Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REN_02

REN_02

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by corinapop

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: corinapop on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
REN.2GLOMERULONEFRITELE (GN)
I.Defini
þ
ie:
afec
þ
iuni glomerulare inflamatorii, caracterizate histopatologic prin exudat, proliferare, hialinozã
º
i sclerozã glomerularã, iar clinic prin sd.nefritic acut sau cronic.
GLOMERULONEFRITA DIFUZÃ ACUTÃ (GNDA)POST - STREPTOCOCICÃI.Defini
þ
ie:
inflama
þ
ie difuzã acutã a glomerulilor renali, ce survine dupã oinfec
þ
ie streptococicã
º
i evolueazã cu sd. nefritic acut.Poate surveni la orica vârstã, dar este mai frecventã la copii
º
i adolescen
þ
i.Este mai frecventã la bãrba
þ
i decât la femei (2:1).
II.Etiopatogenie:
Intervine infec
þ
ia cu streptococ beta-hemolitic de grup A.Tipurile serologice “nefritigene” sunt 12
º
i 4.Leziunile glomerulare apar prin mecanism infecto-alergic :prin complexeimune circulante care se depun pe versantul epitelial (extern) al MBG, subformã de “humpsuri”( MBG con
þ
ine o glicoproteinã cu structurã antigenicãasemãnãtoare cu a streptococului nefritigen).
III.Clinic:1.Infec
þ
ie streptococicã acutã:
amigdalitã, scarlatinã, erizipel .
2.Perioadã de laten
þ
ã de 1-4 sãptãmâni:
se formeazã CIC .
3.Debutul GNDA:
-brusc:febrã, lombalgii, stare generalã alteratã .-insidios: subfebrilitã
þ
i, jenã lombarã .-printr-o complica
þ
ie (cardio-vascularã).
4.Perioada de stare:
sd. nefritic acut
a)sd. urinar:-
urini ro
º
ietice, tulburi,în “spãlãturã de carne” (hematurie macroscopicã).-oligurie (400-600 ml/24 ore) cu densitate normalã (> 1020) .-proteinurie moderatã neselectivã (1-3 g/24 ore) .-sedimentul urinar:-hematurie-cilindrurie-cu cilindri hematici
º
i hialini-leucociturie mai micã decât hematuria
b)sd. edematos:
 prin reten
þ
ie hidro-salinã-edem alb ,moale,pufos,cu godeu persistent .-de obicei localizat la fa
þ
ã
º
i pleoape,matinal .-poate fi generalizat-cu anasarcã (dependent de aportul de NaCl) .
c)sd. cardio-vascular:-HTA
 prin hipervolemie, datoritã reten
þ
iei de H2O
º
i apã .-este moderatã
1
 
-de tip sistolo-diastolic, cu cre
º
terea mai ales a valorii diastolice (180/120mmHg) .-evolueazã în paralel cu edemele (în func
þ
ie de aportul de NaCl) .-fundul de ochi este normal .-pulsul este bradicardicHTA severã se complicã cu tulburãri cardiace
º
i cerebraleComplica
þ
ii cardiace : insuficien
þ
a ventricularã stângã acutã(astm cardiac,edem pulmonar acut) .-zgomotele cardiace devin tahicardice (semn de alarmã), galop ventricular.Complica
þ
ii cerebrale :encefalopatia hipertensivã :-cefalee, vertij, acufene, fosfene, scotoame .-sd. de hipertensiune intracranianã:vãrsãturi, convulsii .-examen al fundului de ochi:edem papilar, artere retiniene spastice .
d)sd. de insuficien
þ
ã rena(reten
þ
ie azotatã):
tranzitor, prin scãdereafiltrãrii glomerulare-ureea plasmaticã cre
º
te moderat: 60-80 mg% .-creatinina plasmaticã:1,2-2 mg% .-clearance creatininã scãzut .
e)sd. inflamator:-
VSH
 
> 100 mm/h .-leucocitozã cu polinucleozã .-fibrinogen crescut .-electroforezã: cresc
α
-2 globulinele
º
i
γ 
-globulinele plasmatice.-proteina C reactivã pozitivã .-complementul seric scãzut .
f)
 
Teste specifice de infec
þ
ie streptococicã:
-titrul ASLO crescut .-inconstant: exudat faringian cu streptococ
β
-hemolitic .
V.Evolu
þ
ie:1.Vindecare:
dupã 3-12 luni,în forma cu proliferare endocapilarã purã .Survine în propor 
þ
ie de 75-95 % la copii ,5% la adul
þ
i .
2.Cronicizare:
20%-lent progresivã: dupã aprox. 10 ani (în forma membrano-prolifera-tivã).-rapid progresivã: în forma cu proliferare extracapilarã, deces în 1-2ani prin insuficien
þ
ã renalã .
3.Deces prin complica
þ
ii în faza acutã:
5% .-complica
þ
ii cerebrale (hemoragii) .-complica
þ
ii cardio-vasculare (edem pulmonar acut) .-insuficien
þ
ã renalã acutã .
2
 
GLOMERULONEFRITA DIFUZÃ SUBACUTÃ (RAPIDPROGRESIVÃ) (GNDS, GNRP)I.Defini
þ
ie:
glomerulonefridifuzã caracterizatã prin leziuni proliferativeextracapilare ce afecteazã > 60% din glomeruli , cu formare de semiluneepiteliale ce compricapilarele glomerulare, cu apari
þ
ia de necrozefibrinoide ale acestora (fig. 30 ).Evolu
þ
ia este rapid progresivã spre insuficien
þ
ã renalã ireversibilã, termina-lã.Frecven
þ
ã : 2-5 % din totalul NG.
II.Etiopatogenie:
 poate fi primarã (idiopaticã) sau secundarã:-post-streptococicã :-nestreptococicã:
III.Clinic:
evolueazã ca o GNDA post-streptococicã, dar mai sever.Caracteristic:-clinic:oligo-anuria se men
þ
ine dupã 10-30 de zile de la debut .-biologic:reten
þ
ia azotatã este severã
º
i progresivã .-histopatologic (PBR obligatorie):leziuni glomerulare cu semiluneepiteliale.
IV.Evolu
þ
ie:
majoritatea GNRP evolueazã spre deces în câteva sãpmâni,luni, sau pânã la 2 ani, prin:-insuficien
þ
ã renalã terminalã .-complica
þ
ii cardio-vasculare sau infec
þ
ioase .
GLOMERULONEFRITA DIFUZÃ CRONICÃ POST-STREPTOCOCICÃ (GNDC) 
Apare la 10-20% din bolnavii cu GNDA post-streptococicã.
Mecanism:
imunologic, prin CIC.
Clinic:
evolueazã în 3 stadii :
I.Stadiul de laten
þ
ã:
între episodul de GNDA
º
i apari
þ
ia simptomelor deGNDC-o duratã de 2-20 ani-bolnavul este asimptomatic-examenul urinii:poate eviden
þ
ia-proteinurie selectivã < 0,5 g/24 ore-hematurie microscopicã-cilindrurie
II.Stadiul manifest:
sd. nefritic cronic .
a)sd. urinar:
-poliurie hipostenuricã-proteinurie permanentã-hematurie microscopicã, poate deveni macroscopicã în perioadelede acutizare
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->