Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia Diferentelor Individuale Curs

Psihologia Diferentelor Individuale Curs

Ratings: (0)|Views: 1,800|Likes:
Published by api-27236023

More info:

Published by: api-27236023 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Psihologia diferentelor individuale

1. Fundamentele \u015ftiin\u0163ifice \u015fi empirice ale psihologiei diferen\u0163iale. Argumentele metodologice \u00een investigarea diferen\u0163elor individuale. Rela\u0163ia cu psihologia general\u0103.

Psihologia diferen\u0163ial\u0103 s-a dezvoltat ca o replic\u0103 fa\u0163\u0103 de individualizarea descriptiv\u0103
nenuan\u0163at\u0103 a psihologiei generale si se afla in legatura cupsihologia personalt\u0103\u0163ii si
psihodiagnoza diferen\u0163ial\u0103, domenii pe care le-a alimentat \u015fi implicat ca suport de validare
\u015fi impulsionare.

Psihologia diferen\u0163ial\u0103 procur\u0103 si implic\u0103 folosirea activ\u0103 a unei imense cantit\u0103\u0163i de informa\u0163ie con\u0163inut\u0103 de studii psihologice efectuate prin nenum\u0103ratele investiga\u0163ii moderne. Studiile si cercet\u0103rile aferente au ca prioritate studiul varietatii naturii umane. La toate acestea se adaug\u0103 interese legate de biogeneza uman\u0103 \u015fi efectele ei de diversitate.

2. Explicarea diferen\u0163elor individuale:
\u2022
factori ereditari
\u2022
factori de mediu
\u2022
sociali.

Prezentarea studiilor si cercetarilor care au pus in evidenta diferentele individuale legate de influneta factorilor genetici si ambientali asupra trasaturilor de personalitate si inteligentei .

2.1.Investigarea influentelor genetice si ambientale asupra inteligentei.
Studiile despre gemeni

Studiile despre gemeni se confrunt\u0103 cu \u00eencercarea de a afla raspunsul la intrebarea daca fondul genetic comun in proportie mai mare de 50% conduce la punctaje ale tr\u0103saturilor de personalitate si a coeficientului de inteligen\u0163\u0103 mult mai apropiate.

Poten\u0163ialul ereditar al unei persoane este transmis prin intermediul cormozomilor si genelor si influenteaza caracteristicile sale fizice si psihice. Gnenele sunt segmente ale moleculelor de ADN care stocheaza informatia genetica, unele suntdo minante, altele suntrecesive iar altele sunt purt\u0103toare ale caracteristicilor sexuale. Cele mai multe din caracterisiticile umane suntpoligenice, adic\u0103 sunt determinate de actiunea mai multor gene.

Pentru studierea influen\u0163elor exercitate de ereditate in condi\u0163ii exeprimentale si de
laborator , in cadrul studiilor pe animale, se foloseste \u00eencruci\u015farea selectiv\u0103.
Istoria timpurie a studiilor privitoare la ereditate:
1809 Lamarck \u00een \u201ePhilosophie zoologique\u201d a explicat diferentele de via\u0163\u00e3 prin
variatia conditiilor de mediu
Lamarck sus\u0163inea ideea c\u0103 schimb\u0103rile necesare spre a da seam\u0103 de
evolu\u0163ia de la o specie la alta se datorau mo\u015ftenirii caracteristicilor dob\u00eendite
1859 Ch.Darwin a emis teoria selectiei naturale si a luptei pentru existent\u00e3
1863 Gregor Mendel a publicat rezultatele sale prin care contureaza ideea
transmiterii ereditare prin cromozomi
Din 1869 incepand cu studiile lui Francis Galton asupra efectelor ereditatii a existat o
problematica controversata in psihologie, respectiv caruia dintre factori, genetici sau
de mediu ii revine cea mai importanta influenta in dezvoltarea unor trasaturi
diferentiale.

In a doua parte a secolului XX, este identificat codul genetic. Este recunoscut ca selectia naturala este principalul mecanism al evolutiei, insa sunt identificate si altele care il completeaza, cre\u00eendu-se o imagine mult mai complexa decat cea prezentata de Darwin.

\u00cempartirea umanitatii in rase si aplicarea principiului supravie\u0163uirii celui mai bine adaptat ( 1862 -Herbert Spencer \u2013 evolutia social\u0103) , ideile eugeniei (1930) ca si curent de idei ce propunea interventia asupra evolutiei umane ,idei ce constituie baza pseudo- stiintifica a rasismului nazist, ofereau justificari ideilor rasite si imperialismului.

Dupa descoperirea ADN-ului \u00eens\u0103, este recunoscut ca populatiile umane sunt, din
punct de vedere genetic, aproape identice si deci nu pot fi unele "superioare" altora.

Exist\u0103 \u00eens\u0103 multe discu\u0163ii cu privire la rolul evolu\u0163iei \u00een comportamentul uman. Sunt unii cercetatori care sus\u0163in c\u0103 omul este ceea ce evolu\u0163ia l-a programat s\u0103 fie, explicand comportamentul uman \u00een func\u0163ie de genele care le are un individ; al\u0163ii \u00eens\u0103 sus\u0163in c\u0103 omul are capacitatea de a inv\u0103\u0163a din experient\u0103 atat de mare, \u00eencat aceasta anuleaza majoritatea instinctelor "programate" \u00een gene de evolutie.

Aceast\u0103 controvers\u0103 a fost depasit\u0103 prin aceea ca tr\u0103s\u0103turile difenten\u0163iale ale
inteligen\u0163ei si personalit\u0103tii sunt considerate un rezultat al interac\u0163iunii dintre
ereditate si mediu ( A.Birch, S.Hayward, 1999, p.41).

Datorit\u0103 faptului ca studiile privitoare la ereditatea uman\u0103 nu pot fi realizate direct pe subiecti umani din considerente etice, metoda studiului transmiterii genetice a anumitor caracterisitii este cea pe subiectzi \u00eentre care exista anumite grade de rudenie de preferint\u0103 gemeni.

Gemenii sunt de 2 tipuri :mono zigo\u0163i (sau identici) saudi ziog\u0163i (fraternali). Gemenii dizigo\u0163zi se formeaz\u0103 din dou\u0103 ovule fertilizate separat, asemanandu-se genetic la fel ca si copii cu parin\u0163i comuni, iar gemenii monozigoti se dezvolta dintr-un singur ovul fertilizat, av\u00e2nd o zestre genetic\u0103 identic\u0103.

\u2022
Studiile privind influne\u0163a factorilor genetici asupra inteligen\u0163ei
- indicatori ai coeficien\u0163ilor de corela\u0163ie a nivelului de inteligen\u0163\u0103 \u00een cadrul familiei
(dupa A.Birch, S.Hayward, 1999, p.42)
Tip
de
rela\u0163ie
familial\u0103
studiul
Newma
n1937
Shields
1962
Burt
1966

Bouchardi&
McGue
1981

Gemeni monozigo\u0163i
\u2022
crescu\u0163i
impreun\u0103
0.91
0.76
0.94
0.86
\u2022
crescu\u0163i
separat
0.67
0.77
0.77
0.72
Gemeni dizigo\u0163i
\u2022
crescu\u0163i
impreun\u0103
064
0.51
0.55
0.60
Fra\u0163i cu aceea\u015fi
parinti
\u2022
crescu\u0163i
impreun\u0103
0.47
\u2022
crescuti
separat
0.24
Frati cu un singur
parinte comun
\u2022
crescuti
impreuna
0.42
\u2022
crescuti
separat
0.22
Veri
0.15
Concluziile studiilor despre inteligen\u0163\u0103 \u2013 argumente in favoarea bazei genetice a
inteligentei
\u2022
cu c\u00e2t gradul de rudenie este mai apropiat cu at\u00e2t coeficientul mediu de corela\u0163ie a
nivelului de inteligen\u0163\u0103 este mai \u00eenalt.
\u2022
coeficien\u0163ii de corela\u0163ie crec odat\u0103 cu similaritatea condi\u0163iilor de mediu
\u2022
cei mai inal\u0163i coefcienti de corela\u0163ie se \u00eentalnesc \u00een cazul gemenilor monozigo\u0163i
( atribuindu-se similarita\u0163ii genetice)
\u2022
gemenii monozigoti crescuti separat au coeficenti de inteligenta mai apropiati decat
gemenii dizigoti crescuti impreuna
Limitele studiilor si critici aduse in favoarea bazei genetice a inteligentei
\u2022
studiile utilizeaza instrumente diferite si validitatea comparatiei este puternic
chestionata
\u2022

gemenii monozigoti crescuti separat au beneficiat de de familii asemanatoare sau au fost crescuti de membrii aceleiasi familii \u2013 sunt presupuse influnete de mediu similare cu ref. La studiul Kamin, 1974

\u2022
studiul Newman contine referinta la gemeni monozigoti crescuti in medii total
diferite care au inregistrat diferente la teste de pana la 24 de puncte
\u2022
loturile de subiecti pe care s-au desfasurat primele studii de acest gen au fost
inexacte, datorita metodelor imprecise in identificarea gemenilor monozigoti
Herman (1984) a remarcat ca familiile care au gemeni nu sunt reprezentative la nivelul
populatiei generale si ca urmare nu se pot face generalizari pornind de la studiile
\u2022
Studiile legate de adoptii.

Proiectele experimentale despre adoptie si felul in care ele urmaresc sa stabileasca masura in care copii adoptati dezvolta personalitati apropiate de parintii biologici sau cei adoptivi.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioana Pavaliu liked this
Vrinceanu Ovidiu liked this
constantin rares liked this
Anna Tanase liked this
ada f liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->