Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Religionskompendium - Længsler og realitet

Religionskompendium - Længsler og realitet

Ratings: (0)|Views: 342 |Likes:
Published by Bjarke Jørgensen

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Bjarke Jørgensen on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
ngsler og realitet i det senmoderneReligion
2011-2012
 
Indhold
1. KOSMOS
OG
KAOSOplever vi tilværelsen i det senmoderne Danmark som frihed eller byrde?
Hvad længes vi efter i det senmoderne?
Uddrag af:
Iben
Thranholm:
Tro og
tvivl:
Moderne tro er
længsel.
Et interview med Finn Skårderud.Weekendavisen 5/12 2003.
Hvordan kommer den senmoderne længsel til udtryk?
Mellem kritik og længsel. Gud og religion som mediefænomen.Lise Ludvigsen og Poul S. Mikkelsen:
Religion i det senmoderne samfund,
Systime 2007, s. 9-13
Hvordan har religionens rolle(r) ændret sig fra det traditionelle til det senmoderne samfund?
Lise Ludvigsen og Poul S. Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund, Systime 2007, s.14-19, 22,
30-31.
2.
KÆRLIGHED OG KILDEVANDHvorfor længes vi efter parforhold og familieliv, når 37 % af
alle
ægteskaberender med skilsmisse?
Hvilken funktion har ægteskabet i det senmoderne?
Billeder af brudepar fra hhv. nutiden og ca. 1920.Ægteskabslovgivning. Fra Sofie Reimick
m.fl.
Kultur
og samfund - en materialesamling til
kultur-
ogsamfundsgruppen
HF,
Systime
2011,
s.48.Uddrag fra folkekirkens vielsesritual fra
3.
KROP OG
NEr de traditionelle kønsroller erstattet af lighed? Hvorfor er kroppen i fokus?
Iben
Thranholm:
Når hverdagen giver genklang i evigheden - om krop og hverdagsreligiøsitet,
iKritisk forum for praktisk teologi nr. 90, december 2002, s. 68-77.
4.
KIRKE OG KARMAHvor går vi hen, når vi ikke mere går i kirke?
Hvad tror vi på i det senmoderne og hvordan dyrker vi vores religion?
Interview med Tim Jensen, af Camilla F. Madsen:
Den kosmiske bolsjepose.
Jyllandsposten 22/3
2006.
Hvordan bruges traditionelle religiøse udtryk
i
det senmoderne?
Thomas Duus Kjær:
Pludselig bliver benene slået væk under en.
Fra Lise Ludvigsen og Poul S.
Mikkelsen:
Religion i det senmoderne samfund,
Systime 2007, s. 60-63.
 
Tro og tvivl: Moderne tro er længsel
Weekendavisen 5/12 2003.Tro og
tvivl.
Dette er det første interview i en serie på fire med mennesker, der
står
uden for den kristne kirke og kikker kritisk fascineret ind i dens rum. Denne gang dennorske psykiater Finn Skårderud.af
Iben Thranholm
(...)Man kan godt kalde min rejse for enpilgrimsrejse. Jeg er en moderne pilgrim.Moderne pilgrimme er først og fremmest drevetaf deres længsel efter helhed og sammenhæng.
I
modsætning til middelalderens pilgrimme rejserde ikke til hellige steder for at gøre bod eller forat tilbede. De rejser ud for at finde ensammenhængende selvopfattelse. Spørgsmålet»hvem er
jeg?«
er startpunktet. Svaret liggermuligvis i et andet spørgsmål - nemlig »hvem erGud?« Hvis det religiøse skal forme enmenneskelig identitet, er det afgørende, at disseto kernespørgsmål kommer i en dialog medhinanden.(...)
I
min bagage medbringer jeg altså spørgsmålene:»Hvad er tro«? »Hvem er Gud«? »Hvem er jeg«(i betydningen det moderne menneske)?
I
sidsteøjeblik beslutter jeg mig for at tage et ekstraspørgsmål med - »Er der noget, som er helligt imoderne liv?«R afklaringen af spørgsmålet »hvem er jeg« erså påtrængende for den moderne pilgrim, hvader så mere nærliggende end at indlede min rejsemed at opsøge en psykiater. Den norskepsykiater Finn Skårderud er ekspert ispiseforstyrrelser og forfatter til bogen »Uro«,som også former sig som en rejse. En rejse i detmoderne selv. Undervejs stiller han en uhyrepræcis diagnose af det moderne menneskesgrundlæggende følelse af splittelse og
rastløshed.
Han beskriver, hvordan modernekultur er indbegrebet af modsætninger ogparadokser, og hvordan den ydre tvetydighed oguro forplanter sig til indre uro og splittelse.Uroen kan kun opleves som noget godt, hvis denbliver organiseret af et sammenhængende selv.Oplevelsen af tilstrækkelig helhed ogsammenhæng er nutidsmenneskets størsteudfordring. Men det, som især vækker mininteresse, er de mange paralleller til den kristnebegrebsverden. Flere gange sammenlignerSkårderud det moderne menneskes sjæleliv meddet religiøse middelaldermenneskes, og hanviger ikke tilbage for at lade det modernepsykologiske menneske antage skikkelse afverdslige munke og nonner. Der tales om askese,om kroppen som et privat kloster og om degudløses hellige øjeblikke. Det er for mig etendnu større paradoks, da jeg ikke troede, at detreligiøse sprog overhovedet var anvendeligtinden for psykologien i dag.Skårderuds adresse er et paradoks i sig selv. Denligger på Kirkevejen i Oslos centrum. Psykologienhar ellers været en lang vej væk fra kirken.Sigmund Freud, psykologiens fader, ansåreligionen for at være noget som undertryktemennesker og gjorde dem syge. En spændetrøje,som mennesket måtte frigøre sig fra for at findesit sande jeg og for at blive herre i eget hus.Skårderud konstaterer derfor
også,
»atpsykoanalysen var et betydningsfuldt bidrag tilat det moderne gudsforladte menneske fikbegreber til at skabe en refleksivt ordnetfortælling om mennesket selv.«
I
dag går mangei terapi, fordi de aldrig nåede at få et samlet selv,førend det allerede var gået i tusind stumper ogstykker. Der findes ikke længere nogen sandhedom det at være menneske. Fraværet af det fasteskaber orienteringsproblemer. Freuds forestillingom det selvstændige menneske efterladertomme rum. De bliver forsøgt fyldt ud aflængslerne og forestillingerne om helhed.Skårderud skriver: »Vi er fulde af længsel, men vifår ikke det, vi længes efter. Vi føler, at vi harmistet noget, vi aldrig har haft. Man sørger udenat vide over hvad. Mennesket har altid længtes

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->