Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Foldes Zoltan Vegso Tanulmany

Foldes Zoltan Vegso Tanulmany

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,117|Likes:
Published by api-3747610

More info:

Published by: api-3747610 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

A tan\u00e1rk\u00e9pz\u00e9s helyzete \u00e9s korszer\u0171s\u00edt\u00e9se
Szakmai tan\u00e1rok m\u00f3dszertani kompetenci\u00e1inak felt\u00e1r\u00e1sa,
Javaslat a fejleszt\u00e9sre
Dr. f\u00f6ldes Zolt\u00e1n
F\u0151iskolai docens
Gy\u0151r, 2006
BEVEZET\u0150 GONDOLATOK

L\u00e1that\u00f3ak, az ut\u00f3bbi id\u0151kben, pedig m\u00e9rhet\u0151kk\u00e9 is v\u00e1ltak az oktat\u00e1s input oldal\u00e1nak normat\u00edv, sokszor c\u00e9lm\u00e1ni\u00e1s t\u00f6rekv\u00e9sei ellen\u00e9re az output oldal eredm\u00e9nytelens\u00e9gei.

"Mi a baj a pedag\u00f3gi\u00e1val?" k\u00e9rdezi Zsolnai (1987) m\u00e9g ma is aktu\u00e1lis k\u00f6nyv\u00e9ben. A v\u00e1lasz egyfel\u0151l a pedag\u00f3gia gyakorlat\u00e1nak a sz\u00ednter\u00e9n, a folyamat ir\u00e1ny\u00edt\u00f3i /tan\u00e1r/ \u00e9s ir\u00e1ny\u00edtottjai /tanul\u00f3/ kapcsolatrendszer\u00e9ben, m\u00e1sfel\u0151l pedig a korm\u00e1nyzati elhat\u00e1roz\u00e1sok \u00e9s d\u00f6nt\u00e9sek hat\u00e1s\u00e1ban kereshet\u0151k.

A k\u00e9rd\u00e9s ilyen \u00e9rtelemben teh\u00e1t nem filoz\u00f3fiai, hanem m\u00e9ly szakmai- pedag\u00f3giai-pszichol\u00f3giai eredet\u0171. Ennek megfelel\u0151en a probl\u00e9ma megold\u00e1s\u00e1hoz is az empirikus inform\u00e1ci\u00f3k elm\u00e9letileg megalapozott logikai felt\u00e1r\u00e1s\u00e1n \u00e9s adekv\u00e1t m\u00f3dszerek kimunk\u00e1l\u00e1s\u00e1n kereszt\u00fcl juthatunk.

A mai oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9nyekben, \u00edgy a szakk\u00e9pz\u00e9ssel foglalkoz\u00f3 iskol\u00e1kban is, az oktat\u00e1s-nevel\u00e9s sz\u00ednter\u00e9n, tan\u00f3r\u00e1kon \u00e9s azon k\u00edv\u00fcl is naponta tapasztaljuk meg a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 szitu\u00e1ci\u00f3k konfliktushelyzeteit. Egy a pedag\u00f3giai gyakorlat jellegzetes konfliktusaival foglalkoz\u00f3 tanulm\u00e1nyban err\u0151l a k\u00f6vetkez\u0151 l\u00e9nyeget, megragad\u00f3 gondolatsort lehet olvasni:

" A pedag\u00f3gusnak csak\u00fagy, mint minden embernek meg kell k\u00fczdenie saj\u00e1t bels\u0151 fesz\u00fclts\u00e9geivel, a szem\u00e9lyes \u00e9let sor\u00e1n felmer\u00fcl\u0151 probl\u00e9m\u00e1ikkal, k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 s\u00faly\u00fa \u00e9s tartalm\u00fa konfliktusokkal\u2026A megfelel\u0151 \u00f6nismeret a saj\u00e1t szem\u00e9lyis\u00e9g kongruenci\u00e1ja \u00e9s az ennek alapj\u00e1n kialakult szoci\u00e1lis k\u00e9pess\u00e9gek( kommunik\u00e1ci\u00f3s, kooper\u00e1ci\u00f3s k\u00e9pess\u00e9gek, a tolerancia, az emp\u00e1tia, stb.) szintje jelenti a konfliktusokkal val\u00f3 b\u00e1nni tud\u00e1s szubjekt\u00edv felt\u00e9telrendszer\u00e9t."/1/

Amennyiben elfogadjuk kiindul\u00e1si pontk\u00e9nt, hogy a szakmai tan\u00e1rok m\u00f3dszertani kompetenci\u00e1inak, a konfliktusokkal val\u00f3 b\u00e1nni tud\u00e1snak van szubjekt\u00edv felt\u00e9telrendszere, akkor sz\u00fcks\u00e9ges k\u00f6rvonalazni az objekt\u00edv felt\u00e9telrendszer komponenseit is a pedag\u00f3gia gyakorlat\u00e1ban.

E logika alapj\u00e1n a pedag\u00f3gus tev\u00e9kenys\u00e9ge, metodikai felk\u00e9sz\u00fclts\u00e9ge, a tan\u00e1ri mesters\u00e9g alkalmaz\u00e1s\u00e1nak gyakorlat\u00e1ban \u00e9rhet\u0151 tetten. Tapasztalatunk szerint az egyes tan\u00f3r\u00e1k eredm\u00e9nyess\u00e9g\u00e9t, hat\u00e9konys\u00e1g\u00e1t nevel\u00e9si \u00e9s oktat\u00e1si szempontb\u00f3l, egyfel\u0151l az \u00f3r\u00e1n bek\u00f6vetkezett konfliktusok kezelhet\u0151s\u00e9g\u00e9nek m\u00e9rt\u00e9ke hat\u00e1rozza meg, \u00e9s jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben a tan\u00e1r szakmai, pedag\u00f3giai, m\u00f3dszertani felk\u00e9sz\u00fclts\u00e9g\u00e9n m\u00falik. Ami a tan\u00f3r\u00e1n t\u00f6rt\u00e9nik az egyszeri \u00e9s megism\u00e9telhetetlen. \u00cdgy a tan\u00e1r "produkci\u00f3j\u00e1t" k\u00fcls\u0151 objekt\u00edv felt\u00e9telk\u00e9nt foghatjuk fel a tanul\u00f3 n\u00e9z\u0151pontj\u00e1b\u00f3l.

A konfliktushelyzetek okair\u00f3l v\u00e9gzett felm\u00e9r\u00e9sb\u0151l/2/ vett tanul\u00f3i v\u00e9lem\u00e9nyek
alapj\u00e1n n\u00e9zz\u00fck meg, miben l\u00e1tj\u00e1k a tanul\u00f3k a konfliktusok ok\u00e1t:
2
A szaktan\u00e1rral kapcsolatos konfliktusok felsorol\u00e1sa:

\u201eordib\u00e1l, igazs\u00e1gtalan, vitathat\u00f3 \u00e9rdemjegyek, csak dikt\u00e1l, f\u00e9lek az \u00f3r\u00e1j\u00e1n, nem vil\u00e1gos k\u00e9rd\u00e9seket tesz fel, pof\u00e1ra oszt\u00e1lyoz, t\u00fcrelmetlen, megoldhatatlan leck\u00e9t ad, nem \u00edr v\u00e1zlatot a t\u00e1bl\u00e1ra, rosszul magyar\u00e1z, tr\u00e1g\u00e1rul besz\u00e9l, lekezel\u0151, nincs k\u00f6vetelm\u00e9ny ez\u00e9rt fegyelmezetlen az \u00f3ra, csak felolvassa az anyagot, \u0151 sem tudja t\u00f6k\u00e9letesen a szakm\u00e1j\u00e1t, tudatlans\u00e1g\u00e1t elbagatelliz\u00e1lja, kiv\u00e9telezik a nyalisokkal, nem veszi komolyan az \u00f3r\u00e1t, nem seg\u00edti a gyeng\u00e9ket, csak a j\u00f3kkal foglalkozik, nem v\u00e1laszol a k\u00e9rd\u00e9seinkre, sok tananyag rossz tan\u00edt\u00e1si m\u00f3dszerrel p\u00e1rosul, abnorm\u00e1lis k\u00f6vetelm\u00e9nyszint, azt hiszi, hogy csak az \u0151 tant\u00e1rgya l\u00e9tezik, szakk\u00e9pzetlen, s ez\u00e9rt lassan haladunk, kiv\u00e9telez\u00e9s miatt elm\u00e9ly\u00edtik k\u00f6zt\u00fcnk a sz\u00e9th\u00faz\u00e1st, a dolgozatokat h\u00f3napokig nem jav\u00edtja ki, ha nem \u00e9rt\u00fcnk valamit kiab\u00e1l, az \u00f3r\u00e1n k\u00f6nny\u0171 p\u00e9ld\u00e1kat oldunk meg, a dolgozatban pedig nehezet, a hangulat\u00e1t\u00f3l f\u00fcgg minden\u2026stb."

A fentiek is j\u00f3l jelzik, hogy a tan\u00e1r pedag\u00f3giai/szakmai felk\u00e9sz\u00fclts\u00e9g\u00e9nek szintje, mennyire meghat\u00e1roz\u00f3 egy konfliktus kialakul\u00e1s\u00e1n\u00e1l \u00e9s, mint k\u00fcls\u0151 objektiv\u00e1ci\u00f3 jelenik meg a tan\u00e1r tev\u00e9kenys\u00e9ge a tanul\u00f3 el\u0151tt. Ugyanakkor az \u00f3ra t\u00f6rt\u00e9n\u00e9seit\u0151l befoly\u00e1solva valamilyen min\u0151s\u00e9gben a tanul\u00f3 is a folyamat immanens r\u00e9sz\u00e9v\u00e9 v\u00e1lik, \u00e9s nagyon nem mindegy, hogy milyen min\u0151s\u00e9gben lesz r\u00e9sze a tan\u00f3r\u00e1nak. Ez a "min\u0151s\u00e9g" hat\u00e1rozza meg ugyanis sz\u00e1m\u00e1ra a j\u00f6v\u0151beni tanul\u00e1shoz, a tant\u00e1rgyhoz, a szakm\u00e1hoz, a pedag\u00f3gushoz, v\u00e9geredm\u00e9nyben a saj\u00e1t \u00e9nk\u00e9p\u00e9hez val\u00f3 viszony\u00e1t.

T\u00e9nyk\u00e9nt kell(ene) teh\u00e1t elfogadnunk azt a term\u00e9szetes \u00e1llapotot, hogy az oktat\u00e1s szerepl\u0151i mindig egy j\u00f3l behat\u00e1rolhat\u00f3konfliktust\u00e9rben/3/ , mint \u00e1llapott\u00e9rben l\u00e9teznek. A konfliktus pedig e t\u00e9r saj\u00e1toss\u00e1ga, amit ha kezelni tudunk, akkor az l\u00e1tv\u00e1nyos fejl\u0151d\u00e9st eredm\u00e9nyez, ha nem- vagy rosszul kezelj\u00fck \u00e9s elfedj\u00fck a probl\u00e9m\u00e1t,- akkor kudarchoz jutunk. Tudjuk j\u00f3l, hogy nem a konfliktus megjelen\u00e9se a baj, hanem az, ha csak a felsz\u00edni okozatokat pr\u00f3b\u00e1ljuk t\u00fcnetmentes\u00edteni, ami a probl\u00e9ma pillanatnyi h\u00e1r\u00edt\u00e1s\u00e1t jelenti csup\u00e1n \u00e9s nem a probl\u00e9ma megold\u00e1s\u00e1t. Valahogy az okokig nem tudunk, illetve nem akarunk eljutni.

A tapasztalatok bizony\u00edtj\u00e1k, hogy f\u00e9l\u00fcnk a konfliktusokt\u00f3l, a probl\u00e9m\u00e1s helyzetekt\u0151l, f\u00e9l\u00fcnk a kudarcokt\u00f3l, \u00e9s ez\u00e9rt g\u00f6rcs\u00f6sen a "csak a j\u00f3l m\u0171k\u00f6d\u0151 rendszerekre" koncentr\u00e1lunk. Ezt v\u00e1rj\u00e1k el t\u0151l\u00fcnk, \u00e9s ezt jutalmazz\u00e1k a csal\u00e1dban, az oktat\u00e1sban, a munkahelyen.

Jelen tanulm\u00e1ny a szakmai tan\u00e1rok m\u00f3dszertani kompetenci\u00e1inak felt\u00e1r\u00e1sa, \u00e9s fejleszt\u00e9si lehet\u0151s\u00e9ge n\u00e9z\u0151pontj\u00e1b\u00f3l vizsg\u00e1lja a tan\u00f3r\u00e1kon megjelen\u0151 vagy l\u00e1tensen megh\u00faz\u00f3d\u00f3 konfliktusokat, kudarcokat. Arra koncentr\u00e1l, ami a szorosan vett tan\u00edt\u00e1si-tanul\u00e1si folyamathoz, m\u00f3dszertani k\u00e9rd\u00e9sekhez, a tan\u00e1ri \u00e9s tanul\u00f3i tev\u00e9kenys\u00e9ghez kapcsol\u00f3dik, \u00e9s ebben az \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sben t\u00e1rja fel a konfliktusokat \u00e9s azok ok-okozati \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9seit.

A tan\u00e1r konokul hiszi, hogy a diploma feljogos\u00edtja arra, hogy tan\u00edtania kell. A tanul\u00f3nak, pedig megszabott egys\u00e9gnyi id\u0151 alatt k\u00f6teless\u00e9ge a tananyagot elsaj\u00e1t\u00edtani, azaz tanulni. A v\u00e9geredm\u00e9ny, pedig azt bizony\u00edtja, hogy a szakk\u00e9pz\u00e9sben tanul\u00f3k teljes\u00edtm\u00e9nyk\u00e9pes tud\u00e1sa messze elmarad a k\u00edv\u00e1nalmakt\u00f3l. Vajon mi\u00e9rt?

3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Héger Anna liked this
Héger Anna liked this
Héger Anna liked this
Melinda Tokes liked this
Melinda Tokes liked this
TankoAngela63 liked this
biroimre liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->