Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Perbedaan an Merancang Menggambar Arsitektur Dan Seni

Perbedaan an Merancang Menggambar Arsitektur Dan Seni

Ratings:
(0)
|Views: 282|Likes:
Studi Pengantar Arsitektur
Studi Pengantar Arsitektur

More info:

Published by: Moses William Yuwono on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

 
 
Vg~ngaeej Vg~gjbejeej,Kg~ejbejo,Kgjooekne~, E~riqghqw~,aej Rgji
Rgnwec ejmqeri nin`imo~eli*
Kmrgr _i``iek Ywmjm5566191Vgjaiaihej Qghjih E~riqghqw~pLVQHpWVIp>655
 
 
5
E*
 
Vg~ngaeej Vg~gjbejeej, Kg~ejbejo, aej Kgjooekne~
e*
 
Vg~gjbejeeji*
 
 
Vg~gjbejeej eqew v`ejjijo eae`ec v~mrgr vgjoekni`ej hgvwqwrej yejokgjyejohwq eve yejo ehej ai`ehwhej ai kere kgjaeqejo, hevej, neoeikejeaej rieve yejo ehej kg`ehwhejjye*iii*
 
Vg~gjbejeej eae`ec rweqw v~mrgr ejqiriveri qgjqejo hgdeaiej aej hmjairi ai kerekgjaeqejo, aej kgjgjqwhej wveye qg~neih wjqwh vgjbeveiej qwdwej* #Ce~ymrm)i|*
 
V`ejjijo ir agriaijo ij ea|ejbg ceq ir qm ng amjg*
#_*C* Jgkej)|*
 
V`ejjijo ir qcg agqg~kijeqimj ml e bmw~rg ml ebqimj qm ebcig|g e agri~ga ~grw`q 
*#@mwir E* E``gj)|i*
 
Vg~gjbejeej eae`ec hgrg`w~wcej v~mrgr vgkihi~ej aej vgjgjqwej rgbe~e keqejoce`+ce` yejo ehej aihg~dehej ai kere yejo ehej aeqejo ae`ek ~ejohevgjbeveiej qwdwej yejo qg`ec aiqgjqwhej* #Rmjaej V* Rieoiej)|ii*
 
V`ejjijo ir qcg rg`gbqijo eja ~g`eqijo ml lebqr eja qcg kehijo eja wrijo ml errwkvqimj ~goe~aijo qcg lwqw~g ij qcg |irwe`ireqimj eja lm~kw`eqimj ml  v~mvmrga ebqi|iqigr ng`ig|ga jgbgrre~y qm ebcig|g agri~ga ~grw`q*
#Ogm~og ^*Qg~~y)|iii*
 
Eae`ec wveye kgjyeqehej kere`ec wkwk vgkng~i qwoer kgjdeai rgdwk`eckere`ec rqejae~ yejo `gnic hgbi` yejo qg`ec aihgqecwi vgkgbecejjye eqew yejokwaec aivgbechej* #D*_* _eag)n*
 
Kg~ejbejoi*
 
 
Kg~ejbejo #Ag|irg)4
V`ej m~ ij|gjq #e bmkv`gs v~mbgaw~g, ryrqgk, m~ kgbcejirk) ny be~glw` qcmwocq*
#Mslm~a Aibqimje~igr)
 
 
>
iii*
 
Kg~ejbejo #Agrioj)4 Kgkihi~hej, kgjooekne~ ~gjbeje, kgjywrwj neoiej+neoiej kgjdeai rgrweqw yejo ne~w* #Hekwr Ijoo~ir+Ijamjgrie)i|*
 
Kg~ejbejo eae`ec kgjownec rgrweqw yejo rwaec eae kgjdeai rgrweqw yejo`gnic neih* #Qik KbOijqy)|*
 
Kg~ejbejo eae`ec v~mrgr h~geqil kgjwdw rgrweqw yejo ne~w aej ng~owje yejoqiaeh eae rgng`wkjye* #Rmgmjam N* Rmgqgadm)b*
 
Kgjooekne~i*
 
Kgknweq qi~wej ne~ejo #m~ejo, nijeqejo, qwknwcej)8 yejo ainweq agjoejbm~gqej vgjri` arn veae hg~qer arn8 kg`whir* #HNNI)
 
ii*
 
Kgjooekne~ #A~e)4
V~mawbg #e vibqw~g m~ aieo~ek) ny kehijo `ijgr eja ke~hr mj vevg~ iqc e vgjbi`, vgj , gqb*
#Mslm~a Aibqimje~igr)
 
iii*
 
Kgjooekne~ kg~wvehej re`ec reqw hgoieqej wjqwh kgjwejohej rweqw iag eqewbg~iqe ae`ek ngjqwh awe aikgjri*
 
Ng~nghe` rgdwk`ec qgm~i aej aglijiri ae~i vg~gjbejeej, kg~ejbejo, aej kgjooekne~aieqer, aeveq airikvw`hej ngng~eve vmhmh vihi~ej rgneoei ng~ihwq4
 
Vg~gjbejeej kg~wvehej rgnwec v~mrgr vgkihi~ej yejo bg~keq owjekgjgjqwhej rm`wri qg~neih eqer hmjairi-hgdeaiej ai kere yejo ehej aeqejoagjoej kgkvg~ciqwjohej lehqe+lehqe qg~heiq aej erwkri-~eke`ej qg~ceaev kereagvej, eoe~ qg~bevei qwdwej yejo aihgcgjaehi*
 
Kg~ejbejo eae`ec hgoieqej h~geqil yejo kgjoceri`hej iag-oeoerej owjekgjownec rgnwec hmjairi-hgeaeej kgjdeai `gnic neih aej ng~owje, yejo ni`eaivg~`whej aeveq ai|irwe`irerihej hgae`ek ngjqwh awe aikgjri kewvwj qioeaikgjri*
 
Kgjooekne~ eae`ec hgoieqej h~geqil ae`ek ~ejohe kgjwejohej iag-ikedijeriagjoej kgknweq oe~ir aej qejae veae kgaie oekne~ ae`ek ngjqwh aweaikgjri*

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
AnNum D'gRoe liked this
Ryoo Bae liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->