Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tefsir Rijeci La Ilahe Illallah

Tefsir Rijeci La Ilahe Illallah

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by cici22

More info:

Published by: cici22 on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
 
دي  ح و  لا ةمك س  فت 
 
Tefsir riječi tewhia
 
Imām Muhammed ibn ’Abdul
-
Wehhāb
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!Upitan je
šejh Muhamme ibn Abul
Wehh
ā
b
o značenju riječi
(
il 
ā
he illAll 
ā
h
) pa je odgovorio:Znaj, All
āh ti se smilovao, a ove riječi (riječi šehaeta) ijele kufr o islāma. To je rečenicabogobojaznosti i najčvršde uže. To je ono što je Ibrahim, a.s., učinio vječnom riječi svojim
pokoljen
 jima kako bi se Allahu vradali.
 
Nije ovoljno izgovoriti ovu rečenicu bez poznavanja njenog značenja
jer je i munafici izgovaraju
a bide u Džehennemu ispo nevjernika na samom nu, unatoč tome što klanjaju i zekā
t
aju. Ved
se pod tim podrazumjeva njen izg
ovor zajeno sa srčanom spoznajom, s ljubavlju spram terečenice i njenih sljebenika i s mržnjom prema onome čemu se njeno značenje suprostavlja
.
 Otuda Poslanik,
sallall 
ā
hu 'alejhi we sellem
, kaže:
Ko kaže iskreno la ilahe illallah
…”
U drugojpredaji stoji:
“…
iskreno iz srca
.”
 
U tredem haisu je rekao:
Onaj ko kaže la ilahe illallah i  zaniječe sve što se obožava mimo Allaha
…”
 
Kao i mnogi rugi haisi koji upuduju na neznanjevedine ljui u pogleu ovog šehaeta.
 
Tako znaj a ova rečenica (
il 
ā
he illAll 
ā
h
) podrazumijeva negaciju i potvrdu: negaciju
uluhijjeta
 
(božanstvenosti
) bilo kome mimo All
āha, pa čak i Muham
medu,
sallall 
ā
hu 'alejhi wesellem
,
i Džibrī 
lu, a zatim i svima onima mimo njih, od All
ā
hovih
ewlijā' 
(
štidenika) i obrih ljui.
Ako si ovo razumio, razmisli o
uluhijjetu
 
(božanstvenosti)
koji je All
ā
h Sebi potvrdio, azanegirao ga Muhammedu,
Džibrī 
lu i svima ostalima, zanegirao je da njima u njemu (
uluhijjetu
)pripada i koliko je djeli
d
 
zrna gorušice. I znaj a je ovaj uluhij
 j
et ono što običan naro u našem
vremenu naziva
es-sirru
(misterija) i
el-wil 
ā
 je
 
(štideništvo). A značenje riječi
''il 
ā
h'' 
 
 je štidenik kojipri sebi ima nešto tajnovito. To je onaj koga
 
(mušrici)
nazivaju
el-fa
qī 
(siromah) i
eš 
-
 š 
ejh
, a koga
običan naro
zove
es-sejjid 
 
(gospoin, uglenik) i tome slično
, a to je
zbog toga što oni misle a
 je All
ā
h svojim odabranim stvorenjima dao posebno mjesto, te da je All
āh zaovoljan a čovjekko njih traži utočište
i da se od njih nada, da od njih
traži
p
omod u teškoj situaciji,
te da ih uzima
za posrenike između sebe i Allāha. Ono za šta počinioci
 širka
 
u našem vremenu tvre a su
posrednici,
to je ono što su prethonici nazivali
ālihe
(
božanstvima).
Posrednik je
ilāh
 (
božanstvo)
, a
čovjekove riječi
''Lā
il 
ā
he illAll 
ā
h'' 
 
znače negiranje posrenika.
 
Nevjernici svijeoče Allā
hu
tewh
 ī 
d rububijjeta
 
Ako ovo želiš a spoznaš na potpun način to deš
 
učiniti uz pomod vije stvari:
 Prva:
Da znaš a su nevjernici koje je Allāhov
Poslanik,
sallall 
ā
hu 'alejhi we sellem
, ubijao,
čiji je imetak zaplenjivao i čije je žene ozvoli
o, (da su oni)
Uzvišenom
All
ā
hu
potvrđivali
 
tewh
 ī 
rububijjeta
, a on podrazumjeva da niko drugi ne stvara, niti opskrbljuje,
niti oživljava
, niti
 
usmrduje
, niti upravlja svim stvarima, (niko drugi) do All
āh Jean, kao što kaže Allā
h, U
zvišen
neka je:
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
  
   
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
   
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
''Reci: 'Ko vas sa neba i iz zemlje obskrbljuje, ili
čije su ijelo
sluh i vid i ko izvodi
ž
ivo izmrtvog i
izvoi mrtvo iz živog, i ko svim upravlja
?'
Oni de zasigurno redi
: 'All
ā
h'.''
1
 
Dakle,
ovo pitanje je veliko i bitno, a to je a znaš a su nevjernici svjeočili i potvrđivali
ove stvari, pa ih i pored toga to nije uvelo u isl
ām i nije učinilo njihovu krv i imetak zabranjenim.
Oni su, pored ovih djela,
 još i
davali milostinju i obavljali
hažž 
i
'umru
,
činili (neke)
'ib
ā
dete
iostavljali neke zabranjene stvari,
bojedi se Allāha. Međutim
,
ruga stvar ih je učinila
nevjernicima i njihovu krv i imetak je
učinila ozvo
ljeni
m, a to je što Allā
hu
tewhid uluhijjeta
nisu
svijeočili
, a on podrazumjeva da se dova ne
upuduje
nikome, niti se nada ni od koga drugogmimo Allaha Jednog K
oji suruga nema, i a se ne traži pomod o nekoga mimo Njega
, niti sekolje nekome drugom mimo Njemu, niti bliskom meleku ni poslanom vjerovjesniku. Pa onaj kopom
od traži o nekoga rugog mimo N
 jega
 –
postao je nevjernik. I onaj ko zakolje nekomedrugom mimo Njemu
 –
postao je nevjernik. I onaj ko se zavjetuje nekome drugom mimo Njega
 –
 postao je nevjernik,
i tome slično.
 
Mušrici koje j
e A
llāhov
Poslanik,
sallallāhu 'alejhi we sellem
, ubijao su
upudivali ovu
dobrimljudima, pa su zbog toga postali nevjernici, iako su
Allāhu potvrđivali
tewh
 ī 
d rububijjeta
 
Ovo
deš na potpun način shvatiti
ako zna
š
da su
mušrici 
koje je ubijao
Allāhov
Poslanik,
sallall 
ā
hu 'alejhi we sellem
,
upudivali
dovu
obrima, kao što su melec
i i
kao što su
'Is
ā,
'Uzejr idrugi pored njih od
ewlij 
ā' 
, pa je to stvar zbog koje su postali nevjernici, iako su potvr
đ
ivali da jeAll
ā
h Stvoritelj, Opskrbitelj, Onaj koji svim upravlja. P
a ako ovo spoznaš
,
spoznao si značenje
''Lā
 il 
ā
he illAll 
ā
h'' 
i spoznao si da je onaj ko uputi dovu vjerovjesniku ili meleku, ili ih doziva ili od njih
pomod traži zaista izašao iz
isl
ā
ma i da je to nevjerstvo zbog kojeg ih je ubijao
Allāhov
Poslanik,
sallall 
ā
hu 'alejhi we sellem
.Pa ako bi neko od
mušrika
rekao:
''Mi znamo da je All 
ā
h Stvoritelj, Obskrbitelj, Onaj Koji svim upravlja
i On je učinio ove obre Njemu bliske, pa im mi upudujemo ovu
i njima sezavjetujemo,
ko njih ulazimo i o njih pomod tražimo i time želimo zagovorništvo i želimo
danam se djela prihvate, a shvatamo da je All 
ā
h Onaj Koji je sve stvorio i Koji svim upravlja.'' 
 Ti reci: Ovaj tvoj govor je
medhheb
(pravac) Eb
ū
 
Džehla i njemu sličnih, jer su
oni
upudivali
dovu 'Is
ā'
u, 'Uzejru, melekima i
ewlijama
 
želedi to
, 
kao što kaže Allāh, Uzvišen neka je:
 
1
Sura Junus 31. ajet

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->