Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aspp

aspp

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by api-3748072

More info:

Published by: api-3748072 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Edit\u00f6r : Genel Sorumlu
Toplam Okuma :925
Yaz\u0131m Tarihi :04.11.2001

ASP teknolojisi ile olu\u015fturdu\u011funuz sayfalar\u0131, yani i\u00e7inde ASP teknolojisinin gerektirdi\u011fi kodlar bulunan
HTML dosyalar\u0131n\u0131, .asp uzatmas\u0131yla kaydederiz. Bu dosyalar talep edildi\u011finde, Web Server program\u0131,
e\u011fer ASP teknolojisini tan\u0131yorsa, talep edilenin ASP sayfas\u0131 oldu\u011funu dosya ad\u0131n\u0131n uzatmas\u0131ndan anlar;
ve bu sayfay\u0131 ziyaret\u00e7iye yollamadan \u00f6nce kendisi i\u015fleme tabi tutar. ASP sayfam\u0131zdaki kodlar b\u00fcy\u00fck bir
ihtimalle bir tak\u0131m dinamik i\u015fler yapacak, \u00f6rne\u011fin hesaplamalar, ara\u015ft\u0131rmalar, veri taban\u0131ndan veri
\u00e7ekme, dosya sisteminden dosya isteme gibi g\u00f6revlerini yerine getirecek, ve ortaya \u00e7\u0131kacak olan HTML
dosyas\u0131n\u0131 ziyaret\u00e7iye g\u00f6nderecektir. Diyelim ki bu kitap\u00e7\u0131ktaki \u00f6rnekleri yapt\u0131n\u0131z ve \u00fccretsiz Site yeri
edinmi\u015f oldu\u011funuz Hosting firmas\u0131n\u0131n bilgisayar\u0131ndaki sitenize yerle\u015ftirdiniz. Sonra Browser\u2019\u0131n\u0131z\u0131n URL
hanesine bu ASP dosyas\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 yazd\u0131n\u0131z ve sayfay\u0131 talep ettiniz. Kar\u015f\u0131n\u0131za, ya ASP sayfas\u0131n\u0131n i\u00e7indeki
kodlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen veya sadece sayfan\u0131n HTML unsurlar\u0131na yer veren bir sayfa geldi! Bu Server\u2019\u0131n\u0131z\u0131n
ASP anlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterir. ASP sayfalar\u0131n\u0131z\u0131 ASP-uyumlu Web sunucular\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rabilirsiniz. Sitenizde
ASP sayfalar\u0131 bulunacaksa ve \u00fccretli evsahibi firmalardan site alan\u0131 edinecekseniz, sunucunun ASP-
uyumlu olmas\u0131na dikkat edin.<br>
Hakk\u0131 \u00d6cal 'dan<br>
<br>

Bilgisayar\u0131n\u0131z\u0131n ad\u0131n\u0131 degi\u015ftirmek \u00e7ok kolay. Art\u0131k http://localhost veya http://127.0.0.1 yazarak baglanmak
istemiyorsan\u0131z Ag baglant\u0131lar\u0131n \u00fczerine gelip mouse un Sag tu\u015fuyla t\u0131klay\u0131n
ve ac\u0131lan yerden \u00f6zellikleri secin \u015fimdi Tan\u0131mlama bas\u0131n ve oradan bilgisayar\u0131n Ad\u0131n\u0131 Degi\u015ftirin
i\u015fte bukadar basit.
Bunu ayn\u0131 Zamanda Denetim Masas\u0131ndan da yapa bilirsiniz bunun i\u00e7in
denetim masas\u0131-->Ag--->Tan\u0131mlama

\u015fecenegi secin ve yine buradan ismi degi\u015ftire bilirsiniz
Hangisi kolay\u0131n\u0131za gelirse onu yap\u0131n

Asp kodlari yazmaniz i\u00e7in sadece basit bir metin edit\u00f6r\u00fcne ihtiyaciniz var
Asp kodlari normal html etiketleri ile birlikte yazilabildigi gibi
hi\u00e7 html kodu olmadan da yazilabilir. Suna dikkat edilmelidir, bir .asp uzantili dosyada
HTML etiketi buluna bilir ama bir .htm uzantili dosyada ASP etiketi bulunamaz
\u015eimdi Sizlere Asp de \u00e7ok kullan\u0131lan bir \u00f6zelligi anlatacag\u0131m

<!--#include virtual="dosyaad\u0131.htm"

Mesala Kullanmak istedigimiz bir sayfam men\u00fc Diye bir k\u0131s\u0131m olu\u015fturduk ve bunu hersayfam\u0131zda g\u00f6r\u00fcnmesini istiyoruz Bunu include virtualile yapabiliyoruz ve G\u00f6r\u00fcnmesini istedigimiz sayfalara bu nu yaz\u0131yoruz ve ard\u0131ndan haz\u0131rlad\u0131g\u0131m\u0131z sayfan\u0131n ad\u0131n\u0131 yaz\u0131yoruz ve her sayfada ayr\u0131 ayr\u0131 haz\u0131rlama derdinden kurtuluyoruz. Buna bir \u00f6rnek yapal\u0131m:

<body>
<p align="center">
<img src="/resimlerim/banner.gif"
<p align="center">
<font><strong><font face=Lucida sans unicode" size="2">
<a href="http://sitem.com">Ana Sayfa</a>

<a href="http://sitem.com/oyun.asp">Oyunlar\u0131m\u0131z</a>
<a href="http://sitem.com/Arama.asp">Arama</a>
<a href="http://sitem.com/\u00d6neriler.asp">\u00d6nerileriniz</a>
<a href="http://sitem.com/spor.asp">Spor Haberleri</a>

</font>
</strong>
</font></p>

**********************************
Yukar\u0131daki Sayfay\u0131 "ust.htm" Ad\u0131yla Kaydedin;
*********************************

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-Type"content="text/html;charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="content-Type"content="text/html;charset=windows-1254">
<title>include virtual</title>
<!--#include virtual="ust.htm"-->
</BODY>
</HTML>

**********************************
Yukar\u0131daki koduda "ilk.asp" Ad\u0131yla Kaydedin;
*********************************

Bunun sayesinde b\u00fct\u00fcn sayfalar\u0131m\u0131zda ba\u015fl\u0131k k\u0131sm\u0131n\u0131 ayr\u0131 ayr\u0131 haz\u0131rlamaya gerek kalmad\u0131, sadece ba\u015fl\u0131k k\u0131smana ait
sayfay\u0131 degi\u015ftirip yay\u0131nlamam\u0131z yeterli olacak. Bu sayede zamandan kazanm\u0131\u015f olacag\u0131z.
Ba\u015far\u0131lar...

A\u015fag\u0131daki kodu notdefterinde yaz\u0131n ve uzant\u0131s\u0131n\u0131.asp olarak kaydedin.
<meta http-equvi="content-type" content="text/html;charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=windows-1254">
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
bu yaz\u0131 html sayfas\u0131yla yaqz\u0131ld\u0131
<%
Response.Write "bu taz\u0131 ise asp sayfs\u0131yla yz\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r"
%>
Yazd\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tan\u0131yal\u0131m:::::
Yukar\u0131da yazd\u0131g\u0131m\u0131z meta etiketleri Sayfam\u0131z\u0131n turkce karakterlere g\u00f6re yaz\u0131ld\u0131g\u0131n\u0131 anlat\u0131yor
CODEPAGE=1254 ise kotlar\u0131n turkce karaktere g\u00f6re kodland\u0131g\u0131n\u0131 anlat\u0131yor
Response.Write bunu zaten Biliyoruz Sayfaya \u0130stegimimiz \u015eeyleri yazd\u0131rmaya yar\u0131yorA\u015fag\u0131daki kodu notdefterinde yaz\u0131n
ve uzant\u0131s\u0131n\u0131.asp olarak kaydedin.
<meta http-equvi="content-type" content="text/html;charset=ISO-8859-9">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=windows-1254">
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
bu yaz\u0131 html sayfas\u0131yla yaqz\u0131ld\u0131
<%
Response.Write "bu taz\u0131 ise asp sayfs\u0131yla yz\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r"
%>
Yazd\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 tan\u0131yal\u0131m:::::
Yukar\u0131da yazd\u0131g\u0131m\u0131z meta etiketleri Sayfam\u0131z\u0131n turkce karakterlere g\u00f6re yaz\u0131ld\u0131g\u0131n\u0131 anlat\u0131yor
CODEPAGE=1254 ise kotlar\u0131n turkce karaktere g\u00f6re kodland\u0131g\u0131n\u0131 anlat\u0131yor
Response.Write bunu zaten Biliyoruz Sayfaya \u0130stegimimiz \u015eeyleri yazd\u0131rmaya yar\u0131yor
San\u0131r\u0131m ASP'nin ne oldu\u011funu \u00f6\u011frendiniz \u015fimdi birazda ASP'nin temel ta\u015flar\u0131 de\u011fi\u015fkenler ve de\u011fi\u015fmeyenler dural\u0131m.
De\u011fi\u015fken, i\u00e7ine \u00e7e\u015fitli t\u00fcrlerde bilgi atanabilen birer elemand\u0131r. De\u011fi\u015fkenleri Dim ile Deklare edebiliriz ama bu gerekli
de\u011fildir. Tabii bu ne kadar iyi gibi g\u00f6z\u00fckse de zarar\u0131 daha b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Mesela ufak bir yaz\u0131m hatas\u0131 200 sat\u0131rl\u0131k bir dosyay\u0131
hatta bir ka\u00e7 dosyay\u0131 bile tekrar tekrar incelememize neden olabilir. Bu y\u00fczden Option Explicit diye bir \u00f6zellik eklenmi\u015f
ASP'ye. B\u00f6ylece de\u011fi\u015fkenleri tan\u0131mlamak bir zorunluluk oluyor. Aksi takdirde hata veriyor dosyam\u0131z. Option Explicit'i
sayfan\u0131n en ba\u015f\u0131na koymal\u0131y\u0131z. Yani sayfam\u0131z;
<% Option Explicit %>
diye ba\u015flamal\u0131. De\u011fi\u015fkenlere de\u011fer vermek i\u00e7in "=" koyduktan sonra t\u0131rnak i\u015fareti (") i\u00e7inde de\u011feri yazmal\u0131y\u0131z veya
ba\u015fka bir de\u011fi\u015fken ismini koymal\u0131y\u0131z.
<%
Dim Degisken1, Degisken2
Degisken1 = "Merhaba"
Degisken2 = Degisken1
Response.Write Degisken1
Response.Write Degisken2<br>%>
bu komutlarla degisken1'e Merhaba yazd\u0131k ve degisken2'ye de degisken1'in i\u00e7indeki de\u011feri yani Merhaba'y\u0131 ekledik.
Sonra bu de\u011fi\u015fkenlerin de\u011ferini ekrana yazd\u0131rd\u0131k. Ekranda MerhabaMerhaba yaz\u0131cakt\u0131r.
Yaz\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndada bahsetti\u011fim gibi bir de de\u011fi\u015fmeyenler var. Bunlar\u0131 Const ile deklare ediyoruz. Yani;
<%
Const dolar = "1300000"
%>
dolar sabitini \u00fcrettik ve de\u011fer olarak 1300000 yazd\u0131k. Burda dikkat edilmesi gereken bir sabite de\u011fi\u015fken de\u011feri
ekleyemeyiz. Yani;
Const Yazi = Degisken1
bu kod hata verir.
\u0130\u015fte b\u00f6yle emekleye emekleye girdik ASP d\u00fcnyas\u0131na umar\u0131m hepimiz birer maraton ko\u015fucusu olucaz.
De\u011fi\u015fkenleri \u00f6\u011frendik \u015fimdi de form'dan gelen bilgilerin de\u011fi\u015fkenlere aktar\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenelim. \u00d6ncelikle bir form.htm
isimli bir dosya olu\u015fturun ve i\u00e7ine bunlar\u0131 ekleyin
<form action="form.asp" method="post">
<input type="text" name="field1">
<input type="submit" value="Yolla">
</form>
Sonra bir form.asp dosyas\u0131 olu\u015fturun ve i\u00e7ine de
<%
Formdan_Gelen = Request.Form("field1")
Response.Write Formdan_Gelen
%>
yaz\u0131n. B\u00f6ylece formdan gelen field1'i formdan_Gelen de\u011fi\u015fkenine atad\u0131k ve ekrana yazd\u0131rd\u0131k. Ama burda dikkat etmeniz
gereken yer e\u011fer form post methodu ile yollan\u0131rsa Request.Form, e\u011fer GET methodu ile yollan\u0131rsa Request.QueryString
kullanmam\u0131z gerekecek. Bunlar\u0131n aras\u0131ndaki fark ise POST methoduyla yollanan veriyinin ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan
g\u00f6r\u00fcnmemesi GET in ise adres \u00e7ubu\u011funda g\u00f6r\u00fcnmesidirDe\u011fi\u015fkenleri \u00f6\u011frendik \u015fimdi de form'dan gelen bilgilerin
de\u011fi\u015fkenlere aktar\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenelim. \u00d6ncelikle bir form.htm isimli bir dosya olu\u015fturun ve i\u00e7ine bunlar\u0131 ekleyin
<form action="form.asp" method="post">
<input type="text" name="field1">
<input type="submit" value="Yolla">

</form>
Sonra bir form.asp dosyas\u0131 olu\u015fturun ve i\u00e7ine de
<%
Formdan_Gelen = Request.Form("field1")
Response.Write Formdan_Gelen
%>
yaz\u0131n. B\u00f6ylece formdan gelen field1'i formdan_Gelen de\u011fi\u015fkenine atad\u0131k ve ekrana yazd\u0131rd\u0131k. Ama burda dikkat etmeniz
gereken yer e\u011fer form post methodu ile yollan\u0131rsa Request.Form, e\u011fer GET methodu ile yollan\u0131rsa Request.QueryString
kullanmam\u0131z gerekecek. Bunlar\u0131n aras\u0131ndaki fark ise POST methoduyla yollanan veriyinin ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan
g\u00f6r\u00fcnmemesi GET in ise adres \u00e7ubu\u011funda g\u00f6r\u00fcnmesidir

ASP'ye Ba\u015flarken...

Web taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n yetenekleri ile s\u0131n\u0131rl\u0131 olan sayfalar\u0131n\u0131z\u0131, taray\u0131c\u0131n\u0131zdan
ba\u011f\u0131ms\u0131z dinamik bir hale getirmenin yolu, ASP teknolojisini bir an \u00f6nce
kavramaktan ge\u00e7iyor. Korkuldu\u011fu gibi ASP yeni bir programlama dili
de\u011fil, aksine HTML ve scripting kodlar\u0131n\u0131 i\u00e7 i\u00e7e bulunduran web
sayfalar\u0131n\u0131, sunucu taraf\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma tekni\u011fidir. Yaln\u0131z bu tekni\u011fi tam
olarak anlayabilmek i\u00e7in Web\u2019in nas\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, Server (Sunucu) ve
Client (\u0130stemci) ili\u015fkisinin nas\u0131l y\u00fcr\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bilmek gerekiyor. Ayr\u0131ca
Jscript, Vbscript, Perl gibi scripting dillerinden herhangi birine a\u015final\u0131k
veya en az\u0131ndan nesneye y\u00f6nelik bir programlama dili, \u00f6rne\u011fin. Visual
Basic kullanm\u0131\u015f olmak ve HTML kodlar\u0131na yabanc\u0131 olmamak ba\u015flang\u0131\u00e7
i\u00e7in yeterli olacakt\u0131r.

ASP Nedir?

Active Server Pages kelimelerinin ba\u015f harflerinden olu\u015fan ASP, sunucu
tarafl\u0131 geli\u015ftirme ortam\u0131d\u0131r. Dosya uzant\u0131s\u0131 \u201c.asp\u201d olan ASP sayfalar\u0131nda
HTML ve Script dili bir arada karde\u015f\u00e7e bulunabilmektedir. ASP
sayfalar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 k\u0131saca \u015f\u00f6yle izah edebiliriz: Web taray\u0131c\u0131n\u0131za .asp
uzant\u0131l\u0131 bir adres girildi\u011finde, normal \u015fartlar alt\u0131nda Web Server bunun
ASP oldu\u011funu anlar ve dosya i\u00e7erisindeki script kodlar\u0131n\u0131 i\u015fletir. Kodlar
i\u015fletildikten sonra kodun sonucunda olu\u015fan HTML kodlar ise kullan\u0131c\u0131n\u0131n
taray\u0131c\u0131s\u0131na geri yollan\u0131r. ASP teknolojisi sayesinde, sayfalar\u0131n\u0131za
koyaca\u011f\u0131n\u0131z HTML, VBScript kodlar\u0131 ve veritaban\u0131 uygulamalar\u0131,
Server\u2019da icra edilece\u011finden, ziyaret\u00e7inin Browser\u2019\u0131n\u0131n \u00f6rne\u011fin VBScript\u2019i
tan\u0131mayan Netscape olmas\u0131, hi\u00e7 \u00f6nemli de\u011fildir. ASP bu \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc,
kodlar\u0131n server taraf\u0131nda i\u015fletilmesine bor\u00e7ludur. Kullan\u0131c\u0131n\u0131n ekran\u0131nda
sadece kodlar\u0131n i\u015fletilmesi sonucunda olu\u015fan HTML sayfas\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenir.
ASP\u2019nin bir avantaj\u0131 da, kullan\u0131lan kodlar\u0131n ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan
kopyalanamamas\u0131d\u0131r.

ASP \u0130\u00e7in Neler Gereklidir?

ASP, sunucu tarafl\u0131 uygulama geli\u015ftirme ortam\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in Web Server\u2019\u0131n
varl\u0131\u011f\u0131na ihtiya\u00e7 duyar. Microsoft\u2019un ASP i\u00e7in kullanabilece\u011finiz iki adet
Web Server uygulamas\u0131 var. Bunlar Personal Web Server (PWS) ve
Internet Information Server (IIS)\u2019dir. Ayr\u0131ca ASP ile veritaban\u0131
uygulamalar\u0131 da geli\u015ftirelim abi diyorsak, veritabanlar\u0131 ile ba\u011flant\u0131y\u0131
sa\u011flayan ODBC uygulamas\u0131n\u0131n y\u00fckl\u00fc olmas\u0131 gerekiyor. Web sayfalar\u0131n\u0131z\u0131
kendi bilgisayar\u0131mdan yay\u0131nlar\u0131m ve g\u00fcnde 5-10 hit\u2019e raz\u0131y\u0131m, makinemde

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->