Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1

1

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by api-3727968

More info:

Published by: api-3727968 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

George Orwell
O MIE NOU\u0102 SUTE OPTZECI \u015eI
PATRU

Textul este reprodus dup\u0103 edi\u0163ia
Tip\u0103rit\u0103 la Editura POLIROM,
Ia\u015fi, 2002

APOLOGETICUM
2004
George Orwell
2George Orwell (pseudonimul literar \u015fi jurnalistic al lui Etic Arthur Blair)

s-a n\u0103scut \u00een 1903 \u00een India \u015fi a murit de tuberculoz\u0103 la Londra, \u00een 1950.
Tat\u0103l s\u0103u era func\u0163ionar public \u00een administra\u0163ia englez\u0103 din India. Orwell a
studiat la Eton \u00eentre 1917 \u015fi 1921, public\u00e2nd \u00een diferitele reviste ale
colegiului, iar \u00eentre 1922 \u015fi 1927 s-a angajat \u00een cadrul Poli\u0163iei Imperiale
Indiene din Birmania, experien\u0163a pe care a reconstituit-o mai t\u00e2rziu \u00een
romanul Zile birmaneze (1934). Prima sa carte, Fluier\u00e2nd a pagub\u0103 prin

Paris \u015fi Londra (1933), este o relatare emo\u0163ionant\u0103 \u015fi mai ales comic\u0103 a

celor c\u00e2\u0163iva ani de s\u0103r\u0103cie autoimpus\u0103 pe care i-a tr\u0103it dup\u0103 ce s-a \u00eentors \u00een
Europa. Printre romanele sale din anii '30 se num\u0103r\u0103 Fiica unui cleric
(1935) \u015fi O gura de aer (1939), dar adev\u0103rata recunoa\u015ftere i-au adus-o alte
dou\u0103 proze, tip reportaj: Drumul c\u0103tre Wigan Pier (1937), despre via\u0163a la
limita s\u0103r\u0103ciei a minerilor dintr-un or\u0103\u015fel din Lancashire, \u015fiOmagiu

Cataloniei (1938), despre propria sa experien\u0163\u0103 din timpul R\u0103zboiului Civil

din Spania. \u201eAsemeni Hannei Arendt, Orwell a fost un om de st\u00e2nga. El nu
a fost \u00eens\u0103 niciodat\u0103 comunist, iar Omagiu Cataloniei este expresia cea mai
direct\u0103 a dezgustului resim\u0163it de acest scriitor britanic, profund ostil
ipocriziei imperiale din propria sa \u0163ara, \u00een fa\u0163a infamiei politrucilor
stalini\u015fti" (Vladimir Tism\u0103neanu). \u00centre 1943 \u015fi 1945, ca director literar la

Tribune, a publicat numeroase articole literare \u015fi politice, colabor\u00e2nd \u00een
acela\u015fi timp la Observer \u015fi la Manchester Evening News. Fabula politic\u0103
Ferma Animalelor (1945) \u015fi distopia O mie nou\u0103 sute optzeci \u015fi patru

(1949) sunt cele mai populare romane ale lui Orwell, traduse \u00een \u00eentreaga
lume. ~n 1968, Sonia Orwell \u015fi Ian Angus i-au editat, \u00een patru volume,
eseurile, publicistica \u015fi corespondenta.

O MIE NOU\u0102SUTE OPTZECI \u015eI PATRU
3Partea \u00eent\u00e2i
1\u00centr-o zi senin\u0103 \u015fi friguroas\u0103 de aprilie, exact c\u00e2nd ceasurile bat ora

treisprezece, Winston Smith, cu b\u0103rbia \u00eenfundat\u0103 \u00een piept ca s\u0103 scape de
v\u00e2ntul care-l ia pe sus, se strecoar\u0103 iute printre u\u015file de sticl\u0103 ale Blocului
Victoria, de\u015fi nu destul de repede c\u00e2t s\u0103 \u00eempiedice un v\u00e2rtej de praf \u015fi nisip
s\u0103 p\u0103trund\u0103 o dat\u0103 cu el. Holul blocului miroase a varz\u0103 c\u0103lit\u0103 \u015fi a pre\u015furi
vechi. La unul dintre capete se afl\u0103 un afi\u015f mult prea mare pentru interior,
care \u00eenf\u0103\u0163i\u015feaz\u0103 figura enorm\u0103, lat\u0103 de peste un metru, a unui b\u0103rbat \u00een
v\u00e2rsta de vreo patruzeci \u015fi cinci de ani, cu o musta\u0163\u0103 neagr\u0103 \u015fi stufoas\u0103, \u015fi
cu tr\u0103s\u0103turi frumoase, dar dure. Winston se \u00eendreapt\u0103 spre sc\u0103ri. Nu are nici
un rost s\u0103 \u00eencerce la lift. Chiar \u015fi \u00een vremurile cele mai bune func\u0163ioneaz\u0103
numai din c\u00e2nd \u00een c\u00e2nd, iar \u00een prezent curentul electric este t\u0103iat \u00een timpul
zilei, ca parte integrant\u0103 a campaniei de economisire organizate \u00een
preg\u0103tirea S\u0103pt\u0103m\u00e2nii de Ur\u0103. Apartamentul lui se g\u0103se\u015fte la etajul \u015fapte,
a\u015fa \u00eenc\u00e2t Winston, care are treizeci \u015fi nou\u0103 de ani \u015fi o ulcera\u0163ie varicoas\u0103
deasupra gleznei drepte, o ia \u00eencet pe jos, oprindu -se de mai multe ori s\u0103 se
odihneasc\u0103. Pe fiecare palier, figura cea enorm\u0103, a\u015fezat\u0103 fa\u0163\u0103 \u00een fa\u0163\u0103 cu u\u015fa
liftului, \u00eel prive\u015fte insistent de pe perete. Este una dintre pozele acelea \u00een
a\u015fa fel realizate, \u00eenc\u00e2t ochii te urm\u0103resc din orice unghi. Sub ea scrie:

FRATELE CEL MARE ST\u0102 CU OCHII PE TINE

\u00cen\u0103untru, \u00een apartament, o voce melodioas\u0103 cite\u015fte o list\u0103 de cifre
legate de produc\u0163ia de font\u0103. Vocea vine dintr-o plac\u0103 de metal
dreptunghiular\u0103, ca o oglind\u0103 estompat\u0103, care face corp comun cu suprafa\u0163a
peretelui din dreapta. Winston r\u0103suce\u015fte un buton \u015fi vocea sl\u0103be\u015fte
\u00eentruc\u00e2tva, de\u015fi cuvintele \u00eenc\u0103 se mai disting. Aparatul - numit tele-ecran -
poate fi dat mai \u00eencet, dar nu ai cum s\u0103-l \u00eenchizi de tot. Winston se duce la
fereastr\u0103: are o constitu\u0163ie fragil\u0103, e mai degrab\u0103 mic de statur\u0103, iar salopeta
albastr\u0103, care este uniforma Partidului, nu face dec\u00e2t s\u0103 scoat\u0103 \u00een eviden\u0163\u0103
c\u00e2t e de slab. Are un p\u0103r foarte blond \u015fi o fa\u0163\u0103 sangvin\u0103 de felul ei, cu pielea
\u00een\u0103sprit\u0103 de s\u0103punul prost, de lamele de ras tocite \u015fi de frigul iernii care
tocmai a trecut.
Afar\u0103, chiar \u015fi prin obloanele cobor\u00e2te, atmosfera arat\u0103 friguroas\u0103.
Pe strad\u0103, jos de tot, v\u00e2ntul bate \u00een v\u00e2rtejuri care st\u00e2rnesc praful \u015fi h\u00e2rtiile
\u00eempr\u0103\u015ftiate \u015fi, de\u015fi soarele str\u0103luce\u015fte, iar cerul etaleaz\u0103 un albastru
strident, parc\u0103 nimic nu are culoare, cu excep\u0163ia afi\u015felor lipite peste tot.

George Orwell

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->