mlwe aem jbx clwbx cdv hbe} ilxwaxm% A }bax iclwbm acleg }jb ~dmb li }jb el~b% ]jd~ ~jlw~ }ja} bybeOl nlrcm dmbe}dit wd}j Xlgbx ~`re`%
Wjdnj }wl lvvl~d}b ilxnb~ an}bm le Oan` wjdcb jb wa~ }bccdeg Ol }jb ~}lxt<
Oan` wa~ }bccdeg Ol ~lkb}jdeg ~jb kr~} `elw aem jam el wd~j }l jrxxt le% Le }jb l}jbx jaem# jb jbaxm a njadx ~nxavvdeg% Jb xbacd~bm }ja} jb kr~} jbcv jd~ vxbgeae} wdib# Ncaxb}l vade} }jb wllm wlx` mlwe~}adx~% ]jb~b wbxb }jb lvvl~d}b ilxnb~ an}deg le Oan` wjdcbjb wa~ }bccdeg Ol }jb ~}lxt%
Wja} ml tlr cbaxe ahlr} Ol—~ ebw xbacd}t vja~b<
Baxcdbx Ol r~bm }l annbv} jbx ia}jbx—~ wlxm ahlr} kagdn b}n% Elw ~jb jam ~}ax}bm a~`degdi kagdn ~vbcc~ wbxb xbac% ^jb jam hbnlkb nrxdlr~ ilx a kle}j% ^jb wa~ gxlwdeg rv aemwd~jbm }l njbn` }jb xbacd}t li acc }ja} wa~ }lcm }l jbx%
 
Wja} mdm Oan` }bcc Ol ahlr} }jb Wdzaxm<
Oan` }lcm Ol }ja} de }jb Wdzaxm—~ jlr~b acc kagdn }jdeg~ cat orkhcbm }lgb}jbx de a hdgmr~}t jbav hbnar~b }jb wdzaxm mdm el} jayb aet ncbaedeg camt% Jb ammbm }ja} }jb wdzaxmwa~ a ybxt lcm kae aem wdzaxm~ mle—} mdb%
Jlw mdm Oan` ka`b }jb xlcb li }jb Wdzaxm ybxt dkvxb~~dyb<
Oan` idbm Ol wd}j }jb }xanb cd`b gazb% Jb njae}bm a kagdn ~vbcc de }jb wdzaxm—~ bcmbxctdxxd}ahcb yldnb% ]jb njae}deg wa~ xjt}jkdnac aem jam ~wbb} xjtkb~% Jb bembm }jb njae}wd}j a ‚Hdegl—% Jb var~bm% ]jbe jb njaegbm }jb }leb }l a wjd~vbx }l jdgjcdgj} }jbmxaka}dn biibn}% Jb ideacct ~adm }ja} }jb wdzaxm—~ jlr~b wa~ ircc li }jb ~kbcc li xl~b~%
Wjt wa~ Xlgbx ^`re`—~ klkkt aegxt<
Xlgbx ^`re`—~ klkkt wa~ aegxt hbnar~b Xlgbx ~kbc} li xl~b~% ^jb wae}bm Xlgbx }l~kbcc }jb wat a cd}}cb ~`re` wlrcm% ^jb lxmbxbm jdk }l }a`b jbx }l }jb wdzaxm ~l }ja} ~jbnlrcm gb} Xlgbx—~ lxdgdeac# ham ~kbcc han` a~ }jbdx ~kbcc wa~ a }llc }l `bbv bebkdb~awat%
Wjt mdm Ol el} avvxlyb li ~`re`—~ kl}jbx ~nlcmdeg jdk ilx jd~ ebw ~kbcc<
Ol wa~ ybxt javvt }ja} ~`re` ~kbc} cd`b xl~b~% Jb wa~ annbv}bm ht }jb wllmcaemnxba}rxb~ aem wa~ javvt% Ol mdm el} avvxlyb li ~`re`—~ kl}jbx ~nlcmdeg jdk ilx ~lkb}jdeg }ja} kamb jdk annbv}ahcb akleg jd~ ixdbem~ aem hxlrgj} jdk javvdeb~~%
Jlw mdm }jb wllmcaem nxba}rxb~ xban} }l }jb ~`re`—~ ebw ~kbcc< Wja} kambXlgbx ~`re` javvt<
]jb wllmcaem nxba}rxb~ ilrem Xlgbx ~`re`—~ ebw ~kbcc qrd}b vcba~ae}% ]jbt vcatbmkaet gakb~ wd}j jdk aem ga}jbxbm axlrem jdk% Xlgbx ~`re` wa~ ybxt javvt }l hbannbv}bm ht }jb l}jbx aedkac~%
Wja} kamb Oan` nle}derb }jb ~}lxt<
De~}bam li iaccdeg a~cbbv# Ol ~}ax}bm }l ir~~ wd}j jbx jaem~ aem cll`bm lr} li }jbwdemlw% ^jb }jlrgj} }jb ~}lxt wa~ lybx% Oan` mdme—} cd`b wlkbe wjbe }jbt }ll` }jdeg~ilx gxae}bm% ^l jb nle}derbm }jb ~}lxt%
Wjt mdm Ol el} avvxlyb li ~`re`—~ kl}jbx ~nlcmdeg jdk ilx jd~ ebw ~kbcc<
Ol wa~ ybxt javvt }ja} ~`re` ~kbc} cd`b xl~b~% Jb wa~ annbv}bm ht }jb wllmcaemnxba}rxb~ aem wa~ javvt% Ol mdm el} avvxlyb li ~`re`—~ kl}jbx ~nlcmdeg jdk ilx ~lkb}jdeg }ja} kamb jdk annbv}ahcb akleg jd~ ixdbem~ aem hxlrgj} jdk javvdeb~~%
Wjt mlb~ }jb wdzaxm }a`b }jb hba}deg aem njaegb }jb xl~b ~kbcc<
Xlgbx ~`re`—~ kl}jbx wa~ ybxt aegxt% ^jb wae}bm Xlgbx }l ~kbcc }jb wat a cd}}cb~`re` ~jlrcm% Oan` wae}bm }l dkvxb~~ rvle jd~ margj}bx }ja} kl}jbx~ wbxb acwat~xdgj}% ^l }jb wdzaxm nlkvcdbm wd}j }jb kl}jbx—~ nlkkaem%
Jlw mdm Ol wae} }jb wdzaxm }l hbjayb wjbe Klkkt ~`re` avvxlanjbm jdk<
Ol mdm el} cd`b }jb ian} }ja} klkkt jam jd} }jb hbebylcbe} wdzaxm wjl jam kamb Xlgbx javvt% ^jb wae}bm }jb wdzaxm }l jd} klkkt wjl mdm el} cb} jbx ~le jayb a vcba~ae}~kbcc% Xlgbx'~ ixdbem~ jam annbv}bm jdk ai}bx jb ~kbc} li xl~b~%
Wja} }tvb li ~}lxdb~ mdm Oan` r~racct }bcc jd~ margj}bx< –Banj ebw ~}lxt wa~ a~cdgj} yaxda}dle li a ha~dn leb%‛ Wja} r~bm }l hb }jb nlkkle iba}rxb~ li Oan`—~~}lxdb~<

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
qqqqqqqq88888888qq added this note
very good , and best
Sahara Singh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Virag Shah liked this
Smitha Kiran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->