Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REN_01

REN_01

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by corinapop

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: corinapop on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2011

pdf

text

original

 
REN IE X A M E N O B I E C T I V
 EXAMEN OBIECTIV GENERAL
Paloarea tegumentelor
º
i mucoaselor
- datoritã anemiei-prin pierderi:hematurii repetate ;-prin deficit de eritropoetinã-în insuficien
þ
a renalã cronicã ;
Edeme renale
:albe, moi, pufoase, nedureroase, cu godeu persistent .-apar ini
þ
ial diminea
þ
a, în regiuni cu
þ
esut conjunctiv lax-la fa
þ
ã, pleoape .-în evolu
þ
ie-apar 
º
i la membrele inferioare , au evolu
þ
ie ascendentã,interesând seroasele (peritoneul, pleura, pericardul)
º
i ajungând pânã laanasarcã(sd. nefro-tic, glomerulonefrite).In insuficien
þ
a renalã cronicã:-tegumente uscate, deshidratate, cu turgor scãzut (datoritã vãrsãturilor 
º
idiareei) sau edeme prin hiperhidratare (în std. oligo-anuric)-paloare cu tentã gãlbuie,cenu
º
ie (depuneri de urocrom);-uremide= forma
þ
iuni tegumentare maculo-papuloase, pruriginoase (ureeaeliminatã prin transpira
þ
ie cristalizeazã la nivelul tegumentelor) .-fascicula
þ
ii musculare (excitabilitate crescutã neuro-muscularã) .-”flapping-tremor” (encefalopatie uremicã) .-artralgii, dureri osoase : prin osteodistrofie renalã.
 EXAMEN OBIECTIV LOCAL
Se cerceteazã regiunea lombarã, zona abdominalã în care se proiecteazãureterele
º
i regiunea hipogastricã.
Inspec
þ
ie :
Regiunea lombarã :-bombare localizatã: tumori renale, hematom perirenal .-eritem
º
i edem: flegmon perinefretic .Regiunea hipogastricã: bombare în caz de glob vezical.
Palpare:Palparea rinichilor:
In condi
þ
ii normale,rinichii nu sunt palpabili. Devin palpabili atunci când sunt ptoza
þ
i (cãzu
þ
i din lojele renale) sau mãri
þ
i de volum (hidronefrozã, pionefrozã, rinichi polichistici, tumori renale) .Palparea rinichilor se poate face bimanual sau monomanual.Procedeul bimanual
Guyon
(fig. 5):Bolnavul stã în decubit dorsal, cu genunchii flecta
þ
i.Examinatorul stã de partea rinichiului examinat. Pentru palparearinichiului drept, mâna stângã este plasatã posterior, în regiunea lombarã, iar mâna dreaptã anterior, în hipocondrul drept, cu vârful degetelor sub rebordulcostal .Pentru palparea rinichiului stâng, mâna dreaptã este plasatã posterior, înregiunea lombarã, iar mâna stângã anterior, în hipocondrul stâng.Mâna plasatã
1
 
 posterior ridicã planurile spre regiunea ventralã, iar bolnavul este invitat sãinspire profund.Pentru a seziza mai bine o ptozã renalã, bolnavul poate fi examinat înortostatism.Rinichiul ptozat are consisten
þ
ã fermã, suprafa
þ
ã netedã, este nedureros,coboarã în inspir 
º
i are contact lombar.Ptoza de gradul I : se palpeazã doar polul inferior al rinichiului îninspir .Ptoza de gradul II: se palpeazã în întregime rinichiul, în inspir .Ptoza de gradul III:se palpeazã în întregime rinichiul,
º
i în expir .Pio-sau hidronefrozã: rinichiul are consisten
þ
ã elasticã, fluctuentã .Rinichi polichistic: rinichiul are suprafa
þ
a neregulatã .Tumorã renalã:rinichiul are consisten
þ
ã durã
º
i suprafa
þ
a neregulatã .Procedeul bimanual
 Israel ( 
fig. 6):Bolnavul stã în decubit lateral, pe partea opusã rinichiului pe care vrem sã-lexaminãm.Examinatorul plaseazã o mânã în regiunea lombarã, cealaltã mânã înhipocondru
º
i invitã bolnavul sã inspire profund, încercând sã “prindã”rinichiul între cele douã mâini.Procedeul monomanual
Glenard 
:Bolnavul stã în decubit dorsal, cu genunchii flecta
þ
i.Examinatorul palpeazã cu o singurã mânã (cea stângã pentru rinichiul drept ,cea dreaptã pentru rinichiul stâng), cu policele plasat în hipocondru
º
i restuldegetelor în regiunea lombarã. Bolnavul este invitat sã inspire profund.
Palparea punctelor reno-ureterale:
dureroase în caz de litiazã sau inflama
þ
iireno-ureteralePosterioare; se palpeazã în regiunea lombarã (fig. 7)-punctul costo-vetrebral: în unghiul format de coasta a 12-a
º
icoloana vertebralã .-punctul costo-muscular :la intersec
þ
ia dintre coasta a 12-a
º
imarginea externã a musculaturii lombare .Anterioare: (fig. 8)-punctul ureteral superior (proiec
þ
ia bazinetului renal): la intersec
þ
iadintre orizontala prin ombilic
º
i marginea externã amu
º
chiului drept abdominal.
-
 punctul ureteral mijlociu:la intersec
þ
ia dintre spina iliacã antero-superioarã
º
i marginea externã a dreptului abdominal .-punctul ureteral
 
inferior (ureterul terminal):se palpeazã prin tu
º
eurectal.
Palparea
 
globului vezical :
în reten
þ
ia acutã de urinã.
2
 
Se palpeazã în regiunea hipogastricã o forma
þ
iune tumoralã deconsisten
þ
ã elasticã, renitentã, cu convexitatea în sus, care dispare dupã sodajvezical.
Tu
º
eul rectal:
 pe lângã palparea punctului ureteral inferior , permite:-la bãrba
þ
i: examinarea prostatei
º
i a uretrei prostatice .-la femei:examinarea unor forma
þ
iuni tumorale pelvine, carecomprimã vezica urinarã.
Percu
þ
ie:Percu
þ
ia rinichilor:
-în regiunea lombarã: cu marginea cubitalã a mâinii
(manevraGiordano)
Manevra este pozitivã (dureroasã) în caz de:-litiazã renalã;-glomerulonefritã acutã ;-pielonefritã acutã ;-abces perirenal ;-în hipocondru sau flanc: se percutã rinichiul ptozat sau mãrit.Caracteristic:la percu
þ
ia rinichilor se ob
þ
ine sonoritate
º
i nu matitate, pentrucã rinichii sunt retroperitoneali,iar anterior se interpune colonul.
Percu
þ
ia globului vezical:
matitate în hipogastru, cu convexitatea în sus.
Ausculta
þ
ia rinichilor:
în regiunea lombarã sau peri-ombilicalã, se poateausculta un suflu sistolic în stenoza de arterã renalã (fig. 11).E X P L O R Ã R I F U N C
Þ
I O N A L E
A.EXAMENUL URINII:
este cea mai veche
º
i mai simplã metodã deexplorare a rinichiului.Urina se recolteazã în borcane curate (spãlarea lor cu detergen
þ
i poatemodifica rezultatele).Majoritatea examenelor se fac din urinã proaspãt emisã (prima urinã dediminea-
þ
ã).Unele explorãri necesitã colectarea urinii/24 ore.Se efectueazã:a)examen macroscopic b)examen fizico-chimicc)examen microscopicd)examen bacteriologic
a) Examenul macroscopic al urinii:
1.Diureza/24 ore:=1200-1500 ml, cu varia
þ
ii între 800-2000 ml, în func
þ
ie deaportul de lichide
º
i de pierderi extra-renale. Diureza nocturnã<1/4 dindiureza/24 ore.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->