Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prawo Gospodarcze Publiczne Rok II

Prawo Gospodarcze Publiczne Rok II

Ratings:

4.89

(1)
|Views: 6,750|Likes:
Published by api-3739532

More info:

Published by: api-3739532 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Prawo gospodarcze1
1.Relacje pomiędzy państwem a podmiotami gospodarczymi, to Prawo Gospodarcze.
Czy administracyjne prawo gospodarcze można traktować jako dział? Obecnie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Prawo dzielone jest na kilka gałęzi: cywilne, karne, administracyjne. W doktrynie podział jestnastępujący:
Prywatne prawo gospodarcze
Prawo obrotu gospodarczego (stosunki między podmiotami uczestniczącymi w obrocie)
Publiczne prawo gospodarcze to oddziaływanie państwa na gospodarkę.
2.Teoria kompleksowa
Teoria kompleksowa, to uporządkowanie w zakresie prawa poprzez wybranie odpowiednich regulacji ztypowego praw administracyjnego, cywilnego tak żeby coś ułożyć dla administracyjnego prawagospodarczego.-Jakie cele chce osiągnąć państwo w oddziaływaniu na gospodarkę?-Kto wykonuje, jakie podmioty?-Jakie środki, metody znajdują zastosowanie przez podmioty je realizujące?
Pięć funkcji Kosikowskiego zarządzania gospodarką narodową 
Pięć funkcji zarządzania gospodarką narodową. Korzystając z wzorców modelowych jest pięć funkcji(tak jak u Fayola) którymi państwo kieruje gospodarką narodową.1.Stworzenie założeń systemowych gospodarki państwa (program gospodarczy politykagospodarcza państwa). - Rodzaje zachowań państwa wobec gospodarki – KosikowskiInstrumentarium prawne stworzenie prawa gospodarczego. - Jest to ideologia gospodarcza państwa (brak)2.Kierowanie planowaniem zadań ekonomicznych gospodarki państwa.Kierowanie wykonawstwem planowych zadgospodarczych. Formy oddziaływania państwa – kierowanie gospodarką Prawo gospodarcze – opracowanie planu gospodarczego
Kontrola wykonania zadań gospodarczych
według Kosikowskiego szeroko rozumiana dotyczy również systemu zarządzania.Kontrola systemowa – co naprawić, co ustalić. Jest to swego rodzaju system wczesnego ostrzegania.Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (1996), powstało po likwidacji Centralnego UrzęduPlanowania.1.Typy zachowań państwa wobec gospodarki – Jaśkiewicz2.Formy działania oddziaływają na gospodarkę.Prawo gospodarcze i działania organizatorskie.
3.
Funkcje Państwa w zakresie prawa gospodarczego publicznegoFunkcja ochronna
Państwo ochrania istniejący ład i porządek.
Funkcja bezpieczeństwa w aspektach
a)wewnętrznym, b)zewnętrznym.Jest rozumiana szeroko jak porządek publiczny oraz jak ład gospodarczy.
 Powstaje pytanie: ,,Jak Państwo na to oddziałuje, jak to oddziaływanie opisać?
 Należy odróżnić trzy sfery lecz każda nie jest autonomiczna z osobna:
 
Prawo gospodarcze2
Typy zachowań Państwa
cel Państwa jakie stawia i jaki chce osiągnąć.
Rodzaje oddziaływań Państwa
wskazanie i opisanie podstaw ideologii gospodarczej jako fundamentu sposobu i kierunku oddziaływania.
Formy i środki oddziaływania
Państwa na gospodarkę.Obok tych sfer jest problem instytunalizacji – kto na gospodarkę oddziałuje, w jakim stylu, jak itp.
4.Cele państwa - typyZe względu na różne cele Państwa przyświecające Państwu, rozróżniamy następujące typy:Typ podstawowy, zasadniczy
Wyróżniany jako najpełniej realizujący funkcję ochroni bezpieczeństwa Państwa. Istotą jest, Państwo nie zmienia gospodarki i jednocześnie chroni istniejący typ gospodarki. Modać sięwyodrębnić i tak można opisać postawę Państwa.
Typ reformatorski
Państwo nie zmienia gospodarki i ją ochrania ale dokonuje zmian w modelu gospodarki. Jest częstoobserwowany, gdy model gospodarczy jest niedostosowany do wysokiego poziomu rozwoju siłwytwórczych. Model dotychczasowy jest niewydolny, mało skuteczny, nieekonomiczny. Nazywany jest w związku z tym modelem reformatorskim gospodarki, może dotyczyć też tylko jakiejś jejgałęzi.
Typ ewolucyjny
skutkujący najdalej metodami jest to zasadnicza zmiana gospodarki (można rzec pod każdymwzględem). Jest to jednak konsekwencja pewnych zmian, wydarzeń – głównie ustrojowych.
Istota:
zmiana typu gospodarki i wybór (dobór) najlepszego modelu gospodarczego.
Przeciwnicy uważają:
iż nie można wyróżnić tego typu zmian,-dwa pierwsze typy są wystarczające, a trzeci nie /takie zmiany muszą być związane z obumarciem państwa i społeczeństwa danego typu/.
Uzasadnienie zwolenników:
- historia udowadnia, iż jest to zasadne: zmiany rewolucyjne (francuska, październikowa),- miejsce na drodze pokojowej: Polska, Czechosłowacja (podział na 2 państwa).W tym typie ewolucyjnym Państwo posiada:- władzę: ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą,- inne organy państwowe przygotowane do realizacji zadań z tym związanych,- również aparat przymusu,- środki oddziaływania na społeczeństwo /w tym aparat przymusu/.
5.Formy oddziaływania PaństwaPlanowanie i programowanie /oddziaływanie gospodarczePlanowanie ma charakter indykatywny:
zakłada określony rozwój gospodarczy, ustala wskaźnikiekonomiczne rozwoju.
Nie ma w gospodarce rynkowej planowania dyrektywnego.
 jest to swegorodzaju oferta, propozycja (nie do odrzucenia) Państwa, które Państwo składa podmiotowi.
Dobry plan zawiera:
cel oraz maksymalnie konkretne zadania jakie stawia,
wystarczające środki do realizacji,
środki, które da się wygenerować w przyszłości w związku z realizacją.
 
Prawo gospodarcze3
Tworzenie prawa dla gospodarki
Państwo może wspomagać regulacjami prawnymi funkcjonowanie gospodarki. Prawo musi byćadekwatne do typu i modelu państwa. Przy istniejącej swobodzie prawotwórczej ograniczeniem jestobowiązujący model państwa.Według prof. Wróblewskiego typ racjonalnego prawodawcy ma miejsce wtedy, gdy regulacja prawna jestuzasadniona:
Czy cel jest precyzyjnie określony i czy jest uzasadnienie ogólne, czy potrzebna jest norma prawna, a jeżeli tak, to jaka: zezwalająca, zakazująca, blankietowa – co w sobie powinna zawierać,uchwalona w odpowiednim trybie i czasie powinna wejść w życie.
Zależy nam żeby była normą skuteczną 
6.Zasada subsydiarności w gospodarce
W procesie stanowienia prawa duże znaczenie ma dworactwo naukowe, konsultacje na etapie jego przygotowania i stosowania – gdy wchodzi w życie.Przyczyną nowelizacji prawa jest fakt, że nie została przemyślana do końca jej koncepcja, gdyż wymagalicznych poprawek. Proces stanowienia prawa jest uregulowany. Również procedury są tak samo ważne jak zagadnienia materialne.Modele reglamentacyjne obowiązujące w życiu gospodarczym powodowały, że działalność gospodarcza była ograniczana (koncesje, zezwolenia).
7.Formy działań realizacji politycznej gospodarki państwa
Formy działań objawiają się w następujących działaniach państwa wobec gospodarki:
Działania organizatorskie
Tworzenie, przekształcanie i znoszenie państwowych gospodarczych, gdzie państwo występuje w roli przedsiębiorcy. Działania te dotyczą powoływania i odwoływania kadry kierowniczej przedsiębiorstw.Rozmiary działalności organów są różne, w odniesieniu do gospodarki planowej, działania organów państwa realizują określoną koncepcję państwa do gospodarki, gdzie rola państwa jest podstawowa jakokreatora procesów gospodarczych.gospodarczych gospodarce rynkowej występuje w mniejszej skali, bo udział państwa w procesachgospodarczych jest zauważalny, ale w przypadku wykonywania monopolu, realizowania zasady pomocniczości (subsydiarności).Z państwowym przedsiębiorstwem mamy do czynienia, gdy chcemy zapewnić świadczenie usług wogólnym interesie gospodarczym (świadczenie usług publicznych) – prawna koncepcja przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska.Państwo w gospodarce rynkowej nie powinno prowadzić działalności komercyjnej, poza działalnością fiskalną.
Działania koordynacyjne
to potrzeba ujednolicenia działania wielu podmiotów. Działanie nazywane koordynacją jest wymogiemracjonalnego postępowania i cechą działania zorganizowanego, bez wymogu prawnego regulowaniazjawisk koordynacji. Prawo o koordynacji może występować, ale nie jest warunkiem koniecznym jegowykonywania.W gospodarce planowej zjawisko koordynacjami bardzo liczne podstawy prawne. Tworzyły onekoordynację międzyresortową, branżową i koordynację terenową.
Działania Ekonomiczno finansowe
to działania dla realizacji polityki gospodarczej państwa, zarówno w gospodarce planowej jak igospodarce rynkowej. Państwo preferuje działania władcze, rzadko używa takich narzędzi, jak stopa procentowa, kredyt (gosp. planowa). ównym sensem jest stwarzanie systemów zachęt zwykorzystaniem instrumentów prawnych oddziaływania na gospodarkę.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sammy_1990 liked this
Marcela Kopera liked this
Izabela Czubak liked this
Piotr Malinowski liked this
Wacek Słomiński liked this
Wacek Słomiński liked this
justa1703 liked this
maniana1984 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->