Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Izvje01610107e o provedbi Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec listopad 2010.

Izvje01610107e o provedbi Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka za mjesec listopad 2010.

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2011

pdf

text

original

 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
IZVJEŠ
Ć
E O PROVEDBIPLANA PROVEDBENIH AKTIVNOSTIPROGRAMA GOSPODARSKOG OPORAVKAZA MJESEC LISTOPAD 2010.
28. listopada 2010.
 
 
 
 PROVEDBENE AKTIVNOSTI NADLEŽNO TIJELO ROK  PROVEDBA IZVJEŠ
Ć 
 E O PROVEDBI PLANA PROVEDBENIH AKTIVNOSTI PROGRAMA GOSPODARSKOG OPORAVKA ZA MJESEC LISTOPAD 2010.
1
1. FISKALNA POLITIKA
PROVEDBENE AKTIVNOSTI NADLEŽNO TIJELO ROK PROVEDBA
KRATKORO
Č
NE MJERE (do kraja 2010. godine)
 
1.1. Ukidanje kriznog poreza na dohotke iznad 6.000 kuna od 1. studenoga 2010.
 Nositelj: Ministarstvo financija
Zakonski akti:
 
Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na pla
ć
e,mirovine i druge primitke
 
Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke odsamostalne djelatnosti i ostale primitkeMinistarstvo financijaMinistarstvo financijatravanj 2010.travanj 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Zakon na sjednici 23. travnja 2010.(objavljen u NN, br. 56/10), prema kojem se ukida pla
ć
anjeposebnog poreza na pla
ć
e, mirovine i druge primitke po stopi od2% na primitke od 3.000 do 6.000 kuna od 1. srpnja 2010., te stopaod 4% na primitke ve
ć
a od 6.000 kuna od 1. studenoga 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Zakon na sjednici 23. travnja 2010.(objavljen u NN, br. 56/10) prema kojem se ukida pla
ć
anjeposebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostaleprimitke po stopi od 2% na ukupni iznos mjese
č
nog primitka(odnosno na ukupni iznos prosje
č
nog mjese
č
nog primitka zadohodak od samostalne djelatnosti) od 3.000 do 6.000 kuna od 1.rujna 2010., te stopa od 4% za iznos ve
ć
i od 6.000,00 kuna od 1.sije
č
nja 2011.
1.2. Ukidanje svih poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak, osim poreznih poticaja za istraživanje i razvoj
 Nositelj: Ministarstvo financija
 
Zakonski akti:
 
Zakon o porezu na dohodakMinistarstvo financija lipanj 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona oporezu na dohodak (objavljen u NN, br. 80/10) na 18. sjednici 18.lipnja 2010. prema kojem se ukidaju porezne olakšice za upla
ć
enepremije osiguranja, zdravstvene usluge i stambene potrebe, a kojesu porezni obveznici mogli koristiti do ukupno 12.000,00 kunagodišnje u godišnjem obra
č
unu poreza na dohodak na temeljupodnesene godišnje porezne prijave.
 
 
 PROVEDBENE AKTIVNOSTI NADLEŽNO TIJELO ROK  PROVEDBA IZVJEŠ
Ć 
 E O PROVEDBI PLANA PROVEDBENIH AKTIVNOSTI PROGRAMA GOSPODARSKOG OPORAVKA ZA MJESEC LISTOPAD 2010.
2
Podzakonski akti:
 
Pravilnik o porezu na dohodakMinistarstvo financija listopad 2010.
U TIJEKU
Nacrt Pravilnika je u izradi.
1.3. Izrada plana smanjenja državnih rashoda
 Nositelj: Ministarstvo financija
 
Zakonski akti:
 
Izmjene i dopune Državnog prora
č
una Republike Hrvatskeza 2010. godinu s Izmjenama i dopunama Zakona oizvršavanju Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za2010. godinuProvedbene mjere:
 
Implementacija plana smanjenja državnih rashodazahtijevat
ć
e mogu
ć
e izmjene i dopune zakona ipodzakonskih propisa iz nadležnosti drugih tijela kojima sepropisuju prava korisnika državnog prora
č
una.Ministarstvo financijaMinistarstva i druga tijela državneupravelipanj 2010.lipanj 2010.
PROVEDENO
Hrvatski sabor usvojio je Izmjene i dopune Državnog prora
č
unaRepublike Hrvatske za 2010. godinu s Izmjenama i dopunamaZakona o izvršavanju Državnog prora
č
una Republike Hrvatske za2010. godinu 30. kolovoza 2010.
U PROVEDBI
Izvršena je analiza rashoda u Državnom prora
č
unu.Prijedlog zakona o financiranju politi
č
kih aktivnosti i izbornepromidžbe usvojen je od Vlade Republike Hrvatske i upu
ć
en uHrvatski Sabor (zakonom se predlaže unapre
ñ
enje sustavafinanciranja politi
č
kih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih
č
lanova predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne iregionalne(podru
č
ne) samouprave, nezavisnih lista i kandidata, tesmanjenje iznosa sredstava koja se osiguravaju u državnomprora
č
unu za redovito godišnje financiranje politi
č
kih stranakanezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru).Nadalje, Vlada RH je na sjednici 20. svibnja 2010. donijelaPrijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima idužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, s Nacrtom kona
č
nogprijedloga zakona kojim se predlaže prestanak prava zastupnika nabesplatan prijevoz sredstvima javnog prometa.Tako
ñ
er, Vlada RH je na sjednici 28. svibnja donijela Odluku ouvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnihtelefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica,te na
č
inu odobravanja službenih putovanja.Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnimcestama kojim se smanjuje broj osoba s invaliditetom koje suoslobo
ñ
ene od pla
ć
anja cestarine za jedan osobni automobil naautocestama (28.05.2010.); Zakon stupa na snagu 22.06.2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->