Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
[VNMATH.COM]-LV-UNGDUNG-LYTHUYET-NHOM-DE-GIAI-TOAN-SOCAP

[VNMATH.COM]-LV-UNGDUNG-LYTHUYET-NHOM-DE-GIAI-TOAN-SOCAP

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Published by galoi14

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: galoi14 on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

 
 
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 ================
 Nguyễn Tuyết Nga
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
 
ỨNG DỤNG CỦA LÍ THUYẾT NHÓM TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP 
 
Thái Nguyên, năm 2009
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 www.VNMATH.com
 
 
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 ================
 Nguyễn Tuyết Nga
 
ỨNG DỤNG CỦA LÍ THUYẾT NHÓM TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN SƠ CẤP 
 
Chuyên ngành:
Phương pháp Toán sơ cấp
 
Mã số:
60.46.40
Hướng dẫn:
 PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn
 
Thái Nguyên, năm 2009
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 www.VNMATH.com
 
Môc lôc
Lêi cm ¬n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 KiÕn thøc chuÈn bÞ vÒ lÝ thuyÕt nhãm 5
1.1 Nhãm, nhãm xylic vnhãm con . . . . . . . . . . . . . . 51.2 §Þnh lÝ Lagrange, ®ång cÊu nhãm . . . . . . . . . . . . . 71.3 T¸c ®éng cña nhãm lªn tËp hîp . . . . . . . . . . . . . . 91.4 C«ng thøc c¸c líp v§Þnh lÝ Burnside . . . . . . . . . . 10
2 Mét sè øng dông vo sè häc 15
2.1 Mét sè øng dông ®¬n gin . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2 Mét sè øng dông cña §Þnh lÝ Lagrange . . . . . . . . . . 192.3´¦ng dông cña ng tc c¸c p v §Þnh Burnside . . 20
3´¦ng dông vo tæ hîp 26
3.1 Nhãm ®èi xøng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.2´¦ng dông vo tæ hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.3 Mét sè vÝ dô minh häa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Ti liÖu tham kho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
 www.VNMATH.com

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->