Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seyahatname

Seyahatname

Ratings:
(0)
|Views: 2,124|Likes:

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

 
EVLİYA ÇELEBİSEYAHATNAMESİ.900421Bu cilde ilâve edilen resimler hakkında izahatKitaba renkli olarak ilâve edilen Kahire ve İskenderiye şehirlerine ait bulunan iki resim, Piri Reis'in Üniversite Kitapsarayında Yıldız kitapları arasında 1521/1 sayı ile kayt«Kitabı Bahriye» sinin yazma bir nüshasının 302 (Kahire) ye 297 (İskenderiye) inci sayfaln küçültülerek alınmıştır. Resimlerin asıl kıt'aları 20 X 30 santimetredir.rİÇİNDEKİLERDuai Hazreti Âdem Safiyyullah der Hakkı Mısır bilisanı kelâmullahı iberî, 3 - Zikri evsafıve şehri azîmi mahrusei Mısırı nadirei asır yani Ümmü Dünya Kahirei Muizziyye, 4 - Esmai tMısır ve gayri kütübü nadirei asın beyan ider, 4ELFASLÜL EVVELFi evsafı Fustatı Mısır bikurbi Cebelül Mukattam, 5FASLI SANİTufandan sonra Mısıra malik olanları beyan ider, 12 - Hikâye, 15FASLI SALİSDer zikri ahvali Âli Amalika, 16FASLI RABİHazreti Yusuf Fayyum şehrin bina idüb Buhayrei Yusufu biemrillâh tahfir eyledüğü beyanında6 - Zikri vefatı Hazreti Yusuf aleyhisse-lâm, 18FASLI HÂMİSÂli Reyyaniyan zikrin ayan beyan ider, 18FASLI SADİSMısıra dahil olan enbiyai izamı beyan ider, 19 - Hikâyei Şerefname, 21 - Ve ehli beyti Resulden Mısıra dahil olanları beyan ider, 23 - Ve Mısıra dahil olan hukema kudemayı beyan id, 23FASLI SABİ'Mucizatı Muhammedül Mustafa berekâtiyle Mısırı Kahirei Hazreti Ömer hilâfetinde Amr ibnüldiği beyanındadır, 24FASLI SAMİNMısır hakkında sarihan ve kinayeten ve tevzihan nazil olan Âyeti şerifeleri beyan ider, 26ELFASLÜT T ASİZikri fethi Mısır fi hilâfeti Hazreti Ömer ibnül Hattab an yedi Amr ibnül Âs, 29 - Evsafırai Mısır bedesti Hazreti Amr ibnül Âs, 31VIELFASLÜL ÂŞİRFi beyanı selâtîn ve gayri düveli mülûkân ile Devleti Ali Osman ilâ zemanı Sultan Mehemmedi İbrahim Han, 34 - Ali Emeviyyun, 35 - Evsafı Devleti Âli Abbasiyan, 36 - Devleti Âli Tahiryan, 38 - Devleti Beni Leys Saffariyan, 39 - Devleti Âli Samaniyan, 39 - Devleti Beni Âli Ziyad, 39 - Devleti Ali Büveyh, 39 - Devleti Âli Sebüktekin, 39 - Devleti ÂliGure, 40 - Devleti Harezmiyan, 40 - Devleti Âli Selçukıyan, 40 -Devleti Selçukıyanı Sani,- Devleti Selçukıyanı Rum, 40 - Devleti Ta-cûddevle, 40 - Devleti Âli Ata Bey, 40 - Devleti Âli Ömeriyye, 40 - Devleti Âli Ata Beği Kebir, 41 - Âli Salâhiyan, 41 - Devleti Âli Eyyan bin Şadül Kürdî, 42 - Devleti Çerakese, 42 - Devleti Âli Türkmaniyan, 43 - Devleti Ekran, 43 - Devleti Âli Kara Hatayan, 44 - Devleti Âli Eyyubiyan, 44 - Devleti Âli Melâhide,44 - Devleti Beni Artık, 44 - Devleti Âli Mervan, 44 - Devleti Beni Merdasül Kilâbî, 44 -Devleti Beni Âli Esed, 44 - Devleti Âli Beni Hemedan, 44 - Devleti Âli Beni Akil ibniEbi Talib, 45 - Devleti Âli Türkmaniyan, 45 - Devleti Âli Danişmendiyye, 45 - Devleti ÂliKara Yusufyan, 45 - Devleti Âli Ak Koyunlu, 45 - Devleti Âli Şahı Sahan İran Turan, 46 -Devleti Âli Derbeniyan, 46 - Devleti Âli Şamhaliyan, 46 - Devleti Âli Özbekyan, 47 - Devleti Âli Cengiziyan, 47 - Devleti Âli Cengiziyan, 47 - Diğer Devleti Âli Cengiziyanı Mavera-nehir, 48 - Tabakai Şalisi Âli Cengiziyan, 48 - Tabakai Rabii Devleti Âli Cengiziyan ÂliTimur Gürgân Sahib hurucu cihan, 48 - Tabakai Hâmisi Âli Cengiziyan yani evlâdı Timur Gür9 - Tabakai Sadisi Devleti Âli Cengiziyan yani Evlâdı Timur Gürgân padişahı Hindistan ve Sstan, 50 - Devleti padişahı Sindistan, 50 - Devleti padişahı Mun-tan, 50 - Zikri ahvaliDevleti Hakanı Çin, 50 - Devleti ahvali padişahı Fağfur, 51 - Zikri ahvali Devleti padişahylimyan, 51 - Zikri ahvali padişahı Belh, 51 - Devleti Âli İnculiyan, 51 - Devleti Âli Muzafferan,
 
51 - Devleti Âli Çobanyan, 52 - Devleti İlkâniyan, 52 - Devleti Âli Kurt-bay, 52 - DevletiÂli Serabdârân, 52 - Zikri evsafı Devleti Âli Abbasiyan,52 - Devleti Âli Sasaniyan, 53 - Devleti Diyala, 53 - Devleti Âli Sülferyan,53 - Devleti Âli Abbasiyanı Ekrad, 53 - Devleti Âli Kiyaniyanı Acem,54 - Devleti Âli Eşkaniyan, 53 - Devleti Âli Kırvaniyan, 55 - Devleti Ma-maniyan, 55 - Devleti Devleti Âli Sasaniyan, 55 - Devleti Âli Mahan,55 - Zikri Devleti Âli Beni Resul, 56 - Devleti Şürefayı Mekke yani Âli Haşimyan, 57 - Zikahvali Selâtîni Mısırı Kahirei Muizziyye, 58 - Diyarı Mısır ve ÂH Ahşidiyyun, 58 - Devlet, 59 - Ibtida Mısıra malik olan Âli Osman, 59 - Ezin Canib, 61 - Lâtifei tasavvufane, 62-Hikâyei garibe, 63VIIELFASLÜL HADİ AŞERMısır ceziresinde olan kırk sekiz selâtîn ve melikeleri beyan ider, 64 - Sitayişi cezireive Ümmü Dünyayı kadîmi Mısır, 65 - Selâtîni Şürefayi Ali İdrase, 67 - Selâtîni Hamud, 677 -Selâtîni Ali Beni Taş, 67 - Selâtîni Ali Mülsemmîn, 67 - Selâtîni Ali Beni Harîn, 67 -Ali Kâmilyan, 68 - Devleti Âli Beni Agleb, 68 - Devleti Ali Beni Kelb der cezirei Sakaliyye, 68 - Devleti Ali Badis, 68 - Devleti Ali Beni Hafaz, 68 - Devleti SelâtîniFas, 69 - Selâtîni azîmi Devleti Sudan, 69 - Evsafı Devleti Selâtîni Foncistan, 69 - DevleMeliki Berberistan, 70 - Devleti Ali Kırmanka, 70 - Devleti Ali Begevnski, 70 -Devleti Mülûkânı Zülyezan, 71 - Devleti Beni Âli Hilâl, 70 - Devleti Âli Afrika, 70 - DevletBornu, 72 - Devleti Âli Afnu, 72 - Devleti Vilâyeti Cezayir, 72 - Devleti Vilâyeti Tunus, 72 - Devleti Vilâyeti Tırab-lusu Mağrib, 73 - Devleti Mülûkü Dumbiyye, 73 - Devleti Âlbiyye, 73 - Evsafı Devleti Mülûkü Habeş, 74ELFASLÜS SANİ AŞERRuyi arzda müşrikinden Kiralı dâli bedfiali bedahval olanları beyan ider, 74 - Devleti Kesra, 74 - Âli Dadiyan, 75 - Tabakai Evvel Âli Gür-ciyan, 75 - Tabakai Sarii Âli Açık Baş, 7Tabakai Salis Âli Küril,75 - Tabakai Rabi Âli Şavşad, 75 - Tabakai Hâmis Âli Mekril, 75 - Tabakai Sadis Âli Tacdarani Macar, 75 - Tabakai Sabi Kiralı Mosko,76 - Devleti Leh Kiralı, 76 - Devleti Çeh, 76 - Bî Devlet Macarı Erdel, 76 - Devleti Orta Macar, 77 - Bî Devleti lsfaç, 77 - Devleti Atikı Felemenk, 77 - Devleti Danimarka, 77 - Devleti Dunkar Kız, 78 - Devleti Nemçe, 78 - Devleti İngiliz, 78 - Devleti Küçük Macar79 - Devleti belâyı ekberi Venedik, 79 - Devleti Dobre Venedik, 79 - Vilâyeti Kızıl Elma Devleti Papa, 80 - Bî Devleti Fransa, 80 - Devleti Cineviz, 80 - Devleti Igranduka,80 - Devleti Portakal, 81 - Kiralı Eflak, 81 - Devleti Buğdan, 81 - Vilâyeti Cerkezistan, 81 - Deşti Kıbcakda ve gayride sakin olan kalmakları beyan ider, 82 - Devleti TıysaŞah, 82 - Devleti Muyıncak Şah ibni Tıysa Şah, 83 - Devleti Kuban Kalmık, 83 - Devleti ÇaKalmık, 83 - Devleti Gökdelen Kalmık, 83 - Devleti Urumbet Kalmık, 83 - Devleti Sakar Kalmık, 83 - Zikri ahvali dalâlet âyîni taifei Abaza, 84 - Vilâyeti Abazai Çaçlar, 84 - Vilâbazai Arlan, 84 - Vilâyeti Abazai Çenda-lar, 84 - Vilâyeti Abazai Büyük Çendalar, 84 - Vili Abazai Keçler, 85 - Vilâyeti Abazai Artlar, 85 - Vilâyeti Abazai Sadşe, 85 - Vilâyeti Abazai Kamış, 85 - Vilâyeti Abazai Suçlar, 85 - Vilâyeti Cerkesi Bozo-duk, 85 - Vilâyeti AşiKotası, 85 - Zikri ahvali Rusu menhus yaniVIIIKazakı Âk, 86 - Devleti Ali Kayseri Rum, 87 - Devleti Kıbtî, 87 - Devleti Yunaniyan, 87- Devleti Batalise, 87ELFASLÜS SALİS AŞERDevleti Ali Osmanın zuhur tulûun beyan ider, 88 - Sebebi gazayı Mısır bedesti Selim Han, 92 - Sergüzeşti Şehzade Selim Han, 94 - Şehzade Selim Hanı Evvelin seyahatde Bağdaddan Kâ'bgeldüği, 98 -Şehzade Selim Hanı Evvelin sene 918 tarihinde müstakil Şah olduğu,100 - Sultan Selim Şah ismail ile Çaldıranda cenk itdiklerin beyan ider,101 - Selimi Evvel karındaşların ve karındaşları evlâdların şehid etdüği-dir, 103 - Selimiderken Merci Dabıkda Sultan Gavri ile cenk itdiğidir, 105 - İnhizamı evveli Sultan Gavribedestî Selim Şahı Evvel, 107 - Kal'ai Maarriye, 109 - Kal'ai Hama, 109 - Kal'ai Humus, 109 - Şam ve Tırablus, 109 - Fethi Kal'ai Şam, 109 - Beyanı kabri Mu-hiddin ibnül Arabî110 - Fethi Kal'ai lzzetül Haşim, 102 - Def ai saniyede Selim ile Gavrinin cengi veGavrinin akıbeti beyanındadır, 113 - Sene 922 Fethi Kal'ai Mısır ba cengi azîm, 116 - Deryanı mubahasei Melik Tuman Bay bihuzuru Selim Şah ve âkıbetikâr Katli Tuman Bay, 117 -Sergeşti azîmi Selim Han ba Kurtbay Fedayî der Kasrı Ümmülkıyas, 119FASLI RABİ AŞER
 
Refteni Sultan Selim bicanibi Dimyat ve Reşid vc lskenderiyye, 122 - Zikri hazaneiSultan Gavri bi Kal'ai lskenderiyye, 122ELFASLÜL HÂMİS AŞERKavanîni Mısır fi devleti Sultan Selim Han ibni Bayezid Han, 124ELFASLÜS SADİS AŞEREyaleti Mısırda olan hilâfetleri ve mirlivaları ve Mısır içinde saliyane ile sancak beğlercümle kâşifliklerin Kanunu Selim Han üzre beyan ider, 129 - Mısır eyaletinde olan beğlerbeeri beyan ider, 131ELFASLÜS SABİ AŞERKavanîni kaidei ayîni divanı Mısır der ahdi Sultan Selim Han Fatihi Mısırı nadiretülasır,yişi Darbhanei Mısır, 135 - Evsafı hâkimanı Mısır ve hacegân, 136 - Der beyanı aklâmı mudhreyn ve adedi hazaini Mısırı nadiretülasır, 138 - Sitayişi zirâi miadı Nili Mübarek ve kesi Adem ve envai hayvanat kesreti ve himaratın vefreti 139ELFASLÜS SAMIN AŞERKavanîni Selim Şah üzre Mısırın yedi ocak askerin ve yevmiyye mevaciblerin beyan ider, 141IXELFASLÜT TASİ AŞERZikri alayı Kanunu Mısır, 142 - Bâlâda tahrir olunan askerî taifesinin üç ayda bir ve herevaciblerin ve icmallerin beyan ider, 146ELFASLÜL İŞRİNMısır mollasının hüküm hükûmatın ve avayid fevayidin ve cümle niyabetlerin ve eyaleti Mısıarı beyan ider, 147 - Mısır mollalarının ziri hükmünde eyaleti Mısırda olan kazaları beyan-Bâlâda tahrir olunan hazinelerin cemii Mısır kullarına ve gayri ulema ve hulefay ve duagana ve cemii gayri masarifatı bezi olunan Mısır hazinelerin ve cemii iradı hattı şerif ileethüda İbrahim paşa cem'i der hazine idüb kullei hazniye koduğu icmali defteri hümayun suridir kim beyan olunur, 151 - Der beyanı ıstılâhatı lehcei mahsusu ahalii Mısır, 159 - Evsamayı sâdâtı kiram Nakibüleşrafı Mısır, 161ELFASLÜL HADİ VEL İŞRİNMahrusei Mısır kal'asının ibtida banisin ve cemii imaretlerinin banisin ve cümle binayi azimleri beyan ider, 163 - Hikâyei münasib, 164 - Evsafı ibtida binayi kal'ai Mısır bedestiEyyubiyan Elmelikün Nasır Salâhuddin Yusuf bin Eyyub Şadiyül Kürdî, 166 - Evvelâ evsafı iç167 -Evsafı Narin Kai'a ve gayri, 169 - Sitayişi kasrı Kara Meydan ve tul arzı Kara Meydan, 171 - İç Kal'ada olan tılsımatları beyan ider, 171 -Tılsımatı akreb, 172 • Tılsımatıtı çıyan, 173 - Tılsımı humma yani ısıtma, 173 - Tılsımı Kulunc, 173 - Tılsımı taun, 173ELFASLÜS SANİ VEL İŞRİNEvsafı Sarayı kal'ai vüzerayı Mısır, 174 - Evsafı Sarayı veziri Mısır, 176 - Evsafı DivanhGavri, 179 - Der medhi Divanhanei Sultan Kayıtbay, 180 - Evsafı sakıyehayi Bi'ri Yusufve"gayri çahlan beyan ve ayan ider, 183 - Eski Mısırda Sultan Gavrinin sukemerlerin ve adedin beyan ide»-, 184 - Paşa Sarayı kaPasındaki sakiye dolabları adedin beyan ider,184 - Aşağı Mısır kuyularının adedlerin beyan ider, 185ELFASLÜS SALİS VEL İŞRİNAşağı Mısır kal'asının dairen madar cirmin ve cemii ebvabların ve cümle burç baruların bey, 186 - Mısırın aşağı şehir içindeki cümle dereb kapuların beyan ider, 189ELFASLÜR RABİ VEL İŞRİNDer zikri evsafı mahallât ve hanedan sarayı âli ve gayri büyutları beyan ider, 189 - SitayBabı Züveyle, 190XELFASLÜL HÂMİS VEL İŞRÎNMahrusei Mısırda müstecabüddave olan cevamii selâtînleri ve gayri cevamii kebirleri alelumbeyan ider, 191 - Evsafı Camii Amr ibnülAs, 191 - Der vasfı cacayibi Camii Amr ibnül As, 193 - Evsafı Camii Ezheri Kaid, 194 - Evsafı Camii Sultan Ahmed ibni Tulün, 196 - Evsafı Camii Hâkim Biemrillâh, 198 - Evsafı Camii Tahir Beybars, 199 - Evsafı Cami-hayi AtaBey, 200 - Evsafı Camii Sultan Müeyyed, 200 - Evsafı Camii Sutan Hasan ibni Mehemmed ibni Sultan Kılâvan, 202 - Evsafı Camii Mahmud paşa, 205 - Evsafı Camii Emirahuru Kebir, 206 - Evsafı Camii Sultan Gavri, 206 - Türbei Sultan Gavri, 207 - Evsafı Camii Sultan Barkuk, 208 - Evsafı Camii Sultan Elmelikül Kâmil Mehemmed, 209 -Evsafı Camii Sultan Nasırüdn, 209 - Evsafı Camii Sultan Meliküt Tahir, 209 - Evsafı Camii Sultan Kılâvanus Salihî, 20- Evsafı Camii Sultan Salih, 210 - Evsafı Camii Sultan Eşref, 211 - Evsafı Camii SultanCan-bulad, 211 - Evsafı Camii Sultan Beybars, 212 - Evsafı Camii Sultan Salih Hacı AliBahriyyenin âhiridir, 212 - Evsafı Camii Sultan Kan Bayül Çerkezî, 212 - Arslan Kay Camii

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tawhide_islamic liked this
Ali Hut liked this
Emrah Turan liked this
vedat1978 liked this
dehamuhtar liked this
dehamuhtar liked this
roxelat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->