Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Raëlienii, sectă cu pretenţii ştiinţifice

Raëlienii, sectă cu pretenţii ştiinţifice

Ratings: (0)|Views: 90|Likes:
Published by Dan Constantin
Studiu de pr. Dan Bădulescu apărut în cartea "Ortodoxie şi erezie", Ed. Agaton, 2006
Iniţial în "Credinţa ortodoxă", Anul VII, nr. 9 (79), septembrie 2003 şi nr. 10 (80) octombrie 2003
Studiu de pr. Dan Bădulescu apărut în cartea "Ortodoxie şi erezie", Ed. Agaton, 2006
Iniţial în "Credinţa ortodoxă", Anul VII, nr. 9 (79), septembrie 2003 şi nr. 10 (80) octombrie 2003

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dan Constantin on Oct 07, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2015

pdf

text

original

 
1
Raëlienii, sectă cu pretenţii ştiinţifice
 
ş
i misiunea bisericii
1
 
Pr. Dan Bădulescu
 
Introducere
 Noţiunea de sectă
 
Potrivit specialistului Jean François Ma
yer: ,,În limba engleză există o diferenţă între cuvintele
 sectă
 
şi
cult 
. Termenul
 sect 
 
desemnează un grup schismatic, înfiinţat de credincioşii ce au părăsitBiserica lor de origine, pentru a crea noua mişcare, în care se vor strădui să vadă o întoarcere
la mesajul
adevărat şi nealterat al tradiţiei din care provin. Unii sociologi recurg totuşi la conceptul de
cult 
, într-un
sens nedoctrinar, pentru a desemna un grup recent creat (o nouă religie în stadiu incipient), redus, slab
organizat, strâns în jurul u
nui conducător charismatic.”
2
 
Termenul de
 sectă
 
(ce aminteşte ideea deruptură, despărţire, excludere) a fost întrebuinţat adeseori în decursul istoriei Bisericii şi întotdeauna cuînţeles defavorabil. A fost atribuit, pe bună dreptate, unor grupuri ce se îndepărtaseră de credinţeleBisericii universale…”
3
 
Preluăm aceste definiţii apărute în spaţiul euro
-atlantic, ca fiind potrivite pentru a desemnafenomene religioa
se tipice acestui spaţiu în ultima mie de ani: sectarismul şi secularizarea.
 
Sectă scientistă
 
Sectele apărute în a doua jumătate a secolului trecut au fost denumite în sociologia religiilor ,,noi mişcări religioase” (
new religious movements
 
 NME). Spre deosebire de ,,vechile mişcărireligioase”, sectele neoprotestante ,,clasice”, noile mişcă
ri nu se mai desprind acum dintr-
o biserică, ciconstituie apariţii total din afara bisericii. Ele nu mai au acea ,,întoarcere la mesajul adevărat şinealterat al tradiţiei din care provin”, ci au un caracter de separare de organismul social secularizat, d
e
cultura, ştiinţa şi morala curent acceptată de către societatea occidentală, fiind în acest sens niştedizidenţe culturale şi sociale.În cadrul acestor noi mişcări de la sfârşitul secolului trecut, se poate distinge un grup de
 secte scientiste
, printre
care se remarcă
 scientologia
 
şi
raëlienii
.
 Miturile OZN (ufolatria)
Aceştia din urmă se încadrează în limitele sectelor scientiste la subdiviziunea
 secte ufolatre
,
adică acele grupări ce se centrează într 
-
un fel sau altul pe cultul extratereştrilor şi
al OZN-urilor (engl.
Unidentyfied Flying Objects
UFO), fiind la ora actuală cea mai reprezentativă în domeniu.
1
 
Apărut în cartea
 
Ortodoxie şi erezie
, Ed. Agaton, 2006, p. 122 şi urm.
 
2
J. F. Mayer,
Sectele
, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 8
 
3
Cf. Armand de Mestral, citat în J. F. Mayer,
Sectele
, p. 9
 
2
Secta Raël
 – 
 
istoricul, fondatorul, doctrina, Clonaid, aserţiuni
 
Scurt istoric
Potrivit site-lui web oficial al sectei:
4
,,La data de 13 d
ecembrie 1973 viaţa pilotului de curse
5
, în vârstă de 27 de ani
(n. 1946)
a luat o întorsătură radicală. Într 
-
un vulcan de lângă
Clermont-
Ferrand, Franţa, el a văzut un OZN de 7 metri în diametru, făcut dintr 
-
o folie subţire de metalargintiu şi care se mişca în totală tăcere. O fiinţă radiantă a ieşit de acolo şi i
-a înmânat lui Raël unmesaj
 
ce revela adevărata origine a omenirii. Extraterestrul, care s
-a numit pe sine Yahwe Elohim
6
a
dictat un a mesaj adresat întregii omeniri şi a făgăduit să se întoarcă public, aducând cu sine pe toţi profeţii din trecut, aşa cum a fost propovăduit în diferitele religii. El a explicat cum a fost cândextratereştrii Elohim au iniţiat toate religiile ca pe o cale de educare progresivă a nivelului de dragosteşi conştiinţă al omenirii, deşi oamenii au sfârşit inevitabil prin a distorsiona mesajul lor şi a folosi
religia pentru avantaje politice. Acest mesaj este capitolul final al tuturor religiilor, este cheia care
 permite fiecăruia să înţeleagă că ceea ce consideram a fi Dumnezeu sunt de fapt nişte oameni ca şi noi,numai că mai avansaţi, care ne iubesc foarte mult şi au aşteptat ca noi să atingem un nivel în care putem în sfârşit să
-
i înţelegem.
Vehiculul pentru acest nou mesaj s-
a numit ,,Mişcarea Ra
ë
liană”. De laînfiinţarea în anul 1973, aceasta s
-
a răspândit rapid în ţările francofone din Europa, Africa şi America şieste astăzi în rapidă expansiune în Asia. Mesajele au fost traduse în engleză
 
şi în alte limbi – 
 
 până acum
în total 25
 – 
 
mişcarea există în 84 de ţări ale lumii, şi are peste 55 000 de membri. În toată lumea existăaproximativ 130 de ghizi, sau preoţi ra
ë
lieni şi 24 de episcopi.”
7
 Potrivit lui Raël
, toată viaţa pământească, incluzând fiinţele umane, a fost la început creatăştiinţific în laboratoare de către Elohim, un popor avansat din spaţiu, folosindu
-
şi măiestria lor desăvârşită a ingineriei genetice şi a sintezei ADN. Urmele lucrării lor pot fi întâlnite şi în Biblie, care
este
cea mai veche carte ateistă din lume, întrucât cuvântul ,,Elohim”, care apare în versiunea originalăebraică înseamnă ,,cei ce au coborât din cer”.
 
Cu toate că valorile predate de către religiile tradiţionale nu mai corespund vieţii actuale,
oamenii au în continuare nevoi spirituale fundamentale.Religia
raëliană
 
răspunde acestei nevoi oferind valori care se acordează perfect cu secolul XXI:acceptarea divorţului, contracepţiei, avortului, eutanasiei (sinucidere asistată), şi căsătoria preoţilor şi
 preoteselor.
8
 
Ca şi budismul, religia raëliană
 
este o religie ateistă.”
 
4
Pe acel site există şi versiunea în limba română.
 
5
6
Sic! Dar 
 Elohim
 
este în ebraică un plural!
 
7
 
Postfaţa autorului
Raël din cartea
The True Face of God 
 
8
 
În mediul catolic ,,preoteasă” nu desemnează pe soţia preotului ci, funcţiunea sacerdotală deţinută de către o
femeie.
 
3
 Fondatorul 
În prima sa carte, Raël descrie cum, la vârsta de 27 de ani în
calitate de ziarist de sporturi auto şi pilot de curse în devenir 
e, a luat
contact cu o farfurie zburătoare în Auvergne, în sudul Franţei, îndecembrie 1973. Timp de şase zile, un mic om verde i
-a explicat în
franceză curgătoare originea pământenilor. El i
-a mai tâlcuit de asemenea
toate tainele din Scriptură. Minunea hrănirii mulţimilor cu pâine de cătreIsus, de pildă, a fost de fapt o "mâncare sintetică deshidratată
- care, prin
adaosul de apă, a crescut de cinci ori în volum." Străinul spaţial l
-a
informat pe Claude că adevăratul său tată era un extraterestru care a
impregnat-
o pe mama sa. Străinul i
-
a cerut lui Claude să răspândeascăcuvântul şi să
-
şi schimbe numele în ,,
Raël
”, care înseamnă "mesager" în limba spaţială, o combinaţieinedită dintre Ra – 
 
„soare” şi –el, ,,Dumnezeu”.
9
 
Mama sa era catolică iar tatăl lui
evreu
 – 
 
aşa a crezut până când a aflat era jumătate extraterestru.
Raël
nu şi
-
a testat niciodată ADN
-
ul cu al tatălui său."Nu este nimic de găsit," spune el. "Codul genetic al Elohim
-ilor s-
a amestecat cu oamenii şi a creat poporul evreu. El va arăta că sunt evreu şi nimic mai mult."
 
În acest sens, pe reţeaua internet se pot întâlni speculaţii neoprotestante fundamentaliste legate
de interpretarea textelor de la Facerea, VI, 2, 4:
,,Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor suntfrumoase, şi
-au ale
s dintre ele soţii, care pe cine a voit… În vremea aceea s
-
au ivit pe pământ uriaşi,mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră ale naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.” Interpretarea ufologistă socoteşte că „
fiii lui
Dumnezeu” sunt aceşti îngeri căzuţi (
 Nephilim
), ,,extratereştri” desigur ce au creat această rasă hibridăa uriaşilor prin cuplarea cu frumoasele pământence.
10
 
Această eroare trădează ignorarea interpretării
 patristice o
rtodoxe ce a socotit că aceştia erau urmaşii lui Set, deci
oameni.
,,Identificarea ,,fiilor lui
Dumnezeu” cu îngerii sau fiinţele cereşti se întemeia în parte pe cartea apocrifă a lui Enoch. Aceastăinterpretare rabinică destul de răspândită în veacul întâi şi al doilea de după Hristos poate fi găsită la
scriitorii evrei Iosif Flavius (
 Antichităţi iudaice
 
1, 3) şi Filon din Alexandria (
Uriaşii
), ca şi în unelescrieri gnostice (de ex. învăţătura lui Valentinian). Unii dintre primii scriitori creştini au primit şi ei dingreşeală această interpretare.”
11
 
Organizaţia şi scopurile ei
 
Potrivit site-
ului oficial: ,,Urmând instrucţiunile extraterestrului,
Raël
a înfiinţat ,,MişcareaRaëliană”, o organizaţie internaţională. Este o organizaţie ateistă, spirituală ş
i non-
 profit; "ateistă"deoarece demistifică vechiul concept de dumnezeu, "spirituală" deoarece ne leagă de creatorii noştri şide infinitate, şi "non
-
 profit" din cauză că nici un membru nu este salarizat, nici măcar 
Raël
însuşi.
 
Scopurile mişcării sunt:
 
 – 
 
D
e a informa fără să convingă.
 
9
 
Parodie evidentă a schimbării numelor din Vechiul şi Noul Testament: Avram
-Avraam, Iacob-Israel, Simon-Petru, Saul-Pavel
© 1997 - 2001 Guy Malone
 seekye1@earthlink.net 
 
11
Serafim Rose,
Cartea Facerii, crearea lumii şi omul începuturilor 
,
 Σοφ
í 
α
, Buc
ureşti, 2001, nota 274
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
xuedezu liked this
alexcojocaru72 liked this
Dan liked this
Dan liked this
Nicu liked this
doru.aurel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->