Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 6. alea

BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 6. alea

Ratings: (0)|Views: 245 |Likes:
Published by baieuskarari

More info:

Published by: baieuskarari on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2013

pdf

text

original

 
6. alea2011ko iraila
 
GURRA 
GUZTIA DA OSO ZAILA ERRAZA IZAN AURRETIK
25 urte baino gehiago pasa dira euskara ikasten hasi nintzenetik, eta oraindik erearian-arian, progresibitatea, borondatea, adostasuna, pertsuasioa eta horrelakokontzeptuen azpian ezkutatzen da erabaki eraginkorrak hartzeko ezintasuna. Denokegon gaitezke ados kontzeptu horiekin, baina benetako neurriak behar dira, bestelaezin baita hizkuntza-komunitate baten nahia ase. Argi baitago kontsumitzaile etaerabiltzaileen hizkuntza-komunitate bat dagoela egoera guztietan bere hizkuntzankontsumitzeko eta bizitzeko aukerarik ez duena.Hizkuntza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren 15. urteurrena ospatu berri daeta, bertan adierazten den bezala, hizkuntza-komunitate guztiek eskubide berdinakdituzte eta berdintasun hori benetakoa izan dadin, ezinbesteko neurriak hartu behardira, beti ere berdintasun-printzipioa aplikatuz. Alegia, guri eta gure seme-alabeieskubide hori aitortzen zaigu; hori horrela izanik, baten batek bermatu beharko dueskubidea beteko dela.Badakit hau zaila izan daitekeela, baina guztia da oso zaila erraza izan aurretik.Erraztasunerako bidean, gure hondar alea jartzen ari gara Bai Euskarari Ziurtagiriarenbitartez. Bai Euskarari Ziurtagiria urrats biziak ematen ari den bezala, gizartehonetako partaide guztiak ere urrats biziak ematera gonbidatu nahi ditut: arduradunpolitiko guztiak (agintean egon, zein egon ez), enpresak, establezimenduak eta eraguztietako entitateak, sindikatuak eta, noski, hizkuntza-komunitatea osatzen dutenpertsonak.
 Argitaratzailea:Ziurtagiriaren ElkarteaMartin Ugalde Kultur Parkea20140 Andoain (Gipuzkoa)tel. 943 592148www.baieuskarari.org @baieuskarari www.acebook.com/baieuskarariziurtagiria www.baisarean.orgZuzendaria:Rober Gutiérrez
 
Kudeaketa eta erredakzio-taldea:Ziurtagiriaren ElkarteaZenbaki honetako kolaboratzaileak:Nekane GoikoetxeaDiseinua eta maketazioa:BIT&MINA  Argazkiak:Ziurtagiriaren Elkartea, Mahala,Gipuzkoako Sendagileen Elkartea,Itzarri, BideraInprimatzailea:LeitzaranBanaketa:Ziurtagiriaren ElkarteaLege gordailua:SS-497-2010
Rober GutiérrezZuzendaria
 AGURRA
2
baiziurtagiridunen aldizkaria
 Aldizkari honetan publizitatea sartzekoidatzi ino@baieuskarari.org helbideraedo deitu 943 592148 teleonozenbakira.
 
BERRIAK 
2011ko urritik aurrera amilia euskaldu-netan lan egiten duten laguntzaileei etaberaien enplegatzaileei zuzendutakoeuskara ikasteko proiektu pilotu bat es-kainiko da. Proiektu honen berritasunada amiliek eta laguntzaileek elkarrekinikastea, pausoz pauso, beren lan-harre-mana euskarazkoa izan dadin.Proiektu hau gizarteko bi errealitateta-tik sortu da: alde batetik, amiliak etabatez ere pertsona nagusiak bere egu-
LANEAN
EUSKARA 
IKASIZ
neroko bizitzan etxean edo kanpoanbizi den laguntzailea behar izatearenerrealitatea dago. Familia edo pertsonanagusi euskaldunen kasuetan horrekaskotan esan nahi du bere ohiko hiz-kuntza aldatu egin behar dutela, lanbi-de horretan ari diren langile asko bestehizkuntza bat duten etorkinak baitira.Beste alde batetik, etorkin askorentzateuskara ikastea ez da erraza, dirua etadenbora inbertitu behar direlako etaberaien lehentasuna eguneroko bizi-tzan, aurrera egitea delako.
baiziurtagiridunenaldizkaria
3
Tailer honen bitartez, bi errealitate ho-riei erantzun nahi zaie aldaketa eragi-nez. Hasiera batean tailer hau laneanari diren pertsonei eta beraien enple-gatzaileei zuzenduta dago. Etorkizunaribegira, hala ere, asmoa da bien alde-tiko interesa kontuan hartuz, eta beharhorietatik abiatuz, euskara ikasten du-tenentzat eta langilea bilatzen dutenamilientzat lan-poltsa bat sortzea; etaproiektu honen eredua beste sektorebatzuetara zabaltzea, nekazaritzara edoostalaritzara, esate baterako.Donostiako Caritaseko ‘Laguntza Etxea’nlau hilabeteko tailerra eskainiko da (lan-gileek astean bi ordu, amiliek hileanbi ordu egingo dituzte). Langileak berelanarekin lotutako esamoldeak, komu-nikaziorako egiturak eta hitzak ikasikoditu eta, aldi berean, hizkuntza berribatera hurbiltzeko teknikak. Familiak,berriz, hilean behin eskolak jasoko ditueuskara gutxi dakien pertsona bati nolairakatsi jakiteko.
Etorkin askorentzat euskaraikastea ez da erraza, diruaeta denbora inbertitubehar direlako eta beraienlehentasuna eguneroko bizitzanaurrera egitea delako

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->