Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peraturan Open Ultimate Challenge 2011

Peraturan Open Ultimate Challenge 2011

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Syafiq Ali

More info:

Published by: Syafiq Ali on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

 
PERATURAN:
“OPEN ULTIMATE CHALLENGE 2011”
 1. AM
Pertandingan ini dinamakan “OPEN ULTIMATE CHALLENGE 2011”
 
2. PENGANJUR / PENGELOLA
Pertandingan ini dianjur oleh Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sukan FakultiSains Sukan Dan Rekreasi UiTM Perlis dan dikelolakan oleh Bacth SR Massectric
3. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
3.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia.3.2 Setiap pasukan dibenarkan mendaftar seramai empat belas (14) orangpemain dan seorang (1) pengurus. Pendaftaran hendaklah menggunakanBorang yang telah disediakan.3.3 Pemain yang tidak didaftarkan tidak dibenarkan mengambil bahagian.Sekiranya berlaku sedemikian, penyertaan pasukan tersebut dalampertandingan ini akan dibatalkan secara automatik. Semua perlawanansebelumnya yang disertai oleh pasukan tersebut dianggap tidak sah. Jikamenang, kemenangan percuma akan diberikan kepada pasukan lawan.
4. TEMPAT, MASA DAN JADUAL PERTANDINGAN
4.1 Semua perlawanan akan dijalankan di lokasi yang akan ditentukan kemudian.4.2 Masa bagi semua perlawanan adalah15 + 5 + 15. 4.3 Pasukan yang akan bermain hendaklah berada di padang sepuluh (5) minitsebelum perlawanan dimulakan. Kemenangan percuma akan diberikankepada mana-mana pasukan jika pasukan lawan gagal berada di padangselepas lima (5) minit dari masa sesuatu perlawanan sepatutnya dimulakan.
5. FORMAT PERTANDINGAN
5.1 Perlawanan akan dijalankan secara tujuh (7) sebelah.5.2 Ratio setiap perlawanan adalah 5: 2 atau 4: 3 mengikut persetujuan kedua-dua pasukan bertanding.
 
5.2.1 Contoh:- 5:2 = 5 lelaki: 2 perempuaan5.3 Pasukan-pasukan yang bertanding dibahagi kepada 4 kumpulan. Kedudukanpasukan dalam sesuatu kumpulan akan ditentukan dengan cara undian.5.4 Perlawanan pusingan awal dalam sesuatu kumpulan, akan dijalankan secaraliga. Johan dan Naib Johan Kumpulan akan bertemu secara menyilangmengikut jadual yang ditetapkan oleh Penganjur secara kalah mati diperingkat suku akhir,separuh akhir dan juga peringkat akhir.5.5 Dalam peringkat,suku akhir separuh akhir dan akhir, sekiranya dua pasukanyang bermain masih dalam kedudukan seri setelah masa sebenar tamat,maka permainan secara 'Sudden Death' akan dijalankan dalam masatambahan 10 minit iaitu 5 minit setiap separuh masa dengan tiada masarehat.
„Sudden
Death' bermaksud mana-mana pasukan yang skor terlebihdahulu akan diisytiharkan sebagai pemenang dan permainan akanditamatkan serta merta.5.6 Pemberian mata ialah tiga (3) jika menang, satu (1) mata jika seri dan kosong(0) mata jika kalah.5.7 Jika terdapat dua (2) atau lebih pasukan mempunyai jumlah mata teratasyang sama, kaedah berikut hendaklah dipatuhi bagi menentukan pasukanyang layak ke perlawanan akhir:5.6.1 Pasukan yang mempunyai jumlah perbezaan bilangan skor yangbanyak.5.6.2 Jika masih seri pasukan yang mempunyai jumlah skor terbanyak5.6.3 Jika masih seri sistem lambungan syiling akan digunakan bagimenentukan pemenang.
 
6. PERTUKARAN PEMAIN.
6.1 Sebanyak tujuh (7) pertukaran pemain bagi setiap perlawanan.
7. KEMENANGAN PERCUMA
7.1 Kemenangan percuma akan diberikan kepada mana-mana pasukan, jikapasukan lawannya didapati melakukan kesalahan seperti berikut :-7.1.1 Menyenaraikan pemain yang tidak didaftarkan dalam mana-manaperlawanan seperti dinyatakan dalam perkara 3.27.1.2 Gagal berada di padang selepas lima (5) minit dari masa perlawanansepatutnya dimulakan seperti dinyatakan dalam perkara 4.4.7.1.3 Tidak mahu meneruskan perlawanan.7.2 Pasukan yang diberi kemenangan percuma akan mendapat tiga (3) mata dankiraan jaringan 3-0.7.3 Pasukan yang bertanding tidak dibenarkan memberi kemenangan percumakepada pasukan lawan. Jika berlaku juga keadaan sedemikian, pasukantersebut secara automatik terkeluar dari kejohanan ini dan perlawanansebelumnya dibatalkan.
8. PERATURAN AM
8.1 Pasukan yang bertanding wajib menyediakan dua (2) set jersi yangmempunyai warna yang berlainan untuk jersi utama dan simpanan. Sekiranyadua (2) pasukan yang akan bertanding didapati memakai jersi yang samawarnanya, pasukan yang disebut terdahulu dalam jadual pertandinganhendaklah menukar jersi yang dipakai dengan warna lain.8.2 Peratuan mengikut Undang-Undang dan Peraturan Am
“OPEN ULTIMATE
CHALLENG
E 2011”
yang dikuatkuasakan sepanjang kejohanan sukan ini.8.3 Pihak penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kejadian yangtidak diingini terhadap mana-mana pihak sebelum, semasa dan selepaspertandingan ini dijalankan.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->